U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Značaj džume namaza

Kratki sadržaj

‘O vi koji vjerujete! Kad se pozove na namaz u petak u jedan dio dana, pođite žurno da spominjete Allaha, i ostavite trgovinu. To je bolje za vas, da znate.

A kad se namaz završi, onda se raširite po Zemlji i tražite nešto od Allahove blagodati, i mnogo spominjite Allaha, da biste uspjeli.’ (62:10-11)

Mjesec ramazan se završava. Na nekim mjestima danas je zadnji dan posta a na nekim će sutra biti zadnji dan. I tako će proći utvrđeni broj dana ramazana. Mnogi među nama su postigli dobrotvornost ramazana i prošli kroz novo duhovno iskustvo. Sada treba činiti dove i napor da ova duhovna iskustva učinimo dijelom života i koraci koji su učinjeni prema Bogu u toku ramazana ne trebaju zastati nego trebaju uvijek biti naprijed i naviše i da svaki od ovih koraka okupe neograničene blagoslove.

Danas je petak, dan kojeg se velika većina nas redovno družimo ali također ima mnogih koji daju mnogo značaja (samo) zadnjem petku ramazana. Džemat se širi svuda u svijetu i ljudi iz raznih slojeva društva ulaze u Džemat i njihove prethodne prakse ostavljaju dojam. Bit će  onih koji će dati poseban značaj zadnjem petku ramazana i smatrati da će prisustvovanje ovom namazu petkom (džumi), koji je nazvan’oproštajni petak’ biti sredstvo spasa od njihovih cjelogodišnjih bolesti i da će možda klanjanjem ovog namaza petkom ispuniti dužnost prema petku cijele godine. Iako je broj ovih ljudi vrlo mali, hazreti Halifatul Mesih ih je podsjetio da prisustvovanje ovom petku ne ispunjava cilj našeg života. Očito je iz govora Časnog Poslanika s.a.v.s. da prisustvo namazu samo zadnjeg petka ramazana nije izvor našeg spasa. Naša omladina i oni koji su nemarni o namazima petkom trebaju zapamtiti da među onima koji nisu Ahmadi možda postoji pojam ‘oproštajnog petka’ ali prema Božijim učenjima i učenjima Časnog Poslanika s.a.v.s. Ahmadi ne trebaju imati takav koncept. Zaista, ako osoba prisustvuje namazu petkom na ovaj dan s posebnom budnošću i pažnjom, vodi računa da se od danas otarasi svojih slabosti, onda je sigurno ovaj dan i ovaj petak od posebnog značaja. Za njega će ovaj trenutak čiste promjene postati Lejletul Kadr (noć odredbe) – gdje će on ući u svjetlo poslije noći mraka. Kao što je objašnjeno u prethodnoj hutbi petkom, Obećani Mesija a.s. je protumačio da je za jednu osobu Lejletul Kadr također vrijeme kad se očisti i kad se okreće Bogu.

Kao što naprijed spomenuti ajeti pojašnjavaju Allah je skrenuo našu pažnju da prisustvujemo namazima petkom sa bogobojaznošću i stavljajući sve drugo u stranu. Nema nikakvog posebnog spominjanja o petcima u toku ramazana ili o zadnjem petku u ramazanu. Zapravo, rečeno je o značaju petka bez ikakvog izuzetka i rečeno je da napustimo svoje poslove tog dana i prisustvujemo namazu, naglašavajući značaj prisustvovanja važnim aspektom vjere. Oni koji ne prisustvuju namazu petkom bez valjanog/iskrenog opravdanja trebaju se zabrinuti o stanju svoje vjere. Oni koji na namaz petkom dolaze kasno također trebaju misliti o tome. Oni trebaju završiti svoj posao na vrijeme da dođu na namaze petkom. Svako zna utvrđeno vrijeme namaza. U Evropskim zemljama ljudi trebaju ostaviti vremena za putovanje i voditi računa o saobraćaju i vrijeme da parkiraju auto. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da oni koji na namaz petkom dođu prvi zaslužuju mnogo veću duhovnu nagradu. On je rekao da petkom meleki stoje  navratima svake džamije i upisuju imena onih koji dođu prvi u džamiju na vrhu evidencije i pripremaju listu onih koji dolaze u džamiju do vremena kad imam završi svoju hutbu. Tada meleki također zatvaraju svoj spisak. Svaka osoba koja dolazi u džamiju radi spominjanja Allah stiče duhovnu nagradu. Časni Poslanik s.a.v.s. je posebno upozorio protiv nepridavanja važnosti namazima u petak i rekao da ko god svjesno napusti tri džuma namaza petkom tome Bog stavlja pečat na njegovo srce.

Tako, niti je Allah u Časnom Kur’anu ni Časni Poslanik s.a.v.s. istakao zadnji petak ramazana. Zapravo svi petci su značajni. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Allah odredio petak danom bajrama za nas. Trebate se okupati i spremiti tog dana.  Ovo zahtijeva da u dane petka uzmemo slobodno vrijeme od svega i da idemo u džamiju. Hadis pokazuje da su džume namazi u petak obavezni za svaku osobu koja je vjernik, s ciljem da uzdigne standard svoje vjere. Isto tako je takođe iznesen negativan aspekt onih koji su nemarni o ovome. To je za njih povod velike zabrinutosti i oni trebaju razmisliti o sebi o ovoj stvari.

Islam nije religija koja samo pripisuje strogost; to nije smo zbog  o upozorenja. Zapravo ako postoji istinski razlog onda osoba može propustiti džumu namaze petkom ali propuštati ih bez valjanog razloga nije dozvoljeno. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da su džume namazi petkom obavezni za sve muslimane s izuzetkom robova, žena, djece i bolesnih. Ako žene idu u džamiju da prisustvuju džuma namazima petkom to je dobra praksa ali nije praksa koja je obavezna za njih. Neke žene dođu s malom djecom koja izazivaju uznemirenje i smetnje. Mlade majke ne trebaju dolaziti u džamiju sa svojom malom djecom jer to za druge može izazvati uznemirenost u namazima. I neke žene imaju druge kućne stvari o kojima trebaju voditi brigu zato ne prisustvuju džumi namazima petkom. Zaista, za žene su samo obavezni bajram namazi, čak za one koje tog dana ne klanjaju namaz.

Isto tako, robovi su pod vlašću svojih gospodara. Ovih dana niko nije rob u stvarnom smislu. Ljudi koji rade ne dolaze pod ovu podjelu osim u izuzetnim slučajevima kad im poslodavci ne dozvoljavaju dopust a nema nikakvih drugih sredstava za život i postoji opasnost da stvari ne bi vodile do gladovanja. Ovo je kritično stanje stvari. Međutim, takvo stanje nije uobičajeno ako poslodavci razumiju da možda mogu dati dopust svakog drugog petka. Mnogi Ahmadi su napustili zaposlenje gdje im nije dat dopust petkom i našli su bolji posao s Božijom milošću.

Časni Poslanik s.a.v.s. je donio zadnji savršen i potpun vjerski zakon. On je želio da vidi vrlo visoke duhovne standarde svojih sljedbenika. On je skrenuo našu pažnju na to kako da izbjegnemo grijeh, kako da steknemo blizinu Bogu i kako da ispunimo cilj svog postojanja. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da jedan namaz (od pet dnevnih namaza) do narednog namaza, jedan petak do narednog petka i jedan ramazan do narednog ramazana postaju sredstva iskupa za osobu sve dotle dok izbjegava velike grijehe. Osoba koja klanja namaz i vodi računa o narednom namazu koji treba obaviti kasnije, neće se upuštati u bilo šta griješno i nepošteno, ili nešto što će nezakonito iskorištavati druge. I ako to radi, onda  namaz takve osobe nije istinski namaz i ona čini strašan grijeh. On nije obavio svoj namaz radi Allaha i nije ga obavio vodeći računa o svojim grijesima. Namaz takvih ljudi uzrokuje njihovu propast i prema Časnom Kur’anu taj namaz ima povratno dejstvo, to jest odbija se o njih.

Naša pažnja je skrenuta na obaveznih pet dnevnih namaza, slično tome je skrenuta pažnja na džumu namaze petkom. Osjećaj pobožnosti nagomilan prisustvovanjem jednoj od džuma namaza jednog petka treba održati do narednog petka. U takvoj situaciji jedan petak do narednog petka će osobu izbaviti od grijeha i biti izvor oprosta. Tako je rečeno o svakom pojedinom petku. Slično tome je rečeno o značaju ramazana. Zaista je neophodno da ispunimo dužnosti namaza, važno je da ispunimo dužnosti namaza petkom i dužnosti ramazana. Nagomilavanje njihovih dobrotvornosti, kad su obavljeni sa propisanim uvjetima spašava osobu od grijeha i uvećava je u pobožnosti. Tako nam je Bog dao dnevni način rada kao putokaz, sedmični putokaz i godišnji putokaz za duhovni popravak. Onome ko nadmaši  ove stepene bit će poklonjen oprost.

Allah je stavio ramazan kao godišnje sredstvo našeg duhovnog poboljšanja a ne samo jedan ‘oproštajni petak’. Što se tiče traženja dobrotvornosti petka, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je svaki pojedini petak od dobrotvornosti i sredstvo oprosta. Svaki petak treba biti svjedok pred Bogom da je između dva petka osoba potrošila dane  sa strahom od Boga i nije svjesno učinila ništa s čim Bog nije zadovoljan. Svaki petak će onda biti svjedok da je ta osoba općenito pokušala da svoje vrijeme potroši sa strahom od Boga. Slično tome, ako dnevni namazi budu obavljeni da se traži Božije zadovoljstvo oni će svjedočiti u vašu korist i isto je sa postom u toku ramazana. Iskupom se mislilo samo na ovo – da ovi postupci ibadeta svjedoče u našu korist i postanu sredstva našeg oprosta.

Navodeći ljepotu i važnost petka Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je petak najbolji dan među danima. ‘Učite salavate (daruud) obilato na mene ovog dana; salavat proučen ovog dana bude meni podnesen. Ovo je naravno još jedan opći blagoslov petka. Nigdje nije rečeno da će salavat proučen zadnjeg petka ramazana biti podnesen pred njega. Sretni su oni koji se okoriste od ove dobrotvornosti.

O Allahu, blagosovi Muhammeda i narod Muhammedov, kao što si blagoslovio Ibrahima i narod Ibrahimov.

Unaprijedi, o Allahu, Muhammeda i narod Muhammedov, kao što si unaprijedio Ibrahima i narod ibrahimov.

Svako treba da nastoji i traži ove blagoslove petka. Bog kaže da ispunimo dužnosti petka imajući njegov značaj u vidu i stavljajući sva druga zauzeća i poslove u stranu. Ovo će vam nagomilati duhovne koristi ali s ciljem da nagomilate materijalne koristi vratite se svojim zauzećima i poslovima poslije namaza i tražite Božije blagoslove. Zaista će Bog blagosloviti vaše poslove. Ovo nam govori da je zaista Bog taj Koji blagoslovljava sve. Ako se petkom učini mala žrtva vremena radi Njega, On će blagosloviti vaše poslove. On ima svu moć i sve čini dobrim, On će učiniti dobrim svaki gubitak i blagosloviti. Tako, za istinskog vjernika zarađivanje  sredstava za život je također Božiji blagoslov. Radite vrijedno u svojim poslovima poslije džume namaza petkom i činite to dok spominjete Allaha i radite svoje svjetovne poslove u skladu sa Božijom voljom. Ne smije biti ništa oprečno Božijoj volji u onome što radite jer će to biti zanemarivanje spominjanja Boga. Kao što je spomenuto prošlog petka, trebamo voditi računa o tome da nas Bog gleda šta god radimo. Ovo će ispuniti dužnosti Njegovog spominjanja kao i naših dužnosti.

Bilo koji poseban značaj koji današnji dan možda ima bio bi da se ili danas ili sutra  rastajemo od ibadeta ramazana ali se ne rastajemo od ibadeta petkom.Naredni petak će biti isto toliko važan kao što je i današnji. Za to vrijeme trebamo nastojati i ukloniti svoje slabosti. Na ovaj način ćemo se oprostiti od svojih slabosti a ne od petka! Niti trebamo misliti da se opraštamo od petka niti trebamo misliti da se opraštamo od ramazana. Takve misli će nas udaljiti od cilja našeg stvaranja. A onaj ko je udaljen od cilja našeg stvaranja udaljen je od bogobojaznosti a onaj ko je udaljen od bogobojaznosti ne može steći Božije blagoslove. Kao da smo samo rasturili sve što smo pokušali steći u toku ramazana i bili bi lišeni uspjeha i blagostanja koje je Bog obećao s ramazanom.

Bog je rekao da je bogobojaznost posljedica posta u ramazanu. Mi danas trebamo razmisliti da li smo stekli ovo ili ne, ili barem jesmo li poduzeli korake ka tome. Jesmo li obećali da ćemo ostati čvrsti na onome što smo postigli u toku ramazana i hoćemo li učiniti napore da to dalje uvećamo.

Obećani Mesija a.s. je rekao da stalno iznova učimo Časni Kur’an i pravimo listu svega što je u njemu zabranjeno. Onda da uz Božiju pomoć i milost pokušamo izbjegavati ove bolesti. Ovo je prvi stadij bogobojaznosti. Ali samo ovo ne zadobiva, to jest ne stiče Božije zadovoljstvo. Zaista, zlo treba izbjegavati i treba biti nadomješteno pobožnim postupcima; tu ne može biti iskrenosti bez toga. Onaj ko je ponosan zbog činjenice da ne čini nikakvo zlo, glupav je. Islam ne dovodi čovjeka do ovog stepena i ostavlja ga; zapravo islam želi da čovjek ispuni obje tačke. To jest, da potpuno napusti zlo i prakticira pobožnost sa apsolutnom iskrenošću. Spas se ne može postići bez oba ova aspekta.

Ovaj ramazan, petak i naš ibadet trebaju učiniti da uvidimo da, dok smo napustili zlo kao prvi stadij bogobojaznosti, također se trebamo dati na naredni stepen bogobojaznosti i ispuniti sve pobožnosti s apsolutnom iskrenošću. Ne treba biti da se osjećamo ponosni da smo postali redovni u namazu a poslije obavljanja namaza, dok smo još u džamiji počnemo kritikovati druge ili govoriti o stvarima koje nemaju nikakve veze sa pobožnošću. Na ovaj način nismo prošli čak ni prvi stadij bogobojaznosti!

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da u toku petka dođe sahat kad dove budu primljene. Mi trebamo posebno moliti Allaha da ovaj ramazan ostavimo nakon što smo potpuno napustili zlo i nakon što smo poprimili pobožnost sa iskrenošću i da se uistinu držimo bogobojaznosti. Da ispunimo cilj dolaska Obećanog Mesije a.s. i uputimo svijetu prelijepo učenje islama i kažemo im da je islam jedina religija koja povezuje čovjeka sa Živim Bogom i to je religija koja na najizvanredniji način skreće pažnju na to kako ispuniti prava jedan drugog.

Da nas Allah osposobi za ovo! Da Allah izbavi Ahmadi muslimane koji su zapali u teškoće, da On ukloni njihove brige. Da Allah osposobi muslimanski ummet da prepoznaju Imama ovog doba i budu izbavljeni od bolova i problema! Da ih Allah zaustavi od okrutnosti koju čine jedan protiv drugog tako da se islam može jasno pokazati u svojoj istinskoj slavi i veličanstvenosti u svakoj muslimanskoj zemlji!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp