U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ramazan i naše obaveze

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je proučio ajete 184-187 od Sure El-Bekara i rekao je:

Prijevod ovih ajeta je slijedeći:

O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni.

Određeni broj dana, a ko god od vas bude bolestan ili bude naputu, neka posti isti broj drugih dana; a onima koji ne mogu (da poste) otkup (fidija) je da nahrane jednog siromaha. A ko god dobrovoljno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite, to je bolje za vas, da samo znateMjesec ramazan je onaj u kojem je Kur’an objavljen kao jedna uzvišena Uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje Upute i Furkan (razlikovanje istine od neistine). Zato, ko god je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti. A ko god je bolestan ili jena putu, neka ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas, i želi da upotpunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da budete zahvalni. A kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi biliupućenA kad te Moji robovi pitaju za Mene, zaista sam Ja blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad Me zove. Zato oni treba da se odazovu Meni i da vjeruju u Mene, da bi biliupućen.

U ovim ajetima, Svemogući Allah je opisao obavezu posta, njenu važnost, dužnosti vjernika u odnosu na ovaj mjesec i načine na koje se molitve mogu prihvatiti. Jednom prilikom, Časni Poslanik (savs) je rekao: “Da znate vrijednost Ramazana i na koji način i koliko Svemogući Allah pokazuje svoju milost, poželjeli biste da Ramazan traje cijelu godinu kako biste uživali u  blagoslovima Uzvišenog Allaha u toku cijele godine.” Tako je Svemogući Allah propisao post za našu vlastitu korist. Možemo izvući duhovne i fizičke koristi izd posta. Sada, čak i nemuslimanski doktori smatraju da post ima pozitivan efekat na zdravlje.

Svemogući Allah je rekao u ovim [pomenutim] ajetima da je post bio propisan svakom vjerniku i svakom Muslimanu koji je istinski Musliman. Gladovati od jutra do večeri se ne smatra postom. Obećani Mesija (as) je izjavio da kroz praksu posta, Svemogući Allah želi da osoba smanji jednu ishranu a da poveća drugu. Osoba koja posti ostaje zaokupljena sjećanjem na Svemogućeg Allaha kako bi razvila stanje sklonosti prema Bogu i odvojenosti od svijeta. Post je propisan da bi mogao postati bogobojazan. Međutim, šta je bogobojaznost? Osoba treba da se uzdržava od duhovnih i moralnih slabosti. Post treba da razvije standard bogobojaznosti unutar osobe, pomoću kojih se onda može zaštititi od svih oblika duhovnih i moralnih slabosti, naprotiv je besmisleno postiti. Tako, istinski ispunjavajući prava posta i postizanje visokih standarda bogobojaznosti, post će dovesti osobu, vjernika i muslimana pod zaštitu Svemogućeg Allaha.

Hazreti Ebu Huraira prenosi da je Časni Poslanik (savs) rekao da Svemogući Allah kaže: “svako dobro djelo osobe je radi njegove koristi, osim post. Post je radi Mene.” Slično se prenosi da je Poslanik (savs) je rekao post je štit i ako bilo ko od vas posti ne smije da izgovara nepristojan govor.”

Časni Poslanik (savs) je također rekao: “Tako mi Allaha, u čijoj ruci je Muhamedov život, zadah postača je draži Uzvišenom Allahu nego mošus.” Časni Poslanik (savs) je tada izjavio: „Postoje dvije radosti za pojedinca koji posti i donose mu sreću. Prvo, on se raduje kad se omrsi da je Uzvišeni ALlah mu podario da ima čime da prekine post. Drugo, kad se susretne sa svojim Gospodarom, on će se radovati zbog posta kao što je Uzvišeni Allah rekao da je On lično postao nagrada za onoga koji posti. ”Onda, stanje radosti osobe, koja posti radi Allaha i prima bezbrojne nagrade od Uzvišenog Allaha, bit će potpuno drugačije prirode.

Časni Poslanik (savs) nas je također upozorio i skrenuo pažnju na činjenicu da, ako se u toku mjeseca Ramazana ne riješimo grijeha, kada su vrata Dženneta otvorena; a vrata Džehennema zatvorena a šejtan je vezan, ali ipak dočekavši mjesec Ramazan osoba ne uspije da njegovi grijesi budu oprošteni. Pa kad onda da mu bude oprošteno? Časni Poslanik (savs) je također upozorio da ako se usprkos krajnje sveobuhvatnoj milosti Svemogućeg Allaha, ne postignemo oprost grijeha (čak ni u Ramazanu), kada ćemo onda to postignuti? Dakle, ne bismo trebali jednostavno postati sretni zbog dolaska Ramazana i da budemo zadovoljni samo čestitanjem jedni drugima za Ramazan i post. Umjesto toga, trebali bismo ozbiljno procijeniti da li nastojimo postići istinsku svrhu posta koju je postavio Svemogući Allah. Neka Allah Svemogući omogući svima nama da postignemo tu svrhu i pruži nam Njegovo oproštenje.

Zatim, u slijedećem ajetu, Svemogući Allah opisuje kad nam je oprošteno da ne postimo. Međutim, prije nego što razjasnimo ovo, Svemogući Allah objašnjava, govoreći da, budući da sam ja nagrada za onoga koji posti, i ja osobno dajem vjernicima sredstva da osiguraju da im bude oprošteno, onda, misao se ne bi trebala pojaviti u umu bilo koga da činimo veliko žrtvovanje u toku posta, zbog čega nam je Svemogući Allah dao milosti, toleranciju i opraštanje. Nema sumnje da je Božja milost i opraštaj na siroko velik, ali ovaj (post) još uvijek nije izvanredna žrtva. U vrijeme sehura, jedemo i napunimo svoj stomak, i u vrijeme iftara, svi jedu sve što požele; i onda ovo je jedva trajna žrtva – to je samo žrtvovati se mali broja dana u godini.

Prema tome, oni koje zatekne privremena bolest također mogu dati Fidju, tako da se oporave i mogu postiti ponovo. I onda, nakon oporavka od bolesti, također je obavezno postiti. Potreba da se uradi obadvoje – napaštanje propuštenih postova i davanje fidije – dokazuje sledeće. Obećani Mesija (as) objašnjava da oni koji se na kraju oporave i da su u stanju da nadoknade svoje postove, da oni misle da samo moraju platiti Fidiju [i da ne nadoknade propuštene postove] otvara opasna vrata za dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. Ako je takvo stanje takvo da se oporavio nakon Ramazana, ili se razbolio u Ramazanu, ali se kasnije oporavio, ako takvi ljudi jednostavno kažu da nismo postili u Ramazanu, nego da plaćamo Fidiju, onda to otvara vrata odobravanja  nečega pogrešnog. To bi bilo odobravanje lažnih izuzetaka, otvaranje zabranjenih načina i dozvoljavanje lažnih inovacija. Čak i ako je neko platio Fidiju, on još treba da nadoknadi promašene postove posle Ramazana. Ove propuštene postove možete nadoknaditi u bilo koje doba godine.

Zatim, Svemogući Allah kaže u ovom ajetu da koji god dobar posao obavljate sa krajnjom poslušnošću, čak i ako to ne želite, ipak to činite zato što je to Božije naređenje, zatim će vas Svemogući Allah nagraditi sa još više. Na kraju ovog ajeta, Svemogući Allah je još jednom naglasio da je vaš post bolji za vas u svakom pogledu.

Onda, u slijedećem ajetu, Svemogući Allah kaže, Mi smo učinili Kur'an da se objavi u ovom mesecu, što je sredstvo za uputu za vas, i sadrži u sebi jasne i čiste znakove. Dakle, Časni Kur'an i mjesec Ramazan imaju posebnu vezu. Stoga, pored posta, treba razmisliti o Kur'anu i nastojati djelovati u skladu s njegovim učenjima, tako da se može dobiti pravi blagoslov od posta za vrijeme Ramazana. Ne može svako razumjeti duboku poruku Časnog Kur'ana, stoga, zajedno s učenjem Kur'ana i čitanjem njegovog prijevoda, koje svako može učiniti sam, treba se imati  korist i od Darsa [predavanja] Časnog Kur'an u bilo kojoj džamiji ili gdje bilo gdje je Džemat napravio sastanak.

Slično tome, postoje aranžmani za Dars koji se prikazuju na MTA, i od velike su  važnosti da se okoristimo od njih. Dars Hazreti Halifatul Masih IV (rh) se emituju na MTA. Važno je da bi se steklo istinsko razumijevanje Kur'ana, osoba treba postiti, ispuniti njegove obaveze prema obožavanja, doviti i također uznapredovati u bogobojaznosti. Obećani Mesija (as) dalje kaže: “Kada učimo Časni Kur'an, kada naiđete na dio u kojem se spominje milost Svemogućeg Allaha, tada u tom trenutku treba tražiti milost od Svemogućeg Allaha. A kada učite dio u kojem se Kur'an odnosi na kažnjavanje određenog naroda, tada treba tražiti zaštitu od Svemogućeg Allaha kroz pokajanje i traženje Njegovog oprosta. Trebalo bi razmisliti  o Časnom Kur'anu i djelovati u skladu s njegovim učenjima. Tako, ovo je način na koji Časni Kur'an treba da se uči.

Onda u sljedećem ajetu [Kur'ana], Svemogući Allah kaže: “U mjesecu Ramazanu, Moje sluge povećavaju svoje napore i traže Mene. Ja sam blizu i slušam njihove molitve. Ako od mene traže iskreno, onda prihvatam njihove molitve. Međutim, da bi vaše molitve bile prihvaćene, morate prvo da izvršavate Moja naredjenja. Svemogući Allah kaže da čovjek treba da radi prema Njegovim naredjenjima i da povećava svoju vjera u Njega.

Časni Poslanik (savs) je rekao da prvih deset dana ovog mjeseca su da postignemo milost Svemogućeg Allaha, srednjih deset dana trebamo tražiti Njegov oproštaj, a posljednjih deset dana su da se molimo da budemo spašeni od Džehennemske vatre.

Neka nam Svemogući Allah omogući da postanemo Njegove prave sluge i neka nas pokrije Njegovom milosti i oprostom i da nam omogući da možemo postati primaoci blagoslova ovog mjeseca. Tokom ovih dana posebno se molite za džemat da Svemogući Allah okrene zle pokrete protivnika Ahmadijata na njih i gde god se planovi planirali protiv Džemata, neka ih Svemogući Allah okrene na njih. Molite se za muslimanski ummet da ih svemogući Allah spriječi da rade okrutnosti i oduzimaju živote jedni drugima. Neka postanu istinski iskreni muslimani i prepoznaju Imama ovog vremena. Molite se za svijet uopšte zato što se idu prema uništenju alarmantnim tempom. Neka Svemogući Allah podari čovječanstvu mudrost da prepoznaju Svemogućeg Allaha i da budu spašeni od ovog uništenja.

Poslije džume, klanjat ću dvije dženaze u odsustvu. Iako su preminuli prije dva mjeseca, detalji do sada nisam imao. Prva dženaza je uglednog Dr. Tahir Aziz Ahmad Sahib, sin rahmetli Arshadullah Bhatti Sahib, iz Islamabada [Pakistan], a druga dženaza je Dr Iftikhar Ahmad Sahib, sin od rahmetli Dr. Khawaja Nazir Ahmad Sahib, iz SAD. Obojica su dosli u područje Fataha Jang kako bi se pozabavili nekim pitanjima u vezi sa svojom zemljom, kada ih je Dr. Iftikhar Ahmad Sahib otmičar kidnapovao 13. marta i kasnije ih brutalno ubio – Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vraćamo. U Pakistanu, ljudi koji počine takva ubistva nemaju straha da će biti uhvaćeni ako ubiju Ahmadije. To je zato što, prema njima, ubijanje Ahmadi je čin vrline, a također imaju punu podršku Maulvija [muslimanskih učenjaka] koji će se truditi da ih oslobode. Prema tome, zato što su Ahmadi također je bio faktor u njihovim ubijanjima, tako da na jedan način možemo reći da su postigli šehidi. Neka Svemogući Allah im podari Svoju milost i oprosti im i omogući da njihovi potomci ostanu vezani za Džematom i Hilafetom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp