U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Posjeta Japanu

Kratki sadržaj

Poslije pozdrava ‘Assalamo aleikum ve Rahmatullahu’ –neka je mir na vas i Allahova milost, i učenja kelimei šehadeta i učenja Bismillah, hazreti Halifatul Mesih a.t.b.a. je proučio suru Al-Fatiha i onda rekao:

Kao što su članovi Džemata upoznati ja sam išao u posjetu Japanu da otvorim njihovu prvu džamiju. Ako ispitamo stanje u Japanu, ono izgleda vrlo teško da bi ova džamija bila izgrađena. Naš advokat tamo, koji je Japanac, sreo se sa mnom i čestitao mi ali je izrazio svoje iznenađenje i pitao se kako to da nam je dozvoljeno da gradimo ovu džamiju u ovoj oblasti.

On je rekao da se za nas borio za ovaj slučaj ali nije imao nikakvih očekivanja da će biti uspješan. Zato je na jednom stepenu rekao ljudima na dužnosti u Japanu da će biti bolje za njih da napuste ovu ideju. Ali oslanjanje članova Džemata na Boga je zaista neobično i oni su mu rekli da se nastavi boriti i da će inšaAllah ovo mjesto biti dato i da će ova džamija biti izgrađena. On je rekao da je za njega ova džamija čudo i znak iznenađujuće stvari.

Zaista je ovo milost Uzvišenog Allaha na Džematu koju On nastavlja davati Džematu cijelo vrijeme i tako nastavlja uvećavati našu vjeru u Njega.

Postoji vrijeme koje je Uzvišeni Allah odredio za svaki zadatak i kad stigne njegovo vrijeme posao bude urađen Allahovom milošću. Kad je Uzvišeni Allah odredio da ova džamija treba biti izgrađena On nas je osposobio da izgradimo džamiju uprkos svih prepreka i tako je bio osnovan prvi centar za širenje poruke islama u Japanu. Nema sumnje da jedan centar ili džamija ne mogu ispuniti potrebe za širenje poruke islama u cijeloj zemlji ali je sigurno da smo barem položili temelj za širenje istinskih učenja islama u cijeloj zemlji.

Ja ću sada predstaviti nekoliko izjava ljudi u Japanu koji će pokazati kako Japanci gledaju na istinska učenja islama kako ih je predstavio Ahmadija džemat. I ovo je bilo određeno da se dogodi kroz istinkog slugu Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s.

Tako, baš kako je Obećani Mesija a.s. izrazio svoju veliku želju za širenjem poruke islama ostatku svijeta i također se trudio da postigne ove ciljeve, također je rekao u pogledu Japana da treba biti napisana knjiga za Japance. I želio je najrječitiju i sposobnu osobu Japanca da mu se plati hiljadu rupija da ovu knjigu prevede i onda je želio da bude odštampano 10,000 kopija ove knjige i podijeljeno u Japanu. On je također rekao da će pobožne duše prihvatiti Ahmadijat u Japanu.

Alhamdulillah, pored Časnog Kur’ana tu je pripremljena literatura i dostupna u hiljadama i raznosi se. I sada, kad je ova džamija otvorena Allah je otvorio takve puteve gdje desetine miliona primaju poruku islama kako je želio Obećani Mesija a.s.

Lokalnom stanvništvu je prenesena poruka islama i oni su promijenili mišljenje o islamu. Oni su prepoznali i otvoreno priznali svoja osjećanja da su učešćem na prijemu džamije naučili istinska učenja islama i da su njihovi pogrešni pojmovi o islamu uklonjeni.

Obećani Mesija a.s. je rekao ako osoba želi da predstavi islam neka izgradi džamiju. Ljudi će biti naklonjeni tome. Mi vidimo da se ovo ispunjava svuda i također u Japanu. I kad vidimo kako su ljudi, učestvovanjem u otvaranju džamije tako potpuno promijenili svoja mišljenja ostajemo zapanjeni.

U petak su došli mnogi gosti u džamiju. Prvo su imali otvorenu kuću. Onda su čuli hutbu i vidjeli klanjanje džume namaza. Bilo je oko 49 ili 50 Japanaca gostiju iz raznih vjera i vladinih službenika, profesora… koji su bili prisutni.

Dozvolite mi da prenesem dojmove onih koji su bili prisutni:

Direktor za javne poslove Crkve Svetog Isusa Krista: ‘Mi se nadamo da će ova džamja služiti kao most između islama i Japanskog naroda.’

Jedan svećenik: ‘Kao budista, ja sam se vrlo lijepo osjećao kad sam ušao u džamiju. Mi smo mislili da nemuslimanima i budistima  nije odobreno  da uđu u džamiju ali mi smo ne samo dočekani sa toplom dobrodošlicom  nego smo prisustvovanjem namazu i hutbi bili veoma zadovoljni i naš dojam o islamu se promijenio.’

Član Parlamenta: ‘Mi želimo dobrodošlicu džamiji u našoj oblasti i nadamo se da će u skladu sa stajalištem Ahmadija džemata ova džamija postati centar za one koji vole čovječanstvo i koji vole da služe ljudima.’

Član Parlamenta (koji je putovao 1.000 km da bi prisustvovao): ‘Kad sam vidio ovu prelijepu džamiju moj umor je bio otklonjen. Ahmadija muslimanska zajednica je zaradila veliki ugled kroz svoje humanitarno služenje u vrijeme zemljotresa i mi se nadamo da će ova džamija učiniti da se ovo dobro ime Ahmadija džemata uveliča.’

Profesor sa Univerziteta: ‘Bilo je vrlo važno da Ahmadija džamija bude izgrađena u Japanu. Ovo je bila velika potreba. Uloga Ahmadija džemata u prenošenju lijepih učenja islama u svijetu je vrlo istaknuta. Mi se nadamo da će kroz ovu džamiju Džemat biti još poznatiji i stvarno mjesto mira i sigurnosti u svijetu.’

Džemat u Japanu je mali ali su mnogi gosti iz raznih nacija došli u posjetu na prijemu i tako je tamo bila krasna scena na ovom događaju.

Tamo je bilo toliko gosta koliko i lokalnih ljudi. Bile su prisutne razne nacije. Džemat u Japanu je na vrlo dobar način ispunio svoju dužnost u pogledu gostprimstva prema Ahmadi muslimanima iz raznih nacija.

U subotu uveče je održan prijem napolju izvan džamije. 109 Japanaca i osam neahmadi gosta je prisustvovalo. Među gostima su bili političari, direktori  međunarodnog turizma, profesori i članovi drugih zanimanja iz društva.

Jedan svećenik: ‘Vođa Ahmadija zajednice je došao upravo na vrijeme kad smo osjećali tugu nad događajima u Francuskoj. Strah koji smo imali o islamu u toku ovih dana je otklonjen jednostavnim i lijepim načinom na koji je on izrazio učenja islama.’

Jedan advokat: ‘Ovo je najbolji dan u mom životu. Sve što je Imam Ahmadijata rekao bilo je bazirano na istini. Gdje je on spomenuo potrebu za mirom i nježnošću on je također spomenuo potrebu za širenjem pravde također, što je veoma potrebno i vrlo dobro da čujemo.’

Univerzitetski student: ‘Moja kuća i porodica su povezani sa budizmom i moja kuća je hram. Ja sam imao veliko zanimanje za islam ali nikada nisam imao prilike da govorim ni sa jednim muslimanom. Pročtao sam u knjigama sve što sam mogao ali sam učešćem na ovoj svečanosti otvaranja i slušajući Imama Ahmadija džemata vidio istinsku sliku islama i otvorilo se novo poglavlje mog života.’

Jedna gospođa je rekla: ‘Ja želim da vam zahvalim za ovaj poziv da učestvujem u tako velikom događaju. Stvar je velike radosti da ovako lijepa džamija bude izgrađena u našoj zemlji. Ja sam student na univerzitetu i proučavam razne religije. Poslije učestvovanja u ovoj svečanosti otkrila sam da je naše razumijevanje islama vrlo ograničeno i zato imamo mnoga pogrešna shvatanja. Govor Imama Ahmadija džemata je potreba vremena. Kroz ovaj govor sam naučila  mnogo o islamu. Mi u Japanu ne znamo mnogo o islamu. Mi se općenito bojimo islama ali današnji govor je predstavio šta islam stvarno poučava. Učešćem  u ovom događaju ja sam također otkrila da samo čitanjem knjiga o islamu i njegovoj historiji nećemo biti u stanju da vidimo istinsko lice islama. Ovo je zato što su  većinu knjiga koje se čitaju  napisali zapadni orijentalisti. Treba biti organizovano jako mnogo ovakvih prilika u budućnosti također. Poslije izgradnje ove džamije  ja vjerujem da će se u budućnosti pojaviti takve prilike. Bila sam u stanju da sretnem Imama Ahmadija džemata i vidjela sam na njihovim licima uzajamnu ljubav i mir.’

Drugi Japanski gost je rekao: ‘Prisustvovanjem na ovoj svečanosti i slušajući govor Imama Ahmadija džemata bio sam u stanju misliti o miru svijeta. Iskreno sam zahvalan što mi je data ova prilika. Imam Ahmadija džemata je govorio o miru i upoznao svijet o skrivenim opasnostima. Imam Ahmadija džemata je također uklonio one naše strahove  da muslimani žele da preuzmu svijet. Ja ću stalno govoriti da se trebamo udružiti  s njima i raditi za mir. Na nama je obaveza da naučimo i razumijemo više o islamu.’

Jedan Japanski prijatelj koji je učitelj kaže: ‘Ja mogu reći studentima  da su nam ovi ljudi uvijek dolazili u pomoć u teškim vremenima. (Čuli smo govore mnogih gostiju koji su govorili o radu Džemata u ovim teškim vremenima da bi služili ljudima  Japana. On kaže da je učitelj u obližnjoj školi). Sada, nakon današnjeg dana ja mogu reći djeci u svojoj školi da ovo nisu opasni ljudi jer mi je data prilika da sretnem Imama Ahmadija džemata i mnoge ljude koji su došli iz raznih zemalja. Imam Ahmadija džemata je predstavio učenja islama na vrlo lahak način. Sve što je on rekao bilo je lahko razumljivo. Halifa je jednostavnim riječima objasnio istinska učenja islama.’

Drugi gost: ‘Kad sam čuo govor Imama Ahmadija džemata uvidio sam da stvarno trebamo razumjeti osnove islama. Japan je ostrvo i narod Japana je odsječen od ostalih i zato nije upoznat o učenjima drugih. Zato oni ne znaju ništa drugo o islamu nego ono što čuju o vijestima koje se odnose na terorizam. Ja se nadam da će dolazak Imama Ahmadija džemata i izgradnja ove džamije biti povod mijenjanja mišljenja o Islamu.’

Drugi prijatelj Japanac je rekao: ‘Ja živim blizu ove džamije. Jako mi je drago što prisustvujem ovoj svečanosti i što imam priliku da naučim o islamu. Ja želim da stalno prisustvujem ovim događajima u džamiji i da učim o islamu.’

Drugi prijatelj Japanac je rekao: ‘Ja nikada nisam učestvovao na ovoj vrsti događaja. Učestvovanjem na današnjem prijemu i slučajući Halifu Ahmadija džemata ja prvi put uviđam šta su ciljevi izgradnje džamje. Doktor Japanac koji je ortopedski hirurg, koji se sreo sa mnom i radio posljednje tri godine na humanitarnim poslovima s nama uprkos činjenice što nije Ahmadi, kaže: ‘Osobe koje slijede druge vjere kao što su šintoizam, budizam itd, ne trebaju imati teškoće u primanju islama kojeg je predstavio Imam Ahmadija džemata.’

Drugi prijatelj Japanac kaže: ‘Islam znači mir i uzajamna sigurnost. Ove riječi Imama Ahmadija džemata su ostavile dubok znak na moje srce.’

Student na razmjeni studenata iz Brazila kaže: ‘Bio je to vrlo zanimljiv govor. Ja nikada nisam bio očevidac takvog događaja muslimana u Brazilu. Poslije slušanja govora Halifatul Mesiha naučio sam mnogo o islamu. Postao sam vrlo emotivan kad sam slušao njegov govor. Nema sumnje da ove riječi mogu promijeniti srca. On nam je rekao da islam ne poučava nasilju. Iz slušanja njegovog govora je jasno da mediji slikaju sliku islama koja nije ispravna.’

Jedna gospođa Japanka kaže: ‘Ja mislim da je ovaj dan promijenio moj život. Imam Džemata Ahmadija je potpuno izmijenio moje shvatanje islama i muslimana. On je rekao da ovo nije era džihada sa sabljom. Ovo je era džihada s ljubavlju. Govor Imama Džemata je na mene ostavio veliki dojam. Ja ću reći da svi ljudi trebaju doći ovdje i vidjeti ovu džamiju i učiti o islamu od Ahmadi muslimana.’

Druga gospođa Japanka, gost rekla je: ‘Ja sam prethodno prisustvovala prijemu ali iako sam prisustvovala tom događaju ostala su mnoga pitanja. Ali danas je Imam Ahmadija džemata odgovorio na sva moja pitanja. Sada nema preostalog straha u mom srcu. Danas sam također naučila da islam nije opasnost za svijet nego da nas zapravo islam može ujediniti.’

Jedna gospođa Japanka koja je učitelj kaže: ‘Ja sam se ranije srela sa Halifom, prije slušanja njegovog govora. (Ona je došla sa mnogo studenata, neki od njih su imali 15 do 18 godina i tu je bilo pet učitelja). Na sastanku je Halifa odgovorio na sva moja pitanja i u toku svog obraćanja. Ja sada imam čvrstu vjeru da je islam religija mira. Ja sam ovdje došla s nekim svojim studentima. Ovi studenti su prije imali strah od islama ali poslije slušanja govora Imama Ahmadija džemata i razgovora s njim oni su promijenili svoja mišljenja. Zapravo su bili začuđeni kad su čuli njegov govor i počeli su se osjećati sigurnim u džamiji. Ja želim da se ova veza između Ahmadi i Japanaca nastavi uvećavati.’

Uz nju je bio jedan student Japanac. On kaže da je ovaj govor bio poruka mira. ‘Ja sada mislim da će jaz koji postoji između muslimana i drugih naroda biti uklonjen i islam će se početi širiti u Japanu.’

Milošću Allahovom, mnogo ljudi je čulo o islamu Ahmadijata na velikom stepenu kroz medije također. Mene su intervjuisali na četiri mjesta: tri puta u džamiji i jednom u Tokiju. Jedan od TV  kanala centralnog Japana je uzeo intervju od mene i on je stigao do 10 miliona ljudi. Druge agencije koje prenose vijesti također su izvještavale o ovom događaju.  Intervju su uzele i jedne  religijske novine koji je stigao do više od 300.000 ljudi. Ovo su jedine Japanske vjerske novine i izlaze sedmično. Ovaj intervju je trebao biti objavljen ove sedmice i vjerovatno će do sada biti odštampan.

U Tokiju me također intervjuisao jedan novinar. On je također rekao da će ove sedmice štampati intervju i ove novine imaju tiraž više od 8 miliona.

Pet TV kanala i predstavnika raznih novina su izvijestili o prijemu. Jedna od TV stanica izvijestila je o događaju govoreći da je u Japanu danas otvorena najveća džamija. TV kanal je o ovom događaju dao izvještaj od šest minuta. Broj njihovih gledaoca je veći od 12 miliona. U izvještaju je rečeno da je Imam Ahmadija džemata, koji je ovdje došao iz Londona, rekao da oni koji se bave terorizmom nemaju nikakve veze s islamom i da je džamija mjesto obožavanja za muslimane i također je svetionik mira za svakoga.  On je u cjelosti osudio terorističke napade na Pariz. Ovaj TV kanal je također uzeo intervju od mene i pokazao izbor iz ovih intervjua također.

Drugi Tv kanal čije gledateljstvo je veće od 12.5 miliona je prenio vijesti pet puta u toku tog dana i rekli su da je danas u gradu Tsushima otvorena najveća džamija Japana. Da se ovo otvaranje dogodilo poslije terorostičkih napada u Parizu. ‘Imam Ahmadija džemata je radi ovoga došao ovdje iz sjedišta u Londonu.’ U toku izvještaja oni su pokazali scene iz hutbe petkom i svečanosti otvaranja.

TBS kanal je također objavio vijesti. Ovo je popularan TV kanal i također ima gledalište više od 10 miliona. Oni su rekli da je prošla samo jedna sedmica od napada u Parizu i da se otvaranje najveće džamije u Japanu dogodilo danas. Oni su također rekli da zajednica koja je izgradila ovu džamiju i njihov Halifa su ove napade proglasili neislamskim i neljudskim. Također su pokazali scene sa otvaranja i također sliku Obećanog Mesije a.s. Ove vijesti su također prenesene tri puta u tom danu.

Drugi kanal koji prenosi vijesti sa brojem gledaoca više od 10 miliona rekli su da je džamija otvorena poslije događaja u Parizu kad je negativan ugled islama postao još snažniji. Ovu džamiju je izgradila Ahmadija zajednica i najveća je džamija u Japanu. Imam Ahmadija džemata je proglasio da su napadi u Parizu neislamski i rekao je da ova džamija odbija svo takvo nasilje i da će ova džamija biti svetionik mira i svi su slobodni da uđu u našu džamiju. Oni su također pokazali scene sa prijema, hutbu petkom i dojam raznih ljudi. Ovo je također bilo prikazano poslije podne i u večernjem prenošenju vijesti.

Nagoya TV koja ima gledalište više od 12.5 miliona najavila je da je izgrađena najveća džamija i otvorena u gradu Tsushma. Oni koji su učestvovali rekli su,  dok su njihova srca sretna zbog otvaranja ove džamije oni su također ožalošćeni nad gubitkom nevinih života u Parizu. Na ovom događaju su učinjene molitve (dove) za mir i sigurnost svijeta. Oni su također pokazali scene sa otvaranja i ove vijesti su pokazane dva puta u toku tog dana.

Kroz novine je takođe naširoko izvještavano, milošću Uzvišenog Allaha. Za ove dnevne novine koje imaju tiraž 11.2 miliona  kažu da su najveće novine koje se prodaju u svijetu, rekle su u naslovu da se u ovoj novoj džamiji može vidjeti islamsko učenje. Ovaj izvještaj je rekao da su ovu džamiju izgradili 200 članova Ahmadija zajednice i da je oko 500 ljudi prisustvovalo iz raznih dijelova svijeta i da je kroz hutbu petkom, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice rekao da su napadi u Parizu bili kriminal protiv čovječnosti i u cjelosti je osudio počinoce ovog nasilja. I on je usmjerio članove svoje zajednice da preuzmu odgovornost da prenesu istinsku poruku islama ljudima Japana.  Također su učinjene dove za žrtve Pariskih napada. Razne internet stranice su također izvijestile ove vijesti. Ove novine su izvijestile o našim humanitarnim naporima u vrijeme zemljotresa i poplava. Druga novinska agencija s velikim čitalaštvom izvijestila je o otvaranju naše džamije. Broj čitaoca svih ovih stranica je veći od 15 miliona.

Druge novine sa tiražom većim od 8 miliona objavile su vijesti: ‘naše vjerovanje je da unapređujemo sklad’. Onda oni pišu da je ‘Centar obrazovanja i obuke Ahmadija džemata izgrađen u gradu Tsushima, Japan. Ova džamija ima četiri minareta i kupolu i najveća je džamija u Japanu i nekih 500 ljudi može obaviti svoj namaz u njoj istovremeno.  Drugi sprat džamije ima kancelarije itd. Vrata ove džamije će biti otvorena svima bez obzira na vjeru i nacionalnost. Ovo je Džemat čija su učenja bazirana na potpunom miru i ljubavi za svakoga i oni su aktivni u služenju ljudima i tako su radili u vrijeme zemljotresa koji je izbio u Japanu.’ Ove vijesti su također prenijele  druge razne stanice i ukupan broj ljudi koji su to vidjeli je daleko veći od 7.5 miliona.

Onda je bila jedna TV agencija koja omogućava vijesti raznim tržištima čiji je broj 75 , i dostiže do nekih 6.5. miliona ljudi. Naslovi koje su oni dali rekli su da je ovo najveća džamija u Japanu i da oni žele mir i obavili su namaz. Onda autor kaže da je ova rastuća islamska zajednica otvorila svoju džamiju u gradu Tsushima. ‘Prema izvještajima Džemata, 500 ljudi može obaviti namaz u ovoj džamiji i tako je to najveća džamija u Japanu. Imama Ahmadija zajednice koji je ovdje stigao iz VB osudio je napade u Parizu i rekao da je to bio najpodliji i neljudski postupak koji će privući nezadovoljstvo Uzvišenog Allaha. On je dalje dodao da ne trebamo sablju da unapređujemo istinska učenja islama, ono što mi trebamo je da popravimo zle sklonosti unutar svakog od nas. Imam Ahmadija džemata je osudio terorizam na djelotvoran način.’

Druge novine: ‘Najveću džamiju Japana je otvorio vođa Ahmadija zajednice. Vođa Ahmadija džemata je ovdje stigao radi ovoga i osudio je terorizam i rekao da je širenje islama silom lažna ideja. Prolijevanje nevine krvi i izazivanje terora privlači srdžbu i nezadovoljstvo Božije.’

Kroz ove TV kanale, novine i internet, ukupno je zbog otvaranja džamije u Japanu poruka islama Ahmadija stigla do više od 52 miliona ljudi.

Ovo su prizori potpore i pomoći Allahove kojoj smo svjedoci izgradnjom ove džamije i prenošenjem svijetu istinskih učenja islama Amadijata.

S druge strane, hodže prekoračuju u svom neprijateljstvu i o ovome  je Obećani Mesija a.s. također rekao: ‘Ja imam čvrstu vjeru čak i ako ja u Japanu objavim knjigu o islamu, takozvani vjerski učenjaci će stići u Japan da mi se suprotstave ali samo se ono događa što je volja Allahova da odobri da se dogodi.’

Jedan Pakistanski takozvani učenjak se suprotstavio Huzuru (a.t.b.a.) u Japanu 2013 i rekao je da je ovo bila misija njegovog oca nije važno gdje Kadiani idu da propovijedaju oni će ići da se suprotstave jer je to njihova misija. Ovaj učenjak je rekao u toku tog svog putovanja u 2013 da su ovi Ahmadi također iskreni u svojoj vezanosti za Džemat da žrtvuju svoje živote, čast i vrijeme radi Džemata. I onda je rekao o meni,  da će zbog mog putovanja i zbog aktivnosti Ahmadija džemata doći u Japan svake godine i učinit će sve što je u njegovoj moći da dovrši Khatm-e-Nubuwat misiju svog oca. Tako da su ovo njihovi napori. Da Allah skrene sve zle smutnje neprijatelja natrag prema njima. Ovih dana vijesti  koje kruže nisu o sadašnjim događajima nego zapravo o posjeti iz 2013 kad su oni rekli da će tražiti od Japanske vlade da zabrani Ahmadija džemat zato što su oni nemuslimanska organizacija. Ovo je suma njihove mudrosti.

Sve ovo je bio opis događaja u Nagoyi. U Tokiju je također bio progran i razni uglednici, njih 63 prisustvovali su našem prijemu. Ovom događaju je prisustvovao glavni svećenik Budizma, također kancelar Univerziteta, jedan pjesnik i mnogi drugi uglednici iz raznih životnih puteva.

Kancelar Univerziteta je rekao: ‘Ja nisam prestajao misliti o tome šta ćeš nam prenijeti ali ti si nam u 20 minuta rekao o raznim stvarima prošlosti i budućnosti. Ti si govorio na temelju istine i činjenica. Ti si nas savjetovao o gubicima mogućeg rata. Ti si nas upozorio u pogledu budućih ratova. U tako kratkom vremenu ti si objasnio istinska učenja islama.’ On je rekao u pogledu mog govora da se ova poruka treba na Engleskom i Japanskom raširiti svuda širom Japana.

Glavni izvještavač novina je rekao: ‘Da Ahmadija džemat nije došao pred nas kroz svoje služenje ljudima, bili bismo lišeni da vidimo ovo lijepo lice islama.’

Onda je jedan prijatelj Džemata rekao da je ovaj govor Halife otvorio njihove oči i upoznao ih o takvim stvarima o kojima nikada nisu ni mislili. Živeći u miru i sigurnosti mi nismo mogli čak ni zamisliti sve opasnosti na koje si ciljao i kako rat može biti razoran i kako su strašni atomski napadi – mi smo danas naučili sve ove stvari.

Onda je druga osoba rekla da je govor hazreti halifatul Mesiha II r.a. koji je osudio  atomske napade na Japan bila izvanredna stvar. Ovo čini jasnim stajalište Ahmadija džemata o miru. Ovaj navod se odnosi na govor koji je hazreti  halifatul Mesih II r.a. dao na kraju II svjetskog rata koji sam ja naveo ovdje i rekao da je on kazao da je naša vjerska i moralna dužnost da svijetu proglasimo da mi ne smatramo dozvoljenim ovu vrstu prolijevanja krvi  koje je učinjeno bacanjem atomskih bombi na Japan bez obzira da li se ova naša izjava dopadala vladama ili ne.

Jedan budist poglavica je rekao: ‘Ja sam budist ali nakon što sam slušao izjave Imama Ahmadija  džemata moje oči su lile suze.’ Onda je poslije susreta sa mnom  klanjao s nama i nastavio tamo sjediti u holu uplakan. On se sreo sa mnom 2013 također i njemu je tada prijatelj rekao da moli Boga da mu On pokaže Svoje Biće. On je odgovoro: ‘Ja čak ni ne vjerujem u Boga, kako se mogu moliti Njemu?’ Ali danas je ovaj isti buda svećenik, kad se ponovo sreo sa mnom ove godine, klanjao s nama i ostao ovdje uplakan.

Jedan Japanac prijatelj kaže da je danas naučio da su ovi ljudi koji islam povezuju sa ISIL-om potpuno u krivu. Halifa Džemata  nam je dao poruku mira danas. Svijet  se danas kreće protiv potreba mira i ja se slažem sa izjavama Imama Ahmadija džemata da trebamo napraviti promjenu.  Pokreti koji su formirani  da bombarduju razna mjesta  neutemeljeni su i nisu ništa drugo do načini da se oduzmu životi nevinih.

Onda je jedna gospođa Japanka rekla: ‘Ja sam mislila da je islam izuzetno opasna vjera ali danas, poslije slušanja govora Imama Ahmadija džemata ja sam shvatila da je u stvarnosti islam najmiroljubivija vjera što je za mene izuzetno iznenađujuće. Kad je Imam Ahmadija džemata spomenuo 70-godišnjicu bacanja atomskih bombi na Japan postalo je jasno da je Imam Džemata dobro upoznat o svjetskim događajima.  I ljubav koju Halifa ima za ljude je izuzetno vrijedna hvale.’

Onda je jedan Japanac prijatelj rekao da je današnjim govorom dokazano da je islam Ahmadijat vrlo snažna miroljubiva religija. Većina Japanaca misli da je islam loša religija ali ja svjedočim da je vaš Halifa utjelovljenje mira, Halifa je savjetovao da greške počinjene prije 70 godina ne smiju biti ponovljene i sve što je rekao bilo ja bazirano na istini.’

Onda je prijatelj Japanac izrazio svoja osjećanja na ovaj način: ‘Danas sam, slušajući govor Imama Ahmadija džemata naučio kako je velika razlika između ISIS-a i istinskih muslimana. Kakvi god su strahovi i brige postojali ranije u mom srcu svi su uklonjeni. I sve što je on rekao bilo je istina da se krećemo prema trećem svjetskom ratu i Halifa je skrenuo našu pažnju prema našim dužnostima da trebamo uraditi sve što je moguće da zaustavimo ovaj rat.’

Jedna žena je rekla da mnogo ljudi povezuje islam sa svime što je loše ali ja sam danas naučila da je islam potpuno suprotno ovome. Islam je religija koja unapređuje mir. Ona kaže da nije vrlo stara i zato ne zna mnogo o Drugom svjetskom ratu ali da zbog načina kako je s ljubavlju  Imam Ahmadija džemata govorio Japanskim ljudima želi da ga pohvali za to.’

Onda je prijatelj Japanac rekao da je u govoru Imama Ahmadija džemata  bila velika poruka za sve nas. Ova poruka je bila da su oružja ove ere daleko opasnija i smrtnija nego prije.Ono što je Halifa rekao je da ovo nije vrijeme da se razbjesnimo jedan protiv drugog nego da unapređujemo ljubav među sobom i ovo je vrijeme da među sobom utemeljimo jedinstvo. Halifa je osobito skrenuo pažnju nas, Japanaca na naše odgovornosti zato što mi znamo koju vrstu razaranja rat donosi. Halifa je rekao da Japan treba držati svoju historiju pred sobom i onda biti među onima koji su na čelu da zaustave i spriječe svaku vrstu nereda.

Jedan drugi prijatelj je rekao: ‘Vi ste došli da pozovete ljude Japana učenjima mira. Mi normalno nemamo priliku da se sretnemo s muslimanima i ja se osjećam ponosan da sam se danas sreo s vođom muslimana. On kaže da mi ne znamo kad će se rat dogoditi i ja sam mislio da će se sigurno dogoditi ali sada mislim da možemo zaustaviti ovaj rat da se ne dogodi ali da bi se ovo ostvarilo mi moramo postupati po savjetu Halife. Onda je rekao da bez oklijevanja kaže da je učenje islama put koji Halifa predstavlja bolji za ljude ove zemlje.

Jedan novinar: Ovo je poruka mira. Vi ste ispravni i ja poštujem vaša osjećanja prema Japanu. Ono što vi govorite zaista je potreba sada. Ja cijenim to što vi osjećate bol koji smo podnijeli od atomskih napada. Mnogi ljudi su iznijeli svoja osjećanja.’

Jedan prijatelj Japanac je rekao: ‘Ja sam musliman ali nisam čuo nijednog muslimanskog učenjaka da spominje takva učenja. Vrlo mi je drago da je Halifa govorio iz Kur’ana. Halifa je sve spomenuo postavljajući temelje Kur’ana za to. Nikada nisam mislio o trećem svjetskom ratu ali sam shvatio da je ovo bitna opasnost.

Glavni izvršni službenik Kompanije za proizvodnju auta je rekao: ‘Sve što ste spomenuli je odgovarajuće našim potrebama za cijeli svijet.’

S jedne strane ljudi koji su čuli našu poruku kažu   za ove stvari da je u stvarnosti islam religija mira a s druge strane neki naši Zapadni političari i dalje govore da u učenjima islama postoji nagovještaj ekstremizma i da su zato muslimani skloni nasilju. Oni ne misle koji procenat muslimana podržavaju ove ekstremiste? Govoreći takve stvari da islamska učenja sadrže ekstremizam, ovi političari će, bilo da potiču iz VB ili i drugih mjesta,  tako napraviti da čak miroljubivi muslimani budu protiv njih. I onda će tu biti nered i nemir. Zato Zapadni političari koji imaju mišljenje da islam sadrži ekstremistička učenja trebaju se zamisliti i promisliti i ne trebaju iznositi takve izjave bez dužnog obzira i razmatranja. A oni Ahmadi muslimani koji imaju kontakt sa takvim političarima trebaju ih savjetovati da razumiju da je u ovo vrijeme potreba za mirom svijeta da trebamo govoriti s mudrošću i pronicljivošću a ne iznositi takve izjave koje izazivaju da se u svijetu širi nemir. Da im Allah također dadne mudrost.

Milošću Uzvišenog Allaha pokazali su se vrlo dobri rezultati od otvaranja džamije. Da Allah blagoslovi Džemat Japana mogućnošću da nastave rasti i širiti ovo široko rašireno predstavljanje Džemata koje se desilo. I da oni ispune nade koje Japanci imaju od njih. Da Allah osposobi Džemat da širi poruku islama Ahmadijat tamo koliko je brže moguće kako je bila želja Obećanog Mesije a.s.

Kao što sam spomenuo, takozvani muslimanski učenjaci su puni zlobe i mržnje pogotovo u Pakistanu i oni to ovdje nastavljaju izražavati cijelo vrijeme. Oni su jako zavidni kad se osvjedoče u naš uspjeh. Jedan ekstremni postupak nasilja se nedavno desio u Jehlumu. Zapaljena je tvornica iverice čiji je vlasnik jedan Ahmadi musliman. Oni su željeli da vlasnika i radnike spale žive. Ali hvala Bogu nisu bili uspješni u ovom opakom cilju. No ipak je nanesen financijski gubitak. Oni misle da čineći takve stvari mogu dokrajčiti Ahmadijat ili udaljiti Ahmadi muslimane od njihove vjere. O takvim ljudima koji idu i pale vatre Allah je objasnio u Časnom Kur’anu ako se ne pokaju da je za njih određena vatra Džehennema.

Što se tiče Ahmadi muslimana, u takvim okolnostima vjera Ahmadi muslimana raste a ne opada. To se dogodilo 1974 kad su ovi ljudi zapalili vatre i nastojali da Ahmadi stave kroz kušnju ali su potpuno propali u svojim ciljevima. Sve njihove želje su ostale neispunjene. Mi smo vidjeli da oni koji su željeli da u ruke Ahmadi muslimana stave prosjački štap, prose za milostinju. Ovo je bio način Uzvišenog Allaha kako je postupao sa članovima Ahmadija Džemata. Ove kušnje ne mogu uzdrmati našu vjeru. One zaista jačaju našu vjeru.  Ako se pojavi financijski gubitak Allah to nadomjesti. Brojni su Ahmadi muslimani koji su pretrpjeli takve kušnje i Uzvišeni Allah im je dao neizmjerno. Ako su ovi vlasnici podnijeli financijski gubitak to će također biti obnovljeno.

Ova tvornica iverice je pripadala Sahibzadi Mirzi Munir Ahmad sahibu, sinu hazreti Mirze Bashir Ahmad sahiba r.a. i onda su poslije smrti njegova djeca bili vlasnici.  Meni je drago da je na ovo događanje vlasnik izrazio ono što treba biti izraz mumina, vjernika, kad se pojavi takav gubitak. I njihovi jezici su izgovarali samo izraze zahvalnosti Bogu. Allah, Uzvišeni, je čuvao sigurnim sve Ahmadi radnike i također sačuvao živote i čast svih žena i djece. Mirza Nasir Ahmad Tarik sahib je najstariji sin Mirze Munir Ahmad sahiba i vodi ovu tvornicu i stanuje u tvornici. A tako i njegov sin također radi u ovoj tvornici. Sin je napustio tvornicu sat ranije zbog nekog liječenja svoje žene i tako nije bio prisutan kad se napad dogodio. Ali Mirza Nasir Ahmad sahib i njegova žena su bili prisutni u tvornici. Kad je napad započeo oni su provalili u njegovu kuću koja je bila zapaljena. Ali Allah je želio da ih spasi i stigla je policija. Iako oni nisu zaustavili rulju ali su spasili njih tako što su ih izveli kroz neka stražnja vrata itd. Onda su otišli preko zida i stigli na otvoreni predjel u džunglu gdje su nastavili ići dok nisu našli prevoz i onda konačno stigli na sigurno mjesto.

Slično tome su mnogi Ahmadi muslimani radnici izbjegli u džunglu i tamo se sakrili i na kraju  ih je Khudam našao i odveo na sigurno. Službenik za sigurnost jedne od kapija je uhvaćen i zatvoren i protiv njega je podignuta vrlo ozbiljna optužba. Da Allah napravi puteve za njegovu slobodu. Njegovo ime je Kamar Ahmad. Da Allah također blagoslovi one koji su na dužnosti da dijele pravdu da postupaju pravedno. Slično tome je Mirza Nasir sahib bio stavljen u kućni pritvor ali je kasnije oslobođen nakon što je dato uvjerenje da će se pojaviti kad bude traženo itd.. Drugim riječima bandi je data puna sloboda a oni kojima je nanesen ovaj gubitak tretirani su kao kriminalci.

Mirza Nasir Ahmad sahib je također Amir Jehlum oblasti. Iz načina kako se napad odvijao izgleda da je to bilo unaprijed planirano. Izgleda da su oni mislili ako se domognu Amira onda će ostali članovi samo pobjeći. Ljudi unutar tvornice nisu uvidjeli šta se događa tako da je za njih čak bilo teško da spase svoje živote i pobjegnu. Banda se okupila na stotine, zapravo hiljade i pripremili su buldožere i dovezli sve neophodne stvari da zapale tvornicu i nastavili su se tamo okupljati prilično dugo vremena a policija nije došla. Policija i druge agencije za provođenje zakona pojavili su se tek vrlo kasno, dugo nakon što je vatra zapaljena. U svakom slučaju njihova usluga da su pomogli da se spasi vlasnik i nekoliko drugih i odvedu ih na sigurno.

Ja sam primio pismo od žene koja je snaha Mirze Naseer Ahmad sahiba koja je također prije živjela u tvornici. Kad je ona otišla u posjetu ženi Kamar Ahmad sahiba koji je bio uhapšen i optužen zbog skrnavljenja Časnog Kur’ana – što je vrlo ozbiljan prekršaj, ona kaže kad se srela s njom da je bila potpuno iznenađena kad je vidjela da se ona smije i savršeno je zadovoljna kao da se ništa nije dogodilo, dok je njen muž zapravo bio optužen za vrlo ozbiljan prekršaj. Da Allah, Uzvišeni, uveća strpljenje i hrabrost Kamar sahibove žene i dadne neprijateljima da okuse kaznu za svoja zlodjela. Izraz strpljenja i zadovoljstva koju su Mirza Nasir sahib i njegova žena i djeca izrazili je također vrijedno spomenuti. Ja sam  se brinuo da pod takvim okolnostima, nikakve riječi nezahvalnosti ne trebaju poteći iz usta bilo kojeg od njih. Ali iz pisma njegove snahe i sina, i ja sam lično razgovarao sa Mirza Naseer Ahmad sahibom i iz pisama koje sam primio od njihovih bližnjih očito je da su svi oni u cijelosti zadovoljni sa Allahovom odredbom. Da ih Allah nagradi. Zbog njihove krvne veze sa Obećanim Mesijom dobro je  da oni pokazuju ovakvo primjereno strpljenje i hrabrost. Imetak dođe i ode, kao što sam rekao. Bog koji je prije omogućio, ponovo će omogućiti i čak može dati veću mjeru i zaista će dati u većoj mjeri. Da ih Allah također oslobodi od lažnih optužbi iznesenih protiv njih. I pogotovo, da Allah dadne slobodu Kamar sahibu koji je bio na dužnosti obezbjeđenja na kapiji i koji je optužen za veliki prekršaj skrnavljenja Časnog Kur’ana dok, ako iko ima osjećaj poštovanja i časti za Časni Kur’an to je samo Ahmadi musliman koji ovo zna više nego bilo ko drugi.

U svakom slučaju jedna dobra stvar koja se dogodila i koju sada imamo je da su neki neahmadi podigli svoj glas protiv ovog napada. Jedan TV program je također diskutovao o ovome i u njemu su učestvovali i lokalni političari. Voditelji su govorili protiv ovoga i učesnici u programu su rekli da će ići za krivcima i tražiti pravdu.

Poslije spaljivanja tvornice, rulja je napala dva naša Džemata i napali su džamije.  Jedna od džamija je zapečačena. Prvu džamiju su napali hodže. Onda su iznijeli sedžade i zapalili ih, onda su oprali džamiju i tamo klanjali namaz. Ali su onda policija i ljudi koji provode zakon to uzeli od njih i zatvorili i zapečatili džamiju. Tako, iako džamija nije u njihovom vlasništvu ova dva Džemata su još u priličnoj opasnosti. Da Allah čuva Ahmadi muslimane u ovim oblastima.

Da Allah omogući da pravda prevagne u Pakistanu. Da Allah također omogući za radnike tvornice koji su sada nezaposleni. Amiin!

Sva hvala pripada Allahu. Mi Njega hvalimo, mi od Njega pomoć tražimo i tražimo Njegovu zaštitu; mi se Njemu povjeravamo, i samo Njemu vjerujemo i tražimo zaštitu protiv zala. Koga god On uputi na Pravi put niko ga ne može zavesti. On je Jedini i nema druga. Mi svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. O robovi Allahovi! Da Allah bude milostiv prema vama. Zaista, Allah vam naređuje da postupate pravedno. Zabranjuje zlo koje činite sebi i zla koja pogađaju druge.  On vas upozorava da ne budete nemarni. Sjećajte se Allaha; On će se također vas sjećati. Pozivajte Ga i On će odgovoriti vašem pozivu. Zaista je spominjanje Allaha najveća vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp