U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Tehrik-e-džedid -84 godina

Kratki sadržaj

Nakon učenja tashahuda, tawuuza i Fatihe, hazreti Ameer-ul-Mu’mineen (aba) je proučio slijedeći ajet :

” Nikada nećete postići ispravnost sve dok ne udijelite od onog što volite; I šta god potrošite, Allah to zasigurno dobro zna.” (3:93)

U ovom ajetu, Uzvišeni Allah govori o predmetu koji je uvijek bio bolje shvaćen od strane onih vjernika koji se žrtvuju na Allahovom putu. Sljedbenici Časnog Poslanika s.a.v.s. su žrtvovali njihove živote, bogatstvo I vrijeme zbog vjere. Oni su ti koji su razumjeli bit al-birra (pobožnosti). Drugim riječima, oni su razumjeli I težili ka tome da postignu najviši standard pobožnosti, pravednosti, morala, financijskih žrtvovanja I postizanja zadovoljstva Uzvišenog Allaha.

U skladu s tim, prenosi se da kada je nastao ajet kojeg smo spomenuli ranije, hazreti Abu Talha r.a. je rekao Časnom Poslaniku s.a.v.s. :

“ O Allahov Poslaniče! Ja posjedujem voćnjak koji je poznat kao Birr Rauhah, i među mojim imanjima ovaj voćnjak mi je najdraži. Danas ga želim dati na putu Uzvišenog Allaha.”

Takvi su bili standardi sljedbenika Časnog Poslanika s.a.v.s.

Danas, zahvaljujući milosti Uzvišenog Allaha, sljedbenici žarkog pratioca Časnog Poslanika s.a.v.s., su ti koji imaju najveće razumjevanje svih vrsta žrtvovanja. I Ahmadi muslimani su ti koji pokazuju praktične primjere ovoga. Danas je svijet zarobljen u utrci za stjecanje bogatstva. Postoji veliki broj Ahmadi muslimana, koji kada zarade novac, I kada su podsjećeni na financijsko žrtvovanje, ponude svoje bogatstvo. Sve ovo je rezultat našeg stalnog moralnog obrazovanja I obuke, koje je učinio Obećani Mesija a.s. Tako da, na jednoj takvoj prilici, kada je govorio o financijskom žrtvovanju, rekao je :” Na svijetu, čovjek ima veliku ljubav prema bogatstvu. Zato je napisano u interpretaciji snova da ako neko vidi da je izvadio svoju jetru I dao je nekome, to znači davanje bogatstva. Zato je za postizanje istinske pobožnosti i vjere rečeno:

‘ Nikada nećete postići ispravnost sve dok ne udijelite od onog što volite … (3:93)’

jer veliki dio suosjećanja prema Božijem stvaranju zahtjeva trošenje bogatstva.
Obećani Mesija a.s. dalje kaže, “Suosjećanje prema ljuskom rodu I Božijem stvaranju je drugi dio ili pola vjere, bez kojeg vjera ne može biti upotpunjena I čvrsto utemeljena.”
Obećani Mesija a.s. kaže “Posvećenost Abu Bakra r.a. Uzvišenom Allahu u toku njegovog života je predstavljalo takav standard da kada je Časni Poslanik s.a.v.s. zahtjevao nešto zbog vjere, on bi došao ispred Časnog Poslanika s.a.v.s. sa svim svojim stvarima.”

Kao što sam već spomenuo, postoji veliki broj Ahmadi muslimana, koji teže ka postizanju visokog standarda žrtvovanjem. Kada čitaju Kur’an, Hadis, kao I pisanja Obećanog Mesije a.s., oni imaju čvrsto vjerovanje da Uzvišeni Allah blagoslovljava bogatstvo I duše onih koji troše na Njegovom Putu. Uzvišeni Allah također kaže da kada osoba potroši nešto što mu je veoma drago na Njegovom putu, On će mu dati mnogo više zauzvrat; ustvari On može to uvećati sa sedam hiljada puta čak I više. Dakle, kada Ahmadi muslimani daju takve žrtve, oni su također sigurni da će im Uzvišeni Allah uzvratiti mnogostruko I On će se također ophoditi sa njima na isti način. Kada Ahmadi muslimani potroše svoje bogatstvo u skladu sa ovom uputom Časnog Poslanika s.a.v.s. u kojoj on kaže da ko god žrtvuje od svoje zakonite zarade (jako je bitno zapamtiti da Uzvišeni Allah ne prihvata nezakonitu zaradu, koja se zarađuje obmanom; On prihvata čistu zaradu) barem jedan dan na Allahovom putu, On će to prihvatiti Njegovom desnom rukom, čak I ako je bogatstvo jednako samo tom danu, I On će nastaviti da ga povećava sve dok ne postane veličine planine. On je rekao da je to slično bilo kome ko othrani malo tele u veću životinju.

Sada, kada čitamo i slušamo ove priče i upute Časnog Poslanika s.a.v.s., trebamo zapamtiti da ovo nisu priče iz prošlosti. To su osobna iskustva ljudi koji se žrtvuju svaki dan. Ja ću predstaviti neke od ovih priča.

U Kameronu, jednoj od Afričkih država, misionar na službi kaže da tu postoji jedan Mu’alim(lokalni vjerski učitelj), Abu Bakr Sahib, koji kaže da tu živi jedan Ahmadi musliman po imenu Abdullah koji je bio nezaposlen prošle godine I koji je bio suočen sa strašnim okolnostima da je bilo čak teško da izdržava I da se brine o svojoj porodici. U takvom stanju,jednog dana, prisustvovao je džuma namazu. Nakon džume namaza sekretar je dao objavu u vezi Tehrik-e-džedida, kada je Abdullah Sahib imao samo deset franaka u džepu. Čim je čuo objavu, dao je tu cijelu sumu prema Tehrik-e-džedidu. Nekoliko dana kasnije, vratio se u centar I rekao da je Uzvišeni Allah prihvatio njegovu chandu. U toku sedmice dana, jedna privatna kompanija mu je dala posao I dala mu platu u iznosu od 100 hiljada franaka, što je deset puta veće od njegove chande.

Postoji jedna nova osoba koja je prihvatila Ahmadijat, po imenu Daud Sahib, iz Kongo Brazzavilla, što je također jedna Afrička država. Uzimajući u obzir njegove teške financijske okolnosti, traženo je da barem obavlja svaku džuma namaz u Ahmadija džamiji. Kada je počeo redovno da obavlja džumu namaz, jednog dana na privatnom sastanku nakon džume, rečeno mu je o važnosti financijskog žrtvovanja I o tome da bi trebao potrošiti malo od onog što mu Uzvišeni Allah daje na Njegovom putu. Sedmicu kasnije, on je došao na džumu namaz I izgledao je sretno. Upitao sam ga šta je razlog tome, na što je odgovorio da je na osnovu razgovora o chandi prošlog petka, on dao sto franaka za chandu prije napuštanja džamije. Nakon plaćanja chande, čim sam došao kući, jedan od susjednih prijatelja, koji je držao neka drva u našoj bašti mjesecima, je iznenada došao da pokupi drva I dao mi 4 hiljade franaka pri odlasku. Bio sam jako sretan da sam tek stigao kući nakon davanja chande I da mi je Uzvišeni Allah to povećao četrdeset puta I vratio natrag.

Huzur aba je prenio mnoge vjerom inspirisane priče ljudi koji su dali financijske žrtve uprkos financijskim teškoćama I Uzvišeni Allah ih je nagradio mnogostruko bez odlaganja.

Misionar sa otoka Mayotte je pisao da je Mayotte jedna jako siromašna država gdje ljudi preživljavaju prodavajući povrće I sl. u svojim kućama. Jedan Ahmadi prijatelj, Rabyoon Sahib, radi u garaži za motocikle I daje najviše chande. On kaže da je čudno da koliko god dadne u svrhu chande to mu se vrati duplo na kraju mjeseca. Jednog dana njegova supruga ga je upitala zašto daje toliko za chandu. On je odgovorio :”Uzvišeni Allah mi daje duplo zauzvrat I zato dajem.” On je potom dao sumu ispred supruge I rekao :”Gledaj kako će mi Uzvišeni Allah zasigurno vratiti ovu sumu.” Ovo je bilo ispunjeno kada je na kraju mjeseca vlasnik radnje dao svim radnicima bonus I suma bonusa je bila veća nego ona koju je dao u svrhu chande. Zahvaljujući milosti Uzvišenog Allaha, ovaj čovjek se I dalje odlikuje financijskim žrtvovanjem iz dana u dan.

Allahovom milošću od početka zajednice do ovog dana vjernici su doživjeli tretman I obećanja Uzvišenog Allaha. Ja sam ispričao događaje Ahmadi muslimana iz prošlosti, sadašnjosti I one od novih Ahmadi. Žrtve koje su učinjene u ovom dobu, naročito financijska žrtvovanja predstavljaju oznake ove zajednice. Većina Ahmadi muslimana shvaća da ova era, koja je era završetka propagiranja islama, za koju je Uzvišeni Allah poslao Obećanog Mesiju a.s. I koja se dešava kroz širenje I prijevod Kur’ana na različite jezike, kroz propagiranje knjige Obećanog Mesija a.s., kroz literaturu zajednice, kroz građenje džamija, uspostavljanje misionarskih kuća, džamija gdje danas imamo džamije u Aziji, Africi, Evropi, Sjevernoj Americi I Indoneziji iz kojih misionari kreću u širenje poruke islama, onda kada Ahmadi saznaju sve ove stvari, oni znaju da postoji potreba za financijskim žrtvovanjem I zaista daju financijske žrtve.

Ovo je apsolutno slučaj u ovom dobu I vremenu kao što sam to već rekao. Kada se skreće pažnja, onda ljudi obraćaju pažnju. Zato kada sam rekao da se poveća broj Waqf-e-jadida I Tahrik-e-jadida , brojevi se sada povećavaju. Nakon skretanja pažnje ka ovom, interes prema žrtvovanju se vidi čak I kod Ahmadi djece. Dakle, misionar Nakura, u Keniji, piše da je trenutni predsjednik zajednice, Abu Bakr Kibi Sahib koji je jedan jako iskreni Ahmadi I služi kao narednik u Keniji odbrambenih snaga, uprkos tome što živi daleko od džamije, uvijek putuje dugo kako bi prisustvovao džumi I dovodi svoje tri kćerke sa njim.

Kad je taj gost otišao ova djevojčica je prišla ocu i predala mu dvadeset šilinga i rekla da mu to dadne od nje za Tahrik-e-džedid a da će preostalih pet šilinga potrošiti na nešto za jelo.

Tako da takvi primjeri žrtvovanja mogu biti oznaka samo Ahmadi muslimana, i mladih i starih koji žive bilo gdje u svijetu. Žrtve koje daju djeca su zapravo odjek njihove pobožne prirode. Da Svemogući Allah osposobi Džemat da nastavi imati takvu djecu i starije koji su u sebe usadili ljubav i žar da daju žrtve radi Svemogućeg Boga i nastave ispunjavati svoje zavjete koje su dali.

Po tradiciji, nova Tahrik-e-džedid godina bude najavljena u novembru i ja ću danas najaviti 84 godinu Tahrik-e-džedid i takođe ću predstaviti neke činjenice i brojeve iz prethodne godine. 83 godina Tahrik-e-džedid se završila i kao što sam spomenuo, nova 84 godina je počela od 1. Novembra. Prema izvještajima koji su podneseni, do sada je Džemat bio u stanju da predstavi ukupno 12.58 miliona funti za ovaj program, Elhamdolillah, sva hvala pripada Allahu. Milošću Svemogućeg Allaha, ovo je više za 1.538 miliona funti u odnosu na prošlogodišnju sumu. U terminima ukupnog doprinosa, ako isključimo Pakistan, Njemačka je na prvom mjestu. Broj dva je Velika Britanija, broj tri je SAD, broj četiri je Kanada, broj 5 je Indija, broj šest je Australija, broj sedam je Indonezija, broj osam je Džemat sa srednjeg Istoka i broj devet je takođe Džemat sa srednjeg Istoka i broj deset je Gana.

U terminima ukupnog doprinosa iz Afričkih zemalja, najznačajnija dostignuća su bila po slijedećem redu: Gana, Nigerija, Mali, Kamerun, Liberija i Benin.

U svakom slučaju, ukupan iznos je postignut bez obzira na to, međutim zadnjih pet godina ja sam isticao na uključivanju što većeg broja ljudi u ukupnim doprinosima. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Čanda (novčani doprinos) treba uzeti od svakog pojedinca, čak i ako je to samo jedan fenig.’

U Pakistanu se malo promijenila upravna struktura u pogledu oblasti. Zato je umjesto oblasti, predstavljena lista u pogledu njihovih lokalnih džemata i ovako glasi: Rabva, Islamabad, Lahore Township. Azizabad Karachi, Delhi Gate Lahore, Ravalpindi, Multan, Peshavar, Queta i Gujravala.

Nivo oblasti u Pakistanu je kako slijedi: Sargodha, Faisalabad, Umerkot, Gujrat, Naroval, Hyderabad, Mirpur Khas, Bhavalpur i Okara su izjednačeni i onda slijede Toba Tek Singh i Kotli Azad Kashmir.

Prvi džemati u Njemačkoj su kako slijedi: Neuss, Lindov Mark, Nidda, Dornberg, Mehdi abad, Heilderberg, Limburg, Kiel i Florsheim.
U terminima drugih oblasti, položaj prvih deset je kako slijedi: Hamburg, Frankfurt, Morfelden, Gross-Gerau, Wiesbaden, Dietzenbach, Mannheim, Riedstadt, Dermstadt i Offenbach.

Prvih deset velikih džemata, u terminima doprinosa su: Mesđid Fazl, Worcester Park, Birmingham south, Bradford south, Putnez, Glasgow, Islamabad, New Malden, Gillingham, Scunthorpe.

U terminima položaja pojedinih oblasti po jednom članu oni su: South West, North East, Islamabad, Midlands i Scotland.
Položaj Džemata u SAD je slijedeći: Silicon Valley, Oshkosh, Seattle, Detroit, York, Los Anđeles, Silver Spring, Central Jersey, Chicago South, West atlantis, Los Angeles, Inland.

Položaj lokalnih oblasti u Kanadi, u terminima njihovih doprinosa je slijedeći: Vaughan, Peace Village, Brampton, Vancouver i Mississauga.
Položaj Džemata u Indiji je slijedeći: Kerala, Carnatic, Jammu Kashmir, Telangana, Tamil Nadu, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra.
Položaj velikih džamata u Indiji je slijedeći: Calicut Kerala, Katheprem Kerala, Qadian, Hyderabad, Calcutta, Bangalore, Kenak Town, Pingadi, Matatum i Keroli.

Položaj Džemata u Australiji je slijedeći: Castle Hill, Melburne, Berwick, Canberra, Marsden Park, Brisbane, Logan, Adelaide south, Compton, Melburne longwarry, Peyith, Melburne east.

Da Svemogući Allah dadne obilate blagoslove na njihove zarade i njihove potomke.

Poslije ovoga ja želim izdati novi plan, koji je najprije za one koji žive u Velikoj Britaniji i takođe je otvoren za sve imućne ljude širom svijeta; i ovaj apel je za popravljanje dijela Baitul Futuh (kompleksa) koji je izgorio prije oko dvije godine. Od 1984 godine – pogotovu u sadašnjoj klimi – zbog iseljavanja Halifata, članovi iz cijelog svijeta dolaze ovdje i obezbjeđen im je smještaj. Pored toga tu su razni događaji i programi koji se ovdje održavaju. Planovi za novu dogradnju su završeni i prijedlog je znatno veći nego prije. Iako je oblast samo malo veća, ukupni prijedlog je u većem stepenu značajan.

Novi predloženi plan će takođe koštati blizu 11 miliona funti. Od ovoga je oko polovine iznosa dobiveno od osiguranja i neki ljudi su takođe dali doprinose. Pa ipak, potrebno je još samo nešto preko polovine iznosa i radi ovoga se ljudi trebaju žrtvovati, kao što su uvijek uradili.

Jednom prilikom je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘U toku vladavine Alamgira, zapaljena je carska džamija. Ljudi su žureći došli i obavijestili kralja o vatri. Čuvši ovo ovaj kralj je pao na sedždu izražavajući svoju zahvalnost. Njegovi pomoćnici (veziri) su bili zbunjeni ovim i pitali su: ‘Vaše Visočanstvo! Kako možete izražavati zahvalnost kad Božija kuća gori, zbog čega srca muslimana krvare?’ Na ovo je kralj odgovorio: ‘Prošle su godine tokom kojih sam razmišljao o ovoj slavnoj džamiji i kako je ova zgrada koristila hiljadama ljudi. Govorio bih: Kad bi bilo prilike za mene da uzmem učešće u ovom vrijednom i plemenitom programu. Međutim, ja sam posmatrao zgradu iz svih uglova i uvidio da je potpuna i bez nedostatka u svakom pogledu. Bio sam izgubljen o tome kako mogu steći nagradu od toga. Tako je, danas, Svemogući Bog otvorio za mene put kroz koji mogu primiti blagoslove. A Allah dž.š. je Sveznajući, sve čuje.’
Prema tome, kao što sam ranije spomenuo, oni ljudi koji nisu bili u stanju da se prethodno žrtvuju za ovaj put, moraju učiniti napor da uzmu učešće ovog puta. Oni trebaju nastojati da plate svoje obećane iznose u toku tri godine i trebaju nastojati da plate jednu trećinu obećanja u toku prve godine.

Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za umrlog čije tijelo nije prisutno, za gospodina Adil Hamooz Nakhoozah sahiba iz Jemena. On je umro 14 oktobra zbog srčanog udara sa četrdeset godina. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Jedan Ahmadi gospodin po imenu Ali Arghami sahib kaže: ‘Umrli bi pozvao neke prijatelje u svoju kuću, uključujući i mene i pitao je o Ahmadijatu. Mi bismo mu objasnili o raznim pitanjima neslaganja, kao što je dolazak Antihrista, život i smrt Mesije (Isa a.s.) kao i o dolasku Mehdija.’ Osim žene, umrli je iza sebe ostavio jednog sina i jednu kćer. Milošću Svemogućeg Allaha, većina njegove porodice su Ahmadi muslimani. Da Allah uzdigne položaj umrlog, podari mu oprost i prospe milost na njega poklanjajući mu položaj u društvu Svojih miljenika. Da On zaštiti i pomogne njegovvu ženu i djecu i da takođe obezbjedi za njihove potrebe. Da ih Allah osposobi da budu pobožni i bogobojazni i osposobi ih da slijede stopama svog oca.

Prije nekoliko dana, nakon džume namaza rekao je misionaru da su njegove kćerke također slušale ovu hutbu I da je u toku ovog mjeseca došao gost u njihovu kuću. Pri odlasku su dali 25 šilinga u ruku njegove najmlađe kćerke, koja je imala 5 godina u to vrijeme.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp