U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa salana Njemačka 2018

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: Elhamdullillah, sva hvala pripada Allahu, danas počinje Dželsa u Njemačkoj i Uzvišeni Allah nam je omogućio da učestvujemo u još jednoj dželsi. Šta je Dželsa Salana? Mnogo godina ovo slušamo; u stvari, od samog početka, prije od sto dvadeset i pet godina, da je esencija Dželse kao što je objasnio Obećani Mesija (a.s) da ovo nije ovosvjetski sastanak, niti je ovo skup za bilo koju ovosvjetsku stva ili da pokažemo broj zajednice. Niti da bi uticali ovosvjetski na bilo koga, ustvari ovaj skup je samo radi Uzvišenog Allaha, i ne samo da bi ugasio intelektualnu i duhovnu žeđ, već da nadmaše u intelektualnosti i duhovnosti također u znanju o pravima Božijih stvorenja i da nastoje da ispune sva ova prava. 

 Kako god, žao mi je ali moram da kažem da iako neki ljudi dolaze na Dželsu oni uopšte ne dobiju ništa od nje, oni dolaze da se druže sa prijateljima i da pričaju bezvrijedne stvari. Ovakvi ljudi prave probleme. Neki od njih postaju razlog zbog kojih omladina skrene sa pravog puta. Neki rade vrlo ružne stvari misleće da ih drugi ne vide. Trebamo uvjek da se sjetimo da nas Svemogući Allah vidi. Tako da danas prvo želim da kažem da svaka osoba treba čvrsto da razumi da Dželsa je dugovni skup. Jedino se organizuje da mi uznapredujemo u bogobojaznosti i da uspostavimo vezu sa Uzvišenim Allahom i da se u savršimo u ovome. Kako god, kad dođu gosti iz vana ove greške se sakrivaju i ponašaju se kako treba ispred njih i Uzvišeni Allah pokriva ove greške koje bi mogle da naškode Džematu ove stvari i neprijatnosti koje se događaju gosti to ne primjete. Ali kao što sam rekao prva stvar o kojoj ja želim da govorim jeste u vezi suštine Dželse. Suštna kao što je objasnio Obećanu Mesija (a.s) jeste da se bogobojaznost razvije. U vezi suštine Dželse Obećani Mesija (a.s) govori prisutnima da bi trebali da razviju strah prema Uzvišenom Allahu i da postanu primjer drugima u bogobojaznosti, pobožnosti, dobrom ponašanju, dobroti, mehkom srcu, uzajamnoj ljubavi i bratstvu. Poniznost i iskrenost trebaju da budu postignuti. Dalje, savjetujući svoju zajednicu Obećani Mesija (a.s) govori:” Usvojite bogobojaznost jer je okvo krov za sve. Značenje bogobojaznosti jeste da bi sačuvali sebe od najmanjih grijeha.” On kaže da bogobojaznost iako postoji i najmanja sumnja da je nešto grijeh, moramo se kloniti od toga. Ako svak želi da se preispita mogu da budu u stanju da odluče   da li oni prave svaki mogući način da daju sve od sebe da se drže podalje od  svega što bi moglo da bude grijeh. Ako poslije pre ispitivanja sebe osoba vjeruje da oni rade sve prema uputama onda oni mogu da kažu da su postigli istinsku svrhu Dželse ili da daju sve od sebe da postignu ovo. U drugom slučaju, samo onako da se slušaju govori, i da se trenutno pokazuje želja za vjerom i uzvikuju slogani su bez ikakvog značenja. Neki ljudi uzvikuju slogane ali se na njihovim licima vidi da nemaju nikakvog srčanog osjećaja i da su ti slogani samo reda radi. Prije ove reakcije nismo mogli da vidimo, ali sad vidimo kad ih kamera snimi vidimo šta je ustvari njihovo istinsko stanje. Prvo ovi programi su samo se prikazivali na MTA ali sad možemo da vidimo ih i na društvenim mrežama i njihova lica i prave emocije su pokazane. 

Da bi napravli drugi kriterij unutrašnjeg stanja i bogobojaznosti, Obećani Mesija (a.s) kaže:” efekti bogobojaznosti postaju vidljivi za bogobojaznu osobu na ovom svjetu. Taj efekat je vidljiv odmah. Baš kao što otrov i antidota imaju odmah efekat na tjelo.” Kad ososba popije otrov ili lijek, efekt se odmah vidi i ponekad je momentalno vidljiv, na isti način ovakav je efekat bogobojaznosti. Ovo je kriterija koju je Obećani Mesija (a.s) postavio. Zato nije moguće da efekti bogobojaznosti nisu pokazani od osobe koja hoda putem bogobojaznosti. Osoba koja hodi na putu bogobojaznosti ne može doći ni blizu da učini zlo i njihove misli se počnu da čiste.

 Zbog ovoga svi bi trebali da se preispitaju. Jedne prilike Obećani Mesija (a.s) je rekao:” Razlog zašto ja ovo ponavljam puno puta jeste razlog zbog kojeg je Svemogući Allah započeo ovu zajednicu jeste pravo razumjevanje Boga koje je nestalo sa ovog svjeta i istinsa bogobojaznost i čistoća koje također ne možemo da nađemo na ovom vremenu će da bude uspostavljeno opet.” Istinito znanje u vezi Boga je srušeno na ovom svjetu i ovosvjetske stvari su preuzele ga. Smjer prema Uzvišenom Allahu se smanjio. Slogani ili zakletva je da damo prednost vjeri nad svim ovosvjetskim stvarima; kako god mnogo puta vidimo da ovosvjetskim stvarima je data vića prednost i vjera je ostavljena iza. Koja je svrha Džemata? Svrha je u tome da ponovo uspostavi bogobojaznost i čisotću koje ne možemo da nađemo nigdje u svjetu.

Zbog toga onaj koji prema Uzvišenog Boga volji bude se trudio da uspostavi bogobojaznost i čistoću, će biti uspješan i prema Obećanom Mesiji (a.s) je pravi Ahmadi i on je taj koji će da ispuni istinsku svrhu Dželse. 

Druge dvije stvari kojima želim da privučem pažnju, koje se jedino mogu ispuniti ako budemo imali strah od Boga i želju da ispunimo svrhu Dželse prema uputama Obećanog Mesije (a.s) koje nam je on rekao da usvojimo ako budemo prisustvovali na Dželsi. 

To je poslije kad imamo ispravno razumjevanje Uzvišenog Boga osoba mora da prihvati da bude mehkog srca, mora da bude nježna, i ljubaznost u svom srcu prema drugima. Moramo se uzajamno voljeti, bratstvo, humanost, skromnost, i najveći stepen istinitosti mora se uspostaviti. 

Imamo dvije vrste ili grupe prisutni na Dželsi. Ustvari jedna od njih ne bi trebala da se zove prisutni, ta jedna grupa su organizatori dželse a druga su posjetioci. U svakom slučaju, ovo su dvije grupe ljudi i obadvije grupe trebaju da razviju ove kvalitete. Ne mogu biti izdvojeni iz njih. Oni koji rade dužnosti, radnici i oni koji su došli da prisustvuju, svi moraju da se preispitaju prema ovim standardima, organizatori i gosti. Ako obadvije grupe prihvate bogobojaznost onda ovi kvaliteti se mogu razviti iz toga. 

Onda prema ovom, ja bi želio da privučem pažnju obadvije grupe prema njihovim dužnostima. Ako obadvije grupe mogu da razrade ovo atmosfera Dželse će da bude vrlo fina i svrha dolaska na Dželsu će da bude upodpunjena. 

Ljudi koji su na dužnosti mogu da misle zbog toga što su žrvovali svoje vrijeme, i rade dobrovoljni rad da su ispunili dužnost i svrhu Dželse i da je Allah zadovoljan sa njima. Zaista Allah je zadovoljan sa njima ako oni također se ponašaju prema uputama. Prisutni također ne mogu reći mi smo putovali daleko i tako Allah je zadovoljan sa njima. Zaista oni će zadovoljiti Allaha ako razviju istinsko razumjevanje o Svemogućem Bogu i ako usmjere svoju pažnju da bi ispunili prava čovječanstva. 

Prvo želim da skrenem pažnju radnika i organizatora da bi oni prvi trebali da usvoje prije navedeno. Moraju da kontrolišu svoje emocije, da se brinu o gostima u svakom obziru, i da moraju da pričaju blagim govorom kao što je Obećani Mesija (a.s) spomenuo. Svi koji imaju dužnosti u Džematu, njihova prva dužnost i svih radnika jeste da budu vrlo blagi u govoru i da budu skromni. O gostima se morate brinuti u svakom obziru i slučaju i svi moraju da imaju blag i lijep govor. Onda postoje osobne veze između radnika, i oni bi trebali da se ponašaju sa ljubavlju, iskrenosti i bratstvom jedni između drugih. Ovo također se upotrebljava u načinu na koji oni se ponašaju prema gostima i svima. Ako se oni naljute jedni na druge radi komentara nekih ljudi ovo će i gosti da osjete, pogotovu ne Ahmadi gosti će biti svjesni toga, a njima je rečeno da Ahmadis u toku dželse se ponašaju sa ljubavlju i poštovanjem i da nema nikakve ljutnje i svađa. Ako ovi gosti vide takvo ponašanje ili bilo kakve pogrešne primjere, pa čak i dvoje ljudi da podignu glas jedno na drugo, ostavit će pogrešan utisak na njih. 

Radnici koji se jave da služe goste Obećaog Mesije (a.s) u ovih nekoliko dana trebaju da pokažu najbolji stepen gostoprimstva i suradnje, ne bi trebali da njihovi gosti ni suradnici osjete nikakve neprijatnosti od njih. Ovaj kvalitet da kontrolišemo svoje emocije je aspekt treninga koji Dželsa pruža nadglednicima i njihovim radnicima. 

Ured koji se brine o parkiranju automobila, ured za kontrolu saobraćaja, ured za kuhinju, čistoću i svaki ured bi trebali da pokažu odličane moralne kvalitete u toku ovih dana. Uzvišeni Allah kaže u Časnom Kur’anu “govorit ćete ljudima lijepe riječi” 

Uzvišeni Allah je spomenuo ovaj aspekt da bi uspostavio najveći moralni standard. Ovo je generalno uputstvo. Vjernik uvjek treba da pokazuje odlične morale u svakom trenutku. Kako god, u ovim situacijama, kad ste već dali sebe da služite goste Obećanog Mesije (a.s) koji su došli da bi popravili svoje intelektualno, praktično i moralno stanje onda vi treba da se ponašate na najodličniji način. Svi radnici i ovi koji su na službi će da svojim primjerom pokažu kako treba da se ponaša. Tako prema ovome, vi radnici, ćete dobiti veliku nagradu. Prvo zato što ste dali sebe za službu Džemata a drugo zato što ćete trenirati druge kroz vaš lijepi primjer, oni će da shvate da svaki prisutni na dželsi treba da ima odličan moral i ponašanje. 

Ako Neko priča na drzak način ili govori nešto loše ali shvati da volunter na dužnosti uzvraća vrlo kulturno i smireno i pokazuje odlično moralno ponašanje, onda ovaj praktični postupak će da navede odmah ovu osobu da shvati da pravi grešku i ovo će da bude izvor gdje će oni da isprave grešku. Časni Poslanik (savs) govori: “Ne postoji ništa teže na vagi od odličnog morala.” Što znači kad bi izvagali odlične morale na vagi, ovo bi nešta bilo najteže, zbog toga što odlični moral može da dovede da svi problemi nestanu u svjetu. Kad imamo odlične morale tad ispunjavamo dužnost prema Svemogućem Bogu. Obećani Mesija (a.s) je rekao da dužnosti ljudi prema čovječanstvu i nekim slučajevima su veše važnija nego prema Bogu. Allahov Poslanik (savs) jedan može da kontroliše svoje emocije zbog toga što pokazuje strpljivost radi dobrog svog morala. Oni će biti u stanju da odgovore vrlo mirno nekome ko radi nešto loše. Čovjek učini mnogo grijeha ali dobri morali postanu izvor njegovog oprosta za grijehe. 

Zbog toga, prva stvar koju svaki volunter treba da drži na umu jeste da praktikuje odlično moralno ponašanje. Zamislite kako je ovo lahka cijena. Kako Uzvišeni Allah blagoslovi one koji ostaju tihi radi Njegovog zadovoljstva i koji su uvjek sa osmjehom. Ako neko kaže razlog moje ljutnje je zbog nečijeg drugog nepristojnog ponašanja onda se sjetite primjera našeg vodića Časnog Poslanika (savs) u vezi kojeg je Allah rekao da je on savršeni model za vas. Da li je ikakva patnja prošla da je on nije okusio? Da li je bio bilo kakav problem da ga on nije iskusio od drugih? Zabrinutos i patnja koju je Časni Poslanik (savs) preživio su gore od svih patnji koje ljudi mogu i da zamisle. Kako god, uprkos svemu ovome njegovi ashabi su rekali da nikad nisu vidjeli nikoga da se smije više od Časnog Poslanika (savs). Uvjek je imao osmjeh na svom licu. Ovo je primjer od našek Poslanika našeg vodića, našeg Časnog Poslanika (savs).

Časni Poslanik (savs) je rekao, ustvari nas je prekorio govoreći:” Osobi kojoj nedostaje saosjećanje je osoba kojoj je uskraćeno dobro.” Ako neko ne pokazuje ljubaznost onda će oni također biti uskraćeni da postignu dobra djela. Ovo se može primjeniti za sve voluntere i sve prisutne. Postoje mnogi ljudi koji imaju nesuglasice. Moraju da se sjete ovoga jer ako ovo rade njima će biti uskraćena dobrota. Uzvišeni Allah vam daje ovu šansu poslije godinu dana, tako svi vi, posebno volunteri bi trebali da pokažu najodličnije moralno ponašanje i treba da im bude osmjeh na licu. Svaki volunter bi trebao da ima na umu upute Obećanog Mesije (a.s) da se obhode prema gostima na odličan način. Obećani Mesija (a.s) kaže:” Srce od gosta je slično ogledalu koje se razbije sa malim udarcem.” Dok je generalno savjetovao u vezi gostoprimstva on je rekao:” budi te pažljivi!Imamo puno gostiju ovdje. Neke od njih znate a neke ne. Onda je najbolje da se obhodite prema svima kao da su počasni gosti i da se ponašate prema njima kako treba.” Ne treba da se pravi nikakva razlika između ponašanja prema gostima. Nesmije da se desi da poznati gosti su bolje usluženi od onih koje organizatori ne znaju ili da im je odbrodošlica učinjena na bilo koji drugačiji način. Ove godine mnogi gosti iz Afrike i raznih drugih zemalja prisustvuju. U prošlosti ljudi iz Istočne Evrope i drugih djelova Evrope su posjećivali. Svaka osoba koja prisustvuje ovdje bi trebala da se vrati sa prelijepim uspomenama sa Dželsa Salane u Njemačkoj. Onda shvatite vašu dužnost prema ovome. Svaki volunter i svaki Ahmadi koji su prisutni na Dželsi bi trebali da postanu izvor odakle će se poruka Islama i Ahmadijjata da širi, zbog njihove prakse i mralnog ponašanja prema prelijepom učenju Islama – onim gostima koji nisu Muslimani. Tako svi vi učestvujete u tihom Tabliku (širenju vjere). Ovo uključuje svakog prisutnog člana Džemata i svakog radnika. Svaki volunter iz svakog odbora bi trebao da ima na umu da njihova dužnost je absolutno važna kao što sam već spomenuo urede za saobraćajnu kontrolu, parking, registraciju, kuhinju, čišćenje, disciplinu itd. Svaki ured ne samo da služi goste, već širi poruku tiho. Dobro shvatite važnost vaših dužnosti. U vezi discipline, ne trebate da imate ozbiljno lice da bi bili efektivni, posebno kod žena. Djevojke rade disciplinu na Dželsa U.K sa osmjehom na svojim licima. Neko mi je rekao:” Djevojka je postala član u timu za disciplinu, ona bi nas uvjek postidila kad bi nam pokazala plakatu “ pažnja nemojte razgovarati” sa osmjehom na svom licu. Ona ne bi progovorila ni jednu riječ. Ako su ljudi imalo kulturni onda će sigurno da se ušute kad im je skrenuta pažnja na to. Ako su oni neznalice ili ako su nekulturni i ne utišaju se, a neki od njih su toliko ne civilizovani da kažu onima koji su na dužnosti:” Mi znamo kad da budemo tihi.” Zbog toga mlade djevojke na dužnosti ne trebaju da govore ništa ovim ženama. One trebaju da jave onima koje su glavne za ovu dužnost i one će da razgovaraju sa njima direktno. Uopšte nije dužnost ovih mladih djevojaka da se suprostavljaju ženama. Slično, budite vrlo pažljivi ako neko dođe u salu gdje se hrana servira ako su bolesni ili djete da plače iako im je potrebna hrana, ako se ovo desi pokušaj te da im udovoljite što više možete. Ako je nemoguće onda morate im objasniti na najbolji način i civilizovano. Ako neko koristi grube rječi onda ostanite tihi. Budi te pažljivi u vezi higijene toaleta za muškarce i žene. Jučer dok sam govorio volunterima, ja sam usmjerio njihovu pozornost prema ovome. Vrlo je potrebno da postignu poniznost i blagost u srcu i ljubov za druge da bi ispunjavali svoje dužnosti na najbolji način i prema standardima koje je postavio Obećani Mesija (a.s). Ako ovo praktikujete onda vaša dužnost će da bude izvršena u ime Allaha. 

Slično, svi prisutni kao što sam već na početku spomenuo vaš cilj dolaska bi trebao biti da uspostavite vezu sa Uzvišenim Allahom, da postignete visoki standard u vezi ovoga i da prava Njegovih stvorenja budu ispunjena. Gosti koji dolaze bi trebali uvjek da se sjete da su na Dželsi, kao što sam već spomenuo da bi trebali da povećaju bogobojaznost u svojim srcima,  da povećaju svoje znanje u praktičnom i duhovnom smislu. Ako ovo držimo u mislima onda ne postoji način da se bilo ko žali u vezi bilo koga, posebno u vezi radnika ili voluntera. Mnogi od ovih voluntera su djeca koja još studiraju u školama, fakultetima i univerzitetima. Neki od njih imaju vrlo važne profesije. Oni su ovdje na dužnosti jedino radi gostiju Obećanog Mesije (a.s). Oni koji su ovdje kao gosti bi trebali da uzdignu sebe na stepen koji im daje čast, da se zovu gosti Obećanog Mesije (a.s). Vi niste gosti Obećanog Mesije (a.s) samo tako zato što ste prisutni na Dželsi. Ako ne pratite učenje Obećanog Mesije (a.s) ako ne radite prema njegovim uputama, vi ne ispunjavate cilj Dželse. Možete hiljadu puta reći:” Prisustvovao sam na Dželsi kao gost Obećaog Mesije (a.s)” ali vi niste njegovi gosti jer vaše ponašanje pokazuje da se ne ponašate kako treba. Učesnici na Dželsi bi trebali da su daleko od ovih stvari. Morate da popravite svoje ponašanje i surađivanje sa radnicima. Nema sumnje da su oni tu da vas služe, ali dobro moralno ponašanje treba da bude pokazano sa vaše strane. Ova omladina dođe sa velikom željom da služe, gosti bi trebali da se ponašaju prema njima na lijep način, tako da njihova želja da služe i da rade različite dužnosti ostane jaka i da se i poveća. Ne bi trebalo sa se dogodi da ova omladina pobjegnu od svojih dužnosti za slijedeću Dželsu zbog toga kako su se gosti ponašali prema njima. 

Ovi gosti koji žive u Njemačkoj bi trebali da se osjećaju da su gosti, ali također oni su i domaćini. Tako da bi trebali spremni da daju bilo koje žrtvovanje za one goste koji su putovali iz daleka, jer svi koji su doputovali izvan Njemačke su gosti, a oni koji žive u Njemačkoj odmah postaju domaćini. Zbog toga oni bi trebali da daju sve od sebe da ugoste goste koji su došli izvan Njemačke. Znači budi te spremni da ovo uradite za njih, ako morate da im ustupite mjesto, ili ako ima nedostatak mjesta gdje se hrana djeli vi bi trebali da ustupite svoje mjesto, ili ako im je potrebno bilo šta budite spremni da pomognete. Ponekad zbog toga što se ne mogu da sporazume, gosti traže pomoć. Ako im je potrebna bilo koja pomoć, trebate da im pomognete. Ova dužnost nije samo na onim koji su volunteri i radnici, ovo je dužnost svakog prisutnog Ahmadi. Ovo je kako mi pokazujemo ljubav i bratstvo koje nam je Obećani Mesija (a.s) preporučio. 

Slično ne Ahmadi gosti koji prisustvuju na Dželsi, svaki Ahmadi bi trebao da pokaže pravi primjer. Jedino kroz vaše primjere će vanjski svjet da vidi prelijepu Islamsku društvo, u kojem svaki Ahmadi pokazuje primjere ljubavi, saosjećanja i bratstva. Zbog toga muškarci i žene bi trebali da budu pažljivi u vezi ovoga. Ako ima nedostatak hrane trebate da budete strpljivi. Prava hrana zbog koje ste se sastali ovdje je duhovna i intelektualna, zbog toga trudite se da ovo bude glavni cilj. 

Isto tako, jedino idite na pijacu kad je otvorena. Ja vjerujem da ured za moralni trening jedino otvara pijacu kad Dželsa program nije u toku. Nekad ljudi vrše pritisak na one koji rade na pijaci, govore im da su oni ostali gladni i da bi im trebalo biti dozvoljeno da uđu na pijacu. Ja sam mnogo puta rekao prije da Mehmaan Navaazi (Gostoprimstvo) ured bi trebao da se pobrine za njih.  Kad je upitanju muška ili ženska pijaca sigurnost i atmosfera Dželsa su na nivou. Ne bi trebalo da se samo atmosfera Dželse drži u prostorijama dželse gdje sjedimo. Svako mjesto unutra i napolju sve što ima ikakve veze sa Dželsom treba da budemo pažljivi u svakom smislu i da pokazujemo čistoću Dželse u svakom od ovih predjela. Kao što je spomenuto ranije (Arapski) naređenje koje je se nalazi u Časnom Kur’anu ovo ne samo da važi za radnike, već je za svakog Muslimana i posebno svaki Ahmadi treba da ima ovo na umu. 

Juče sam se obratio radnicima i danas sam ih posjetio da pokažu najveće moralno ponašanje i da ne rade bilo šta što bi mogle da poremeti red. Ako vas osoba zadužena za nešto pita da uradite, onda vam je dužnost da ih poslušate. Tako svaka osoba koja prisustvuje na Dželsi, trebaju da pokažu najbolje moralne osobine prema učenju Časnog Kur’ana. Dok je program u toku trebate da budete tihi i da sjedite i slušate program. Samo bi trebali da napuste bas kad je nužno potrebno. U svakom govoru postoji nešto što može da poboljša život svakog Ahmadi. Slično dok hodate naokolo u toku Dželse trebate da se sjećate Allaha, učeći Salavate i Istigfar. Ovo će da bude vrlo korisno za svaku osobu i za cijeli Džemat. Također molite se za Muslimanski Ummet da se poprave. 

Na današnjici što više Salavata na Časnog Poslanika (savs) bolje za svjet. Jedino u namazima milioni muslimana šalju Salavate na Časnog Poslanika (savs). Na današnjici u svjetu duhovno i naučno stanje Muslimana je u užasnom stanju. To je zbog toga što Salavat se samo uči kao neka ceremonija i njihove molitve su takve koje vode do uništenja. Kao što je Uzvišeni Allah rekao njihove molitve su takve koje su bačene u njihovo lice. Tako u ovim situacijama na nama Ahmadi Muslimanima je dužnosti da uče salavate na Časnog Poslanika  (savs) i da se molimo za napredak Islama, ne samo da pokažemo iskrenost i lojalnost ali i da poprave svoje stanje i da imaju strah od Boga u svojim srcima. Kad ste se preselili u olvakvom stanju onda ne nastojte samo da postignete samo ovosvjetske stvari, treba te da se trudite da reformišete svoje stanje. Osim toga da učite Salavate trebate da se sjećate Allaha na drugi način. 

Molim se da Uzvišeni Allah nam omogući da postignemo svrhu Dželsa Salane i da poberemo njene blagoslove. Ovaj put koji smo pregazili za ovu časnu svrhu, da nastavimo da dobijamo blagoslove i da se bogobojaznost razvije u našim porodicama. Da mi, naša djeca i buduće generacije budu sačuvane od svega što Uzvišeni Allah ne voli. Da naši imetci budu blagoslovljeni i da mi i naše buduće generacije budu zaštićene od bilo kojeg načina koji Allah ne voli ili bilo šta što dolazi u kategoriji Harama. Molite se za svoje supruge, djecu, muževe da Allah ih drži čvrsto u vjeri. Da Svemogući Allah sačuva sviju nas od svakog iskušenja koji je opasan za našu vjeru. Da uvjek ostanemo na ispravnom putu. Trebamo da se molimo za ovu u našim namazima i u Zikru. U toku ovih dana i poslije Dželse, moramo biti regularni u obavljanju dnevnih namaza- a posebno oni koji borave ovdje u blizini, trebaju da dođu na Sabah namaz, ustvari Tahadžud namaz je organizovan tako da trebaju da se probude i da dođu da klanjaju ga. Oni koji su na dužnosti ako ne mogu da klanjaju namaz u džematu onda neka odmah klanjaju čim je dužnost završena, ili da klanjaju u svojim uredima u džematu prije svoje dužnosti. Da Svemogući Allah omogući svima da žive svoje zivote prema Allahovom zadovoljstvu i da im omogući da razumiju istiniti duh da su dio Džemata Obećanog Mesije (a.s) i da ispune svoja dužnosti. Koji je ovo duh? Ja ću da ga opišem u riječima Obećanog Mesije (a.s) on je rekao:” Dok naš Džemat ne usvoji Takvu (bogobojaznost) ne može dobiti spas niti će Uzvišeni Allah im dati Njegovu zaštitu.” 

Obećani Mesija (a.s) dalje govori: “Ispunite svoje kuće sa spominjanjem Uzvišenog Allaha i dajite sadaku i sačuvajte sebe od grijeha, da Uzvišeni Allah vam podari Svoju milost.”

Da živimo svoj život prema uputama Obećanog Mesije (a.s) i da želimo blagoslove Dželsa Salane. Da budemo uključeni u molitvama Obećanog Mesije (a.s) koje je uputio za sve one koji učestvuju na Dželsa Salanama i da mi učestvujemo u Dželsama i da ih postignemo na ovoj Dželsi i da ih zaradimo i u budućnosti. Da nam Uzvišeni Allah pomogne da radimo dobra djela. Nisam spomenio nešto u vezi administracije i sad bi želio da to spomenem, da svi trebaju da budu na oprezu okoline, oni koji prisustvuju na Dželsi i koji su na dužnosti. Budi te u potpunoj saradnji sa obezbjeđenjem iako vidite bilo šta sumnjivo, odmah morate da javite. Da Svemogući Allah podari svima mir i zaštiti sve i da se nikakvi problemi ne dogode koji bi mogli biti od bilo kakve štete. 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp