U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dželsa Salana Velike Britanije 2018

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, ta’wwuza I sure fatiha, hazreti halifatul Masih V (aba) je rekao : Alhamdulillah Allahovom milošću, danas smo prisustvovali na još jednoj Dželsa salani (godišnjem skupu). Kao što svi znate, aranžmani Dželse salane, naročito u toku dana Dželse, su u potpunosti ili barem 90 % obavljani od strane članova Zajednice na dobrovoljnoj osnovi. Zbog toga postoje I neki nedostatci ili slabosti. Međutim, svi mi koji učestvujemo moramo ispraviti I ukloniti te nedostatke I slabosti. Kada god radnici zahtjevaju pomoć, oni im trebaju prići I pomoći. Mi možemo biti ujedinjeni jedino ako nosimo teret jedan drugog I pomažemo jedan drugog kada god je to potrebno. Tako da ovu jako bitnu stvar trebaju uvijek imati na umu kako gosti tako I domaćini. Danas ću skrenuti pažnju na nekoliko stvari gostima i domaćinima.

Prva stvar koja zahtjeva pažnju radnika a to je da su oni tu da služe tim ljudima, koji su došli da prisustvuju Dželsi koji je započeo Obećani Mesija a.s. pod naredbom Uzvišenog Allaha. U svakom slučaju, radnici trebaju uvijek imati na umu da bez obzira kakvo ponašanje gost ima, oni koji ih služe moraju voditi brigu o njihovim osjećanjima pokazujući najviši moral.

Čak I ako gost ili učesnik pokazuje pogrešan stav, I dalje je dužnost radnika da drži svoju ljutnju pod kontrolom I da ne odgovara istim ponašanjem. Časni Poslanik s.a. je imao posebno poštovanje prema svojim gostima I Uzvišeni Allah je spomenio Časnog Poslanika s.a. kao najboljeg primjera gostoljubivosti, Uzvišeni Allah je naročito naredio gostima da ne idu izvan granica svojih prava, dok su gosti. Što se tiče ljudske slabosti, svako ih ima. Čak I ako neko napravi malu grešku, ne možemo ga odmah smatrati nemoralnim ili da ima bolesne namjere. Sve su to dijelovi ljudske slabosti. Dakle čak I da se ovi manji problemi pojave, trebamo ih tolerisati. Tako da, oni koji su  na dužnosti trebaju pokazati najviše morale u svakom odjelu I gdje god obavljaju dužnosti. Svako mora igrati ulogu u stvaranju ugodne atmosfere kako bi ispunili svrhu zbog koje smo se okupili ovdje,a to je da poboljšamo svoje moralno I duhovno stanje. Dalje, ovi morali će biti sredstvo informisanja neahmadi gostiju  o prisustvu visokih morala kojima nas uči islam. Ovo je tihi način tabligha (prenošenja istinske poruke islama), koji će obavljati gosti kao I radnici. Časni Poslanik s.a.v.s. kaže da ništa nije teže na vagi od dobrih morala. Dalje, on je također rekao, da onaj koji posjeduje dobre morale, ima status onog, koji je redovan u obavljanju namaza I posta. Jedno dobro djelo proizvodi mnogo dobrih djela. Stoga radnici trebaju imati na umu da bez obzira kakvo je ponašanje druge osobe, oni uvijek moraju imati osmijeh na licu. Ovo vanjsko stanje  također ima uticaja na njihova srca I kao rezultat, oni neće razviti nikakvu grubost u svojim srcima. Dalje, kada oni ne razviju nikakvu nepotrebnu grubost u srcima, onda oni neće donositi nikakve pogrešne odluke, koje su ponekad napravljene u stanju bijesa I ljutnje. Allahovom milošću radnici služe  svakog gosta otvorenog srca. Oni obavljaju svoju službu gostima Obećanog Mesije a.s. sa velikom posvećenošću. Svako od njih služi sa određenom strašću. Tako da čak I ako primjetite male nedostatke I mane, ignorišite ih I imajte ovu svrhu na umu da smo se jedino okupili ovdje kako bismo slušali učenja Uzvišenog Allaha, Njegovog Poslanika s.a. I Njegove vjere. Ako gosti primjete nedostatke u nekom odjelu, onda trebaju pisati osobi koja je na čelu tog odjela umjesto da se svađaju sa radnicima. Čak I ako nedostatci ne budu uklonjeni ili poboljšani ove godine, Džemat će to imati na umu slijedeće godine. Ovo je ljepota sistema Džemata da ako postoje ikakve mane ili nedostatci, čine se napori kako bi se to poboljšalo u budućnosti.

Dalje , oni koji prisustvuju Dželsa salani, trebaju također imati na umu činjenicu da je Časni Poslanik s.a. rekao da je jedan od dobrih morala kojem podučava islam taj da se vjernik suzdržava nepotrebnih riječi I gubljenja vremena. Trebate pažljivo slušati govore. Čak I ako oni koji obavljaju govor nisu vaš omiljeni izbor, teme su ipak izabrane kako mogu  donijeti korist svima. Ne napuštajte Dželsa prostoriju (glavna sala Dželsa salane) ukoliko ne postoji neka hitna potreba. Prisustvo na svim drugim programima treba biti ista kao što je sada kako bi djeca I omladina shvatili važnost Dželsa salane I bili u mogućnosti da se povežu sa vjerom I teže ovim putem.

Također bih želio da kažem nekoliko stvari u vezi uprave.  Oni ljudi koji voze ovdje trebaju surađivati sa upravom I trebaju parkirati svoja auta onako kako im je rečeno. Ja sam skrenuo pažnju na ovo volonterima u nedjelju, ali oni gosti I sudionici koji obavljaju svoje namaze u Fazl džamiji trebaju također imati na umu da parkiraju svoja auta na mjesta koja ne blokiraju prilazne puteve susjeda, I ne stvaraju im nikakve poteškoće. Spomenuo sam u nedjelju volonterima o našim susjedima koji su se žalili da neki od nas parkiraju auto ispred njihovih kuća na takav način da blokiraju njihove prilazne puteve. Tako da, niti su u mogućnosti da izvedu auto vani niti da parkiraju . Neke od njih koji znaju našu Zajednici, pošto nas sreću svake godine I primaju od nas poklone za Bajram, sreli smo u toku ovih dana Dželse.Oni su došli do te mjere da kažu da iako pričamo tako visoko o hilafetu I izjavljujemo da smo vođeni hilafetom, onda ili vas vaš halifa ne savjetuje da ispunjavate prava susjeda ili ga ne slušate. Takav komentar od nekoga ko je izvan džemata je izvor sramote za svakoga. U svakom slučaju, bilo me je jako sramota I ono što su oni rekli je zaista tačno. Ako blokiramo prilazne puteve našim susjedima, onda mora da se radi o bilo koja od dva spomenuta scenarija. Tako da, svako treba obraćati posebnu pažnju prema ovome I imati na umu ovo.

U pogledu uprave, postoji odjel higjene I čistoće. Posebna pažnja se mora uputiti I ovome. Postoji jedan jako bitan aspekt ovdje. Ovih dana, zbog nedostatka kiše, trava je postala jako suha što dovodi do opasnosti od požara. Tako da treba imati na umu sve preventivne mjere u pogledu ovoga I oni koji su na dužnosti kao I gosti trebaju posebno obraćati pažnju na ovo.  Nemojte bacati nikakve zapaljive stvari ili bilo šta sa iskrom na tlo. Pošto je ovo stvarnost I treba biti spomenuto kako bi se izbjegle bilo kakve štetne situacije, tako da ako je neko pušač onda treba pušiti izvan prostora  Hadiqa Tul Mahdi ali u svakom slučaju ne smatrajte ovo mojom dozvolom da pušite ili da ja ne smatram pušenje lošim. To je loša navika I osoba treba nastojati da prestane pušiti I da se suzdrži od toga. Ja sam već davao hutbe na ovu temu.Obećani Mesija a.s. nije smatrao da je to zabranjeno ali također nije odobravao pušenje. Ustvari on je pokazao svoje negodovanje u vezi toga nekoliko puta I savjetovao je da se suzdržimo od toga. Neki mladi dodaju određene droge u cigarete dok se druže sa pogrešnim društvom. Takve stvari su pogrešne I zabranjene su I smatraju se grijehom.

Onda u pogledu sigurnosti, morate obraćati pažnju na vaše okruženje. Bilo da ste u Dželsa Gah ili vani, svako može prouzročiti štetu tako da osoba mora biti na oprezu. Ako vidite bilo šta sumnjivo, onda morate odmah obavjestiti najbliže osobe koje su na dužnosti.

Također, postoji žalba od strane žena da u toku govora u glavnom šatoru neke žene nastavljaju da pričaju među sobom I obraćaju se nepriličeno prema onim ženama koje ih savjetuju da ne pričaju, I to nije prihvatljivo.

Neka nas Allah omogući, da dobijemo maksimalnu korist od Dželse I da pratimo upute koje sam ja upravo dao, I koje su naglašene u pamfletu programa koji vam je dat. Molite naročito da uz pomoć Allahove milosti, ova Dželsa ostane blagoslovljena u svakom pogledu I da nas On sačuva od svog zla I da svi učestvujemo u blagoslovima zbog kojih smo se okupili danas.

Isto tako, također sam vam želio reći, da kao I uvijek, ove godine Pregled religija ima izložbu u svom šatoru I tu je Al Qalam projektor koji se nalazi pored. Isto tako, Odjel historije također ima izložbu koju treba posjetiti I koja je izvor povećavanja znanja. Ovaj put je Tabligh odjel postavio izložbu Kur’ana za koju se nadam da će biti informativna za sviju što također treba posjetiti. Isto tako, bit će otvorene dvije web stranice Istinski islam I Racionalna religija. Tabligh odjel je također održao online takmičenje u govoru na temu života I karaktera Časnog Poslanika s.a. u kojem ljudi učestvuju. Tako da je ovo nešto novo na Dželsi, što su predstavili danas. To su dodatni programi I izložbe koji se u programu Dželsa gah pokazuju u današnje vrijeme, tako da se trebate nastojati okoristiti ovim. Neka Uzvišeni Allah učini sve učesnike Dželse primaocima molitvi Obećanog Mesije a.s..

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp