U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II : Biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Neki roditelji ozbiljno upozoravaju njihovu djecu na određeni stvari dok su drugi toliko blagi kada djeca urade nešto loše tako da djeca izgube osjećaj šta je dobro a šta loše.Oba načina imaju veoma loš uticaj na odgoj djece. Prevelika strogoća i stalni prijekori čine da djeca postanu buntovna i ona čak prestanu da brinu o tome šta je uredu. Nepotrebno ugađanje također ima negativan uticaj na djecu, naročito adolescente. Naročito stav očeva čini stvar gorom. Djeci tih godina treba objasniti stvari sa razumjevanjem, naročito u ovo doba kada su ne samo pod uticajem onim što je oko njih nego su podložni uticajima na ne samo nacionalnom već i na međunarodnom nivou.U takvim uvjetima očevi trebaju posebno povesti brigu kada da se ponašaju prema djeci strogo a kada je neophodan blagi odnos. Ova odgovornost je očeva i ne bi trebala biti ostavljena samo majkama da se bave njome.

Pričajući o načinu na koji je Obećani Mesija, neka je mir na njemu, moralno obučavao djecu, Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime je rekao da je Bog stvorio različite životinje za različite svrhe. Neke lijepo izgledaju, neke imaju lijep glas dok su druge za jelo. Neko ne mora jesti sve životinje koje su halal (dozvoljene). Kao primjer je naveo da je moguće da životinja jede štetne insekte i kao rezultat meso te životinje, uprkos tome što je halal i bezopasno, ne bi bilo korisno za čovječantvo.

Prisjetio se lekcije koju je naučio u djetinjstvu. Ulovio je papagaja i donio ga kući. Obećani Mesija, neka je mir na njega, je rekao, Mahmood, jesti meso ove životinje nije zabranjeno ali nije svaka životinja za (ljudsku) potrošnju. Objasnio je da su neke životinje lijepe za gledati dok druge imaju lijep glas kojeg je ugodno slušati.Tako da nam se različite životinje sviđaju zbog različitih čula i ne trebamo za svaku životinju koristiti čulo okusa. Papagaji su lijepi i izgledaju sasvim fino sjedeći na vrhu stabala.

Djeca su inspirisana kada im je objašnjeno na ovako lijep način i to također unosi u njih Božansku zapovjed da, ono što je halal i zdravo, je dozvoljeno jesti ali to bi trebalo biti učinjeno sa dužnom pažnjom. I značenje zdravog može varirati. Životinje i ptice koje su korisne na drugi način možda nisu zdrave uprkos tome što su halal, jer njihova veća prednost leži u nečemu drugom.

Što se tiče uklanjanja štetnih novotarija , Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, je rekao da je Obećani Mesija, neka je mir na njega, imao svoju sliku. Međutim, kada mu je pokazana razglednica sa njegovom slikom na njoj, rekao je da to ne može biti dozvoljeno. Naredio je da niko ne smije kupiti te razglednice. Kao rezultat niko se nije usudio ponoviti ovo.

Hazreti halifatul Mesih V je rekao slijedeće:

Međutim, ovih dana ja sam primjetio da na Twitteru i Whatsappu neki ljudi pokušavaju objavljivati tu staru razglednicu. Možda su je dobili od starijih ili su je kupili u prodavnici koja prodaje stare knjige. Ovo je pogrešno i treba biti zaustavljeno. Obećani Mesija, neka je mir na njega je imao svoju sliku kako bi je ljudi iz udaljenih mjesta, naročito Evropljani koji sude karakter prema crtama lica, vidjeli i to bi ih vodilo ka tome da traže istinu. Međutim, kada je Obećani Mesija, neka je mir na njega, vidio kako ljudi to mogu preokrenuti u biznis i prodavati njegovu sliku na razglednicama, kada je osjetio da ovo može postati izvor štetnih promjena on je to striktno zabranio. U nekim slučajevima je tražio da razglednice budu uništene.

Ljudi koji imaju biznis u prodaji fotografija i za koje traže visoku cijenu trebaju obratiti pažnju na ovaj predmet.Neki su obojili slike Obećanog Mesije, neka je mir na njega, iako njegova slika u boji ne postoji. Ovo je u potpunosti pogrešno i treba se izbjegavati. Također, nepravilna upotreba slika Halifa treba biti izbjegavana.

Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, je rekao da nije tačno kada kažemo da su kino i fonograf sami po sebi nešto loše.Zaista Obećani Mesija, neka je mir na njega je napisao pjesmu na temu fonograf. Tako da, kino samo po sebi nije loše ali ovih dana ono što se predstavlja kroz njega nije moralno. Nema ništa loše sa filmom koji te uči o vjeri(tabligh) ili ima obrazovne aspekte i koji nema elemente poziranja  ili glazbe. Rekao je da glazba itd. je pogrešna čak i u svrhu tabligha.

Hazreti Halifatul Mesih V je rekao da bi ovo trebalo razjasniti pitanje onih koji govore da je uredu ukoliko se malo muzike koristi u MTA programima ili da je uredu ako se čuje malo muzike na radiju Glas Islama, koji je upravo počeo.

Obećani Mesija, neka je mir na njega je došao kako bi zaustavio ove štetne novotarije I mi moramo oblikovati naše misli u skladu sa tim. Nije zabranjeno da izvučemo korist iz novih izuma ali njihova pogrešna upotreba ih čini štetnim.

Neki ljudi su viđenja da podučavanje o vjeri I učenje o manirima bi trebali biti predstavljeni na dramatiziran način. Trebamo zapamtiti, da ukoliko uvedemo nešto što nije uredu, hiljade štetnih novotarija će naći svoj put nakon nekog vremena.

Neki neahmadi je napisao u novinama nešto smiješno što također otkriva neznanje jednog vjerskog učenjaka. On je napisao kako se neki vjerski učenjak njihao uz pjevanje neke arapske pjevačice i uz to je također izgovarao SubhanAllah i MašaAllah. Kad ga je neko pitao zašto se toliko njiše on je odgovorio: ‘Zar  ne vidiš kako ona prelijepo uči Kur’an!’ Ovako se misli promijene uz širenje štetnih novotarija.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da doktori, pogotovo indijski doktori misle da ne trebaju savjetovati bilo koga i sami mogu liječiti bolesnike i da će 99% doktora smatrati uvredljivim da se savjetuje s drugim. On je rekao da je dr Hashmat Ullah sahib bio bolji doktor od ostalih ali nije mislio da ne treba savjetovanje. Rekao je da je bila praksa Obećanog Mesije a.s., koju je on također slijedio, da od doktora uzme lijekove kao i od liječnika koji liječe prirodnim sredstvima.

Ponekad obično liječenje travama djeluje bolje od liječenja doktora. Neki ljudi imaju određene formule liječenja travama koji vrlo dobro djeluju. Hazreti Musleh maud r.a. je pripovjedio kako je Sazed Ahmad Noor sahib imao ranu na nosu koja nije išla nabolje uprkos raznim liječenjima.  Na kraju je otputovao u Pešavar i vidio nekog bricu koji mu je dao lijek koji je izliječio njegovu ranu poslije trodnevne primjene. Ima mnogo umješnih ljudi unaokolo čija vještina i umijeće se trebaju unapređivati. Umjesto toga ovi ljudi ne pomažu u tome. Profesionalni brijači i rvači mogu liječiti oboljenja koja se tiču kostiju, starih udraca i bolova. Ova umijeća treba naučiti i širiti ali ljudi ne prenose svoje tajne ‘zanate’ i ovi zanati tako izmiru. Evropljani, s druge strane šire svoja umijeća. Obećani Mesija a.s. je kazivao kako je neki brijač znao o nekom lijeku koji je liječio komplikovane rane. Njegov sin je tražio od njega recept za ovaj lijek i govorio da dvoje ljudi trebaju znati o tome ali je brijač odbio da mu prenese svoju tajnu formulu. Kad je bio star i jako se razbolio sin ga je ponovo pitao za recept. Brijač je rekao: Ti znači misliš da ću ja umrijeti i da ću ti odati ovu tajnu? Ali šta ako ja ozdravim! On nije prenio ovu tajnu svom sinu i odnio ju je sa sobom u grob. Neprenošenje takvih stvari postaje povod nemilosti a ne napretka.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je Obećani Mesija a.s. primio mnoge objave u pogledu zemljotresa 4. aprila 1905 i iz poštovanja prema Božijoj riječi Obećani Mesija a.s. se premjestio u bašču. Neki nerazboriti ljudi su rekli da se Obećani Mesija a.s. premjestio u bašču iz straha od kuge koja se širila u to vrijeme. Zapanjujuće je da su čak neki Ahmadi imali ovo mišljenje iako Obećani Mesija a.s. nikada nije otišao iz kuće zbog kuge. On je u to vrijeme primao mnoge objave o zemljotresu pa je smatrao ispravnim da se za neko vrijeme premjesti u svoju bašču.  I od svojih je prijatelja tražio da takođe tamo borave. Pošto je sve to bilo vrlo brzo neki ljudi su boravili u šatorima dok su drugi stavili madrace na vrh cigli i napravili kolibe.

Sjećajući se vremena kad je Obećani Mesija a.s. održao svoju Objavljenu hutbu, hazreti Musleh Maud kaže da je tada Bog rekao Obećanom Mesiji da će ova bajramska hutba biti na arapskom jeziku i da će mu biti dato znanje za to. On zaista nikada prije nije formalno govorio na Arapskom. Hazreti Musleh Maud kaže da je u to vrijeme bio dijete tako da uopće nije razumio ovu hutbu ali se sjeća da je pažljivo slušao cijelu hutbu zbog visokog duhovnog stanja Obećanog Mesije a.s.

Jedanput ljudi nisu bili sigurni o džamiji što se tiče plakata o ovoj Objavljenoj hutbi pa je hazreti Musleh Maud r.a. tražio da mu se donese plakat i nakon što ga je pročitao objasnio je da se u plakatu upućivalo na džamiju mesdžid Mubarak koju je Obećani Mesija a.s. izgradio. Onda je prenio kako se jednom hazreti Ummul Mumineen razboljela i nije bila dobro skoro četrdeset dana. Hazreti Musleh Maud  je odlučio da pokuša da dadne lijek hazreti Amman Džan u ovoj džamiji jer je postojala objava u pogledu toga. Dva dana nakon što je ovo provedeno hazreti Amman džan se osjećala bolje!

Hazreti Musleh Maud je savjetovao doktorima da služe vjeri. On je rekao da istina mnogo brže utiče na ljude koji su bolesni.  Kad je neki doktor pitao Obećanog Mesiju a.s. kako može služiti vjeri rečeno mu je da pacijentima prenosi poruku jer su pacijenti mehkog srca.

Ovih dana se na Zapadu mnogo postavlja pitanje pokrivanja žena. Bilo da je to u vezi sa  ženskim pravima, extremizmom ili općenitom kritikom islama. Bog kaže u Časnom Kur’anu o pokrivanju: ‘…osim onog što je vidljivo od toga…’ (24:32) Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ovo znači pojava (vanština) tijela koja je svakako očita i koja se ne može sakriti, na primjer neko je viši od drugog ili kad neko dadne doktoru da pregleda dio tijela. Obećani Mesija a.s. je govorio da je moguće da doktor kaže nekoj ženi da je pokrivanje lica štetno njenom zdravlju i da treba ići napolje bez pokrivanja. U takvim primjerima je za ženu  opravdano da ostavi lice nepokriveno i da ide napolje. Obećani Mesija a.s. je takođe rekao ako postoji kritična potreba da doktor muškarac porodi ženu to treba biti urađeno. Odbijanje ove mogućnosti i smrt u ovom procesu je u Božijim očima jednako kao samoubistvo. Takođe žene u zemljoradnji rade na polju sa svojim porodicama. Sve je ovo uključeno u: ‘…osim onog što je očito od toga…’

Jedanput je Obećani Mesija a.s. rekao ako čovjek postupa bogobojazno da se može  oženiti stotinu puta. Poslije ovoga je postalo poznato da je prema vjerovanju Obećanog Mesije ova naredba bila da muškarac može oženiti ne samo do četiri žene nego se može oženiti koliko puta želi. Ova stvar je podnesena pred Obećanog Mesiju a.s. koji je objasnio da je ono što je on rekao značilo ako čovjeku umre žena ili se razvede on se može ponovo oženiti. U nekim oblastima se muškarac ne može uopće ponovo oženiti i Obećani Mesija a.s. je objasnio stvar s ovog gledišta. Da su njegove riječi ostale neobjašnjene, kratko vremena kasnije bi moglo biti prihvaćeno da se muškarac može oženiti koliko god je moguće puta sve dok se drži bogobojaznosti!

U ovim ranim danima je Džemat bio mali i kad bi se članovi sastali zajedno živo su razgovarali o takvim stvarima. Jedanput je hazreti Halifatul Mesih I r.a. rekao da ženidba samo do četiri žene nije dokazana iz Šerijata.  On je naveo hadis iz knjige Abu Davud da je hazreti imam Hasan imao osamnaest ili devetnaest nikaha (vjerskih vjenčanja). Tako da je odlučeno da se ova stvar iznese pred Obećanog Mesiju a.s. Neko je otišao Obećanom Mesiji sa knjigom koja je imala navod ovog hadisa, vrlo žudan i oduševljen, i kad ga je hazreti Musleh Maud pitao gdje ide on mu je rekao o čemu se radi. Hazreti Musleh Maud je odlučio da čeka da se ovaj čovjek vrati i da čuje odgovor. Kad se on vratio njegov nastup se promijenio i oborio je glavu. U odgovoru je Obećani Mesija a.s. rekao da pita maulavi sahiba gdje ovaj hadis kaže da je imam Hasan imao sve ove žene istovremeno!

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da poziv ljudi nema značaj u poređenju sa pozivom Imama. Obavezujuće je  da onog momenta kad vjernici čuju riječi Božijeg poslanika odmah odgovore i požure da stave u praksu ono što je on rekao. Čak i ako neko obavlja namaz, treba prekinuti namaz  i odgovoriti Božijem poslaniku. Božijom milošću takvi primjeri se mogu naći u našem Džematu. Jedanput je hazreti Halifatul Mesih I r.a. ovo uradio i odmah došao pred Obećanog Mesiju a.s. i neki drugi ashabi su također uradili isto u neko drugo vrijeme. Kad je neko prigovarao na ovo, Obećani Mesija a.s. je naveo slijedeći ajet Kur’ana: ‘Ne smatrajte poziv Poslanika među vama kao što vi zovete jedan drugog. Allah zaista zna one od vas koji se izvlače. Zato neka se oni koji su protiv Njegove  naredbe boje da ih kušnja  ne zadesi ili da ih teška kazna ne stigne.’ (24:64) Tu je takođe ajet: ‘O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i poslaniku kad vas poziva da vam dadne život.’ (8:25)

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao je ova praksa  veliki znak među znakovima vjere. On je rekao da vjernik zapravo nema potrebe za previše uvjeravanja da posluša i za njega je jedan pokret ruke dovoljan. A ljudi smatraju mahnitim one čija je vjera savršena. Neki ashab Obećanog Mesije a.s., maulavi Zaar Muhammed sahib je imao takvu predanost prema Obećanom Mesiji i njegova ljubav i predanost su bile tako snažne da je on zbog toga zamišljao da je bio obećani sin i obećani reformator. Kad je Obećani Mesija a.s. govorio na vatren  način on bi pokretao svoje ruke na način slično kad se nekom domahuje. U jednoj takvoj prilici je maulavi Zaar sahib iskočio i otišao da sjedne do Obećanog Mesije a.s. Kasnije ga je neko pitao zašto je to uradio i njegov odgovor je bio da mu je Obećani Mesija a.s. domahnuo da dođe. Njegova opsjednutost da bude predan ostala je pozitivna i nije poprimila nikakav negativan vidik.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao kako je nekada vehabi sekta vjerovala da se u Indiji džuma (namaz petkom) može klanjati ali Hanefi grupa je vjerovala da ne može. Oni su vjerovali da se džuma petkom može klanjati samo kad je vladavina te zemlje u muslimanskim rukama a u to vrijeme je Britanija upravljala Indijom. Oni su uvidjeli šta Kur’an kaže o klanjanju džume namaza petkom tako da nisu bili posve zadovoljni s ovom situacijom. Zato su neki ljudi petkom klanjali džumu namaz i onda klanjali zuhr (podne) namaz tako da obuhvate oba stajališta. Oni su zuhr nazivali nečim što se može prevesti kao ‘predostrožnost’. Njihovo objašnjenje je bilo ako Bog ne prihvati njihovu džumu namaz  oni će Mu predstaviti namaz ‘predostrožnosti’ i obratno.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je jednom petkom putovao u Gurdaspur i bilo je vrijeme namaza, tako da je on otišao u džamiju da klanja namaz. Maulavi Ghulam Ali koji je bio s njim bio je nepokolebivi vehabija. Oni su obojica klanjali džumu namaz i onda je maulavi Ghulam ali nastavio da klanja dalja četiri rekata namaza. Kad je bio upitan, on je Obećanom Mesiji rekao da kao vehabija nije klanjao ova četiri dodatna rekata u strahu da njegova džuma bude primljena ili ne, nego ih je obavio iz straha od ljudi!

Neko je jednom rekao Obećanom Mesiji a.s. da ljudi našeg Džemata briju brade. Obećani Mesija  je odgovorio da je glavna stvar ljubav prema Bogu. Kad ovi ljudi u sebi budu imali stvarnu ljubav prema Bogu oni će nas istinski slijediti.

Zatim je najavljena dženaza u odsustvu za Abdul Noor Jabi sahiba iz Sirije. On je rođen 1989. U decembru 2013 je neko od njega pozajmio telefon da nekog nazove. Jabi sahib je bio uhapšen kao rezultat ovog poziva zato što je ta osoba, koja je pozajmila njegov telefon bio Sirijski pobunjenik koji je preko telefona diskutovao sa saradnicima pobunjenicima o nekim financijskim transankcijama. Sirijska vlada je mučila Jabi sahiba i ubili su ga trećeg dana poslije hapšenja.

Treba učiti dove za situaciju u Siriji. Državno proganjanje je dovelo do pobunjenika i sada  oni prelaze svaku mjeru u tlačenju i okrutnosti, i tamo je treća grupa Daesh koja čini surovosti u ime islama. Da Allah ima milosti i ovu zemlju spasi od okrutnosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp