U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pregled Dželsa Salana u Njemačkoj i Belgiji 2018

kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatiha Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: U zadnjih nekoliko dana Uzvišeni Allah nam je omogućio da prisustvujemo na Dželsa Salani u Njemačkoj i Belgiji. Uz Allahovu pomoć oba skupa su bila vrlo blagoslovljena. Dželsa u Njemačkoj je vrlo uspostavljena i ima reprezentacije iz mnogih zemalja; u zadnje vrijeme također neke Afričke zemlje učestvuju. Dželsa u Belgiji je održana poslije dužeg vremena oni su mala zajednica. Učesnici sa Dželse u Njemačkoj i Belgiji su iskazali pozitivne komentare u vezi zajednice. Hvalili su organizaciju Dželse i generealno atmosferu. Dok su prisustvovali na Dželsi, gosti su posmatrali svakog radnika, ustvari svakog Ahmadi vrlo precizno, da bi se uvjerili kakvo je svačije ponašanje. Iako je učenje dobro ali ako ponašanje sljedbenika tog učenja nije dobro, takvo učenje ne može da ima pozitivni uticaj. Tako na ovaj način.svi volonteri i učesnici imaju udio u tihom tabliku (tihom širenju vjere). Naš svaki skup ima značajan uticaj na lokalne ljude gdje se održava. Iđtima (skup) od Organizacije za Ahmadijja Muslimansku Omladinu u Velikoj Britaniji počinje danas. Ovim povodom bih želio da podsjetim omladinu da se ponašaju onako kako će ostaviti dobar dojam na lokalne ljude. Da Svemogući Allah blagoslovi ovaj skup i da podari bolje vrijeme tako da umanji brige oko lošeg vremena. Želim da se zahvalim svim volunterima na Dželsi u Njemačkoj i Belgiji. Služili su prisutne prema svojim mogućnostima. Na isti način, svi članovi zajednice koji su prisustvovali bi također trebali da budu zahvalni volunterima. Volunteri bi trebali da budu zahvalni Uzvišenom Allahu koji im je dao priliku da služe. Oni bi trebali da pripreme sebe za budućnost i razmisle u vezi svojih grešaka i da nađu način da ih isprave do slijedeće godine. Želim da dam jednu napomenu. Ovo se dogodilo na muškoj strani u toku programa kad se ilahija učila. U vezi “Moja kuća” ili “Kuća”. Način na koji je ovo proučeno je bio netačan. Organizatori Dželsa programa bi uvjek trebali da budu pažljivi i da posvete pažnju da sve ilahije u toku Dželse su one koje je napisao Obećani Mesija (a.s) ili njegove Halife. Sada ću da predstavim neke komentare koje su gosti uputili, iz kojih mi možemo da vidimo blagoslove Dželse, da oni ne ostave utisak samo na Ahmadi već i na druge.

Neahmadi Imam iz Bosne je bio jedan od gositiju. Poslije Dželse posjetio me je i rekao je da bi volio da pročita Barahiin -i- Ahmadijja i Tadhkirah. Ja sam ga savjetovao umjesto da čita Tadhkirah trebao bi da pročita knjige Filozofija Učenja Islama i Poziv u Ahmadijjat. Ove knjige bi mu doprinijele veće predstavljanje Ahmadijjata, Obećanog Mesije (a.s) karaktera, njegovo znanje i mudrost, i pomaganje Uzvišenog Allaha prema njemu. Halifatul Masih V je pročitao još mnogo drugih komentara od gostiju iz Bosne.

Ove godine delegacija od 56 ludi iz Bugarske je prisustvovalo na Dželsa Salani u Njemačkoj od kojih je 31 bilo neahmadi gosti, koji su također imali sastanak sa mnom. Mnogi gosti su komentarisali u vezi toga što su vidjeli vrijednost poštovanja roditelja i žena. Ovo je lekcija za muśkarce ne samo da poštuju žene u toku Dželse već, prema učenju koje nam je poslao Svemogući Allah, ovo poštovanje bi trebalo da uvjek bude u njihovim srcima.

Musliman koji se zove Muhammad Jusuf je prisustvovao na Dželsi. Rekao je: “ Ovo je prvi put da sam prisustvovao na Dželsi. Sve laži koje sam čuo u vezi Džemata su otklonjeni atmosferom na Dželsi. Vidio sam mir svugdje i učenje Časnog Kur’ana i Hadisa su bili svugdje. Poruka “Ljubav svakome mržnja nikome” je ostavila veliki dojam na mene. Mir se širio svugdje. U toku Dželse ja sam odlučio da prihvatim Ahmadijjat. Imao sam mnogo osobnih problema, kako god kad sam došao na Dželsu svi moji problemi su se razrešavali sami. Ja ću sada da širim poruku Džemata.”

Delegacija iz Latvije su rekli slijedeće. Medicinski student je rekao:”Bila je velika čast za mene da prisustvujem na Dželsi u Njemačkoj. Osjećam da je ovo skup ljudi koji se čvrsto drže svoje vjere, koji su zadovoljni, ljubazni i miroljubivi.” Neahmadi Pakistanac koji živi u Latviji je rekao da nije Ahmadi i imao sam iste sumnje koje imaju drugi Muslimani iz drugih sekti. Ali poslije slušanja govora, vidjevši ispisanu kelimu i klanjajući namaze, nisam vidjeo nikakvu razliku. Stvarno sam uživao u govorima Halife, posebno posljednji govor. Želim da vam se zahvalim iz dubine mog srca. Onda profesor iz Sri Lankan sa Univerziteta iz Agrikulture, Latvija koji je bio prisutan na Dželsi kaže:” Ova Dželsa mi je dala učenje istinskog Islama i osvježila me je u vezi drugih sekti. Pokazala mi je razliku između Ahmadi i drugih sekti. Najbolju stvar koju sam naučio jeste da je Ahmadijja Zajednica puna ljubavi i ja stvarno ovo cijenim.”

Učenica iz Latvije koja se zove Gloria je prisustvovala prvi put i ovo je bio prvi put da prisustvuje na bilo kojem Muslimanskom skupu. Ona kaže: “ Stvarno mi se sve svidjelo, hrana, piće i sve ostalo. Ljudi su bili vrlo kulturni i žene koje su bile na dužnosti su nas uvjek dočekale sa osmjehom. Žena koja je došla sa delegacijom iz Latvije koja se zove Anastasia, u vezi mog govora koji sam uputo nemuslimanima je rekla:” Stvarno sam uživala. Sve što je on rekao je tačno.” Onda je dodala:” Ja sam otišla u muški dio da slušam ovaj govor a ostatak vremena sam provela na ženskoj strani. Da sjedim na strani gdje su muškarci sjedili osjećala sam se postiđeno i osjećala sam se neprijatno jer nisam imala mahramu na glavi.” Ovo bi trebalo da pomogne djevojkama i da samopouzdanje, kao što je ona rekla da ju je bilo stid da ne nosi mahramu ili da je skine. Iako je Kršćanka, došla je i rekla da je osjetila stid da sjedi na muškoj strani bez mahrame.

Advokat iz Kosova je rekao:” Vidjeti organizaciju Dželse izgledalo je da svi su radili svoje dužnosti zbog poslušnosti Hilafetu. Sva ova poslušnost je zbog ljubavi prema Halifi Ahmadijja Zajednice.”

Profesor fizike iz Kosova Gospodin Arbar on kaže: “ Bilo je vrlo zapanjujuće da na jednom mjestu sve potrebe su bile udovoljene. Također sam bio u stanju da vidim langar (kuhinju) i upoznao sam jednog radnika koji radi u kuhinji zadnje 22 godine ljušti luk i zadnjih 22 godine koristi isti nož.“ Rekao mi je razlog zašto čuva taj isti nož je jer je Halifatul Masih IV (rh) koristio ovaj nož i držao ga u ruci.” Ovo je ostavilo veliki dojam na njega.

Delegat iz Džordžije, koja je imala 38 delegata, je prisustvovao na Dželsi u Njemačkoj. Dva od njih su bili bišopi, dvojica Muftija jedan Suni a drugi Šija i ostatak je bio neahmadi gosti. Neahmadi gost ove delegacije koji je Imam jedne džamije je rekao:” Uvjek će mi ostati urezana jedna rečenica da je naša dužnost da pomažemo čovječanstvo. Religija Islam je mir i jedino mir. Dolaskom ovdje mi smo naučili istinito učenje Islama.” Bilo je mnogo još sličnih kometara od gostiju iz Džordžije.

Pop iz Protestantske crkve iz Mađarske je prisustvovao na Dželsi. Osim svojih vjerskih dužnosti bavi se radom socijalne pomoći. On kaže:” Ja sam Krišćan ali dolaskom na vašu Dželsu osjetio sam novu duhovnost i vraćam se osvježen. Gospodin Awara iz Mađarske koji radi u uredu za izbjeglice kaže:” Dželsa je slična događaju kad osoba doživi nešto izvanredno i postanu vrlo zaprepašteni i tresu se iznutra. Gospođa Elona direktor financijskog departmana za izbjeglički kamp kaže:” Dželsa je skup koji očisti osobu iznutra i ostavi vas da se osjećate lahko.” Od Mađarske delegacije bila je i Godpođa Wafa doktorica iz Sirije, ona je bila vro uzbuđena na drugom danu kad je slušala govor na ženskoj strani. Kad je posjetila Medresu rekla je čak i ajet koji je bio napisan na zidu je također napisan na pravo mjesto. Ajet je bio ‘I zemlja će da sija sa svjetlošću njenog Gospodara’

Iz Makedonije 83 osobe su bile prisutne i 50 od njih je putovalo sa autobusom 2000 km preko 34 sata da bi prisustvovali. Ostatak njih je stiglo sa drugim prevozima. 21 od njih su bili Ahmadi, 29 ne Ahmadi Muslimani, 14 Kršćana. Od ovih gostiju bio je jedan gradonačelnik iz poznatog grada, 6 novinara iz različitih tv kanala su bili prisutni i snimali su dešavanja sva 3 dana.

Delegacija iz Litvanije je imala 50 delegata od kojih je bilo 40 neahmadi i 10 Ahmadi. Jedan gost iz Livanije je rekao:” Ja sam autor, Gairooni Maas i došao sam da naučim o Islamu. Mojim dolaskom ovdje osjetio sam veliko zadovoljstvo u mom srcu i želim da vam izrazim iskrene želje vama i cijelom zajednici.”

Neahmadi gost iz Tadžikistana Gospodin Rahim koji je političar je rekao:” Ja ću zauvjek da čuvam sjećanje na ovu Dželsu i sastanak sa Halifom.” Profesor sa univerziteta iz Tadzikistana je rekao:” Po prvi put ja sam doživio ovakvo gostoprimstvo i zajedničko sarađivanje. Ahmakdija muslimanska zajednica uživa punu slobodu ovdje i govori Halife su pružili pravo riješenje za probleme današnjice.”

Gradonačelnik iz M’boura velikog grada u Senegal, je bio prisutan. On je prisustvovao kao predstavnik Halife od velike sekte u Senegal zvana Muriid. On mi je također dao poklon na podiumu.

On je rekao:” Iako sam uzeo bai’at od mog Halife, ja nikad nisam osjetio ovakav osjećaj Bai’ata kao što sam doživio ovdje.”

Na trećem danu Dželse, Bai’at ceremonija se dogodila i bila su 42 člana koji su po prvi put učestvovali na Bai’at ceremoniji da prihvate zajednicu. Mnogo medija je bilo prisutno, poruka Islama i Ahmadijjata je čulo 62,857 ljudi. Kroz MTA Afrika, razni kanali u Africi su prenosili program Dželse. Review of Religions (Pregled Religija) je započeo program na internetu koji je dostigao 2 miliona ljudi- 1.98 miliona je dostignuto. Mnogo je komentara stiglo od ljudi i mnogi reporti su objavljeni od strane novina i medija i objavili su mnoge detalje istinskog Islama. Da Svemogući Allah napravi ovaj pozitivni dojam Dželse i traje zauvjek.

Poslije Džume ja ću da klanjam nekoliko dženaza u odsustvu.

Prva dženaza je Gospodinu Sejid Hasnat Ahmad iz Kanade. Preminuo je 27 Augusta u 92 godini. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Bio je iskreni i lojalni član, koji je imao veliki žar za zajednicu. On je bio Musi (davao je 10% svog imetka). 1982 godine, on je imao program u vezi Džemata na Kanadskoj televiziji zvat Rogers i nije uzimao novac za to. Tako po prvi put u svijetu 12 Decembra 1982 godine slika Obećanog Mesije (a.s) i Hilafat i Ahmadijja su bile objavljene na Kanadskoj televiziji. On je također napisao uvod u knjige Obećanog Mesije (a.s) i sakupio ih, što je veliko naučno postignuće. Da mu Svemogući Allah uzdigne njegov status i obaspe Njegovu Milost i oprost.

Druga dženaza je Gospođi Mubarikah Šaukat koja je supruga Gospodina Hafiza Kudratullah prijašnji Misionar iz Holandije i Indonezije. Preminula je 8 Septembra u 94 godini. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Ona je bila vrlo pobožna osoba koja je klanjala i molila se. Bila je redovna u klanjanju tahadžuda i redovno je služila vjeru. Imala je jaku vezu sa Hilafetom. Sa Gospodinom Hafizom i ostatkom porodice je bila blagoslovljena da dodjele novac za printanje Časnog Kur’ana na Ketala Jeziku. Također su bili blagoslovljeni da plate troškove za džamiju u Indoneziji.

Treća dženaza je od Gospodina Chaudhri Khalid Saifullah, koji je bio zamjenik Amira u Džematu Australija. Preselio je 16 Septembra u 87 godini. Zaista smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Imao je veliku lojalnost i poslušnost prema Hilafetu. Služio je mnogo i imao je dobar život. Bio je školovan i često bi pisao članke u magazinima i novinama u Džematu, kako god imao je jednostavnu prirodu i uvjek bi bio sa osmjehom i bio je vrlo prijatnog ponašanja. Da Uzvišeni Allah uzdigne njegov status i podari mu Njegov oprost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp