U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suština zahvalnosti Allahu

Kratki sadržaj

Današnja hutba petkom je obavljena u Nusrat Jahan džamiji, u Kopenhagenu, Danskoj.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je on zadnji put posjetio Dansku prije jedanaest godina. Oni koji su bili djeca u to vrijeme sada su mlade osobe i mnoga omladina iz tog vremena sada su roditelji. Mnogo je blagoslova na džemat u Danskoj u fizičkom pogledu. Oni sada imaju urede, salu i biblioteku pored džamije. Kuća je proširena i sada se sastoji od smještaja za misionara, kuće za goste i sale. Sve je ovo postignuto Allahovom milošću. Ako se povećao broj Ahmadi porodica, i njihovo bogatstvo se povećalo i džemat je porastao u fizičkom pogledu onda trebamo svi biti zahvalni. Kako da izrazimo tu zahvalnost ? Mi koji smo prihvatili Imama doba vjerujemo da smo prihvatili onoga o kojem je Časni Poslanik, neka su mir I Allahovi blagoslovi na njemu, rekao da će on vratiti vjeru sa Plejada. Zbog toga, mi moramo uskladiti svoje misli sa mislima iskrenih vjernika i ne trebamo biti samo zadovoljni što naše usne izgovaraju alhamdulillah. Mi ustvari trebamo da razmislimo o sebi, da li mi stavljamo u praksu Božije naredbe? Da li provodimo svoje živote kao iskreni vjernici kao što je to objasnio Časni Poslanik, neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega, i kao što je to predstavljeno u ovom dobu od strane Obećanog Mesije, neka je mir na njega.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je u toku svoje posjete Danskoj prije jedanaest godina, podsjetio Ahmadi muslimane tamo, i on često podsjeća i sada uz olakšicu i Božije blagoslove MTA televizije, Huzurove riječi stižu do svakog Ahmadi muslimana, da je Bog njima ili njihovim precima omogućio da prihvate Ahmadijat, što je poseban veliki blagoslov. Jako je važno da kako bi se ovi blagoslovi nastavili da razvijemo pobožnost i poboljšamo naše duhovno stanje. U suprotnom, trebamo imati na umu da ako zastanemo u svojim koracima i zanemarimo vjerske stvari mi ćemo udaljiti slijedeću generaciju od vjere i uskratiti im posebnu Božiju milost koju je Časni Poslanik, neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega,predskazao. Ako se naša buduća generacija udalji od Ahmadijata oni će također biti uskraćeni od blagoslova molitvi njihovih predaka koji su prihvatili Ahmadijat.
Bog zasigurno nagrađuje pobožnost i nečija djeca također imaju koristi od ove nagrade ali Bog isto tako kaže da osoba mora popraviti svoju praksu. Naši preci su otišli sa ovog svijeta u nadi da će njihove porodice ispuniti obećanje bai’ata.

Mnogi među Ahmadi muslimanima u Danskoj trebaju vidjeti da li su ispunili obećanje bai’ata u tom duhu. Moramo sami za sebe razmisliti da li smo zaista ispunili obećanje bai’ata ili smo tu samo zbog porodične ili društvene veze. U međuvremenu, oni koji su lično prihvatili Ahmadijat trebaju razmisliti da li su pokušali da napreduju u vjeri ili je njihovo prihvatanje samo neka trenutna faza i oni stoje tačno gdje su bili na početku! Oni koji su migrirali u razvijeni svijet trebaju vidjeti da li ih je njihov ekonomski uspjeh udaljio od vjere!

Božijom milošću, mnogi ljudi koji su došli u Dansku sa Kosova ili istočne Evrope su prihvatili ahmadijat. Trebaju imati na umu da je ovo veliki Božiji blagoslov da su oni prihvatili iskrenog poklonika Časnog Poslanika, neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega. Ukratko, svi Ahmadi, bilo da su rođeni kao Ahmadi ili kasnije prihvatili ahmadijat, oni koji su migrirali ili koji su domoroci (u Danskoj), svi trebaju razmisliti da trebaju pokušati i praktikovati iskrena učenja islama kako bi ispunili obavezu uzimanja bai’ata iskrenog poklonika Časnog Poslanika,neka su mir i Allahovi blagoslovi na njega. Oni koji su rođeni kao ahmadi, oni koji su već dugo vrijeme ahmadi ili oni koji su novi, svaki ahmadi muškarac i žena trebaju razmisliti da li oni ispunjavaju obaveze bai’ata ili pokušavaju da to rade. Da li pokušavaju ispunjavati odgovornosti koje je Obećani Mesija, neka je mir na njega, očekivao od nas, ili pokušavaju da oblikuju svoje stanje u skladu sa željama i podižu svoju djecu na način na koji usađuju u njih to da daju prednost vjeri nad svjetskim stvarima od početka ili da li su naše prakse uzor za našu djecu u skladu sa učenjima islama, da li je naše obožavanje Boga, svaki naš čin u skladu sa učenjima Boga i Njegovog Poslanika, neka su mir i Allahovo blagoslovi na njega? Svaka osoba može naći odgovore na ovo ako sama razmisli. I Obećani Mesija, neka je mir na njega, nam je objasnio detaljno ove stvari.

Obećani Mesija je rekao da u ovim burnim vremenima kada su lutanje, nemar i zavaravanje rašireni naš džemat treba usvojiti pravednost. Božije zapovjedi nisu držane u svojoj veličini i ne postoji briga o odgovornostima i datim savjetima.Ljudi su previše zadubljeni u svijet i u ono što je dunjalučko. Svaki mali dunjalučki gubitak čini da ljudi izgube vjeru. Ovo se može uočiti u sudskim predmetima i pitanjima nasljeđivanja. Međusobna poslovanja se zasnivaju na pohlepi i mnogi pokazuju slabost kada su suočeni sa sebičnim željama. Ne usuđuju se počiniti grijeh kada su u stanju slabosti ali čim je neka slabost ublažena i ne postoji šansa da učine grijeh, oni se upletu u to. Bez obzira gdje da pogledate ovih dana, vidjet ćete da je prava pravednost izgubljena i da nedostaje iskrene vjere. Međutim, pošto Bog ne da nikada da nestane sjeme pravednosti i vjere, kada god On vidi da je polje skoro pa uništeno, On pripremi novo polje.

Baš kao što je Uzvišeni Bog rekao: Zaista smo mi objavili ovu opomenu i  zaista ćemo je čuvati.(15:10)

Časni Kur’an ostaje u svom netaknutom obliku, veliki broj hadisa također ostaje kao I blagoslovi ali srca su bez vjere I nema prakse. Uzvišeni Bog me poslao kako bi ove stvari bile oživljene. Kada je Bog vidio da je polje prazno,zahvaljujući njegovom Božanstvu, nije bio zadovoljan da polje ostane prazno I da se ljudi udalje. Tako da, kako bi se borio sa njima Bog je stvorio nove ljude koji žive I zbog toga se mi širimo kako bi se život pravednosti postigao.

( prepričano iz Malfuzat, Tom 4, str. 395-396)
Hazreti Halifatul Mesih,je rekao da ovo nije samo slika ljudi u vrijeme Obećanog Mesije, već I danas. Koliko nas poštuje riječ Boga u svakodnevnom životu, ostavlja druge, šta je sa onima koji su prihvatili Obećanog Mesiju. Uzvišeni Bog je rekao, da je stvorio džine I ljude da ga obožavaju , da li mi žrtvujemo dunjalučke stvari radi obožavanja Boga ili je suprotno I mi žrtvujemo obožavanje Boga radi dunjalučkih stvari. Postoje I oni koji kada obavljaju namaz na vrijeme, žele samo brzo da se rasterete. Ovo je dosta odvojeno od onih koji nisu prihvatili Obećanog Mesiju. Uzvišeni Bog je rekao da se odnosimo jedni prema drugima sa ljubaznošću ali postoje mnogi da ne da nisu ljubazni prema drugima već ih uznemiravaju. Ima I onih koji ne mogu podnijeti dunjalučki gubitak ali sa duhovnim gubitkom se nose jako dobro. Ima mnogih od nas koji ne mogu kontrolisati svoja osjećanja koja se rasplamsaju u svakidnjašnjim stvarima. Da drugi urade ovo, mi bismo rekli da su neznalice ali ako su ljudi među nama ovakvi onda je to zaista žalosno.

Tako da svako može samostalno razmisliti o ovim stvarima I trebamo uvijek imati na umu riječi Obećanog Mesije da je Uzvišeni Bog htio da stvori ljude koji žive. Kako bi ispunili ovo, mi moramo obratiti pažnju na njegove riječi.

Obećani Mesija a.s. je rekao kad osoba nastoji da traži put Uzvišenog Allaha samo iz straha od Boga I moli za odlučnost u ovoj stvari onda Svemogući Lično, u skadu sa Njegovim zakonom to jest ajetom: ‘A što se tiče onih koji se bore na Našem putu – Mi ćemo njih uputiti Našim putevima’ (29:70) drži ruku takve osobe da mu pokaže put I daruje mu unutrašnji mir. Ako je srce osobe puno slabosti I ibadet je težak na njegovom jeziku, I on pripisuje drugove Bogu I upleten je u neispravne novotarije u religiji – kako njegove dove I njegovo traženje mogu donijeti dobre rezultate! Čovjek nije vrijedan Božije pomoći I potpore ukoliko ne traži samo od Svemogućeg Boga s čistim srcem I iskreno, nakon što je zatvorio sve neovlaštene puteve I nade. Kad se on pokori na pragu jedino Svemogućeg Allaha I samo Njega moli, on privlači Božiju pomoć I milost. Svemogući Bog ima uvid u unutrašnja zabačena mjesta čovjekovog srca I ako tamo ima bilo kakve bezbožnosti, pripisivanja drugova Bogu ili bilo kakve štetne novotarije u bilo kojem od ovih zabačenih mjesta, dova I ibadet takve osobe budu bačeni natrag na njega. Ako Bog vidi da je srce osobe oslobođeno svih vrsta sebičnih motiva I bezbožnosti, On za njega otvara vrata milosti I uzimajući tu osobu pod Svoje krilo On Lično preuzima odgovornost da ga hrani.
Svemogući Bog je osnovao ovu misiju/pokret Svojim vlastitim rukama, a čak I onda vidimo da mu se mnogu ljudi pridružuju iz nekih interesa. Ako njihovi interesi budu zadovoljeni, to je dobro I u redu, ako ne, onda njihova vjera I vjerovanja idu kroz prozor! S druge strane ako pogledamo na život ashaba r.a., ne možemo naći ni jedno takvo kazivanje. Oni nikada nisu postupali na ovaj način. Moj bai’at je stvar pokajanja ali bai’at ashaba je nalagao da stave svoje živote na kocku. Oni su davali bai’at I uskoro nakon toga su napuštali sav svoj imetak, poštovanje I čast kao da ništa nisu posjedovali. Oni bi tako presijekli sve svoje svjetovne nade I želje. Oni su završavali sve planove da steknu čast I veličanstvenost. Niko od njih nije čak ni pomislio da će oni postati upravljači ili da će biti pobjednici nad drugom zemljom. Oni čak nisu nikada ni zamišljali ove stvari, zapravo su se udaljavali od svih vrsta želja I bili su spremni da na putu Uzvišenog Boga sa zadovojstvom podnesu svaku bol I svaku teškoću. U tolikoj mjeri da su bili uvijek spremni da daju svoje živote. Oni su lično ostali odsječeni od svega svjetovnog. Međutim, druga je stvar da ih je Svemogući Bog blagoslovio. On je podario hiljadu puta više onima koji su na Božijem putu žrtvovali sve što su imali. (Prepričano iz Malfuzat, tom V, str. 396-398)
Obećani Mesija a.s. je rekao kad osoba pokazuje veliku promjenu u svom vladanju prema svom komšiji, to je kao da on pokazuje čudo. I ovo ostavlja vrlo dobar dojam na tog komšiju. Na naš Džemat iznose kritike da naši članovi bacaju klevetu I skloni su izljevu ljutnje. Zar za njih nije sramota da su došli u ovaj pokret misleći dobro o njemu. Dobar, pobožan sin uvećava očev ugled. Osoba koja daje bai’at je kao sin, baš kao što su žene Časnog Poslanika s.a.v.s. poznate kao majke vjernih, kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. otac vjernika. Biološki otac je uzrok da dijete bude rođeno na svijet u fizičkom smislu ali duhovni otac je uzrok da osoba ide ka nebu I upućuje ga stvarnoj središnjoj tački. Bi li bilo ko volio da sin uzrokuje ozloglašenost svom ocu? Da posjećuju žene lošeg ugleda I koje se ponašaju nemoralno, da uzima alkohol ili čini druga sramna djela koja uzrokuju sramotu njegovom ocu? Ja znam da nijedna osoba ovo ne bi željela. Međutim, kad se zabludjeli sin ponaša tako, torokanje ne može biti zaustavljeno I ljudi takvog I takvog sina pridružuju takvom I takvom ocu. Tako ovaj zabludjeli sin lično uzrokuje ozloglašenost svog oca. Slično tome, kad se osoba pridruži ovom pokretu I ne misli o slavi I časti pokreta I ponaša se suprotno, on je Božijim očima zalutao. On ne uzrokuje samo svoje uništenje, nego dajući loš primjer, on takođe lišava druge pravog I upućenog puta. Tražite pomoć od Boga sa svom snagom koju imate I nastojte I uklonite svoje slabosti sa svom svojom snagom I hrabrošću. Kad se osjećate bespomoćnim podignite svoje ruke u dovi s istinom I vjerovanjem. Ruke podignute u dovi s poniznošću, istinom I vjerovanjem ne budu vraćene prazne. Ja kažem sa iskustvom da su hiljade mojih dova bile primljene I nastavljaju biti primljene.

Sigurna je stvar da je osoba zlobna ako nema sažaljenja prema ljudima. Ako nađem put koji je dobar moja je dužnost da stalno pozivam ljude I kažem im o tome bez ikakve brige hoće li to ljudi prakticirati ili ne. (Prepričano iz Malfuzat, tom I, str. 146-147)

U pogledu objave koju je Obećani Mesija a.s. primio o kugi a koja je govorila da će svako ko bude unutar njegove kuće biti spašen ali što se tiče onih koji su bili oholi, komentarišući u jednom dijelu o oholim on je rekao da je to vrlo strogo upozorenje. Zato je važno da stalno čitate njegovu knjigu ‘Nuhova lađa’, da proučavate Časni Kur’an I da u skladu s tim oblikujete svoju praksu. Ko zna šta će se dogoditi. Vaš narod je na vas bacio svo prokletstvo koje je mogao. Pa ipak, kako će surovo I teško biti ako poslije sveg ovog proklinjanja vaš postupak sa Uzvišenim Bogom takođe ne bude čist I vi ne dođete pod Njegovu milost I blagoslov. Kako su bučni novinari protiv nas I kako nastoje sve što mogu u svakom kontekstu. Ali oni trebaju znati da su poslovi Svemogućeg Boga blagoslovljeni. Iako je neophodno da, s ciljem da imamo udio u ovom blagoslovu, popravimo I promijenimo sebe na bolje. Zato analizirajte svoju vjeru I svoju praksu. Jeste li kako treba sebe očistili radi toga da se Svemogući Bog spusti na vase srce I radi toga da dođete u Njegovu zaštitu I potporu. (Prepričano iz Malfuzat, tom IV, str. 69-70)

Obećani Mesija a.s. je napisao da poniznost radi za vjeru kao sjeme. Nadalje, kad osoba napušta prostotu, pomole se mehki izdanci vjere. Onda, kad osoba daje svoj imetak kao zekat, drvo vjere nabuja ograncima koji ga uveliko ojačaju. Napuštanjem požudnih I sebičnih naklonosti ovi ogranci budu čvršći I jači I čuvajući sve aspekte svojih zavjeta I povjerenja, drvo vjere stoji na svom snažnom stablu. Kad ovo drvo donosi plod, ono doživljava dobrotvornost još jedne jakosti jer bez ove jakosti ono ne može donijeti plod niti cvijeće. (Barahin e Ahmadijat, dio V, podbilješka na str. 209)

Obećani Mesija a.s. je rekao da je ovo takođe doba za duhovnu borbu. Ta borba je sa šejtanom koji napada tvrđavu islama sa svim svojim naoružanjem I planovima I želi da okalja islam. Međutim, Svemogući Bog je osnovao ovaj pokret da zauvijek porazi šejtana u ovom zadnjem ratu. Blagoslovljeni su oni koji to prepoznaju. Uskoro će doći vrijeme kad će Svemogući Bog osvijetliti istinitost ovog pokreta svjetlije od sunca. To će biti vrijeme kad prihvatanje vjere neće biti povod duhovne nagrade. Pravo od sada, ko god mene prihvati mora voditi veliku brobu sa svojom unutrašnjom ličnošću. On će vidjeti da će ponekad morati ostaviti svoju porodicu I bit će učinjeni napori da ometu njegov svjetovni posao I bit će verbalno vrijeđan. On će podnositi proklinjanje ali će biti nagrađen od Svemogućeg Boga za sve ove stvari. Ali kad dođe druga era I svijet će biti snažno naklonjen ovom pokretu kao što voda pada s visoke planine I kad se neće naći nikakav poricatelj. Kakva će biti vrijednost priznavanja u takvo vrijeme? Prihvatanje u takvo vrijeme neće biti hrabar čin. Hazreti Abu Bekr r.a. je prihvatio Časnog Poslanika s.a.v.s. I napustio (ideju da bude) poglavica Meke ali mu je Svemogući Bog podario veliko kraljevstvo. Hazreti Omer r.a. je takođe poprimio poniznost I prihvatio Časnog Poslanika s.a.v.s. sa stanovištem ‘a šta će biti’ I Svemogući Bog nije zadržao nijedan dio nagrade koja mu je pripadala! Ako čovjek čini čak I najmanji napor radi Boga, on ne napušta ovaj svijet ukoliko ne bude nagrađen. Uvjet je da učini napor. Hadis prenosi kad čovjek ide prema Bogu, Bog trči prema njemu. Vjera je vjerovanje u nešto što je nevidljivo. Osoba koja primjeti polumjesec smatra se da ima orlovo oko ali osoba koja viče nakon što primijeti puni mjesec smatra se ludom.

Da Allah dadne da se držimo Božijih naredbi I ispunimo dužnosti svog bai’ata. Da pokažemo svijetu put ka istini kroz svoju praksu I da budemo istnski zahvalni Bogu za Njegove naklonosti na nama!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp