U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Financijsko žrtvovanje i Waqfe Jadid 2018

Kratki sadržaj

Nakon učenja tašahuda, ta’wwuza i fatihe, halifatul Masih V  aba je rekao : U Časnom Kur’anu , možemo vidjeti na dosta mjesta da se skreće pažnja vjernicima na financijsko žrtvovanje. Na jednom mjestu Uzvišeni Allah kaže, ‘wa maa tunfiqoo min khairin fa li-anfuskikum’

‘ I šta god potrošite od bogatstva, to je za vas’. (2:273)

Pored toga, također se spominje da vjernici troše jedino kako bi postigli Allahovo zadovoljstvo. Časni Kur’an kaže : ‘wa maa tunfiqoona illabtighaa’a wajhillah‘ što znači “trošite kako biste našli Allahovu milost”. Dakle, kako su sretni oni ljudi koji troše svoje bogatstvo na Allahovom putu sa ovakvim pristupom. Uzvišenom Allahu ne treba nikakvo bogatstvo za Njega. Da trošimo zarad Njegovog zadovoljstva znači da trošimo zarad poboljšanja Njegovog stvorenja I za unaprijeđivanje Njegove vjere. Dok je govorio o Svemogućem Allahu, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao u qudsi hadisu ‘O sine Ademov! Ostavi svoje bogatstvo sa mnom I budi miran jer nije u opasnosti od požara ili od poplave, niti od krađe. Vratit ću u potpunosti bogatstvo koje si ostavio sa mnom, na Dan kad ćeš ga najviše trebati.’ Ovo znači da šta god potrošimo na Allahovom putu, to se stavlja na naš vlastiti račun. I kada budemo u potrebi za tim, Uzvišeni Allah će nam to vratiti.

Isto tako se spominje da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da “ Na Sudnjem Danu, oni koji su trošili na Allahovom putu će ostati pod sjenkom bogatstva kojeg su potrošili na Allahovom putu sve dok se presuda ne završi.” Međutim, Časni Poslanik s.a.v.s. je također naglasio da Uzvišeni Allah ne voli nečisto bogatstvo. Tako da, uvijek trebamo imati na umu da naše bogatstvo treba uvijek biti čisto. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s., I siromašni u bogati, su zarađivali I davali sadaku I radili samo kako bi postigli zadovoljstvo Uzvišenog Allaha.

Postoji jedna predaja u vezi hazreti Abu Bakra Siddiqa r.a. da kada je prihvatio islam, on je imao ušteđevinu u iznosu od 40 hiljada Ashrafisa (tadašnja valuta) pored biznisa I imanja. Ako poredimo zlatni Ashraf tog vremena sa njegovom današnjom vrijednošću, to bi bilo možda jednako 11 ili 12 miliona funti.

Onda ovo također posmatramo među sljedbenicima Obećanog Mesije a.s. Mi slušamo o događajima žrtvovanja hazreti halifatul Masiha I r.a, koji je dao bezbrojne žrtve kada god je to Obećani Mesija a.s. zatražio. On je bio doktor po profesiji I državni službenik. Bio je poprilično bogat I dosta je zarađivao. Obećani Mesija a.s. ga je uključio među svojih 12 učenika.Žrtvovanja hazreti Musleh Mauda su bila tolika da mu je Obećani Mesija a.s. odao čast govoreći da je on dao toliko veliko žrtvovanje za džemat da više ne treba dati nikakvo dalje žrtvovanje. U svakom slučaju, ovo su bili ljudi koji su nudili žrtvovanje. Međutim, iako je dobio ovu čast, on se nije suzdržao od žrtvovanja. Štaviše, nastavio je to raditi. Kada je Obećani Mesija a.s. bio na suđenju u Gurdaspuru, pozvao je na financijsko žrtvovanje svoje prijatelje pošto su se troškovi povećavali. Halifa Rashid -ud- Din Sahib, koji je igrom slučaja primio platu tog istog dana, postao je svjestan ovog poziva, I poslao je cijelu svoju platu Obećanom Mesiji a.s., u iznosu od 450 rupija u to vrijeme, što je jednako stotinama hiljada. Njegov prijatelj mu je rekao da je trebao sačuvati nešto za potrebe svoje kuće I porodice. Na ovo je on odgovorio da ako Božiji Mesija kaže da je ovo potrebno zbog religije, onda iz kojeg razloga bih ja trebao zadržati nešto? Dakle, ako je ovo potrebno za vjeru, onda će sve ići prema vjeri.

Slično tome, Obećani Mesija a.s. je također spomenuo žrtvovanje nekih siromašnih Ahmadi muslimana. Obećani Mesija a.s. kaže ‘Gledam na ljubav I iskrenost mog Džemata sa čuđenjem, kao što su Mian Jalal ud Din, Khair Ud Din I Imam ud Din iz Kashmira, koji žive blizu mog sela; ovo su tri siromašna brata, koji možda zarađuju tri ili četiri annasa (tadašnja valuta) na dnevnoj bazi, ali ipak oni aktivno doprinose mjesečnoj čandi (financijskom žrtvovanju).’

Obećani Mesija a.s. također kaže, ‘Ja sam također zapanjen iskrenošću njihovog prijatelja, Mian Abdul Aziza, koji je bio sakupljač prihoda. Bez obzira što je bio siromašan, ponudio je 100 rupija i rekao da želi da to bude potrošeno na Božijem putu.’ Obećani Mesija a.s. kaže, ‘Ovaj siromašni čovjek je možda skupljao ovih stotinu rupija godinama, međutim njegova ljubav prema Bogu je stvorila strast da postigne Božije zadovoljstvo.’

Milošću Uzvišenog Allaha, ovo se može vidjeti u džematu Obećanog Mesije a.s. čak I danas. Uzvišeni Allah je stavio u džemat Obećanog Mesije a.s. takvo razumjevanje ovog sistema žrtvovanja, koji se ne može naći ni kod koga drugog. Danas, u skladu sa tradicijom najavljivanja početka nove godine waqf-e-jadida u prvoj hutbi u mjesecu januaru, ja ću ispričati neke vjerom inspirisane događaje u vezi sa financijskim žrtvovanjem prema waqf -e- jadidu I kako Uzvišeni Allah, kao rezultat njihovih žrtvovanja, ih blagoslovljava na ovom svijetu, što zauzvrat postaje sredstvo ojačavanja njihove vjere. Amir sahib (predsjednik) Burkina Faso piše da Khuddam koji živi u blizini džemata Kari Khuddama je sproveo ovaj zadatak kopanja kako bi se postavili električni kablovi u iznosu od million franaka, što je jednako otprilike hiljadu dvjesto pedest funti, ovo su uplatili prema chandi waqf e jadidu. Dakle ovo je strast, koju, kao što sam već rekao ne možemo vidjeti nigdje van Ahmadija džemata.

Huzur aba je objasnio mnoge vjerom inspirisane događaje o tome kako Uzvišeni Allah ojačava vjeru omladine I djece kroz blagoslove chande (financijskog žrtvovanja), kako su mnogi ljudi vidjeli da se njihova financijska situacija poboljšala kada su počeli učestvovati u chandi, unatoč nedostatku. Jedna je žena dala jedinu stvar koju je posjedovala, a to je kokoška za chandu, I Uzvišeni Allah je oslobodio njenu porodicu od mnogih teških problema.

Redovnim doprinosom za članarinu, studenti su primili neočekivani prihod, hronično bolesni su stekli bolje zdravlje a oni koji su se davili pod težinom duga našli su financijsku udobnost. Oni koji su postali redovni u članarini, vidjeli su da se žetva njihove zemljoradnje ogromno uvećala, njihovi poslovi su postali uspješniji i donijeli im više nagrade i zadovoljstva. Oni koji su stigli do krajnjeg siromaštva takođe su dali financijske žrtve i onda Svemogući Allah obezbjeđuje za njih na veličanstvene načine i ojačava njihovu vjeru. Huzur a.t.b.a. je takođe dao neke primjere o tome kako za one koji daju članarinu, Bog na čudan način čuva njihovu imovinu od vatre koja spali sva susjedna polja, student koji je dao za članarinu uprkos teškoći bio je nagrađen dobrom školarinom (stipendijom) a jedna osoba je izvijestila kako se njegov prihod neočekivano uvećao nakon što je patio članarinu. Ljudi čine ogromno žrtvovanje za članarinu, radnik koji živi u iznajmljenom smještaju, prodao je svoj frižider da dadne doprinos za članarinu, jedna mlada žena je bila uporna u traženju da njen otac dadne za čanarinu novac koji je štedio za njene zimske cipele. Tako je umjesto toga platila doprinos za Vakf-e-đedid i rekla je: ‘Cipele se mogu kupiti kasnije ali sada uzmi članarinu.’

Tu je nekoliko iznošenja koja sam naveo koji otkrivaju ne samo financijska žrtvovanja učinjena radi vjere, nego su takođe dokazi istinitosti Obećanog Mesije a.s. i Ahmadija Džemata, i činjenice da ga je osnovao Svemogući Alah. Da Svemogući Allah osposobi članove Džemata da uvećaju svoju vjeru i vjerovanje i nastave uvećavati činjenje žrtava da steknu zadovoljstvo Svemogućeg Allaha. Ja ću sada spomenuti o žrtvovanju koje su učinili razni Džemati u prethodnoj godini za Vakf-e-džedid i takođe objaviti njihove položaje.Milošću Svemogućeg Allaha, 60. godina Vakf-e-džedid se završila i od prvog januara (2018) započela je 61. godina.  Ahmadija zajednica širom svijeta učinila je žrtvovanje od ukupno 8.862 miliona funti za Vakf-e-džedid. Ovo je uvećanje od 842,000 funti od prošle godine. Poslije Pakistana koji uvijek ostaje na prvom mjestu, prvih deset položaja zemalja u ostatku svijeta u terminima ukupnog doprinosa su kako slijedi:

Prva je VB, druga Njemačka (međutim, za Tahrik-e-džedid su položaji bili obrnuti) onda je treća Amerika, Kanada je četvrta, peta je Indija, šesta Australija, sedma zemlja na Srednjem Istoku, osma Indonezija, deveta zemlja sa Srednjeg Istoka i Gana je deseta. Gana je napravila mnogo napretka ove godine.

U terminima lokalnog novca sa značajnim uvećanjem od prošle godine su: Kanada, koja je prva na listi, oni su napravili veliki napredak. Među Afričkim zemljama je Nigerija napravila veliki napredak sa uvećanjem od 83%, Mali je postigao 55% uvećanja, Siera Leone 45%, Kamerun 45%, Gana 24%, to jest sve ove zemlje su napravile uvećanje u skupljenom iznosu od prošle godine.

U terminima učesnika (davaoca  doprinosa) – temeljna tačka je  da se broj davaoca treba uvećati, Allahovom milošću više od 1,6 miliona ljudi su dali doprinos za Vakf-e-džedid program. Tu je bilo uvećanje za 268,000 učesnika. U ovom pogledu Nigerija je prva, onda Siera Leone, Niger, Benin, Mali, Kamerun, Obala sonovače, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Gunea-Bisau, Kenija, Tanzanija, Zimbabve. Svi oni su radili značajno u ovom pogledu.

Što se tiče baagan članarine, na mjestima kao što su Pakistan i Kanada tu su dvije vrste članarine: Atfal (finansisko žrtvovanje koje daju djeca ispod 16 godina) i balaghan članarina (finansisko žrtvovanje koje su učinili oni preko 16 godina), međutim ovom prilikom je Austraija takođe učestvovala. U Pakistanu su na prva tri mjesta u bulghan članarini: na prvom mjestu je Lahor, druga je Rabva, treći Karachi. U terminima oblasti red je ovakav: Islamabad  je prvi, onda Ravalpindi, Sargoda, Gujurat, Umarkot, Hzderabad, Mirpur Khas, Dear Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir i Queta. Prvih deset džemata su: Islamabad Township, Gulshan Ikbal Karachi, Samanabad Lahore, Ravalpindi town, Azizabad Karachi, Delhi gate Lahore, Mughalpura Lahore, Sargodha town i Dear Ghazi Khan town. Prva tri džemata (u terminima položaja) za Aftal su: prvi je Lahore, na drugom mjestu je Karachi a treća je Rabva. Položaji u terminima oblasti je kako slijedi: Sargoda, Ravalpindi, Gujurat, Faislabad, Hyderabad, Narowal, Dear Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir, Sheikhpura, Badin.

Prvih deset velikih džemata (u terminim apoložaja) u VB su: prvi je Worcester park, drugi je Masjid Fazl, treći Bormingham south, četvrti Gillingham, peti Birmingham west, šesti je New Malden, sedmi Glasgow, osmi Islamabad deveti je Putnez i deseti Hayas. U terminima oblasti ističu se: prvi je ondon B, drugi je London A, onda Midlands, North East, Middlesex, south ondon, Islamabad, East London, North west, Hartfordshire i Scotland.

Prvih deset džamata [u terminima položaja] u Americi su sijedeći: prvi je Silicon Valley, onda Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Boston, Los Angeles East, Dallas, Houston North i Orwell. U terminima skupljenog iznosa prvih pet llocalnih zajednica u Njemačkoj su: Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Gross-Gerau, Morfelden Walldorf. U terminima ukupnog iznosa prvih deset džemata [Njemačke] su: Rodermark, Neuss, Mahdiabad, Nidda, Freiburg, Koblenz, Florsheim, Weingarten, Pinneburg i Langen.

Položaj oklanih džemata u Kanadi u pogledu ukupnog iznosa su: Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver, Mississauga. Deset velikih džemata su: Durham, Edmonton West, Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montreal West, Lloydminster, Edmonton East i Abbotsford. Pet istaknutih džemata u Daftar Atfal [novac skupljen od onih ispod 16] godina) su: Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North i Lloydminster. Pet istaknutih lokalnih džemata u Daftar Atfal su: Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver, Vesten.

In Indiji su položaji provincija slijedeći: Kerala, Jamu Kashmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra. U terminima ukupnog iznosa džemata Indije položaji su slijedeći: Calicut, Hyderabad, Pathapiriyam, Qadian, Kolkata, Bangalore, Kannur town, Pangadi, Karvalai, Karunagappalli.

Deset veikih džemata Australije su: Castle Hill, Brisbane Logan, Marsden Park, Melbourne Long Warren, Berwick, Pezith, Plumpton, Black town, Adelaide South i Canberra. Istaknuti džemati u Australiji za Daftar Atfal su: Brisbane Logan, Pezith, Brisbane South, Melbourne, Berwick, Adelaide South, Melbourne Long Warren, Plumpton, Castle Hill, Marsden Park i Mount Druitt.

Da Svemogući Allah podari obilni imetak i blagoslove svima onima koji su dali doprinos i uveliko ih blagoslovi. Da se njihova vjera i iskrenost uvećaju, i da svaka osoba traži Allahovo zadovoljstvo kroz vlastite postupke, kroz svoje riječi i djela.

Poslije džume ja ću klanjati dženazu namaz za umrlog čije je tijelo prisutno, a to je za Ali Gohar Munevera, sina Wajih Munever sahiba iz Aldershota, VB. On je putovao u Njemačku sa svojom porodicom 23. decembra 2017. Kad su stigli blizu Kelna desio se  nesretni slučaj kad im je pukla guma na autu. Njegova majka je vozila auto. On je umro sa 5 godina. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Allahovom milošću, njegovi roditelji su podnijeli ovaj gubitak vrlo strpljivo, osobito njegova majka. Djeca su nevina i nesumnjivo Allah dž.š. dadne djeci da odmah uđu u Džennet. Da Allah dadne roditeljima strpljenje i čvrstinu i podari im izvanrednu naknadu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp