U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hallifatul Mesih II: Biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Današnja hutba je nastavak kratkih moralnih priča koje je Hazreti Musleh Maud (neka je Allah zadovoljan s njim) zapamtio da mu ih je ispričao Obećani Mesija, neka je mir na njega. Ove drevne priče sa Indijskog polukontinenta su ispričane zahvaljujući vrlinama Obećanog Mesije, neka je mir na njega. Da nisu bile zapisane u džematskoj literaturi bile bi još davno zaboravljene ali su zbog njihovog spominjanja u hutbi petkom sada prevedene na nekoliko jezika.

Neke od ovih priča se možda čine smiješne ali uvijek sa sobom nose moralnu pouku. Obećani Mesija, neka je mir na njega je često pričao priču o vrtlarovoj ženi koja je imala dvije kćerke. Jedna se udala u porodicu lončara a druga u porodicu vrtlara. Svaki put kada bi se naoblačilo ona bi počela paničiti I govoriti kako će jedna od njenih kćerki patiti. Kad bi je upitali ona bi objasnila da ukoliko kiša bude padala patit će kćerka koja je udata u lončarovoj porodici a ukoliko kiša ne bude padala patit će kćerka koja je udata u vrtlarovoj porodici. Ako kiša bude padala, glina lonca prve kćeri će biti oštećena a ako kiša ne bude padala bit će štete u bašti druge kćeri.

Isto tako Obećani Mesija, neka je mir na njega, je ispričao priču kako su se dvije osobe iz Kadiana posvađale. Njihovi prijatelji su ih pokušali pomiriti ali oboje su insistirali na tome da predmet bude dat Britanskom sudu. Oboje su bili sljedbenici Obećanog Mesije, neka je mir na njega I oboje su tražili od njega dove. Suočen sa dilemom Obećani Mesija je rekao da će doviti da onaj ko je istinit pobijedi. Traženje dova na ovaj način je isto kao priča majke koja je u strahu da će sa kišom ili bez kiše nastati šteta kod jedne ili druge kćeri jer je neko morao izgubiti.

Ne trebamo predpostavljati iz ove priče da pošto su ljudi donijeli predmet pred sud u vrijeme života Obećanog Mesije, neka je mir na njega, da je opravdano isto raditi sada.  Da, traženje pravde je opravdano, ali je uvijek bolje ukoliko stvar možemo riješiti zajedničkim sporazumom I van suda.

Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, je rekao da su ljubaznost I dobročinstvo prema roditeljima za sve nas obavezni ali neke mlađe osobe ne poštuju roditelje I ne ispunjavaju svoje dužnosti prema njima. Ako dobiju visoke funkcije neki ljudi oklijevaju da se vide sa svojim roditeljima skromne pozadine.

Obećani Mesija, neka je mir na njega je ispričao kako je jedna hindu osoba prošla kroz velike teškoće kako bi obezbjedila visoko obrazovanje svom sinu. Sin je otišao u državnu službu I postigao visok položaj. Otac ga je otišao posjetiti u vrijeme kada je bio u društvu nekih pravnika I advokata. Otac je bio u svojoj seoskoj neurednoj odjeći. Nekome se nije svidio njegov izgled I on je upitao ko je ta raščupana osoba.Sin se postidio I pronašao neki izgovor kao da nije njegov otac zbog čega se otac naljutio, pokupio svoje stvari I otišao. Njegovi drugovi nisu bili impresionirani I rekli su mu da im je on rekao da mu je on otac oni bi se ponašali prema njemu sa poštovanjem.

Obećani Mesija, neka je mir na njega, je rekao da ne trebamo prisustvovati nekom događaju samo radi slušanja nekog aman dobrog govornika već trebamo vidjeti o čemu je govor I da li se možemo okoristiti od njega. Obećani Mesija, neka je mir na njega je ispričao kako je jednom jedan sveštenik održao govor o predmetu punom samilosti. Seoski poljoprivrednik je zastao kako bi slušao sveštenika. Kako publika nije bila ganuta onim što je sveštenik govorio poljoprivrednik je počeo plakati. Sveštenik je predpostavio da je njegov govor toliko dirnuo poljoprivrednika da je on počeo plakati. Obračujući se publici on je rekao da se različita srca različito osjećaju.Na jednoj strani ste vi koji me slušate toliko dugo a sa druge strane je ovaj čovjek koji je zaplakao nakon mog govora. Tako da je on upitao poljoprivrednika šta ga je toliko ganulo u njegovom govoru. Poljoprivrednik je odgovorio da je jučer njegovo tele uginulo čineći isti zvuk koji je sveštenik činio, pa kad ga je on čuo, sjetio se teleta I to ga je rasplakalo. Sveštenik se zbog ovoga osjećao osramoćeno I poniženo.

Božija milost je na nama da nam je omogućio da mi prihvatimo Obećanog Mesiju, neka je mir na njega inače bi I mi bili dio svijeta gdje Pirsi žive u ime islama. Obećani Mesija, neka je mir na njega je ispričao kako je jedna osoba mislila kako ima visok duhovni položaj. Otišla je kod jednog od svojih sljedbenika I tražila porez. Čovjek je odgovorio da je vrlo teško vrijeme da je bilo I suše I da nema ništa dati. Ipak Pir je bio neumoljiv I na kraju je natjerao siromašnog čovjeka da proda nešto kako bi mu platio.

Hazreti Musleh Maud, neka je Allah zadovoljan njime, je rekao da je Obećani Mesija, neka je mir na njega, objasnio da Časni Kuran sadrži sva pravila medicine I tretman za zemaljske bolesti.

Hazrat Musleh Maud je rekao kako je moguće da njegovo vlastito duhovno znanje još nije na visokom stepenu ali da može reći toliko da nam ne treba ništa više izvan Kurana.

Neki ljudi umišljaju da  nakon što su stekli određeno znanje ne trebaju nikakvo iskustvo ili savjet koji se odnosi na to. Dok je, zapravo neophodno voditi računa da je iskustvo važno skupa sa znanjem. Ljekarovo znanje o medicini nije potpuno ukoliko ga ne prakticira. Obećani Mesija a.s. je pripovijedao kako je jedan visoko obrazovani ljekar otišao na dvor Maharadže Ranjet Singh i sreo se sa savjetnikom koji je bio musliman i tražio da preporuči Ranjet Singu da se sretne s njim. Savjetnik je osjećao sumnju da on možda ne izgubi položaj u Mahadžinim očima ako ovaj doktor bude imao previše uticaja. On je predložio Ranjit Singhu da se sretne sa doktorom i rekao o njemu da je bio vrlo obrazovana osoba. Ranjet Singh je rekao: ‘Dobro, ali ima li on iskustva u svom polju?’ Savjetnik je rekao da će steći iskustvo uz Maharadžu. Ranjet Singh je razumio situaciju i rekao: ‘Je li mu Ranjet Singh jedini ostao da stekne iskustvo? Dadni mu neku nagradu i isprati ga.’

Ako znanje nije poduprto iskustvom ono osobu ne čini stručnom u bilo kojem predmetu i ako neko umišlja da je stručan samo sticanjem znanja on će dobiti odgovor kakav je Ranjit Singh dao.  Također je vrlo važno za opće napredovanje Džemata da mladi ljudi steknu iskustvo poslije sticanja znanja o modernim predmetima. Nekada se treba naći rješenja za neka pitanja što samo može biti postignuto kroz iskustvo.

Poslije primanja Ahmadijata, mi možemo sačuvati svoju vjeru čuvanjem snažne i stalne veze sa upravom Džemata i sa Halifatom kao i da koristimo ona sredstva koja nas drže povezanim čak i kad smo geografski vrlo daleko. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ne može biti napretka u Džematu ukoliko osoba nije povezana sa glavnim izvorom. On je dao primjer iz svog vremena i rekao da su novine bile način da nas drže u dodiru. Rekao je da se zahvaljujući razglasu mogao obratiti ženama na đelsi. Slično tako su novine držale u dodiru sa zajednicom one koji su bili daleko. Obećani Mesija a.s. je govorio da su ove dvoje novine Al Hakm i Badr bile njegove dvije ruke. U vrijeme Obećanog Mesije a.s. su novine zajednice bile jako popularne među članovima Džemata i premda je Džemat bio mal po broju, prodaja novina Badr je bila velika. Čak su neobrazovani Ahmadi  kupovali ove novine i dali bi drugima da ih čitaju kao način širenja poruke. Jedan nepismen Ahmadi koji je vizio konjsku nosiljku uvijek je kupovao Al Hakm i kad je smatrao da su neki putnici fini ljudi on bi im dao novine i tražio od njih da mu ih pročitaju. Tako je predstavljao Džemat svojim putnicima. Kažu da je u svoje vrijeme, iako je bio neobrazovan, bio povod najvećeg broja bai’ata.

Vremena su se promijenila i sada ima na raspolaganju mnogo više sredstava. Prvo, svaki Ahmadi treba usaditi praksu gledanja MTA radi ličnog odgoja kao i radi osnivanja snažne veze sa Halifatom. Mi trebamo reći prijateljima o veb-stranici Džemata. Mnogi ljudi pišu da kažu otkad su počeli redovno  gledati barem hutbu petkom na MTA ojačali su svoju vjeru i osjećaju da je njihova veza sa Džematom postala jača. MTA i veb-stranica Džemata su oboje vrlo dobra sredstva za prenošenje poruke i također sredstva za odgoj Ahmadi muslimana i da ih poveže sa Halifatom i Džematom.

Neki ljudi vode računa da se poprave pogotovu u pogledu obavljanja namaza. Međutim, oni postaju nemarni o ovome kad su u društvu s onima koji su nemarni. Zato je važno da imate veze s onima koji su duhovno čvrsti. Pogotovu je skrenuta pažnja Ahmadi muslimana u Rabvi i Kadianu na ovu stvar. Oni imaju lokalne ogranke u blizini i trebaju ispuniti džamije. Ljudi koji izvana posjete Rabvu pišu i kažu da treba posvetiti pažnju na obavljanje namaza u Rabvi.

U objašnjenju toga kako društvo u kojem se osoba nalazi utiče na tu osobu, Obećani Mesija a.s. je ispričao kako je neki mentalno bolestan/manijak čovjek naglo zgrabio Galena (Grčkog ljekara). Kad ga je pustio, Galen je tražio nekoga da mu ispusti malo krvi. Kad je upitan zašto je to želio Galen je odgovorio da je način na koji je ta luda osoba došla k njemu izgledalo da i on takođe ima neki element manije u sebi kojoj je ovaj manijak bio privučen.

Umjesto da budete naklonjeni prema ljudima koji su nemarni i lijeni o namazu treba da se naklonite prema aktivnim ljudima i kad broj aktivnih ljudi poraste, čak će i lijeni biti privučeni da budu aktivni.

Jedanput je neki čovjek došao na skup Obećanog Mesije a.s. i zahtijevao od njega da mu pokaže čudo pa da će ga onda prihvatiti. Obećani Mesija a.s. je odgovorio da Bog nije akrobata i da ne postavlja predstave. Sve što je od Boga, puno je mudrosti. Obećani Mesija a.s. je pitao ovog čovjeka: Od kojeg se ranijeg čuda okoristio pa sada treba svježe čudo? Ovako jednostavno svojeglavi ljudi koji, kad ne žele da prihvate slijede stope šejtana i iznose takve zahtjeve. Ovi bezvrijedni, besmisleni zahjevi nemaju nikakve vrijednosti u Božijim očima ili za Božije poslanike. Postoje brojni znakovi za one koji su pobožni.

Kad je hazreti Musleh Maud r.a. započeo program Tahrik e džedid (kad se doslovno prevede to znači novi program) neki ljudi su iznijeli prigovore (zbog riječi džedid-novi) da je to možda bio novo-uvedeni program. On je objasnio da je ovaj program zapravo bio stari program i da nije ništa novo.  Rekao je da je upotreba riječi džedid (novi/moderni) bila iz posebnog razloga. Kao primjer je ispričao da je to kao kad jedan doktor liječi nekoga dugo vremena i bolesna osoba misli da liječenje ne djeluje. Doktor predlaže pacijentu da mu dadne nešto novo a zapravo sve što je uradio jeste da je dodao neki novi element prethodnom lijeku i kao takvog  je to s pravom nazvao novi lijek.

Jedanput je neka starija žena došla Obećanom Mesiji a.s. i prigovarala o produženom napadu malarije. On joj je savjetovao da uzme kinin ali je ona prigovarala ako uzme samo četvrtinu tablete kinina da će imati temperaturu cijelu sedmicu. Obećani Mesija a.s. je uvidio da ona nije spremna da uzme kinin. U Indiji se kinin spominjao određenim imenom, odnosno upotrebljavala se riječ koja također ima i druga podvučena značenja. Tako joj je Obećani Mesija a.s. dao kinin da uzme, i dao joj je drugačije ime lijeka koje je zapravo bilo istog značenja kao s imenom kojim se kinin spominjao. Stara žena je sa zadovoljstvom uzela lijek i kasnije izvijestila da su samo dvije ili tri tablete smirile ovu bolest.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je slično tome nazvao ovaj program ili praksu koja je bila stara i jednostavno to nazvao ‘novo’ ili ‘moderno’ (džadid) ali ljudi su počeli kritikovati da je započeo nešto novo! Oni sa dvoličnim sklonostima kažu da su uvedene novo-smišljene ideje i da su učenja Časnog Poslanika s.a.v.s. osramoćena.

U životu Obećanog Mesije a.s. jedan prosijak je prosio ulicama Kadiana. Kad bi vidio nekoga da prilazi s male razdaljine počeo bi svoju ponudu i molio za određeni iznos.  Kako bi mu osoba prilazila bliže, prosijak bi spuštao svoju ponudu i postepeno je tako smanjivao dok bi osoba prolazila pored njega i otišla u drugom pravcu.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao oni koji služe Džemat također trebaju imati ovakvo razmišljanje da steknu nešto važno ili drugo nešto. Ako za početak tu bude samo pojedina osoba, postepeno će se, uz napor, uvećati. Mi trebamo obaviti svoje zadatke i vidjeti šta su rezultati! Kad čak svjetovne stvari nisu bez rezultata, kako može biti da moralni i duhovni zadaci budu bez rezultata? Oni koji pogrešno misle kažu: Mi činimo što trebamo ali rezultat je u Božijim rukama. Iz ovoga oni misle: mi smo pokušali sve što smo mogli ali Bog nije na našoj strani. Kako je glupavo vlastite slabosti i neuspjeh povezati s Bogom. Božiji je zakon da šta god radimo ima određene posljedice. Dobre ili loše posljedice ovise o našem vlastitom zadatku. Što se tiče teškog rada i napora, rezultat je u našim rukama. Ono što je potrebno je da učinimo napor da bi imali sigurne rezultate i da ne mirujemo dok ne postignemo te rezultate!

Neki ljudi pišu da kažu kako čine veliki napor u ibadetu Bogu ali ne postižu svoj cilj, da njihove dove nisu primljene. Trebate razumjeti iz ovoga da osoba nije posve stigla stepen na kojem treba da bude ili je posvojila pogrešan put da ostvari cilj. Ne samo da način postizanja našeg cilja treba biti ispravan nego trebamo biti spremni da uložimo potreban naporan rad.

Obećani Mesija a.s. je rekao kad je alkemičar neuspješan (da od prašine dobije zlato)  on ne pušta ovaj proces i nastavlja da umanjuje učinak u temperaturi.To jest, on ne gubi nadu u alkemiju i pripiše to vlastitom neuspjehu. Iako u alkemiji nema vidokruga za nadu, no iz veze s Bogom potječe vječna nada. Alkemičar čiji cijeli život bude potrošen u poslovanju sa najmanjim učinkom u temperaturi on ne gubi nadu uprkos svog neuspjeha. Međutim, ako osoba koja želi da postigne Božiju blizinu nije uspješna, ona to ne pripiše bilo kakvom nedostatku u svojoj praksi, nego zapravo gubi nadu u Boga i prestaje činiti napor.

Zaista, istraživački rad uzima niz godina prije nego što bude postignut bilo kakav rezultat.

Ono što je potrebno je  postizanje duhovnosti, blizinu Bogu i primanju dova je da pazimo na vlastite postupke i da ih poboljšamo i popravimo. Da sami sebe analiziramo, da pazimo na ibadet Bogu i da se držimo svih Božijih naredbi i ispravimo svoje misli i intelekt. Bog kaže da je On blizu i On sluša dove molitelja. Prema tome, ako neko ne osjeća da je Bog blizu i ne iskusi primanje dova, onda negdje nešto nedostaje u čovjekovom naporu.

Obećani Mesija a.s. je govorio da imaju dvije vrste prosijaka. Jedna vrsta prosijaka poziva i uzme šta god mu bude dato, ako mu ništa ne bude dato on pozove dva ili tri puta i onda ide dalje. Druga vrsta prosijaka je da ih ne možete ispratiti ukoliko ne dobiju ono što mole. Ovih vrsta prosijaka je vrlo malo.

Hazreti Musleh Maud r.a.  je rekao da se sjeća da je neki prosijak dolazio na vrata Obećanog Mesije a.s. i ne bi se pomakao dok Obećani Mesija a.s. ne izađe i dadne mu nešto. Ponekad bi tražio određeni iznos novca i ako bi mu bilo dato manje on to jednostavno ne bi primio. Mnogo puta su posjetioci Obećanog Mesije nadoknadili iznos koji je tražio. U danima kad je Obećani Mesija a.s. bio bolestan i nije izlazio napolje on bi sjedio sve dok se Obećani Mesija nije osjećao bolje i izašao napolje. Obećani Mesija a.s. je govorio da je u terminima primanja dove, važno da osoba bude kao druga vrsta prosijaka. I nastavi tražiti i ne staje do vremena dok Božiji postupak ne pokaže da dova o posebnoj stvari treba prestati. Na primjer ovih dana može se otkriti pol nerođenog djeteta i u kasnijem dobu trudnoće se to može iznaći sa priličnom sigurnošću. Nastaviti moliti u takvoj situaciji da dijete bude muško (ako je žensko) je protivno Božijem postupku. Mogu se činiti dove da imate muško dijete u budućnosti. Ponekad Bog otkriva Svoju volju i nastaviti moliti Ga protiv Njegove volje u takvim situacijama je neuljudno.

Također trebate zapamtiti da planiranje i dove idu jedno uz drugo. Trebate planirati i onda činiti dove sa odlučnošću jer ovo privlači Božiju milost. Vrlo je važno da također planiramo i poduzmemo praktične korake skupa sa dovama za nešto. Obećani Mesija a.s. je govorio da je pogrešno činiti dove bez planiranja i dova takve osobe bude bačena natrag njemu zato što je protiv Božijeg zakona samo moliti a ne planirati.To je slično iskušavanju Boga i suprotno je Božijoj dostojanstvu da čovjek iskušava Boga.

Da Allah dadne da sa odlučnošću oblikujemo svoje stanje u skladu sa Božijim zadovoljstvom i da činimo ibadet sa jasnim zahtjevima ibadeta.

Zatim je najavljena dženaza u odsustvu za šehida Qamar Zia sahiba koji je ubijen u svom rodnom gradu u oblasti Shiekupura, Pakistan, 1. marta 2016, kad su ga napadači napali noževima izvan njegove kuće.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp