U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Bezbrojni Allahovi blagoslovi

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s. je jednaput rekao: Uzvišeni Allah daje veliku istaknutost činjenju da istina sija i u potporu našoj misiji ali se oči ovih ljudi ne otvaraju. Jedanput je rekao da mu je neki protivnik pisao i rekao kako ljudi ne umanjuju svoje suprotstavljanje njemu ali da oni ne razumiju jednu stvar: da je on uspješan u svemu što radi, uprkos suprotstavljanja.

Ovo je, naravno, bilo zbog ispunjavanja Božijih obećanja. Naši protivnici nastavljaju da se do današnjeg dana trude ali s Božijom milošću Zajednica nastavlja napredovati. Gdje god je Ahmadijat bio potisnut ili su učinjeni napori da ga unište Bog je uvećao osjećaj žrtvovanja Ahmadi muslimana ovih zemalja i otvorio je nove puteve za Džemat u drugim zemljama.

Naravno, nema sumnje da je Bog osnovao ovaj Džemat Svojom vlastitom rukom i on će nastaviti cvjetati u skladu s Božijim obećanjima. Niže su neka iznošenja o tome kako srca budu naklonjena istini poruke Džemata.

Naš misionar iz Nigera piše da su jednom otišli prašnjavim putem na put radi širenja poruke. Tri dana kasnije su započeli putovanje natrag istim putem kad su ih ljudi jednog sela zaustvili i rekli im da su čekali na njihov povratak. Odveli su ih lokalnom imamu koji je tražio bai’at formulare. Naš misionar im je rekao da ne žure sa davanjem zavjeta bai’ata ali je ovaj imam rekao da ih je Bog uvjerio i da nemaju nikakve sumnje u isitnitost Ahmadijata. Kad ih je upitao kako se to dogodilo rečeno mu je da je poslije odlaska Ahmadi muslimana u selo došla grupa vehabija i rekli su seljanima da su Ahmadi kafiri (nevjernici), kako su im  dozvolili da im propovijedaju! Imam je odgovorio da je u tome razlika što su Ahmadi govorili samo o Kur’anu i hadisima a vehabije su samo spominjali druge da su kafiri. Vehabi maulvi se vratio neuspješan dok su ljudi u tom selu dali zavjet bai’ata.

Naš misionar iz Tanzanije piše da je izvan Tabora osnovan veliki džemat kroz jednog Ahmadi po imenu Suleiman sahib. On je raspodijelio pamflete u tom predjelu i poslije toga su ljudima prenijeli poruku, i ovo je dovelo do toga da su ljudi dali zvajet bai’ata. Božijom milošću broj Ahmadi muslimana raste u ovom području. Iako su oni siromašni u svjetovnim terminima ali su isunjeni vjerom. Oni su čak izgradili džamiju od blata.

Amir sahib iz Malija piše da je imam neke druge sekte dao zvajet bai’ata i rekao da  dugo vremena sluša radio kasete Džemata i radio stanicu Džemata. Rekao je da je njegov otac također bio imam koji je učinio da mnogi seljani, koji su bili idolopoklonici, prime islam. Njegvo otac mu je u snu rekao da je Ahmadijat istinit put. Kroz ovog imama su hiljade ljudi dali zvajet bai’ata. Oni su otišli u drugo selo radi prenošenja poruke. Ljudi su se okupili i neki od njih su otišli kući i vratili se sa slikama Obećanog Mesije a.s. i Huzura i s nekim pamfletima. Reki su da su shvatili da je to ista zajednica o kojoj im je njihov umrli brat govorio. Rekli su da je njihov brat radio u Gani ali se razbolio kad je posjetio ovo područje i umro. Hiljadu ljudi su dali zvajet bai’ata.

Naš mu’alim (učitelj) iz Malija piše da je jedan Ahmadi otišao u obližnje selo gdje su mu ljudi rekli: ako je Džemat istinit da moli Boga da padne kiša jer dugo vremena nije pala kiša, ako je Džemat istinit da će oni cijeniti njegovu istinitost. Ahmadi mu’alim je klanjao navafil namaz i vrlo srčano molio Boga da pokaže znakove istinitosti Džemata. Uslijedila je velika kiša i ljudi iz sela su rekli da priznaju da je Džemat na istini i svi su prihvatili Ahmadijat.

Misionar iz Gane, koji je umro, pisao je da su jednom od nekog Ahmadi muslimana, dok je prenosio poruku tražili da čini dove za kišu. On je rekao da će, pošto je propovijedao da  unapređuje poruku Imama Mehdija a.s., sigurno pasti kiša. Božijom milošću pala je kiša i veliki broj ljudi je prihvatio Ahmadijat.

Jedna gospođa novi Ahmadi musliman po imenu Fatima, iz Obale slonovače, rekla je da je poslije davanja zvajeta bai’ata shvatila šta je istinski islam. Napustila je prakticirati sve štetne novotarije koje drugi muslimani slijede.

Drugi Ahmadi musliman s Obale slonovače kaže da je razvio duhovnost poslije davanja bai’ata. Sada je klanjanje namaza izvanredno iskustvo i on je uveliko popravio svoj praktični život. Time što je postao Ahmadi musliman za njega je sada lahko da prakticira stvarni islam i također je proširio znanje i pronicljivost.

Misionar na dužnosti u Guinea Conakry piše kako je neka osoba došla u našu misionarsku kuću i željela je da traži pomoć Džemata da izgradi džamiju u svom selu. Predstavljen mu je Džemat i rečeno mu je o dolasku Obećanog Mesije a.s. On je bio veoma zadovoljan poslije dugog razgovora gdje mu je sve objašnjeno i rekao je da su mu se oči otvorile. Predložio je da Džemat posjeti njegovo selo tako da ova poruka stigne do svakoga. On kaže da, otkad je dao zavjet bai’ata osjeća duhovnu promjenu u sebi koju nikada prije nije osjećao.

Misionar iz Benina piše da je prije dugo vremena, kad je naša džamija izgrađena jedan kršćanski svećenik prolazio pored nje i hvalio prelijepu građevinu i pitao je čija je to džamija. Kad mu je objašnjeno da je to Ahmadi džamija rekao je da je upoznat s porukom Ahmadi muslimana i da smatra da su oni istinoljubivi ljudi. Pitali su ga zašto nije prihvatio Ahmadijat ako vjeruje da su istiniti. Ovaj svećenik je odgovorio da je Ahmadija islam sigurno istinit i da je razlog za koji oni pitaju izvan njegove kontrole.

Jedan kršćanski svećenik u Kongu postao je Ahmadi i rekao da, iako je bio svećenik dugo godina, na kraju nije osjećao unutrašnje zadovoljstvo i blizinu Bogu koje je osjećao poslije primanja Ahmadijata.

Prijatelj iz Alžira piše da je njegova majka u snu vidjela da neki šeik dolazi u njenu kuću i daje djeci islamsko učenje što je imalo vrlo pozitivno dejstvo. Njena kći je naišla na MTA kanal dok je prebirala kanale i kad je ona vidjela Huzurovu sliku bila je vrlo radosna i rekla da je to ista osoba oju je vidjela u snu. MTA ih je obavijestilo o dolasku Imama Mehdija a.s. Ona piše da se poslije davanja bai’ata sav njen nemir promijenio u sreću (prakticiranjem istinskih učenja islama).

Misionar iz Konga piše da je jedan lokalni Ahmadi u snu vidio kako je okrenut u drugačijem pravcu u toku namaza. On nije razumio značenje ovoga. Kasnije, u tom području su ljudi dobili neke pamflete Džemata i jedan čovjek je putovao 260 km da iznađe više o tome. Pozvan je Ahmadi mua’lim da mu uputi poruku. Kad je mualim uputio poruku ovoj osobi on je primio Ahmadijat. Onda je shvatio da je njegov san bio ukazivanje o prihvatanju Ahmadija islama. Mnogi drugi su također dali zavjet bai’ata. Jedan student medicine je dao zemljište za izgradnju džamije.

Pravac kojem se mi okrećemo u toku namaza je isti kao kod svih muslimana tako da je značenje promjene pravca u snu to da s vana/prividni pravac nije sve, osoba mora promijeniti unutrašnji pravac svog srca i uma.

Naš misionar iz Guinea Conakry piše da je Božijom milošću jedno veliko selo smješteno 200 km daleko i neka susjedna sela primili Ahmadijat. Kad je Džemat mislio da se prikladno osnuje u tom području, poglavica sela je rekao da su sva njihova sredstva na raspolaganju Džematu. Rekao je da su vrlo radosni što su primili Ahmadijat, istinski islam koji im je otvori oči.

Amir sahib iz Konga piše da je poruka Ahmadijata stigla do udaljenih rasprostranjenih predjela kroz pamflete koji su poticali ljude da stupe u kontakt s Džematom preko e-maila. Jedan mua’lim je poslan u ovo područje koji je tamo boravio tri mjeseca i uputio im poruku. Održani su mnogi skupovi i Božijom milošću, više od šezdeset ljudi su dali zvajet bai’ata. Oni su tako uznapredovali u iskrenosti i predanosti da je jedan od njih putovao 600 km da bi prisustvovao đelsi u 2013. godini.  300 km je putovao čamcem a ostalo na rasklomanom starom biciklu koji je pozajmio od prijatelja. Kad je naš misionar vidio stanje ovog bicikla kojim je ovaj čovjek putovao 300 km da dođe na đelsu on to jednostavno nije mogao vjerovati.

Naš misionar iz Lungi (Siera Leone) piše kako su prenosili poruku nekim ljudima i oni su željeli da prime Ahmadijat. Međutim, jedan ne-Ahmadi imam koji se školovao u Saudi Arabiji počeo im je govoriti protiv Džemata što ih je odgurnulo dalje. Oni i ovaj imama su pozvani na đelsu. Drugog dana đelse ovaj imam je došao našem misionaru i rekao: ‘Tako mi Boga, Ahmadija Džemat je istinit i ja mu se neću suprotstavljati i ako bilo ko želi da mu se pridruži ja ću im reći da idu naprijed i da to urade.’

Jedan Ahmadi iz Italije piše da su ga programi koji se na MTA prenose iz Kebabira jako dojmili i za šest mjeseci je u dubini svog srca dao zvajet  bai’ata iako nije potpisao bai’at formu. O kaže da živi sam i da je njegova radost neograničena što je našao istinu Ahmadija islama. On sebe smatra znakom njegove istinitosti i kaže da je prvi put gledao MTA programe u 2008. kad nije znao o Ahmadijatu. Nastavio je gledati MTA programe jer su mu se jako dopadali i postepeno je prihvatio istinu Ahmadijata. Dao je zavjet bai’ata 2013.

Jedan Ahmadi piše iz Alžira da se 1990-tih pridružio Civilnoj odbrambenoj brigadi   zato što su muslimanske ekstremističke grupe provodile terorističke okrutnosti u ime islama i da su ove brigade štitile ljude od njih. On kaže da je u to vrijeme bio udaljen od islama i da je bio zapanjen kad je vidio da muslimani ubijaju muslimane u ime džihada i islama. Pitao se hoće lie Imam Mehdi, kad dođe, također naređivati takvo ubijanje. Jedan njegov Ahmadi prijatelj je razgovarao s njim i objasnio mu stvari i rekao mu o komentaru Časnog Kur’ana koji ga je zadovoljio. Rečeno mu je da je Bog poslao Imama Mehdija prije sto godina u Indiji i da je on osnovao zajednicu. Čuvši ovo on je osjećao kao da je Bog čuo njegove dove i ispunio je bai’at formu.

Uskoro poslije je u snu vidio kako ga neka pobožna osoba uzima za ruku na mračnom polju i ide do obale mora gdje ih je čekao čamac. Tu je bila prisutna još jedna osoba i sva trojica su se ukrcali na čamac. Pobožni čovjek mu je rekao da je on Časni Poslanik s.a.v.s. a da je druga osoba Imam Mehdi i  Obećani Mesija a.s. Čamac je stigao do velikog broda i obojica pobožnih ljudi su mu rekli da se ukrca na brod i pridruži se ljudima na brodu.

Jedan novi Ahmadi piše iz Maroka da je učitelj historije i geografije i uprkos što je blagoslovljen u svjetovnim terminima da je upleten i samo-usredsređene, griješne puteve. Bio je u stanju da dadne zvajet bai’ata što ga je navelo da čita knjige Obećanog Mesije a.s. što je očistilo njegovu unutrašnjost.

Predsjednik našeg Džemata u Japanu piše da je jedan Japanac, s kojim je bio u kontaktu šest mjeseci, bio pozvan nakon što je Huzur u svojoj hutbi petkom  spomenuo ubistvo (šehida) koje s dogodilo u Shiekupuru, Pakistan. Ovaj Japanac je izrazio želju da primi Ahmadijat nakon što je čuo vijesti o ubistvu (šehida).

Amir sahib iz Jagdira, Indija piše da je jedan hindu student vidio moto: ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’ na teki svog kolege koji je bio Ahmadi musliman. Ovaj moto je imao dubok dojam na njega i on je tražio dalje informacije. Date su mu knjige i literatura da čita. Poslije dubokog proučavanja i nakon što je vidio kako Džemat služi ljudima bio je zadoovljan i dao je zvajet bai’ata u martu 2014.

Jedan prijatelj iz Egipta piše: Tako mi Boga ovaj Džemat je istinit. Kad bi samo ostatak svijeta slijedio njegova učenja.’ Rekao je da je izuzetno zahvalan što je njegov otac i onda postepeno njegova ciela porodica dala zavjet bai’ata.

Naš misionar iz Bosne piše da je poslije serije Huzurovih hutbi petkom o popravljanju prakse  tamo uvećan broj na sabah namazu u džematu. Uprkos jako hladnom vremenu, snijegu itd, novi Ahmadi putuju do 10 km da klanjaju namaz u džematu.

Jedan Ahmadi piše iz Makedonije kako njegova žena nije nosila šal. On je izrazio svoju zahvalnost da je poslije slušanja Huzurovog obraćanja ženama na đelsi Njemačke ona prihvatila pokrivanje i napreduje u vjeri.

Ovo je samo nekoliko letimičnih pogleda između bezbroj iznošenja koje Huzur prima u svojim izvještajima o tome kako Bog upućuje ljude istini Ahmadijata, istinskog islama. Ovo su znakovi istinitosti Obećanog Mesije a.s. Ova iznošenja dokazuju, u skladu sa predkazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s., istinu i izvanrednost vjere koju je on donio. Krajnje je za žaljenje da su muslimane privukli takozvani vjerski učenjaci i  odbijaju da prihvate isitnu. Treba činiti dove za muslimanski ummet. Muslimanski svijet je u žalosnom stanju. Muslimanske vođe tlače narod i zbog nedostatka vodstva narod se bori sa svojim vođama. Događaju se sektaška ubijanja. U prošlosti su vlade zaustavljale sektaško nasilje između suni i šija. Sada su same vlade upetljane u ove sukobe. Situacija u Iraku, Siriji i Libiji nekoliko godina postaje sve gora. Sada  je situacija između Saudi Arabije i Jemen također eskalirala i postoji velika opasnost da se borba raširi. Šejtanske sile uspijevaju u slabljenju muslimana. Ranije su činjeni direktni napadi ali sada oni upotrebljavaju svou moć da dodaju ulje i muslimani ne staju da razmisle zašto su pristalice zadnjeg Poslanika s.a.v.s. u takvom haotičnom neredu! Za njih postoji jedan put da izbjegnu propadanje a to je da prihvate Mesiju poslanom od Boga. Da ih Allah osposobi da to učine i da Allah osposobi nas da činimo dove za njih.

Najavljene su dvije dženaze: jedna za umrlog čije je tijelo prisutno, za Intisar Ahmad Ayaz sahiba koji je umro 28. marta sa 50 godina u Bostonu, SAD. On je bio unuk po majci maulana Abdul Ata Jalandhri. Rođen je u Tanzaniji. Bio je pobožna osoba, redovan u učenju Časnog Kur’ana i klanjanju tahadžud namaza. Bio je predan upravi Džemata i Halifatu i služio je Džemat u raznim svojstvima. Bio je vrlo revan u širenju poruke i ljudi su kroz njega prihvatali Ahmadijat. Bio je uzoran sin, brat, muž i otac. Iza sebe je ostavio roditelje, sestre, hudovicu i devet godina starog sina. Da mu Allah oprosti i uzdigne njegov položaj i podari utjehu ucvijeljenoj porodici.

Druga dženaza je za umrlog čije tijelo nije prisutno, za Vasim Ahmada, studenta Đamija Ahmadija u Kadianu. On se utopio u rijeci Beas, Indija. Njegovo tijelo je nađeno poslije četiri dana traganja ali na njemu nije bilo nikakvih znakova i nije izgledalo kao što obično izgleda utopljeno tijelo. Bio je vrlo pametan i vrijedan student koji je uvijek bio na čelu u pogledu obavljanja tahadžud namaza. Iza sebe je ostavio majku, dvojicu starije braće i dvije sestre. Da Allah uzvisi njegov položaj!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp