U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Sumnja i vjera

Kratki sadržaj

Bog kaže u Časnom Kur’anu: ‘O vi koji vjerujete! Čuvajte se pretjeranog sumnjičenja, jer neke sumnje su zaista grijeh…’ (49:13)

Obećani Mesij a.s. je rekao: ‘Stvari idu loše kad čovjek počne praviti pogrešne pretpostavke i kad je sumnjičav. Pozitivno razmišljanje osposobljava ga da se kreće naprijed. Teško je dostići odredište ako čovjek posrće na samo prvom stepenu. Loše mišljenje o drugima je strašno svojstvo (osobina)  i lišava čovjeka mnogih vrlina. U tolikoj mjeri da čovjek počinje misliti loše o Bogu.

‘Mi ne znamo šta je skriveno u srcima i griješno je  praviti  pretpostavke u ovom pogledu. Čovjek smatra da je drugi zao i onda postaje gori od njega. Nije dobro užurbano misliti loše o drugima. Zamišljati za sebe da znamo šta je u srcima je jako osjetljiva stvar i ovo je za mnoge nacije bio uzrok uništenja jer su mislili loše o Božijim poslanicima i njihovim porodicama.’ (Tasfir hazreti Musleh Mauda, tom IV, str. 218)

Govoreći o onima koji misle loše o drugima hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ga je Bog učinio Halifom i da ga je čuvao u Svojoj milosti i pomoći, i da će samo  oni koji nisu u stanju da vide negirati da je Bog uvijek od Sebe slao pomoć za njega. Obraćajući se onima koji su kritikovali davanje članarine on je rekao da su takve kritike također iznošene i Obećanom Mesiji a.s. koji je odgovorio kritičarima da ne dadnu ni jednog feniga u doprinos i onda vide da li je ova misija pretrpjela ikakvu štetu. Hazreti Musleh Maud je rekao da je i on također odgovorio takvim ljudima na isti način pozivajući ih da ne plate ništa i vide kako je ova misija nastavila i kako je Bog poslao ljude iz zabitih krajeva s velikim osjećajem žrtvovanja! On je dodao da je u pogledu visokog položaja njegove porodice (njegova majke i četvoro braće i sestara) Bog obavijestio Obećanog Mesiju a.s. da će njegova porodica biti sahranjena u Bahishti Maqbara bez uvjeta o Oporuci. Ako je njegova porodica uzurpirala druge zašto im je Bog dao ovo odlikovanje! On je rekao ko god ih napada taj napada Obećanog Mesiju a.s. i zauzvrat napada Boga.

Hazreti Musleh Maud je iz ličnog iskustva prenio da je Obećani Mesija a.s. rekao da su mu bili pokazani grobovi napravljeni od srebra i melek mu je rekao da su ovi grobovi pripadali njegovoj porodici. Hazreti Musleh Maud je rekao svojim kritičarima da, dok je Bog preokrenuo zemlju njihovih grobova u srebro zbog njihove kritike, ovi kritičari su ovo srebro preokrenuli u prašinu! Pošto licemjeri rade tajno hazreti Musleh Maud je ovo javno objavio. Inače, on je rekao da mu je to izazvalo veliku sramotu da otkriva ono što je potrošio u ime Boga. Pošto je postavljeno pitanje on je objasnio da je ukupna članarina/doprinos njegove porodice bio pet puta viši od iznosa o kojem je navedeno da je on uzurpirao. On je pozvao logiku da neko daje određeni iznos tako da jedna petina toga može kasnije biti uzurpirana na jedan ili drugi način!

Huzur je objasnio da se takvi kritičati pojave u svakoj eri ali se Musleh Maud suočio s velikim brojem njih. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ljudi koji više nisu dio nas imaju naviku da misle loše o svojoj braći. Oni su čak rekli o Obećanom Mesiji daje potrošio fondove Langar Khane (javne kuhinje) za lične svrhe. Obećani Mesija a.s. je ovo saznao u svojim zadnjim danima i rekao je hazreti Musleh Maudu: ‘Ovi ljudi zamišljaju da sam ja potrošio fondove Langar Khane za lične svrhe. Oni ne znaju da sam ja na Langer potrošio čak novac koji su mi ljudi dali kao dar.’ Hazreti Musleh Maud je rekao da je rukovodio novčanim nalozima Obećanog Mesije i zato je znao koliko su bili mali fondovi javne kuhinje i njima se nije moglo održati vođenje ove kuhinje. Obećani Mesija a.s. je rekao da ljudi koji su neispravno bili kritični ne bi bili u stanju voditi ovu kuhinju da je on to njima ostavio. Ovo je zaista to što se dogodilo i Langer je dug period poslovala u dugu ali se zbog dova Obećanog Mesije a.s.situacija popravila i sada Langer radi vrlo uspješno svuda širom svijeta.

Poslije smrti Božijih poslanika duhovnost nestaje iako svjetovni uspjeh raste. Hazreti Musleh Maud je rekao u ovom pogledu da poslije smrti Božijeg Poslanika pada duhovna moć kod čega je u smislu materijalnog/fizičkog uspjeha to vrijeme rađanja sunca. Ovo se dogodilo  u vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s., Isa a.s., Musaa a.s. i zaista Obećanog Mesijea.s.

Zadnjoj đelsi Obećanog Mesije a.s. prisustvovalo je 700 ljudi. Hazreti Musleh Maud se sjeća da je Obećani Mesija kad je izašao napolje radi šetnje i vidio veliki broj okupljenih ljudi rekao je da izgleda da je njegov posao urađen zato što su tamo bili znakovi na vidiku. On je smatrao da je prisustvo od 700 prisutnih bio veliki broj i rekao je da više niko ne može izbrisati Ahmadijat.

Hazreti Musleh Maud r.a. se sjeća kako je Obećani Mesija a.s. postao zabrinut kad su troškovi Langer porasli i kad su došli gosti u velikim brojevima. On je rekao kako sada (u njegovo vrijeme) jedan pojedinac Ahmadi može snositi ovaj trošak vođenja Langer.

Poslije predskazanja Obećanog Mesije a.s. u pogledu zemljotresa veliki broj ljudi su došli u Kadian i mnogi su živjeli u šatorima. Jedan dan je Obećani Mesija a.s. bio vrlo zabrinut o finansijama i spomenuo hazreti Amman Džan r.a. da bi trebali uzeti zajam da se zadovolje troškovi. Otišao je na zuhr namaz i vratio s smješeći se. On je rekao hazreti Amma Džan da  uprkos stalnih Božijih znakova čovjek postaje negativan. Ovo se odnosilo na negov raniji prijedlog uzimanja zajma za troškove javne kuhinje i rekao je kako mu je na namazu prišao čovjek u zapuštenoj odjeći  i dao mu mali ali težak svežanj. Obećani Mesija je pretpostavio da je tu bilo mnogo kovanica dok su tu bile novčanice vrijedne stotine rupija. Ako bi danas jednoj osobi bio ponuđen jedan dan vremena Obećanog Mesije a.s. (da bude uz njega)  pod uvjetom da zadovolji troškove vođenja javne kuhinje on bi rekao: Da i ne spominjemo jednodnevne troškove, uzmite godišnji trošak javne kuhinje od mene ali vas molim da mi dadnete iskustvo jednog dana Obećanog Mesije a.s.. Međutim, ko ima dobru sreću da iskusi žrtvovanje koje su ljudi ovog vremena učinili! Hazreti Musleh Maud je rekao da je jednom na svom Časnom Kur’anu zabilježio: ‘Oh, vrijeme Obećanog Mesije! Onda je tamo bio mali broj ali je bio mir. Kasnije nam je Bog dao mnoge uspjehe ali ovi uspjesi ne mogu biti jednaki s vremenom Obećanog Mesije!’

Huzur je rekao da nema sumnje da je sada Džemat u položaju da svoje mišljenje predstavi važnim i istaknutim ljudima i također smo vrlo jaki u financijskom smislu u poređenju sa vremenima Obećanog Mesije. Danas članarina jednog pojedinca dostiže iznos koji je u to vrijeme vjerovatno skupljen u cijeloj godini ili dvije godine. Pa ipak, ko može reći da je ovo vrijeme bilo šta nalik toj eri! Međutim, mi ipak možemo biti primaoci dova Obećanog Mesije a.s. ako u sebe usadimo strast i energiju da ispunimo njegovu misiju kako je on očekivao od nas s ciljem da također napredujemo u duhovnosti.

Hazreti Musleh Maud r.a. se sjeća da je bio svjedok ljubavi i divljenja onih koji su bili oko Obećanog Mesije a.s. Oni koji su došli kasnije ili čak oni koji su u to vrijeme bili mladi nemogu imati pojma o ovoj ljubavi i divljenju. On kaže, iako je u to vrijeme bio mlad Bog mu je dao srce koje je bilo naklonjeno ovim stvarima od mladih godina. On je vidio godinu za godinom kako su ovi ashabi Obećanog Mesije a.s. izgubili svoje čulo slasti poslije negove smrti. Hazreti Maulana Nur ud Din, Halifatul Mesih I r.a. koji je imao veliku elastičnost i moralnu čvrstinu rekao je u privatnosti hazreti Musleh Maudu da je osjećao prazninu u svom tijelu i također osjećao prazninu u svijetu oko sebe.

Savjetujući radnike Džemata da samo traže od Boga, hazreti Musleh Maud r.a. je prenio da je Obećani Mesija a.s. osjećao hladnoću i uzimao mošus kao lijek. On bi čuvao malu bocu mošusa koju bi uzeo kad je trebao. Mala boca bi trajala do dvije godine a ne bi se ispraznila. Međutim, Obećani Mesija je kazivao kako je, kad je mislio da je bilo ostalo samo malo i pogledao na sve manju količinu u boci, to uskoro gotovo. Bog omogućava za Svoje robove iz nevidljivih izvora. Hazreti Musleh Maud je savjetovao radnike Džemata da samo traže od Boga Čije su riznice neprekidne a da ne ovise i ne očekuju previše od Džemata čija su sredstva ograničena.

Stotine predskazanja Obećanog Mesije a.s. se ispunilo poslije njegove smrti. Govoreći o predskazanju Musleh Mauda koje je bilo o njemu, hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je ovo predskazanje reklo: ‘On će biti okarakterisan ugledom, veličanstvenošću i imetkom.’ U toku života Obećanog Mesije njegov imetak je iznosio do 10 hiljada rupija, mi ovo znamo zato što je on pozvao svoje kritičare ako dokažu da on nije u pravu da će im dati sav svoj svjetovni imetak od deset hiljada rupija. Hazreti Musleh Maud je rekao da je sada ovaj imetak vrijedan stotinama hiljada i da je ovo zbog milosti Božije. Poslije smrti njegovog blagoslovljenog oca hazreti Musleh Maudu je njegov djed po majci predao dokumente i on se osjećao bespomoćnim. Prišao mu je Sheikh Nur Ahmad sahib koji je ponudio svoje služenje da upravlja stvarima zemlje. Hazreti Musleh Maud mu je rekao da nije mogao priuštiti da ga zaposli ali je Sheikh sahib rekao da će raditi za onoliko koliko je mogao priuštiti i počeo je raditi na uslovnoj plati. Ovo zaposlenje je bilo blagoslovljeno od Boga i imetak cijenjen tokom godina. Kad je bilo vrijeme da se objavi prvi prevod Časnog Kur’ana, hazreti Musleh Maud je želio da njegova porodica snosi te troškove. On se savjetovao sa Sheikh sahibom koji je tražio odobrenje da proda dio zemlje za svrhu gradnje da poveća potrebne fondove. Uskoro poslije toga primljen je traženi iznos i izgrađeno je susjedstvo Mahale Darul Fazl na zemlji koja je bila prodana.

Ljubav prema Kadianu koju je imao Obećani Mesija a.s. može se vidjeti u ovom iznošenju. Kad se Obećani Mesija razbolio zadnji put, bio je u Lahoru. On je rekao hazreti Musleh Maudu da je u Lahoru osjećao da je sjaj sunca nekako prigušen i blijed dok je sjaj sunca u Kadianu bio svjetao i živo snažan.

Kad je hazreti Musleh Maud kao mlad vidio dječake kako vozaju bicikla razvio je interes da za sebe dobije bicikl. Kad je ovo spomenuo svom blagoslovljenom ocu, njegov otac je izrazio da bi više volio da jaše konja govoreći da je to više muški. Kad je hazreti Musleh Maud tražio konja, Obećani Mesija a.s. je pisao nekome da za njegovog sinakupi konja. Nabavili su mu kobilu ali koja je bila poslana kao poklon. Poslije smrti Obećanog Mesije a.s., hazreti Musleh Maud je odlučio da proda kobilu tako da njegova majka nije morala da snosi troškove njenog održavanja. Kad je hazreti Musleh Maud ovo spomenuo jednom prijatelju on ga je savjetovao da ne prodaje kobilu jer je to bio poklon od Obećanog Mesije. Hazreti Musleh Maudu je u to vrijeme bilo devetnaest godina ali je  trenutno odgovorio da nema sumnje da je konj bio poklon od Obećanog Mesije, ali da je njegova majka bila veći poklon i da nije želio da je uopće stavi u bilo kakvu teškoću u pogledu konja.

Govoreći o vremenu smrti Obećanog Mesije a.s., hazreti Musleh Maud kaže da je Bog uveliko ojačao njegovo srce i njegov um je brzo shvatio da su suočeni s velikom odogovornošću. I dao je ovaj zavjet: ‘Bože, ja stojim pored tijela Tvog Mesije i potvrđujem da, čak i ako nijedna osoba ne ostane u svijetu da obavlja ovaj zadatak, ja ću nastaviti.’ On je rekao da je u to vrijeme osjećao neopisivu snagu.

U ovo vrijeme hazreti Musleh Maud je čuo da ljudi govore da je smrt Obećanog Mesije a.s. bila prije vremena. Niko nije rekao da je, Bože sačuvaj, on bio lažan, ali  su rekli da on još nije u potpunosti uputio Božiju poruku ljudima i da sva njegova predskazanja nisu bila ispunjena. On je stajao pored tijela svog oca kao devetnaestogodišnjak i molio: ‘O Bože, ova osoba je bila Tvoj miljenik i sve dok je on živio učinio je bezbrojne žrtve za Tvoju religiju. Sada si ga Ti pozvao Sebi. Ljudi govore da je njegov smrt prerana. Moguće je da takve stvari budu uzrok posrtanja za ove ljude i njihove drugove i možda se Džemat raspadne. Zato, O Bože! Ja Ti obećavam da, ako se cijeli Džemat okrene od Tvoje religije ja ću dati sve svoje za to.’

On je napisao da je godinama kasnije još uvijek osjećao odlučnost u sebi s obnovljenom slašću. Stotine vjetrova suprotstavljanja su se digli protiv njega ali su bili uklonjeni i s posebnom Božijom milošću on je bio pobjednik. U tolikoj mjeri da su upravo isti ljudi koji su rekli da je smrt ObećanogMesije bila prerana bili  zadivljeni kad su vidjeli uspjeh njegove misije. Zaista, onaj ko je odlučan može se suočiti i izdržati veliki broj teškoća.

Huzur je rekao da svaki član našeg Džemata treba da obeća da trebaju raditi za put vjere. Svaka nedaća će se preokrenuti u udobnost za nas i mi ćemo osjećati slast u svom poslu. Zaista, mi ćemo biti suočeni sa teškoćama ali marširati naprijed i naviše je sunnet Časnog Poslanika s.a.v.s.

Zadatak je Ahmadija džemata da ovu poruku Jednog Boga uputi svijetu i dovede ih u domen Časnog Poslanika s.a.v.s. To je ogroman zadatak i može biti urađen samo uz Božiju pomoć i potporu. Nijedan od naših zadataka nisu ostvareni bez Božije pomoći.

Zavjet koji je hazreti Musleh Maud r.a. dao pored tijela svog oca treba biti zavjet svakog od nas. Mi trebamo obećati da ćemo ostati daleko od širka (pripisivanja drugova Bogu) i nastojati sve što možemo za misiju Obećanog Mesije a.s. i da ispunimo zavjet da ćemo mahati zastavom Časnog Poslanika s.a.v.s.. Da nas Allah osposobi da to učinimo!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp