U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifat u Ahmadijatu

Kratki sadržaj

Nakon učenja tashahada i sure Fatiha, Huzur je rekao:“ Danas je 27 maj i kao što svaki ahmadi musliman zna nakon smrti Obećanog Mesije, neka je mir na njega, je započeo halifat u Ahmedija džematu, i u tom pogledu, džemat slavi ovaj dan kao dan hilafeta. Zahvaljujemo se Bogu na Njegovom obećanju, na predskazanju Časnog Poslanika Muhammeda, neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega, ili za radosnu vijest koju je dao Obećani Mesija, neka je mir na njega za drugu manifestaciju božanske moći. Bog nas je spasio od raspadanja i vezao nas zajedno. Uz ovu vezu, mi također obećavamo da ćemo biti spremni da ponudimo svaku vrstu žrtve za uspostavu i nastavak hilafeta Ahmedija.“

Stotinu i osam godina historije ahmadijata svjedoči tome da se iz generacije u generaciju odlučno čini žrtva kako bi se ispunilo ovo obećanje. Bog će uvijek pružati mogućnost da sadašnji ili budući član džemata izvrši ovo obećanje. Obećani Mesija, neka je mir na njega je rekao da je cilj njegovog dolaska da čovječanstvo približi Bogu, da ispune sve obaveze prema Bogu ili jedni prema drugima.

U knjizi ‘ Al-Wasiyyat’, nakon što je rekao dobre vijesti o uspostavi hilafeta, Obećani Mesija, neka je mir na njega, je također rekao da učinimo ove stvari dijelom naših života. Dakle, on kaže na drugom mjestu da ako se potpuno poklonimo pred Bogom, kažem vam, da ćete u skladu sa Božijom voljom postati Njegova pobožna zajednica. Postavite vaša srca prema Božijoj veličini i pokažite Njegovo jedistvo ne samo riječima već i kroz praksu kako bi vas On blagoslovio Njegovim blagodatima praktično.

Obećani Mesija, neka je mir na njega, nam je rekao da se suzdržimo od zlobe i da se odnosimo prema ljudimo sa iskrenom naklonošću. Trebamo pokazivati plemenitost u svakom pogledu, jer ne znamo na koji način ćemo biti spašeni. Ako se držimo jednoće Boga i napravimo pomak u plemenitosti prema ljudima, budemo vezani za hilafet Ahmedija, onda bi trebali vidjeti sav napredak koji je Bog obećao Obećanom Mesiji, neka je mir na njega.

Obećani Mesija, neka je mir na njega, je dobio radosnu vijest od Boga i rekao nam da ne mislimo da će On dopustiti da propadnemo.’ Vi ste sjeme posijano Njegovom rukom’. Bog je rekao da će ovo sjeme proklijati i rasti i da će se njegove grane širiti u svim pravcima i da će postati veliko drvo. Nema nikakve sumnje da će zajednica koju je uspostavio Obećani Mesija, neka je mir na njega, napredovati. Ovo je Njegovo obećanje. Svi mi moramo ispitati sami sebe o onome što radimo, našim obavezama prema Njemu i našim bližnjim. Svijet nas gleda. Allah nam je dao ovu odgovornost da uspostavimo Božije jedinstvo. Trebamo se približiti Bogu i pomoći Božijim stvorenjima da urade isto. Trebamo podesiti ljudske vrijednosti na zdravim osnovama.

U proteklih nekoliko dana ja sam posjećivao skandinavske države. Tamo su, prenosioci vijesti i drugi obrazovani ljudi pitali koji su naši ciljevi. Nastavio sam im govoriti da su ciljevi hilafeta i džemata isti oni zbog kojeg je Bog poslao Obećanog Mesiju, neka je mir na njega. A to su da pokušamo približiti čovječanstvo Bogu i da služimo čovječnosti.  Mi nemamo nikakve ciljeve osim ovih. Vidimo da svijet zaboravlja Boga i općenito ljubaznost prema čovječnosti se zasniva na vlastitim interesima. Ovo stvara više nemira. Veze između država i nacija se raspadaju.

Svjetovni ljudi ovo shvaćaju uz velike teškoće, kako bez vlastitih interesa možemo služiti samo kako bi dobili Božije zadovoljstvo. Može biti da svjetovni ljudi misle da u ime ljubavi i naklonosti, Ahmadi se približavaju njima ili pokušavaju da im se približe i preuzmu vladu nakon ujedinjavanja moći i da je to naš modus operandi. Profesor koji predaje islam, na univerzitetu u Štokholmu, je jednom prilikom postavio isto pitanje. Odgovorio sam citirajući stih iz poezije Obećanog Mesije, neka je mir na njega:“ Ja nemam nikakve veze sa državama, jer je moja država drugačija od ostalih, i ne zanimaju me sve ove krune jer moja kruna je Božije prihvatanje“.

Božijom milošću, u toku ovih putovanja, bilo je mnogo intervjua od medija. Držana su dva prijema u Danskoj i Štokholmu, na kojima smo pričali o islamu, iskrenim Kur’anskim učenjima, uzornom ponašanju Časnog Poslanika, neka je mir na njega, i primjerima iz ispravno upućenog hilafeta. Mnogo ljudi je otvoreno reklo da su sada postali svjesni ispravnog učenja islama. Ovako su ljudi reagovali na sastancima, konferencijama koje je održao džemat ovih dana u ime mira. Da se na različitim dijelovima svijeta, na jedan način, jednu temu, na zapadu kao i na istoku, džemat trudi neumorno.. sve je to zahvaljujući činjenici da su povezani sa hilafetom i da rade u skladu sa njegovim uputama.

Nakon Obećanog Mesije, neka je mir na njega, sistem hilafeta ne samo da vodi svoje sljedbenike već pokazuje drugima, uključujući protivnicima Ahmadijata ili onima koji se plaše islama, prave primjere islamskih učenja.Ovdje ću predstaviti neke od primjera kako su drugi ostali zapanjeni kada su prisustvovali sastancima džemata.

Bio je prijem u hotelu u Danskoj u kojem su neki članovi parlamenta prisustvovali zajedno sa ministrom kulture i religije, gradonačelnik, političari, učeni ljudi i prestavnici ambasada. Svi su rekli, bez izuzetka da su naučili prava učenja islama.

Jedan gost is Danske je rekao da je izuzetno zadovoljan govorom halife. Bio je sretan jer takva poruka je hitno potrebna ovih dana i on moli da se su halifine riječi uistinu shvaćene u Skandinaviji.

Gradonačelnik, političari i učeni ljudi iz drugog grada u Danskoj su također došli u posjetu i član njihovog vijeća je rekao da je halifin govor bio vrlo dojmljiv i bio je sretan što su stotine hiljada muslimana neustrašivo stajali kao svjetionik samo zbog dovođenja mira u svijetu i oni su bili Ahmadi.

Jedan gost je rekao da nakon njegovog govora, svi ljudi koji su sjedili zajedno sa halifom na podijumu, su razgovarali sa pravim razumjevanjem islama.  Svi su govorili da je predmet zadovoljstva što je islam predstavljen na tako lijep način. Ljudi u Danskoj ne znaju da mnoge sekte u islamu žele mir. Jedan gost je rekao da on smatra neophodnim da danas svi gosti odu kući s novom odlučnošču-naročito u Danskoj gdje je napravljena skica Časnog Poslanika, neka je mir na njega, sa pogrešnim pogledom. Rekao sam im da će to stvoriti mržnju, da će mir biti poremećen, da će se desiti razaranje i da ništa neće biti postignuto. Oni su to prihvatili, iako je osjetljiv problem za njih da pričaju o skicama, ali na način kako sam ja to objasnio, njima se to svidjelo i oni su to razumjeli jako dobro.

Jedan gost je rekao da će se nakon današnjeg obraćanja, mišljenje o muslimanima sigurno promijeniti. On je rekao da je naručio Časni Kur’an kako bi razumio islam bolje. Nakon ove večeri on je shvatio da ima manjak znanja i rekao je da će proučiti Kur’an.

Kao što sam rekao, ljudi su došli iz Nogska i vratili su se nakon dužnosti. Jedan od gostiju je napisao da su oni jako zahvali što će ovaj sastanak biti upamćen kao nezaboravan događaj i iskustvo. On je dalje rekao da je pri povratku vladala posebna atmosfera. Tokom putovanja vodile su se rasprave na temu sa sastanka. Svi su se složili da su proveli lijep dan i mnogo naučili.

Novinar je izrazio svoje osjećaje rekavši da je naučio mnogo, i da ga je halifin govor natjerao da razmisli, naročito o slici islama koja je predstavljena kroz medije a koja je dosta drugačija od stvarnosti. Rekao je da ne može naći nikakvu grešku u onome što je halifa rekao jer sve ono što je on rekao bilo je o ljubavi i poštovanju jednih prema drugim. I halifa je rekao da je ovo ključ mira. Rekao je da nas je upozorio o opasnosti od svjetskog rata i rekao je da je sada zabrinut jer je čuo ljude da govore da smo sve bliže svjetskom ratu, ali nije vjerovao u to. Sada su se njegova razmišljanja promijenila i mora ozbiljno da razmisli o tome. Rekao je da način kako je to halifa predstavio ga je natjerao na razmišljanje.

Još jedna osoba koja je prisustvovala je rekla da su je halifine riječi natjerale da razmisli ali ona je isto tako bila zabrinuta jer je on predstavio sumornu sliku budućnosti. Upozorio nas je o opasnostima rata i rekao je da je sad vrijeme da radimo za mir inače ćemo zažaliti kasnije.

Jedna gospođa iz Danske je rekla da je sve do danas imala negativno razmišljanje o islamu ali ono što je čula tog dana je bilo dobro i imalo je poruku punu ljubavi. Naučila je da ISIS nije islam. Islamska učenja je da zaštitimo sva mjesta obožavanja. Rekla je da je srela takvu osobu koja je dokazala da mediji predstavljaju pogrešnu sliku islama. Bila je doista sretna da joj je osoba rekla značenje džihada. Njoj se sviđaju njegove ideje o slobodi govora i donošenju mira u svijetu.

Onda je jedan gost iz Danske rekao da se halifa oslanja na Kur’an, što pokazuje da te riječi nisu njegove vlastite već su bazirane na stvarnosti. On je rekao da je integracija muslimana na Zapadu moguća, jer ono što je on rekao dokazuje da islam nije u suprotnosti sa zapadnim vrijednostima. Mir, tolerancija i poštovanje jednih prema drugima su zajedničke vrijednosti. Onda je rekao da se , iskreno govoreći, ljudi u Danskoj plaše muslimana i ratova na Bliskom istoku. Ali smo makar danas shvatili da štagod se tamo dešava to nije krivica Časnog Poslanika, neka je mir na njega, ili njegove religije već su njegova učenja unakažena.

Jedan student sa univerziteta da su sve tačke jasne da su islamske vrijednosti predstavljene na takav način da ih svi trebamo pratiti. Dalje je rekao da je halifa učinio ciljeve džemata vrlo jasnim i dokazao, citirajući Kur’an, život Časnog poslanika, neka je mir na njega i primjerima iz halifata da je islam religija mira.

Još jedan gost je izrazio svoja osjećanja govoreći da je halifa govorio o našoj generaciji i rješenjima za probleme na savršen način baziran na Kur’anu. Barem gost nije znao da Kur’an govori toliko o pravdi i onda je rekao da su se njegova razmišljanja o islamu promijenila. Prije je znao samo ono što su mediji govorili o islamu, ali sada je on vidio stvarnost. Halifa se osvrnuo na ajet iz Kur’ana koji kaže da budemo pravedni prema ljudimo koji nam se čak i ne sviđaju. Također mu se svidjelo kad je halifa rekao da su se raniji muslimani odnosili prema jevrejima i kršćanima sa ljubavlju.To je dirnulo njegovo srce.

Još jedan član jednog društva je rekao da ljudi znaju jako malo o poruci mira. Mediji iznose samo loše stvari a ne govore ništa o lijepim stvarima. Svi mediji u Danskoj su danas trebali biti ovdje, i ovaj član je bio razočaran zbog njihovog stava.

Druga gospođa koja je bila gost iz Danske rekla je da je Halifa njen učitelj i da je bila sretna što je danas mnogo naučila. Ona je prihvatila da je islam miroljubiva religija. Željela je  da ljudi posvete pažnju ovoj poruci i da dobije prevod govora na danskom jeziku da bi se udubila u sve ove riječi i da bi ih prenijela drugim ljudima. Onda je rekla da se ova poruka treba raširiti svuda u Danskoj i da se oni trebaju složiti s ovom porukom i naučiti od njega. Ona je prije smatrala da su svi muslimani teroristi ali je sada žalila što je imala ove ideje jer je većina muslimana miroljubiva. Rekla je da joj je njen muž zabranjivao da dođe ovdje ali ga je ona natjerala da i on dođe i on je sada vrlo uzbuđen. Također je rekla da je onaj ko nije došao premda je imao pozivnicu, glup.

Jedan Danski političar je rekao da se prvi put sreo sa Halifom. Njegovo iskustvo s njim je bilo posve drugačije od susreta sa bilo kojim drugim muslimanom. Halifa je jasno objasnio da islam daje slobodu svim religijama i premda je naš Džemat mali no naša poruka je velika. On je također rekao da je naučio da je Časni Poslanik dozvolio kršćanima da obave molitvu u džamiji i da je bio protiv svih vrsta neprijateljstva ili predrasuda protiv Jevreja.

Predstavnik Američke ambasade je rekao da je Halifa pokazao istinsko lice islama i rekao je da teroristi nemaju nikakve veze sa islamom. On je rekao da će reći ambasadoru o svim tačkama uključujući i okrutnim stvarnostima koje je Halifa spomenuo.

Jedna gospođa u Danskoj, koja je učitelj rekla je da će prenijeti svojim studentima sve što je naučila. Rekla je da nije znala da je Časni Poslanik postupao vrlo lijepo prema Jevrejima i kršćanima. I dalje je rekla da su islam i terorizam odvojeni jedno od drugog.

Druga gospođa, gost je rekla da je iz Halifinog govora opazila da je on dobro slušao druge govornike. Onda je rekla da je Halifin govor o trećem svjetskom ratu bio izazovan i ona je bila malo nervozna ali je iz njegovog cjelovitog govora dobila jednu vrstu udovoljavanja.

U Malmu je također bilo više od 140 prisutnih gosta među kojima su bili članovi Parlamenta, gradonačelnik Malmo, šef policije, predstavnici Švedske Crkve, univerzitetski profesori i ljudi sa raznih životnih puteva. Jedan gost Jevrej je rekao da na ovom svijetu uveliko prevladava loše mišljenje o muslimanima. Rekao je da je bio iznenađen kad je od muslimankg vođe čuo poruku ljubavi i samo ljubavi. Rekao je da je Halifa učinio da on sada smatra da su muslimani takođe njihova braća i osjećaji milosti su porasli u njegoovm srcu o Palestincima i misli da možda nisu svi loši.

Jedna gospođa koja je kršćanski svećenik i radi u bolnici rekla je da misili da je istina da ljudi u Malmo i Evropi se boje muslimana i džamija, ali da ga je Halifa uvjerio o ciljevima džamije i da se nada da će biti uspješan u uvjeravanju drugih također. Najbolji dio Halifinog govora je bio da ljudi moraju prepoznati (i priznati) svog Stvaraoca i imati čvrstu vjeru u Boga. I da je ovo takođe njena ideja. Gradonačelnik Mamo je rekao da ih je Halifa uvjerio o miru i objasnio ciljeve džamije. On je rekao da oni smatraju džamiju izvorom mira i združivajanja.

Jedan novinar je izrazio iznenađenje na činjenicu da smo iz svog džepa snijeli trošak od izvanrednih 30 miliona kruna. On je rekao da je vidio slučajeve terorizma i okrutnosti ali da smo mi drugačiji od ovih ljudi. Naveo je događaj gdje mu je neki musliman rekao da će ići u Džehennem (Pakao) zato što je kršćanin ali da se ove stvari ne nalaze kod Ahmadi muslimana.

Dvije osobe iz Malmo univerziteta su hvalile moj govor da je pozitivnog dejstva i sadrži poruku ljubavi i tolerancije. Jedan profesor je rekao da je Halifin govor bio vrlo zanimljiv i čak je tražio kopiju govora. Tu su bili ljudi iz raznih religija. Jedan od gosta je rekao da ima jedna rečenica koju je Halifa rekao i koja mu se dopala a to je da radi većeg dobra trebamo staviti u stranu svoje lične interese. Jedan naš prijatelj Poljak koji živi u Švedskoj rekao je da je ovaj govor bio potpun u svakom pogledu. On je rekao da vjeruje u Boga dok većina ljudi koji ovdje žive ne vjeruju i da se smatra ponosnim što je sreo osobu koja ima čvrsto vjerovanje u Boga. Jedan gost musliman iz Jugoslavije rekao je da se slaže sa svim što je Halifa rekao jer je branio islam onako kako niko drugi nije mogao.

Jedan gost Šveđanin izrazio je svoje razmišljanje i rekao da nikada nije čuo nikoga da brani islam kao Halifa. Jedan političar je rekao da je ovdje zaista osjećao mir. Jedan kršćanski svećenik se složio sa Halifinim govorom i rekao je kad se učio Časni Kur’an na početku da je to na njega imalo duhovno dejstvo i da je drhtao. Drugi gost je rekao da se osjećao kao da je bio na drugom svijetu. Centralna tema je bila da mi trebamo voditi brigu jedan o drugom. Halifa je kroz Kur’an dokazao da je religija stvar srca. Jedan gost Šveđanin je rekao da mediji govore da  je islam religija nasilja ali da je on ovdje čuo posve suprotno. Halifa je uklonio naše strahove i dokazao da je Muhammed s.a.v.s. bio pun mira.

Druga gošća je kazala da se prije dolaska ovdje bojala. Sada je ona to ovdje vidjela posve drugačije. Dopala su joj se učenja islama o pravima komšija. Mnogi ljudi su izrazili slična mišljenja.

Jedan član Parlamenta je rekao da Halifa treba predstavljati sa svih platformi i ljudi trebaju obratiti pažnju na njega. Ako se iko bojao islama on se sada mora osloboditi svog straha. Jedan od njih je rekao da ovaj govor treba biti dat Austrijancima zato što su oni fanatično postali protiv-islamski. On je takođe rekao da mu se dopala činjenica da Džemat nema nikakve veze s političarima i samo  se brine o osnivanju mira i Ahmadi muslimani nastoje da pomažu ljudima i da ih oslobode od teškoća. Bilo je zanimljivo zabilježiti da je jedna džamija bila srušena u Poslanikovo vrijeme što dokazuje da je džamija mjesto mira.

U Štokholmu je održan prijem gdje je došlo šest članova Parlamenta. Jedan od njih je rekao da je Halifa na njih ostavio dojam da ne trebaju zatvarati oči naspram sukoba misleći da će to samo od sebe biti rješeno. On je bio zahvalan na toj poruci. Jedan od gosta je rekao da na ovom svijetu postoje neke moći  koje ljude žele držati dalje jednog od drugog ali da smo mi uspjeli da ih na svaki način ujedinimo. Jedan kršćanin izbjeglica iz Iraka je rekao da nikada nije čuo nikoga da u Iraku ovako govori. Ljudi tamo ne predstavljaju islam onako kako ga predstavlja Halifa ovdje. On govori očitu istinu o onome šta se događa u ovom svijetu. Onda je jedan gost rekao da je ono što Halifa kaže  rekla na početku svaka religija. Svaka religija ima isto osnovno učenje. Ako imamo razlika s muslimanima one su bazirane na kulturi a ne na religiji.

Izvještavanje preko elektronskih medija i štampanih medija u Danskoj je slijedeće. Nacionalne novine sa tiražom od 50.000 objavile su vijesti o programu. Radio novinar je intevjuisao Halifu 45 minuta i prenio isti intevju sa doslovnim danskim prevodom. Ova radio stanica ima 25 do 40 hiljada slušalaca. TV je takođe prenio vijesti i oni imaju 2 miliona gledalaca. Slično tome je preko drugih medija ova poruka islama stigla do ukupno 3 miliona ljudi.

Slično tome je u Švedskoj, preko novina, radija i TV vođeno šest intervjua. Ukupno je ova poruka stigla do oko 8 miliona ljudi.

Način na koji su ljudi izrazili svoja mišljenja koja sam ja iznio, govore da su oni saznali stvarnost o islamu. Ljudi sada znaju da je Džemat Ahmadija povezan s Halifatom i zato ispunjava Božija prava i prava Njegovih ljudi. Tako da svaki Ahmadi musliman treba razumjeti ovu osnovnu činjenicu da ova prava mogu u cjelosti biti ispunjena povezivanjem s Halifatom.

To je stvarni Halifat koji ne samo mijenja strah svojih ljudi u mir nego takođe mijenja strah drugih u mir. Ja sam opisao kratki sadržaj osjećanja straha kod ljudi da je promijenjen u mir prisustvovanjem našem programu. Zato što je to Allahovo obećanje, Njegovi blagoslovi takođe idu sa tim i oni odlijevaju svoje dejstvo prelijepog učenja islama na druge. Zato su neki od njih izrazili želju da čitaju Kur’an.

Ako u ovo vrijeme neko, osim Obećanog Mesije, pokuša ili želi da osnuje Halifat, on neće uspjeti i neće biti u stanju da osnuje mir.

Mi vidimo šta se dogodilo u vrijeme hazreti Omera, u toku vremena ispravno upućenih Halifa. On je u Siriju i Irak donio takvu vrstu mira da su čak kršćani tamo bili sretniji sa muslimanskom nego sa Rimskom vladom. A šta se tamo sada događa. Pokret koji je započet u ime Halifata nije imao moći i kakva god je moć bio na početku izgubio ju je. On je sveden samo na organizaciju za samo dvije do tri godine. On nije omogućio mir niti svojima niti drugima. Ima mnogih koji su tamo otišli čak iz Evrope s velikim zanosom u ime islama i Halifata. Bili su razočarani kad su vidjeli neislamske postupke. Oni tamo žive u strahu i uprkos njihovih želja, ne mogu se vratiti natrag. Jedan primjer će objasniti stanje nasilja tamo. Izviješteno je da je tamo bila neka žena i njeno malo dijete je plakalo jer je bilo gladno a kuća joj je bila daleko.  Otišla je ustranu pod neko drvo i počela dojiti dijete. Vojnik takozvanog Halifata je tamo došao, oteo dijete i ubio ovu ženu mecima zbog njenog ‘neislamskog’ postupka njihove vrste islama. Oni su zgrabili mir od svojih vlastitih ljudi a i od drugih takođe.

Džemat Ahmadija je taj koji mijenja strah u mir za svoje vlastite ljude i za druge. Dokazano je iz izraza drugih da su Allahovi blagoslovi sa Ahmadija Halifatom i oni nikada nisu umanjeni. Historija Džemata duga 108 godina svjedoči onome što sam ja već iznio. Tako da je osnivanje Džemata Obećanog Mesije i Halifat Božije obećanje. To je ista stvar kakva je bila u vrijeme Obećanog Mesije. Ono što su neki ljudi pokušali uništiti u vrijeme Obećanog Mesije i to nije bilo uništeno, oni će i danas pokušati da unište, i Allahovom milošću nikada neće biti u stanju da to učine.

Ahmadija Halifat i sistem će, Allahovom milošću, zauvijek ostati. Ako pogledamo na naša sredstva, ne možemo čak ni zamisliti da širimo ovu poruku islama do tako velikog broja ljudi. Kad je Allah odlučio da ovu poruku uputi do svih krajeva svijeta, ko na Zemlji može spriječiti ovaj napredak? Mi trebamo moliti Allaha da svakog Ahmadi održi vjerno povezanim sa Ahmadija Hilafetom i da budemo u stanju da vidimo da se Božije obećanje ispunilo sa još većom veličanstvenošću za sve kraće i kraće vrijeme. Amin.

Huzur je onda najavio dženazu za tri osobe koju će klanjati poslije džume namaza.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp