U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ibadet, sadaka (davanje milostinje) i istigfar (traženje oprosta od Allaha)

Kratki sadržaj

Danas je Huzur održao hutbu petkom o izuzetno opasnom stanju stvari u svijetu i kako istighfar (traženje oprosta od Allaha) i davanje sadake (financijsko žrtvovanje/milostinja) mogu pomoći da se odvrate Božije kazne i katastrofa.

Huzur je rekao da danas protiv-islamske sile stavljaju krivnju na islam zbog nereda i svađa koje prevladavaju u svijetu. Naravno, istina je da neke takozvane muslimanske grupe čine potpuno užasne prizore u muslimanskom kao i u nemuslimanskom svijetu. Međutim, takođe je istina da postoji svjesna i smišljena zavjera da se takva neprilika stvori među muslimanima. Zaista, određeni muslimani sa svojim ličnim interesima su najviše krivi za izazivanje štete imenu islama. Općenito ljudi u svijetu takođe ubrajaju Ahmadi muslimane među ukupno muslimansko stanovništvo i Ahmadi su također meta kritike, dok oni koji su upoznati sa Ahmadija muslimanskom zajednicom znaju da mi samo unapređujemo mir i ljubav. Međutim, mnogi nama pripisuju isto shvatanje jer je slika koju vide u medijima obojena u pogledu muslimana općenito.

Nadalje, Nacionalne partije širom Evrope stiču snagu, koje ne žele da slušaju razum, i stanje stvari u SAD je takođe očito svakome. Kao Ahmadi muslimani mi se moramo suočavati na dva fronta: kao muslimani koji živimo na Zapadu, i kao Ahmadi u muslimanskim zemljama gdje nam se suprotstavljaju zato što smo Ahmadi. U Pakistanu smo proganjani pod okrutnim zakonom koji daje slobodu muslimanskom sveštenstvu protiv nas. Međutim, sada su u Alžiru nastale slične okolnosti i pravni sistem tamo je ogledalo onoga u Pakistanu. Najmanje 16 nevinih Ahmadi muslimana je zatvoreno u Alžiru na neosnovanim optužbama.

Šta onda jedan Ahmadi musliman treba raditi u svemu ovome? Mi trebamo staviti veliki naglasak ibadetu, istighfaru (traženju oprosta od Allaha) i sadaki (financijskom žrtvovanju/davanju milostinje). Ovo je način da uđemo u utočište Svemogućeg Allaha i podstaknemo Njegovu milost. Huzur je rekao da je u prethodnim hutbama tumačio o namazu i ibadetu – dok će se danas usredsrediti na sadaku (davanje milostinje) i na istighfar (traženje oprosta od Allaha).

Čovjek često zanemaruje davanje sadake i istighfar, i naprimjer općenito samo kad se suoči s ličnom teškoćom on ili ona će dati malo sadake (milostinje). Svemogući Allah nam je naredio ako posvetimo pažnju sadaki i istighfaru, da će On onda ukloniti naše teškoće i brige i nagraditi nas blizinom Njemu. Časni Kur’an kaže:
‘Zar ne znaju da je Allah Onaj koji prima pokajanje od svojih robova i prihvata sadaku, i Allah često prima pokajanje (i) milostiv je?’ (9:104)

Obećani Mesija a.s. je objasnio da je riječ ‘sadaka’ izvedena iz ‘Sidq’ što znači da onaj koji daje milostinju na Allahovom putu prikazuje prema Allahu odnos ‘Sidq’ (istinoljubivosti i iskrenosti). Drugo, Obećani Mesija a.s. kaže da namaz,treba stvoriti bolno goruću vatrenost i dubinu osjećaja u osobi.

Huzur kaže: prema tome je istighfar takođe vrsta ibadeta. Kad se zauzmemo u istighfar to treba biti sa patnjom i vatrenošću u srcu. Samo izgovaranje ”Estaghfirullah, estaghfirullah’ površno ili samo praznim riječima dok se stvarno ne usredsredite čak na Boga kad to govorite, neće vam uopće koristiti, ukoliko to nije učinjeno sa iskrenim osjećajem žara u srcu i iskreno sa svojim slabostima u vidu. Šta se događa kad osoba daje sadaku (financijsko žrtvovanje) na Allahovom putu samo da postigne Njegovu milost i takođe obećava da će se koliko god može boriti da izbjegne prijestup. Ovo je Svemogući Allah prenio preko Časnog Poslanika s.a.v.s. koji nas je obavijestio da je Bog rekao: Reci Mojim robovima kad oni idu prema Meni jedan korak, Ja idem dva koraka prema njima. A kad oni brzo idu prema meni, Ja pojurim prema njima.
Prema tome, Božija milost je bezmjerna i neograničena. Svemogući Allah nikada ne ostavlja čovjeka prazne ruke i bez nagrade ili blagoslova, kad čovjek ispruži svoje ruke prema Njemu moleći za nešto. Međutim, nije uvijek tako da čovjekove dove budu primljene upravo na način kako je on želio. Ponekad Bog odgovara odmah na čovjekove dove ili ponekad Božija mudrost nalaže da na njegove dove bude odgovoreno kasnije ili na neki drugi način. U svakom slučaju mi trebamo održati savršeno vjerovanje u ono što je Svemogući Allah rekao da On prima naše dove, prima naš istighfar (traženje oprosta od Njega) i sadaku (davanje milostinje).

Uvijek trebamo zapamtiti da Allah zna stanje našeg srca. Djela koja su učinjena radi pokazivanja nisu primljena, samo budu primljena djela učinjena iskreno. Svemogući Allah nikada ne ostavlja dobra djela bez nagrade. Bog je tako dobar i plemenit, kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. objasnio, da će, ako je neko siromašan i ne može dati milostinju, onda takvoj osobi činjenje dobrih djela i zabranjivanje loših djela biti data nagrada jednaka (nagradi za) davanju milostinje.

Prema tome, čovjek treba biti izuzetno zahvalan Svemogućem Allahu, Koji nas je ne samo poučio načinima kojima sebe možemo sačuvati od svojih mahana, nego On takođe prima naše oskudne napore i štiti nas od budućih teškoća i kušnji. Jedini način na koji možemo izbjeći teškoće je saginjanjem pred Allahom Svemogućim s potpunom predanošću i iskrenošću srca. Mi takođe moramo posvetiti posebnu pažnju na istihgfar (traženje oprosta) i sadaku (davanje milostinje).

Obećani Mesija a.s. je objasnio predmet istighfara i sadake i Huzur će predstaviti nekoliko isječaka:
Obećani Mesija a.s. kaže da je grijeh kao štetočina koja je u čovjekovoj krvi i jedini obrazac liječenja je istighfar. Šta je istighfar? To je traženje oprosta za grijehe koje smo već počinili i takođe traženje zaštite da ne činimo nikakve grijehe u budućnosti. Ljudi svih vjera vjeruju da sadaka (milostinja) može odvratiti Božiju kaznu, ali ovo je moguće samo kad je to učinjeno prije nego što određena kazna zapravo zadesi osobu, međutim jednom kad Božija kazna bude pokrenuta onda nema ništa što može biti učinjeno da se to odvrati i spriječi. Prema tome, osoba treba neprestalno ostati zaokupljena u istighfaru.

Objašnjavajući dalje predmet istighfara, Obećani Mesija a.s. kaže da je u Časnom Kur’anu Svemogući Allah nazvan Al-haji (Živi) i Al-Kajum (Samoodržavajući i Sveodržavajući). Njegov atribut Al-Haji zahtijeva da Ga obožavamo a Al-Kajum zahtijeva da Ga trebamo tražiti radi pomoći i takođe snagu da se uzdržimo od činjenja grijeha. Tako je istinski istighfar traženje pomoći tako da osoba ne čini nikakav grijeh ali je to dalje objašnjeno da uključi čak one koji su već počinili grijeh tako da ostanu sačuvani od opakih posljedica toga grijeha.
S cijem da postignemo blizinu Svemogućeg Allaha i o značaju istighfara, Obećani Mesija a.s. kaže:
Čovjek je stvoren radi vrlo plemenite svrhe a to je da stekne blizinu Svemogućeg Allaha kroz Njegovo obožavanje. Međutim, kad osoba ne ispunjava ovu svrhu onda ga Svemogući Allah dokrajči. Zato čovjek treba obilato činiti istighfar tako da Svemogući Allah nastavi pokazivati Svoju milost.

Obećani Mesija a.s. takođe kaže da je ibadet sredstvo postizanja velikog dostignuća. Revni ibadet je to što je spasilo narod poslanika Junuza a.s. (Jonah) od Božije kazne. Kad je kazna bila odvraćena poslanik Junuz a.s. je smatrao kao da su njegove dove i predskazanje bili uzaludni. Međutim, iz ovoga se treba naučiti važna pouka koja je da snažne osjećajne i revne molbe (dove) i sadaka mogu promijeniti odredbu. Iz ovoga možemo izvesti pojam davanja milostinje, i s ovim djelom je Svemogući Allah uveliko zadovoljan. U knjizi Ilm-ul-Roya (disciplina tumačenja snova), jetra znači imetak i stoga značenje da je davanje sadake srodno davanju svog života. Činjenica je da samo govor nije od koristi ukoliko osoba to takođe ne pokazuje praktično skupa s tim.

Obraćajući se (jednom prilikom) članovima Džemata (Ahmadija zajednice) koji su upravo dali zavjet bai’ata na njegovoj ruci, Obećani Mesija a.s. je rekao da trebaju često savjetovati svoje ukućane da čine dobra djela. Baš kao što drvo ili polje ne donose plodove ako nije omogućeno dovoljno vode, na isti način ako srcu nije data voda vrlina i pobožnosti, ono nije od koristi. Takav savjet treba uvijek davati jer će ih to osposobiti da ostanu usredsređeni na ibadet i činjenje istighfara.
S ciljem da stekne blagoslove Svemogućeg Boga čovjek treba da se ne samo drži propisanog ibadeta nego u isto vrijeme se mora uzdržati od svih vrsta nepravde. Obećani Mesija a.s. kaže da je zajedničko učenje kroz sve religije da davanje milostinje može odvratiti kušnju ili kaznu koju je Bog već odredio. Svih 124.000 poslanika se slažu s ovom činjenicom. Časni Poslanik s.a.v.s. je jednom rekao da davanje milostinje može odvratiti Božiju srdžbu. U jednoj prilici je Časni Poslanik s.a.v.s. kazao da će se osoba spasiti od vatre davanjem milostinje, pa čak ako je to kroz davanje pola hurme.

Huzur a.t.b.a. je onda rekao da uvijek trebamo zapamtiti tačke spomenute ranije kao i neprestalno učenje istighfara (traženje oprosta od Allaha). Istighfar sprečava činjenje grijeha u budućnosti i priziva Božiju milost.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je porok počinjen iz nemara gori od poroka kojem je pridodano pokajanje. Ako se osoba istinski kaje za svoje prethodne grijehe i obeća (zakune se) da će se uzdržati od njih u budućnosti, onda je to kao da ti ljudi nikada uopće i nisu počinili grijehe. Ako pojedinac iz nemara čak ne zna da čini grijeh, onda je to opasna osobina. Zato mora izbjeći nemar i svaki pojedinac treba u potpunosti znati o svojim djelima.

Da nas Allah Svemogući osposobi da razumijemo istinu iza ove stvari i da nas osposobi da se saginjemo pred njim s punom iskrenošću. Da nas Svemogući Allah uvijek čuva od svakog napada neprijatelja i da planove neprijatelja vrati natrag njima.
Huzur je rekao da će poslije džume namaz klanjati dženazu u odsustvu za Sa’da Bartavi sahibu, koaj je bila žena Muree Bartavi sahiba. Ona je zadobile teške opekotine zbog curenja gasa. Kad je odvedena u bolnicu zdravlje joj se značajno popravilo. Međutim, četiri dana poslije toga imala je srčani udar i kao rezultat toga je umrla 10. januara 2017. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti.
Ona je primila Ahmadijat poslije svog muža u 2004, ali u smislu odanosti i iskrenosti bila je predanija od svog muža i djece. Njen muž, Muree sahib kaže da je uskoro poslije primanja Ahmadijata zatrudnila. Jedan dan je pala sa stepenica i postojala je opasnost da pobaci. U toku noći je u snu čula glas s nebesa koji je rekao: ‘Ne boj se! Allah će zaštititi tvoj plod.’ Poslije ovog iskustva su odlučili ako budu blagoslovljeni dječakom da će mu dati ime Ahmad. Tako, kad su dobili dječaka dali su mu ime Ahmad. Slično tome je u drugom snu čula glas s neba koji je kazao ‘Allah će sačuvati ovo dijete’. Jedan dan je išla uz autoput sa svojim sinom. Dijete se otrgnulo iz njene ruke i počelo prelaziti autoput. Ona je zastala i prekrila oči. Na njeno iznenađenje je, kad je otvorila oči vidjela da je dijete bezbjedno prešlo autoput i da stoji na drugoj strani. Njen zet, Musab She’eri sahib koji živi u Njemačkoj kaže da je ona bila vrlo pobožne prirode i jednostavna žena, koja se nikada ni s kim nije prepirala. Njen muž je bio zatvoren 2009 i ona je do 2013 pazila na djecu kako je najbolje mogla. Morala je raditi da bi podigla djecu i platila dug. Sahranjena je u Hosharb oblasti Damaska. Da Allah dž.š. ima milosti prema njoj i da osposobi njenu djecu da ostanu čvrsto vezani uz Hilafet.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp