U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Dokazi istine

Kratki sadržaj

Sedmog jula 2017, hazreti halifatul Masih V ( neka Allah bude Njegov Pomoćnik, je obavio hutbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu.

Huzur, neka Allah bude Njegov Pomoćnik je rekao:  Kada posmatramo historiju poslanika, oni su se suočavali sa protivljenjem nakon njihovih žalbi. Vatra protivljenja i ljubomore se povećavala sa rastom njihove zajednice. Pošto je poslanike slao Uzvišeni Allaha i On im je davao dobre vijesti pobjede, protivljenje nikada nije postalo prepreka ka njihovom uspjehu. Kada je Uzvišeni Allah poslao Obećanog Mesiju a.s. kao Mesiju i Mehdija, i prema njemu se ophodilo u skladu sa ovom praksom (Boga). Uzvišeni Allah ga je obavjestio unaprijed o raznim oblicima protivljenja i o jadnom kraju protivnika. Bog ga je također obavjestio o napretku njegove zajednice uprkos protivljenju.

Uzvišeni Allah je obznanio mnoge objave i jedna od njih je slijedeća:

“ Ja ću povećati tvoju istinu i iskrene prijatelje“

Onda slijedeća objava:

“ Ja sam s tobom i tvojim najdražim“

Onda Uzvišeni Allah kaže:

“Pomoći će ti takvi prijatelji koje smo Mi nadahnuli“

Onda je rekao:

“Ja ću ti darovati čast“

Onda slijedeća objava glasi:

“Allah će ti pomoći“

Huzur, neka Allah bude Njegov Pomoćnik je ispričao neke vjerom inspirisane događaje u ovom pogledu. Huzur, neka Allah bude njegov Pomoćnik, je rekao da su ovi događaji u jednu ruku postali stredstvo povećavanja vjere za Ahmadi muslimane a u drugu ruku su postali znak istinitosti ahmadijata za druge.

Nazir Da’wat IlAllah (direktor propovjedanja) u  Kadianu je napisao da je jedan od njegovih mualima(učitelja) otišao do svog sela prije Ramazana da obavjesti rodbinu o vremenu Ramazana. Jedan neahmadi mladić Iqbal je došao u kuću rodbine. Mualim sahib se predstavio  govoreći :”Ja sam mualim Ahmadija zajednice”. Nakon što je čula ovo, osoba je postala jako bijesna. Ona je počela koristiti loše I nasilne riječi prema Obećanom Mesiji I ahmadijatu.

Mualim sahib kaže, da su oni odgovarali sa molitvama na ove uvrede. Čovjek ga je upozorio da ako ga ikada vidi u ovom selu da će se suočiti sa zlim krajem. Mualim sahib je rekao da će samo vrijeme reći ko će se suočiti sa lošim krajem. Kasnije je, Maulvi Iqbal koji je verbalno vrijeđao džemat, umro od srčanog udara. Ovaj događaj ne samo da je uvećao vjeru kod članova džemata u tom malom selu, već je također uveliko uticao na neahmadi pošto su vidjeli ovu podršku Uzvišenog Allaha za Obećanog Mesiju.

Ghanim Sahib iz Jemena piše :”Otkada sam postao Ahmadi , radio sam tabligh. U ramazanu 2010, moj susjed I nekoliko njegovih prijatelja su me odveli na razgovor kod Sheikha (učenjaka) u Jamiatul Iman. Sheikh se odnosio sa poštovanjem ali su ostali bili bez poštovanja I još su me izazvali na dvoboj molitve. Prihvatio sam izazov. Tako da su mladići pokušali da me zastraše I spriječe u prenošenju poruke. Ja sam molio :”O Allahu pokaži im Svoju moć”. Onda je rekao :” Nakon jednog ili dva dana ovi mladići su počeli da se svađaju između sebe I u roku od mjesec dana su otišli. Njihova džamija je također postala hrpa krhotina zbog bombardiranja.”

Misionar sahib sa Obale Slonovače, je pisao da je otišao sa lokalnim misionarom u selo zbog tabligha (prenošenja poruke) I obavjestio ih je o dolasku Obećanog Mesije I Mehdija. U početku 15 ljudi je prihvatilo Ahmadijat, uključujući Imama sela. Uprkos protivljenju, zajednica je napredovala. Onda su neahmadi hodže otišle kod kralja tog mjesta. Kralj je pozvao predsjednika lokalnog džemata I rekao mu da napusti Ahmadijat ili će on izbaciti Ahmadi muslimane iz zemlje. Sadr Sahib je odgovorio da mi ćemo napustiti selo ali nikada nećemo napustiti Ahmadijat. Onda je kralj imao promjenu u svom srcu I rekao da ne napuštaju selo I da rade kako njima odgovara.

Misionar iz Benina piše da oni obavljaju tabligh (širenje poruke) kroz radio program na sedmičnoj bazi. Direktor ovog radio kanala nam se počeo suprostavljati. Allahov posao je takav da je on bio otpušten zbog optužbi za korupciju. Mi smo pozvali novoizabranog direktora u misionarsku kuću I on je obavješten o učenjima islama I Ahmadijata. Onda nam je nakon nekog vremena ovaj direktor rekao da će nam dopustiti da imamo sedmični program besplatno.

Ahmad sahib iz Egipta je rekao da je obavljao istiharu namaz I da je vidio kuću Obećanog Mesije, Dar-ul-Masih u svom snu. Ahmad Darvaish Sahib iz Sirije kaže :”Iako sam bio musliman nisam bio jako religiozan. 2008 godine moj brat je prihvatio Ahmadijat. Počeo sam čitati džematske knjige do te mjere da sam u svom srcu prihvatio Ahmadijat. Prije toga ja sam se priključio grupi koja se suprostavljala Sirijskoj vladi. Međutim, nakon moje odluke da prihvatim Ahmadijat, slušao sam hutbe Halifatul Masiha o ovom predmetu I odmah se isključio iz aktivnosti protiv vlade.”

Jedan Marokanac Abdul Karim sahib kaže: ‘Nakon što sam napravio israživanje došao sam do zaključka da je Ahmadija zajednica od Boga. Poslije čitanja knjige Minhaj-ul-Talibeen, uklonjene su sumnje koje su me  sprečavale da dadnem zavjet bai’ata i ja sam bio spreman da dadnem bai’at s potpuno zadovoljnim srcem.’

Jedna žena iz Jemena, Iman sahiba kaže: ‘Pravo od djetinjstva ja sam žudila da živim do vremena Imama Mahdija i činila sam dove za to. U 2009 godini moj mlađi brat mi je rekao da je na TV vidio na jednom kanalu kako neki ljudi proglašavaju da je došao Imam Mehdi. Ja sam počela gledati MTA i nakon što sam pronašla zadovoljavajući odgovor u pogledu svih pitanja koja sam imala, napisala sam da želim dati bai’at u januaru 2010.’

Drugi gospodin iz Jemena kaže: ‘Ja sam bio član raznih zajednica ali nikada nisam našao istinski islam. Otkad sam počeo gledati učenja islama kako su objašnjena na MTA, opazio sam promjenu u svom stanju. U toku ovih dana vidio sam sebe u viziji. Uvidio sam greške  svojih puteva i Svemogući Allah mi je podario priliku da dadnem bai’at (zavjet odanosti) u 2012.’

Huzur (da mu Allah bude pomagač) je rekao: ‘Tako, uprkos svih šejtanskih napada naših protivnika, Svempogući Bog upućuje pojedince čiste prirode otvarajući im srca i osposobljavajući ih da prihvate Ahmadijat. Svemogući Allah je obavijestio Obećanog Mesiju a.s.:

‘Svemogući Bog će uzdići tvoje ime sve dok ovaj svijet posotji i raširit će tvoju poruku do krajeva svijeta.’

Svemogući Bog je rekao:

‘Oni ljudi koji krenu da tebe ponize, i namjeravaju da vide tvoj neuspjeh, uz to žele da te unište, sami će biti uništeni. Oni će umrijeti bijednom smrću i smć poraza.’

Onda je Svemogću Bog rekao:

Ja ću ti dati sljedbenike koji su istinski iskreni prema tebi  iz dubine svog srca. Ja ću uvećati tvoje sljedbenike i blagosloviti njihov imetak. Ja ću podariti spas većini među njima i podariti im pobjedu nad drugim muslimanskim sektama do Sudnjeg dana.’

Znači da će druge sekte islama nastaviti da postoje, međutim, ako Bog da, Ahmadija zajednica će postići nadmoć.

Svemogući Bog je dalje rekao:

‘Gramzljivim neprijateljima među drugim muslimanskim sektama Svemogući Bog nećeoprostiti i preći (preko onog što rade).’

Što znači da će On dati vjernicima nagradu u skladu sa stepenom njihove iskrenosti.

Huzur (da mu Allah bude pomagač) je rekao: ‘Ja ću predstaviti isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. gdje je rekao:

”Da li oni (naši protivnici) vjeruju da će kroz svoje planove, neosnovane optužbe i izmišljotine ili ismijavanje spriječiti Božiju volju da ne uspije, ili kroz svoju prevaru oni žele da drže svijet lišen primanja njenih blagoslova? Svemogući Bog  je ovo odredio na nebesima. Ako su u prošlosti protivnici istini imali nekog uspjeha, onda će i oni možda uspjeti. Međutim, ako je utvrđena činjenica da su Božiji protivnici koji su se suprotstavljali Njegovoj Božijoj odredbi uvijek podnijeli poniženje i poraz, onda je za takve ljude određen dan  za njihov pad. Božija odredba nikada nije bila uzalud niti će biti u budućnosti. Svemogući Bog kaže: ‘

‘Zaista ćemo Ja i Moji poslanici prevladati.’

Zato, pošto sam ja Njegov poslanik i odabranik bez novog Šerijata ili tvrdnje ili imena – zapravo mi je dato ime našeg Časnog Poslanika, Pečata poslanika s.a.v.s. i došao sam kao njegov odraz – zato vam ja kažem: baš ako što se ovaj ajet pokazao istinitim u prethodnoj eri, to jest od vremena poslanika Adema a.s. do Časnog Poslnaika s.a.v.s., zato će se to dokazati istinistim u moj prilog.’ Ako Bog da.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp