U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija a.s. : Potreba za Imamom

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i  Sure El-Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude Njegov pomagač) je rekao:

Sutra je 23. mart, i ovo je dan kad se obilježava “Dan Obećanog Mesije.”

Tog dana, izrečena je izjava da će Mesija i Mahdi, što je  u skladu sa predskazanjem Časnog Poslanika (savs), da će on doći u kasnijim danima. Ova misija je bila da prenese i proširi istinsko učenje Islama svijetu, da ujedini sve Muslimane pod jednom zastavom i da dovede sljedbenike svih religija pod potkroviteljstvo Časnog Poslanika (savs). Hazreti Mirza Ghulam Ahmad Kadiani (as) je izjavio da je on bio Obećani Mesija i Imam Mahdi, čiji je dolazak prdskazan od strane Časnog Poslanika savs i tako je počeo uzimati bai’at [zakletvu].

Sada ću predstaviti neke izjave Obećanog Mesije as, u kojima je objasnio potrebu za dolaskom Obećanog Mesije. On navodi u jednom od svojih [Urdu] stihova:

“Ovo je zaista bilo određeno vrijeme za nikog drugog osim za Mesiju;

Da nisam postavljen, sigurno bi se pojavio neko drugi! “

Svrha islamskog Mesije je bila da dokaže superiornost učenja Islama nad svim drugim religijama kroz argumente i dokaze. Zatim, u vezi  okolnosti vremena i potrebe za Obećanim Mesijom, on dalje kaže: “Ako je zemlja neplodna, kiša nema koristi; u stvari, to je štetno (ako zemljište zemlje nije dobro ili je neplodno ili čvrsto, onda je to uzaludno). I tako, Božija svjetlost se spustila, i ona osvetljava srca ljudi. Pripremite se da je prihvatite i iskoristite (tj. Pripremite svoja srca) tako da u neplodnoj zemlji u kojoj sjemenke nemaju koristi od kiše, i vi ne hodate u tami i spotičete se, i stoga propadate, padajući u mračan bezdan, uprkos prisustvu svjetlosti. ”

Obećani Mesija (as) dalje kaže: “Uzvišeni Allah je milostiviji od najmilostivije majke. On ne želi da njegova stvaranja odu u propast. On vam otkriva puteve upute i svjetlosti. Ali da bi koračali ovim putevima, morate iskoristiti svoj razum i očistiti svoje duše. Baš kao što se sadnja sjemenki ne dešava dok se zemlja ne obradi da bi je pripremili, tako čisti razum ne može da se spusti od Boga dok se duše ne očiste napornim radom i  sopstvenom disciplinom. ”

Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik (savs) je također predskazao neke znakove za dolazak Obećanog Mesije. On ne bi rekao nikakvu tvrdnju bez ikakvih znakova. Onda, spominjući tu činjenicu, Obećani Mesija (as) kaže: “Još jedan znak podrške očekivanog je da će se u njegovo vrijeme, u toku mjeseca Ramazana, pojaviti pomrčenje Sunca i Mjeseca.”

Ovo  sva predskazanja su spomenuta u Časnom Kur'anu da će se zvjeri okupiti zajedno [itd.]. Postoje različita objašnjenja. Zološki vrtovi su napravljeni. Znanje je postalo dostupno i rašireno širom svijeta. Neke nacije su napali starosjedioce i uništile ih. Također se spominje da će okeani biti spojeni zajedno. Takođe se navodi da će ljudi biti spojeni zajedno. Komunikacija je sada postala izuzetno jednostavna i osoba je u stanju da za nekoliko sekundi komunicira širom svijeta. Štaviše, žene koje su u to vrijeme bile okrutno tretirane, čija su prava bila oduzeta i bile su ubijene, pitat će se na kojoj osnovi su ubijene. Knjige će biti raširene. Štampa i mediji; svi ovi aspekti dokazuju činjenicu da je ovo doba Obećanog Mesije (as), a predskazanja u vezi ovoga nalaze se u Časnom Kur'anu.

Predstavljajući dodatne dokaze u vezi mjesta gdje će se Obećani Mesija pojaviti, Obećani Mesija (as) kaže: “Što se tiče mjesta dolaska Obećanog Mesije (as), treba imati na umu da je pojava Antikrista predviđena  da se desi na Istoku i to se odnosi na našu zemlju. Zatim se prenosi da će se Mesija pojaviti u selu Kad'ah, što je skraćeno od “Kadian”.

Obećani Mesija (as) nastavlja govoreći: “I nepogode su služile kao znak. Obećani Mesija (as) kaže: “ Nepogode od Boga poprimile su oblik gladi, kuge i kolere. Što se tiče zemaljskih nesreća, tu su ratovi i zemljotresi koji su uništili zemlju. “

On dalje piše: “Da li znak o Lekhram nije bio veličanstveni znak? Slično tome, mnogo prije Konferencije velikih religija (Dharam Mahautsav) najavio sam nekoliko dana unaprijed da me je Svemogući Allah obavijestio da će moj članak biti superiorniji od svih drugih. Oni koji su prisustvovali ovoj velikoj i uzbudljivoj konferenciji mogu odlučiti i shvatiti za sebe da je predskazanje bilo  ispunjeno. “Zatim, iznoseći dodatne dokaze da je on poslat od Boga, on dalje navodi: „Ukratko, čak i u ovom trenutku, postoje mnogi dokazi o tome da sam ja od Boga poslan. Prvo, postoje unutrašnji dokazi. Drugo, postoje spoljni dokazi. Treće, postoje predskazanja od Poslanika Muhameda (savs) o dolasku osobe koja će obnoviti vjeru na početku svakog stoljeća. Četvrto, postoji Božije obećanje o očuvanju Kur'ana riječima: ‘Sigurno smo poslali Kur'an, i Mi smo ti koji će ga sačuvati.’ Peti dokaz – koji je izvanredan znak – je Božije obećanje u suri An-Nur, obećanje Božijeg hilafeta. Prema ovom obećanju Božijeg hilafeta, Halife iz Muhammedovog (savs) vremena će biti kao Halife iz vremena prije njega. Slično tome, Časni Kur'an je također spomenuo Časnog Poslanika Muhameda (savs) da ima sličnost sa Musa (as), kao što navodi, [arapski] (73:16).

Sistem Musaovog hilafeta završio se dolaskom Isa (as), koji se pojavio u četrnaestom vjeku posle Musa (as).

Obećani Mesija as piše: “Kao što Isa (as) nije donio nikakav novi zakon, nego je došao da ispuni ono što je bilo u Tevratu, tako Mesija koji je u službi Muhameda (savs) neće donijeti nikakav novi zakon, već će doći zbog osvježivanja učenja Kur'ana – oživjet će istinsko razumijevanje Časnog Kur'ana. “

Poslije predstavljanja ovih odlomaka iz pisanja Obećanog Mesije as, Huzur je predstavio nekoliko odlomaka i pisanja Hazreti Musleh Maud (ra) objašnjavajući istinitost Obećanog Mesije as.

Obećani Mesija as kaže: “Sjeti se dobro! Božja obećanja su zaista istinita! Prema Njegovom obećanju, poslao je opominjača svijetu, ali ga svijet nije prihvatio. Ipak, Bog će ga prihvatiti i pokazati njegovu istinitost na moćan način. Iskreno vam kažem da sam se pojavio kao Mesija u skladu sa Božjim obećanjem. Sada, ako želite prihvatite me ili me nemojte prihvatiti, ali vaše ne prihvaćanje neće imati nikakvog značaja za mene, jer ono što je Bog Svemogući htio, sigurno će da se ispuni. ”

Sada bih želio da ukratko spomenem u vezi  incidenta koji se desio u Novom Zelandu prošlog petka. Htjeo sam da govorim o tome prošlog petka, ali sam zaboravio da ga spomenem na kraju hutbe. U svakom slučaju, izdao sam saopštenje za štampu u ime čitave Ahmadija zajednice, u kojoj sam izrazio svoje saučešće. Mnoge nevine osobe, uključujući djecu su ubijene, kao rezultat vjerske i etničke mržnje. Neka se Svemogući Allah smiluje svima njima i pruži strpljenje ožalošćenima.

Najizvrsniji i moralniji način na koji je vlada Novog Zelanda, a posebno njegov premijer, odgovorila na ovaj napad, kao i na ispunjavanje svojih dužnosti kao vlade, bila je za primjer i za sve hvale. To je bila reakcija najvišeg uzora i molim se da Muslimanske nacije uče iz ovog ponašanja i da ovo ucini da se  iskorijene svih oblici vjerske mržnje.

Nakon džume, klanjat cu nekoliko dženaza u odsustvu. Prva dženaza je od  Maulana Khurshid Ahmad Anwar Sahib, koji je bio Wakilul Maal iz Tehrik-i-Džadid u Kadianu. Umro je 19. marta u 73. godini života; Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. Allahovom milošću bio je Musi. Dugo je bolovao od raka, ali je s velikim strpljenjem, hrabrošću i odlučnošću se nosio sa ovom bolesti. Uprkos tome što je bio jako bolestan i slab, nikada nije bio nemaran prema ispunjavanju svojih džematskih dužnosti. Redovno bi išao u kancelariju i do zadnjeg daha ispunio je svoj vakf [odanost] prema svojim sposobnostima. U stvari, vjerujem da je on ispunio svoju službu na način na koji je trebala biti ispunjena.

On  je bio sin Abdul Aziima Sahib – derviša iz Kadijana – i Raiisa Begum Sahiba i bio je iz Pindi Bhattiana. Njegov otac je bio prva osoba koja je prihvatila Ahmadijat u svojoj porodici. Poslije bai'ata, njegov djed je počeo ozbiljno da se suprotstavlja njegovom ocu i čak bi ga tukao. Nakon toga, njegov otac se preselio u Kadian i nastanio se tamo. Osoba koja je preminula o kojoj govorim  je odrastao u Kadianu i imao priliku da bude u društvu istaknutih drugova [Obećanog Mesije as] i Derviša iz Kadijana.

Završio je maturski ispit u Ta'liimul Islam školi u Kadianu, a zatim se upisao u Medrasa Ahmadijja. Godine 1967. položio je ispit iz Maulvi Fazal iz Medrese Ahmadijja, Kadian, nakon čega je imenovan za nastavnika u Medresi Ahmadija. Godine 1982. imenovan je za direktora Al Badar i neko vrijeme je radio kao urednik. Godine 1989. služio je kao Nazim Irshad za Vakf-i-Džadid Qadian. On je također imao priliku da služi kao  Nazim Irshad Sadar Majlis Khuddamul Ahmadija Indija i Naib Nazir Baitul Maal Aamad.

Godine 2006. imenovan je za Wakilul Maal iz Tehriik-i -Džedid i do njegove smrti, služio je u tom uredu sa velikom pažnjom. Slično tome, on je bio član i predsjednik nekoliko važnih centralnih odbora. Bio je vrlo kompetentan administrator i završavao je svoj rad sa punom iskrenošću i predanošću. On je odigrao ključnu ulogu u osiguravanju pozicije Indije u Tehriik-i -Džedid prikupljanju donacije. Ranije je to bilo prilično zaostalo u smislu [ukupnog] iznosa, ali Allahovom milošću je pomogao da se značajno poboljša. Bio je vrlo pažljiv prema novcu iz Džemata i trošio bi ga sa velikom pažnjom. Bio je obrazovan učenjak i pisao je odlične članke. Imao je priliku da godinama obavlja urednički rad za novine Badar. Njegova izdanja su bila puna religioznog znanja i uključivali su rječitost i artikulaciju jezika. Prije otprilike četrdeset godina, kada je bio u vrhuncu svoje mladosti,  bilo je takmičenje o životu i karakteru Časnog Poslanika (savs) koji je držao Ta'mir-e-Milat organizacija u Hajderabadu. Jednom je učestvovao u ovom takmičenju i osvojio prvo mjesto.

On je imao mnoge kvalitete; njegova pristupačnost, gostoljubivost i neumorni napor su među njegovim istaknutim osobinama. Prije Dželsa Salane, pripremao se za dolazak gostiju s velikom radošću. Uprkos ograničenim sredstvima, on bi za goste napravio odlične aranžmane. On je bio uticajna ličnost; brinuo se za siromašne i pokazao potpunu poslušnost onima iznad njega. Imao je duboku vezu sa Halifatom. Njegove služba traje gotovo pedeset dvije godine. Blagoslovljen je sa četiri kćeri i jednim sinom. Njegov sin boravi ovde; jedna od njegovih ćerki živi u SAD, a druga u Kadianu.

Njegov zet, Halid Ahmad Ala Din Sahib piše: „Za vrijeme njegove bolesti, kad god bih ga savjetovao da se odmori, on bi uvijek odgovarao da je njegova želja da služi do posljednjeg daha i da upozna Boga Svemogućeg na ovaj način . Zaista, on je ispunio svoju obavezu. ”

Naib Sadr Majlis Tehriik-i-Džedid piše: „Poznavao sam ga od vremena kada smo oboica bili učenici i imao sam priliku da s njim radimo u više navrata. Kada je on imenovan za Naib Nazir Baitul Maal Aamad, radio je sa mnom dugo vremena uz punu saradnju. Bio je veoma poslušan, vrijedan i pošten. Imao je duboko znanje o finansijama. Kada je postao Wakilul Maal, bio je odgovoran za budžet Tehriik-i-Džedid. U vrijeme kad je on stupio na službu bilo je nekoliko stotina hiljada prihoda, ali Allahovim blagoslovom ti brojevi su  se povećali na desetine miliona. Neka Svemogući Allah uzdigne njegov  status i omogući njegovoj djeci da nastave da rade čestita djela.

Druga dženaza je od Tahir Hussain Munshi Sahib, koji je bio Naib Emir [Nacionalni potpredsjednik] Fidži Džemata. Umro je 5. marta u 72. godini života; Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo. Bio je dugogodišnji sluga Fidži Džemata i imao je priliku da dugo vremena služi kao Zamjenik Emira. Bio je pobožan čovjek, iskren i veoma odan. Allahovom milošću on je bio Musi i dao je Hisi Džaidadu za život. Ostavlja jedanog sina i jednu kćer. Oba djeteta nisu Ahmadi.

Allahovom milošću, Tahir sahib je imao priliku da služi u sektoru obrazovanja u Fidžiju. Radio je kao direktor koledža; u Ministarstvu obrazovanja, kao direktor srednje škole i kao službenik za obrazovanje. Nakon promovisanja bio je zamjenik direktora za obrazovanje, a 1999. godine se penzionisao. Nakon toga vlada ga je ponovo zaposlila kao člana Odbora za javne račune i kratko je služio u tom svojstvu dok nije podnio ostavku zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Što se tiče njegovog prihvatanja Ahmadijata, Hamid Husein Sahib – predsjednik Nasarbanga Džemata – kaže: „Prvi zadatak Munshi sahiba je bio  u Osnovnoj školi Nasarbanga 1968. godine. Kroz to smo postali prijatelji i proveli puno vremena zajedno. Uprkos činjenici da se protivio džematu, slušao bi argumente džemata i davao je svoje različito misljenje. (Munshi Sahib je bio iz sunitskog pravca) Kad god bi on pozvao svoje Maulvi da raspravljaju s Ahmadi, Maulvi bi odbili. To bi puno uznemirilo Munshi Sahiba. Nakon toga, Svemogući Allah mu je omogućio da prihvati Imama ovog vremena.

U vezi toga kaka se Munshi sahib oduzio za  ovaj blagoslov, Hamid Husein Sahib kaže: „Jednom prilikom Munshi Sahib se vratio kući nakon što je proveo vrijeme u Kadianu. Rekao mi je da je posebno se molio za mene u Baitud Dua jer je kroz mene Svemogući Allah omogućio da dostigne svoje trenutno stanje. tj. Svemogući Bog mu je omogućio da prihvati Ahmadijat preko Hamida Hussain Sahiba. Kada je bio u Baitud Dua, molio se Svemogućem Allahu  i rekao da mu je Hamid Sahib dao veliku uslugu da je bio u stanju da prihvati Ahmadijat. Samo se Ahmadi može moliti za osobu kojoj su zaduženi na takav način. Hazreti Halifatul Masih IV (rh) ga je postavio za Zamjenika Emira  u Fidži.

Naim Ikbal Sahib, on je misionar, piše: „Bio je veoma odan, posebno prema Halifatu. On bi podsticao druge da poštuju i pokažu poslušnost Halifatu i to je nešto što bi on demonstrirao kroz svoj primer. Ako se protivio nečemu, onog trenutka kada je saznao da je Hazrati Halifatul Masih imao drugačije mišljenje, odmah bi promijenio svoje mišljenje.

Treća dženaza je od Musa Sisko sahiba iz Malija. Umro je 15. februara; Allahu pripadamo i Njemu se vraćamo. On je bio komandant brigade u vojsci. O zajednici Ahmadija je saznao preko časopisa, nakon čega je ostao u bliskom kontaktu s misionarom u regiji Vaskaso. On je prihvatio Ahmadijat u Novembru 2012. godine. Tokom 2013. godine, kada je pokrenuta radio stanica Waskaso Džemata, imao je priliku da bude direktor za radio stanicu i također je imenovan za Sadra [lokalnog predsednika] Džemata. Nakon što je radio stanica osnovana u regionu Waskaso, Džemat je bio izložen opoziciji. U to vrijeme, Musa sahib je pokazao veliku mudrost i postupao s tom situacijom  sa strpljenjem i istrajnošću. Kontaktirao je relevantne vlasti i predstavio im je Džemat. Od 2016. godine radio je u Nacionalnoj Amili kao sekretar Umoor-e-Kharijah. Posle bai'ata, dao je svoj život za službu Džematu. Pored toga što je obavljao svoje redovne namaze, bio je redovan u tahadžud namazu.  Bio je veoma iskren i lojalan. Imao je jedinstvenu vezu sa Halifatom i pokušao bi biti prvi koji će odgovoriti na svaku inicijativu koju je pokrenuo Halifa. Iza sebe ostavlja dvije žene, deset ćerki i pet sinova.

Da Uzvišeni Allah podigne status svih ovih umrlih i podari da njihova djeca nastave da rade dobra djela. Djeca Munshi Sahiba nisu Ahmadi Muslimani. Da Allah podari da prihvate Imama ovog vremena.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp