U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pripreme za Dželsa salanu Velika Britanija 2016

Kratki sadržaj

Ovo je prijevod hutbe petkom koju je hazreti Mirza Masroor Ahmad, halifatul Mesih V , neka Allah bude njegov pomoćnik, obavio u Baitul- Futuh džamiji u Londonu, petog augusta 2016.

Nakon tašahuda i sure fatiha nastavio je:

Godišnji skup Ahmadija zajednice u Velikoj Britaniji počinje ovog petka, ako Bog da. Gosti su počeli dolaziti iz različitih država u svijetu, zahvaljujući Allahovoj milosti. Neka Allah omogući da menadžment dželse služi gostima na najbolji način bilo da dolaze iz različitih država ili različitih dijelova Velike Britanije.

Allahovom milošću, stari, mladi, djeca, žene, diljem cijele Britanije, služe kao volonteri u služenju gostima. Pošto se broj prisutnih povećava , organizovanje dželse je veće, i potrebno je više volontera. Allahovom milošću, bez ikakvih poteškoća i sa zadovoljstvom, djeca, mladi žene i muškarci se prijavljuju da služe. Većina omladine i djece koji služe smatraju to kao uslugu i Allahovom milošću što im je On dao mogućnost da služe goste  Obećanog Mesije, neka je mir na njega. Allahovom milošću, to je postala karakterna crta članova Ahmadija džemata u svim državama da članovi iz svih dijelova i raznih godina služe goste na godišnjem skupu. Prošle sedmice, od petka do nedjelje Ahmedija zajednica Amerike je održala godišnju dželsu. Njihovi programi su prenošeni  internetom. Vidio sam intervju jednog člana Khuddam-ul-Ahmadiyya koji je objasnio kako khuddam i volonteri rade na pripremama za godišnju dželsu. Također je bio intervju jednog mladića od 19 ili 20 godina, koji je rođen i odrastao tamo. Bio je upitan šta on dobije za sav posao koji uradi? Koliko će novca dobiti? Koliko će dolara zaraditi? Odgovor mladića koji je rođen i odgojen u Americi, gdje vlada materijalizam, je bio mi radimo kao volonteri. Naša naknada je izvan svjetskog shvaćanja.Mi obavljamo ovaj posao kako bi dobili Allahovo zadovoljstvo.Ovo je karakter Ahmadi muslimana koji žive u svim državama svijeta, bilo do se radi o stanovniku Afrike, Indonezije, Islanda ili stanovniku u nekoj od razvijenih država Zapada.

U toku ljetnog odmora u školi, prioriteti sviju su sport i putovanja, a  prioritet radnika na odmoru je da odu i provedu svoj odmor sa porodicama, dok su prioriteti Ahmadi muslimana drugačiji. Ako se godišnji skup događa u toku ovih odmora, obrazovani i neobrazovani, oficiri i podređeni, profesionalci i radnici, i studenti volontiraju u služenju gostima Obećanog Mesije, neka je mir na njega.

U ostatku razvijenog svijeta, njihove dželse se održavaju u salama sa mnogim sadržajima ali dželsa Ahmadija zajednice u Velikoj Britaniji se održava na mjestu gdje su svi aranžmani na privremenoj osnovi I svi sadržaji koji su ugovoreni se mogu održati bilo gdje. Vijeće ima uslov da se sve u vezi dželse mora završiti u roku od 28 dana. Tako da, da kako bi se ovako velik projekat obavio u ograničenom vremenskom periodu potreban je veliki broj volontera. S obzirom na prirodu projekta, vrijeme od njegovog početka do kraja je dosta kratko. Volonteri počinju raditi  na zadatcima za pripremu događaja koji se ne odvija tačno na događaju dvije do tri sedmice prije 28 dana. To znači da neki volonteri odavde žrtvuju vrijeme I imetak otprilike mjesec do mjesec I po dana. Ovo je baš dosta vremena koje osoba provede u volonterskom poslu. To znači, da volonteri znaju potrebu za žrtvom I važnost dužnosti na skupu. Oni su uključeni u ovu službu godinu za godinom. Neki se uključuju u ovu sužbu  po prvi put. Neki rade direktno sa gostima. Neki će početi sa radom početkom dželse, neki su već započeli kad su gosti počeli dolaziti.

Ponekad, neki ljudi imaju veliki entuzijazam za službu ali svako ima svoju vlastitu narav. Neki imaju nedostatak strpljenja. Neki zbog nedostatka znanja mogu reagovati ili se ponašati na način koji može ostaviti nelagodu gostima. Ovo je upozorenje volonterima. Trebaju pokušati da svoje dužnosti pažljivo obavljaju. Uopšte ne sumnjam da će volonteri obavljati svoje odgovornosti sa velikim entuzijazmom. Zasigurno, svi volonteri rade u duhu službe. Podsjetiti I upozoriti je također uputa od Uzvišenog Allaha. Zato ja skrećem pažnju ovog petka, prije dželse.

Časni Kuran, u pogledu gostiju, je dao primjer gostoprimstva hazreti Ibrahima a.s., neka je mir na njega, da naglasi važnost gostoprimstva. Časni Poslanik Muhamed, je također objasnio na različitim mjestima važnost I dužnosti gostoprimstva, neka je mir na njega.

U ovom dobu, Obećani Mesija, neka je mir na njega, je skrenuo našu pažnju na ovaj predmet. Spomenuo je da je jedan od ciljeva njegovog dolaska da se brine o onima koji putuju za istinom zarad vjere. Napisao je na jednom mjestu, da je treći grana Božanskog utemeljenja vezan za posjetioce I putnike koji dolaze u potrazi za istinom I radi drugih ciljeva.Ovaj ogranak se također širi.

Rekao je da su ljudi dolazili u hiljadama u tim danima u mali zaseok Kadiana, gdje nije bilo nikakvih mogućnosti za gostoprimstvo ovih gostiju. Obećani Mesija, neka je mir na njega, je dobavljao opskrbu za goste od Batala ili Amritsara. U ovim okolnostima, ljudi su bili jako zabrinuti da neće biti sredstva za prevoz. Ljudi su ili išli pješke ili na konjima. Zbog toga je u ovakvim uvjetima gostoprimstvo u ovim dalekim područjima bilo jako teško. Zbog toga, kako bi ojačao njegovo srce, Allah dž.š. mu je unaprijed dao objavu na arapskom, da će mu ljudi dolaziti u velikom broju, tvoja odgovornost jeste da im ne smiješ okrenuti lice I za tebe je obaveza da se ne osjećaš umornim gledajući taj veliki broj. Danas, u svim dijelovima svijeta ovi skupovi pokazuju slike ljudi koji dolaze u velikom broju koji dobijaju duhovnu I fizičku hranu. U Britaniji, zbog prisustva halife, gosti dolaze iz svih dijelova svijeta kako bi stekli religijsko znanje I kako bi zadovoljili svoju duhovnu žeđ.

Danas sluge Obećanog Mesije, neka je mir na njega, I skladu sa Božijim uputama, služe goste nesebično, predano, neumorno I bez pokazivanja ikakvog znaka umora. Ovo je naša dužnost, da služimo gostima I trebamo ispunimo dužnosti dželse na najbolji mogući način.

Neahmadi I nemuslimani također prisustvuju dželsi I uvijek su impresionirani radom volontera I iznenađeni su kako mala djeca obavljaju svoje dužnosti sa velikom odgovornošću. Prošle godine, gost iz Ugande, koji je također ministar tamo, rekao je da je iznenađen gledajući na aranžman gdje ljudi volonterski čine velike žrtve. Rekao je da nije mogao čak ni zamisliti da će prisustvovati skupu gdje će vidljivo raditi ne ljudi već anđeli. Rekao je da čak I kad je nešto bilo traženo 20 puta, oni su to obavili sa osmijehom. Mnogi su rekli da  djeca koja su služila hranu radila su to sa velikim osmijehom na licu I kada su davali vodu na dželsi također su imali široki osmijeh na licu. Uvijek su iznova pitali da li nekome treba vode. Ovaj odnos volontera ne samo prema posebnim gostima već I prema svakom gostu. Ovo je odlika duha službe  koji je I treba biti oznaka svakog člana Ahmadija zajednice. Svaki volonter treba uvijek čuvati ovu odliku bez obzira u kojem odjelu radi.

Kada gosti dođu, oni se susreću sa različitim odjelima. Kada uđu, susreću se sa odjelom koji im poželi dobrodošlicu. Oni obično obavljaju taj posao na dobar način. Kada gost dođe nakon puta, on je umoran. Kakve god mogućnosti su omogućene u toku putovanja, tu je ipak umor. Ovaj odjel za prijem, to treba uvijek imati na umu.

Odjel za prijem obično radi na aerodromu I obično je dobro usklađen.Ali kada gost dođe dođe iz susjednih zemalja autom ili autobusom, on dođe nakon nekoliko sati putovanja. On je umoran.Ako ostaje u smještaju Ahmadija zajednice, onda menadžment se treba sjetiti ove rečenice Časnog Poslanika, neka su mir I Allahovi blagoslovi na njega : Sretni svog brata sa osmijehom na licu, to je milostinja.

Na jednom drugom mjestu je rekao, ne smatrajte beznačajnim čak I malo dobro djelo. Dobro je djelo da se sretnete sa svojim bratom sa osmijehom.

Možete primjetiti kako je učenje islama lijepo.  Poštovanje prema gostu je nešto što je ionako dio naredbe.

Ovo je naredba za koju postoji nagrada. Gostoprimstvo, da se srećemo s osmijehom je slično sudjelovanju u milostinji. Ovo se smatra ravnim sa djelom milostinje, gdje dobijamo nagradu, povod da se ustvari dobije dupla nagrada, jedna za gostoprimstvo a druga za obraćanje s osmijehom na licu. To da govorimo sa ljubavlju, I na lijep način se smatra vrlinom, I koliko će Allah nagraditi vrlinu samo On zna.

Časni Poslanik, neka su mir I Allahovi blagoslovi na njega, je rekao : Pokazivanje puta je također milostinja.

Odjel koji je odgovoran za ovu funkciju treba također imati na umu da se lijepo poselami sa osoboma koje dolaze sa puta I da ih odvede do njihovog smještaja. Naročito kada su u pitanju žene I djeca I kada muškarci nisu sa njima, onda je dužnost volontera koji je na dužnosti da ih otprati do njihovog smještaja. To je važan predmet, s obzirom da je nekad potreban prijevoz kako bi se stvari donijele.

Da se obraćamo na lijep način I sa osmijehom nije samo dužnost odjela za prijem već radnika u svim odjeljenjima.

U pogledu današnjih okolnosti, potrebno je imati karticu sa imenom. Oni koji dolaze izvana imaju svoje pozivno pismo, I onda se njihove kartice naprave ovdje. Nekada se desi da oni nemaju pozivno pismo. U takvim situacijama je potrebno da budemo sigurni. Kartica se ne smije izdati bez toga da smo sigurni da je sve uredu. Potrebno je da se lijepo obraćamo gostima I da im nađemo mjesto da sjednu dok čekaju. Nekada su tu mala djeca I ona postaju uznemirena zbog dugog čekanja.

Svi gosti trebaju donijeti potvrdu od Ahmadija zajednice sa njima kada dolaze na dželsu ili svoju karticu sa imenom. Ako zbog nekog razloga oni to zaborave, onda ih odjel treba lijepo smjestiti.

Hrana je jedan drugi vid gostoprimstva. Gostomprimstvo je potrebno za dva ili tri jela dnevno za goste koji su u smještaju koji je organizovala Ahmedija zajednica.Tokom ova tri dana skupa svaki gost obično dođe na skup kako bi slušao program dželse I ima barem ručak od strane Ahmedija zajednice. Tako da službenici koji služe hranu I dobrovoljci trebaju imati na umu da se lijepo ophode sa gostima.

Obraćati se sa ljubaznošću je pravo gosta I dužnost na radnicima. Nekad ljudi stave radnike u teškoću u pogledu hrane. Traže ovo ili ono I imaju čudne zahtjeve ali radnici trebaju biti strpljivi. Dati im hranu je takav predmet da nelagodno ponašanje ili komentar od strane radnika može povrijediti osjećanja gosta.

Ashabi Časnog Poslanika, neka su mir I Allahovi blagoslovi na njega, su pokazali takav primjer gostoprimstva da će to zauvijek biti zapisano zlatnim perom. Časni Poslanik je tražio od jednog ashaba da povede gosta sa sobom I da ga nahrani. On je poveo gosta sa sobom u skladu sa uputom Časnog Poslanika. Žena je rekla da ima tek malo hrane kući I da je to bilo za djecu. ….Muž i žena su planirali da nekako uspavaju djecu i kad hrana bude stavljena pred goste da ugase lampu i da se u mraku pretvaraju da jedu tako da gost može slobodno jesti ne znajući da domaćini zapravo uopšte ne jedu. S ovom strategijom gost nije znao kako su ovi domaćini ukazali gostoprimstvo i da je gost jeo bez neugodnosti. Narednog jutra je Časni Poslanik rekao ovom ashabu kad se pojavio pred Časnim Poslanikom, da se zbog njegove strategije prethodne noći, čak Allah nasmijao. Ta porodica se žrtvovala osobito zato što je ovaj gost bio gost Časnog Poslanika, inače su ashabi općenito ugošćavali goste. Prema ovom gostu je postupano posebno zbog toga.

Danas se svaki od naših radnika žrtvuje i žrtvovat će se s ljubavlju što služi gostima istinskog sluge Časnog Poslanika. Premda je žrtvovanje vlastite hrane i hrane svoje djece – da ih se uspava gladne  velika žrtva i Allahovom milošću nema potrebe da se takva žrtva čini u ovo vrijeme, prema Allahovom obećanju koje je dao Obećanom Mesiji, svuda u svijetu gdje je Ahmadija zajednica osnovana na čvrstom temelju, na radu su otvorene kuhinje. Pogotovu u toku održavanja ovog skupa tu je poseban aranžman za ovo gostoprimstvo. Jedina usluga koju mi trebamo uraditi je da uzmemo hranu iz kuhinje i stavimo je pred gosta i da se prema gostu ophodimo uljudno a Allah je zadovoljan da se služe  gosti koji putuju radi vjere.

Ako se gostoprimstvo ne provodi kako treba Allah pokazuje nezadovoljstvo. U jednom slučaju je prema nekim gostima postupano vrlo lijepo dok su drugi bili zanemareni. To su uradili radnici zaduženi za gostoprimstvo u toku vremena Obećanog Mesije a.s. Allah je u toku noći obavijestio Obećanog Mesiju da se prošle noći dogodilo pokazivanje licemjerstva i pretvaranje i gosti nisu usluženi kako treba. Neki siromašni nisu nahranjeni. Obećani Mesija je bio nezadovoljan zbog ovog događaja i uzeo je posao u svoje ruke. Takođe je preneseno da su ovi radnici bili izbačeni iz Kadiana na šest mjeseci.

Prema tome, kad sebe ponudimo na uslugu onda svakoga trebamo poslužiti bez razlike. Svaki gost koji dolazi na ovaj skup je gost ovog skupa. Neophodno je postupati prema svima uzajamno na lijep način da sa svakim postupamo uljudno, ne da to treba biti zato što je neko bogat ili što je poseban gost da treba dobiti hranu na posebnom mjestu nego svako treba dobiti hranu gdje je napravljen aranžman.

Ahmadi muslimani općenito trebaju jesti na jednom mjestu. Ne treba ih odvoditi na posebna mjesta napravljena za goste izvana. Uprava ovo treba imati na umu. Neki radnici odvedu svoje poznanike da jedu tamo gdje bi trebalo da jedu gosti izvana. Općenito, Ahmadi gost, čak i ako je vršioc dužnosti treba jesti gdje Ahmadi jedu.

Takođe trebamo moliti Allaha da primi ovu malu uslugu prema gostima Obećanog Mesije i da u našem radu nema nikakve vrste pokazivanja i da je to čisto radi Allaha.

U nekim danima u toku vremena Obećanog Mesije bilo je toliko gosta da je izgledalo da je teško napraviti aranžman za njihov boravak jer je Kadian bio malo mjesto. Prema Allahovoj naredbi da ne bude opterećen i da ne bude umoran Obećani Mesija je napravio neformalan aranžman koji je mogao biti uređen. Ponekad bi se dogodilo da je zbog velikog broja gostiju u zimu on morao dati gostima svoj vlastiti krevet i krevete svoje djece.

U jedno vrijeme je bilo toliko mnogo gosta da se čak žena Obećanog Mesije (hazreti Amman Džan r.a.) brinula gdje će gosti boraviti i kako će taj aranžman biti napravljen. U ovom primjeru im je Obećani Mesija a.s. ispričao priču.

Neki putnik je noću nabasao na džunglu. Noć je bila tamna. Nije bilo nikakvog sela u blizini. Nije bilo naselja ni grada gdje bi mogao otići i odmoriti se. Ova sirota duša je legla pod drvo da tu provede noć. Na drvetu je bilo ptičije gnijezdo. Mužjak ptica i ženka su odlučili  kako je osoba pod drvetom bio njihov gost i zato je bila njihova dužnost da mu budu domaćini. Kako su ga oni ugostili? Prvo su mislili kako je noć hladna i da mu zato nekako trebaju omogućiti da se ugrije uz vatru. Smatrali su da nemaju ništa drugo nego da polome svoje gnijezdo i bace ga dole. Praveći vatru od listova i grančica gnijezda gost je mogao zapaliti vatru i ugrijati se. Tako da su bacili dole svoje gnijezdo. Ovaj čovjek  je stavio grančice gnijezda i zapalio vatru i počeo se grijati. Ptice su onda donijele odluku, kako nemaju ništa da nahrane ovog gosta nego da same padnu u vatru pa kad se ispeku na vatri gost ih može pojesti. Tako su i uradile i pripremile hranu za ovog gosta.

Svrha pripovijedanja ove priče je bila da Obećani Mesija prenese da trebamo dočekati gosta kroz koliko god je moguće žrtvovanja za čovjeka umjesto da budemo zbunjeni zbog dolaska gosta. Prema tome, ovo je pouka za sve nas pogotovo one koji sebe poklone za islam, da učine cjelovit napor da ispune dužnosti koje su im date.

Parkiranje auta je drugo važno odjeljenje. Ponekad gosti pokazuju neprikladno ponašanje i ustrajavaju na tome da parkiraju suprotno naredbama volontera radnika i žele da parkiraju na svoj način. U takvim primjerima radnik treba blago pokušati sve što može da gost razumije i onda obavijestiti svog nadređenog. Prošle godine je bilo prigovora. Neke žene su željele da svoje auto odvezu dalje. Nastala je izmjena grubih riječi s osobom na dužnosti. Odgovornost je svakog radnika da ispuni svoju dužnost. Potrebno je da budete izuzetno oprezni u sadašnjim okolnostima osobito u parkiranju ali skupa s tim, kao što sam rekao, trebate pokazivati dobro ponašanje. Ako neko iznosi valjan i opravdan zahtjev, ako je neko bolestan ili postoji neki drugi razlog, strpljivo mu objasnite i recite da ćete pozvati svog pretpostavljenog tako da vam on može olakšati. I onda učtivo tražite da stanu ustranu dok čekaju a gost treba da sarađuje tako da ostalim vozačima ne stvarate problem jer se nekada u ovoj diskusiji i raspravi napravi dugi red auta i drugima se stvori problem. Kad ljudi dođu na program skupa, onda ljudi koji već tamo sjede budu uznemireni.

Svi slučajevi koji su se dogodili u prethodnim skupovima, uprava ih treba pregledati i pogledati na svaki aspekt i svako odjeljenje koje se suoči sa problemom treba ga pregledati. Onda trebaju izvijestiti službenika skupa kako to može biti riješeno tako da se ove godine pojavi što je moguće manje problema.  Mali i veliki problemi se rađaju ali treba učiniti napor da ih bude što manje.

Aranžman za skeniranje i provjeru sa svim oprezom treba biti takav da gosti ne moraju čekati dugo i da ne budu u neugodnosti. Na ulazu treba biti dat proglas da oni koji ulaze trebaju držati svoje karte ispred sebe i držati se reda tako da ljudi mogu brzo proći.

Nekim radnicima je data dužnost čišćenja. Na obje strane, i na muškoj i na ženskoj radnici ponekad imaju teškoću što ljudi iza sebe ostave veliki nered. Ako pomoćnici stalno daju proglas da skrenu pažnju gosta na održavanje čistoće, da su čistoća i urednost dio vjere i da zato svoje okruženje trebamo držati čistim, i da zahode i kupatila čiste bez ustezanja, ljudi općenito sarađuju. Prošle godine su primljeni slični izvještaji. Ako neko ne sarađuje onda radnici treba da očiste; to je njihova dužnost. Imajte u vidu da s obje strane ne smije biti neugodnosti ni na koji način. Nikada ne napuštajte strpljenje. Opća čistoća je takođe odgovornost radnika. Oni trebaju nastaviti da čiste bez prestanka ako se dogodi da vide bilo kakve otpatke bilo to na muškoj ili ženskoj strani. Djeca ponekad bace čaše, omot, kutije itd. Ponekad stariji nisi pažljivi. Ako vi budete redovno kupili otpatke i smeće to će biti lakše za radnike koji trebaju sve pospremiti nakon programa jer njihov posao nije samo da spakuju šatore i velike stvari nego je važno da pokupe svaki otpadak ili komade papira. Onda općina daje razrješnicu. U svakom slučaju, goste treba stalno učtivo podsjećati o tome da posude, kutije itd, bacaju u kante za smeće umjesto što ih bacaju unaokolo.

Odjeljenje za odgoj treba biti aktivno u tome da ljudima koji dolaze da prisustvuju skupu podnesu važnost ovog skupa.

Dužnost radnika koji sebe daje za služenje je da radi nesebično. Allahovom milošću, kao što sam ranije rekao, radnici općenito rade s ovom ljubavi ali ponekad pokažu pogrešno ponašanje. Oni uvijek trebaju zapamtiti ovaj savjet Časnog Poslanika koji sam ranije naveo, da u svakoj situaciji treba biti pokazana učtivost.

Na isti način radnici trebaju biti budni cijelo vrijeme. Posao bezbjednosti nije posao samo tima za sigurnost nego svaki radnik svakog odjeljenja treba paziti u svom okruženju.

Radnici takođe trebaju imati na umu da poslije završetka programa ne budu prisutni samo radnici koji trebaju sve pospremiti nego svaki radnik treba ostati na mjestu koje mu je dodijeljeno sve dok je ijedan gost tamo i dok im dotični službenici ne dozvole da odu, da su uradili svoj posao i mogu ići.

Svi radnici i članovi Ahmadija zajednice trebaju moliti Allaha da svakome omogući da ispuni svoju dužnost na odgovarajući način. Da Allah sve radnike koji rade na mjestu održavanja skupa čuva bezbjednim na sve načine. Ponekad težak rad mora biti obavljen i tu postoji prilika nastanka povrede. Da Allah čuva svakog pojedinca sigurnim na svaki način.

Da Allah učini da ovaj skup bude blagoslovljen i uspješan u svakom pogledu. Da Allah čuva Ahmadija zajednicu sigurnom od svake osobe koja je protivnik i stvaraoc smutnje. I da Allah dadne priliku svakom radniku da nastavi služiti goste Obećanog Mesije na ovom skupu na najbolji način.

Da radnici, koji su postigli visoki standard žrtvovanja, predstave još viši nivo svaki put iznad ovih nivoa koje su već postigli i ovog puta obave zadatke još bolje nego prije. Oni nikada ne smiju ići niže u nivou služenja. Svaki naš korak treba biti naprijed i kad se dogodi takvo služenje onda Allah vidi ovo oko ljubavi. Da Allah dadne svakome ovu priliku.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp