U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II: Biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s. je naveo da je objavljivanje postera i pamfleta jedan od pet ogranaka koji služe za svrhu njegovog dolaska. On je rekao: ‘Ja sam odlučio da danas objavim pedeset postera kao upotpunjenje dokaza za protivnike i one koji negiraju. Tako da na Sudnjem danu mogu podnijeti Svemogućem Allahu da sam  upotpunio zadatak za koji sam poslan.

Obećani Mesija a.s. je objavio brojne postere čak prije nego što je iznio svoju tvrdnju i nastavio ih je objavljivati do svoje smrti. Svi ovi posteri su riznica za vjerski svijet. Njegova duboka i snažna želja je bila da spasi od uništenja muslimane, kršćane i ljude drugih vjera. I on je za ovo izuzetno marljivo lično radio. Čak njegovi najmanji posteri pokazuju njegovu duboku zabrinutost i sažaljenje za čovječanstvo i njihov popravak.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je Obećani Mesija a.s., uprkos svog slabog zdravlja radio dan i noć. On bi objavio poster i dok njegovi protivnici još ne bi ušutili on bi izdao drugi poster. Neki ljudi su mislili da često objavljivanje postera može imati vrlo štetno dejstvo ali Obećani Mesija a.s. bi govorio da treba udariti dok je željezo još vruće. Njegovi posteri bi podigli oluju protesta. On je ipak nastavljao na njima raditi dan i noć.

U to vrijeme je širenje poruke obavljeno kroz postere koji su imali dvije do četiri stranice. Njihovo objavljivanje je stvorilo uzbuđenje u zemlji. Bilo je štampano hiljadu ili dvije hiljade pamfleta, što je veliki broj za to vrijeme. Ponekad je bilo objavljeno deset hiljada. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je, pošto je Džemat prilično porastao možda trebalo biti objavljeno 100.000 pamfleta.

Prije nekoliko godina hazreti Halifatul Mesih V je dao nalog Džematu da pripremi male pamflete i raspodijeli ih tako da svijet sazna stvarnost islama i da također bude obaviješten da je u ovo doba Bog poslao Obećanog Mesiju da oživi poruku islama.  Raspodjeljivanje pamfleta širom svijeta je bilo vrlo uspješno. Studentima Đamije je naloženo da u Španiji poduzmu ovaj zadatak i studenti Đamije iz Kanade su ih također   raspodijelili u zemljama Cetralne Amerike što je proširilo prenošenje poruke i rezultirao je u tome da su ljudi dali zavjete bai’ata. Pamfleti sa jednom ili dvije stranice trebaju se redovno objavljivati i raspodijeliti.

Hazreti Musleh Maud r.a. je upozorio o privatnom objavljivanju/štampanju pamfleta jer to stvara jedan element samozaljubljenosti. Obećani Mesija a.s. je prenio jednu priču u ovom pogledu. Neka žena je dala da joj se napravi vrlo privlačan prsten ali mu se niko od žena među njenim poznanicima nije divio. Žena je zapalila svoju kuću i sve je izgorilo. Kad su se ljudi okupili ona im je rekla kako je sve uništeno u vatri i da je samo njen prsten spašen. Neko ju je pitao kad ga je napravila i ona je odgovorila: ‘Da me je samo neko prije pitao moja kuća bi bila spašena.’

Prenoseći razna iznošenja Obećanog Mesije a.s. i njegovih ashaba hazreti Musleh Maud r.a. je rekao kad su Afganistanski šehidi bili kamenovani oni su hrabro prihvatili ovu situaciju. Oni su jedino molili (Allaha) za uputu onih koji su ih kamenovali. Žarka Božija ljubav preobražava način na koji osoba misli i riječi te osobe imaju veliki dojam i njegovo lice isijava duhovnim sjajem. Hiljade su došli da vide Obećanog Mesiju a.s. u Kadianu i vidjevši njegovo lice rekli su da ovo ne može biti lice lažova i prihvatali su ga a da nisu čuli nijednu riječ koju je izgovorio.  Čak i sada ljudi vide slike Obećanog Mesije i prihvataju ga.

Obećani Mesija a.s. je govorio da su u to vrijeme u njegovom Džematu bile tri vrste ljudi. Oni koji su čuli njegovu tvrdnju i pokušali da je razumiju i onda postali Ahmadi muslimani. Oni su znali svrhu njegovog dolaska i također su znali da trebaju činiti žrtve baš kao što su i zajednice ranijih poslanika morali činiti žrtve. Onda ima nekih koji su se pridružili Džematu samo zbog hazreti Nur ud Dina r.a. koji je bio njihov učitelj i oni su ga smatrali plemenitim i mudrim, i dali zavjet bai’ata zato što je on dao bai’at.  Oni nisu razumjeli mudrost u pozadini dolaska Obećanog Mesije a.s.  i svrhu njegove misije. Onda su tu bili neki mladi ljudi koji su se pridružili Džematu zato što su bili željni da budu dio zajednice muslimana i zato su se pridružili Džematu. Kad su uvidjeli da je suštinski cilj Džemata bio vjerski oni su ga napustili. Oni su bili željni da budu dio organizacije i zato što nije bilo moguće imati takav aranžman među drugim muslimanima oni su se pridružili Džematu. Oni su misiju Obećanog Mesije a.s. smatrali organizacijom a ne vjerskom zajednicom. Zaista, organizacije napreduju na drugačiji način nego vjera. Za napredak vjere neophodan je  visok moral, osjećaj žrtvovanja, namaz, post, oslanjanje na Boga i poslušnost Njemu. Možda svijet na ove osobine gleda kao na ludilo ali u Božijim očima su ovi ljudi najmudriji.

Čak u sadašnjem dobu ima nekih mladih muslimana koji imaju pogrešan zanos  i samo su željni da imaju grupu muslimana koja će im dati osjećaj muslimanskog identiteta. Izvještaji pokazuju da oni nemaju nikakvog znanja o vjeri.

Ako mislimo da možemo reći laž kad je to potrebno, prevariti i izigrati druge kad je potrebno i ogovarati i biti pakosni kad je potrebno onda trebamo zapamtiti da nikada nećemo sudjelovati u napretku koji je obećan Obećanom Mesiji a.s. U stvarima vjere ovi aspekti nemaju nikakvih blagoslova, naprotiv, oni nose Božije prokletstvo.

Govoreći o ranijim vremenima kad su učitelji u školama u Kadianu bili većinom Arja (hindu), hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da će arja učitelji usmjeravati dječake da ne jedu meso. Dječaci bi išli kući i rekli to svojim porodicama.  On je prvog dana u vladinoj prvostepenoj školi rekao kako mu je od kuće bio poslan ručak. Otišao je i sjeo pod jedno drvo da pojede ručak koji je bio napravljen s jetrom.  Drugi muslimanski dječak, koji je bio malo stariji, došao je do njega i izrazio iznenađenje što on jede ‘maas’ (meso), termin koji su koristili Arja učitelji. Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je on prvi put čuo termin ‘maas’ i nije imao pojma šta to znači. Kad je ovaj događaj došao do Obećanog Mesije a.s. on je rekao da nije važno kako, ali da trebaju biti učinjene žrtve i da trebamo otvoriti svoju prvostepenu školu. Kasnije je Navab Muhammed Ali Khan sahib bio jako željan da otvara škole i kad se preselio u Kadian tamo je otvorio srednju školu. Uslijedila je visoka škola za koju je trebalo vremena da se razvije. U vrijeme pisanja je hazreti Musleh Maud rekao da je u Kadianu bilo oko 1700 učenika i ako se ubroje djevojčice tamo je bilo oko 3000 učenika. Kasnije je formirana Medresa Ahmadijjat i svake godine su iz nje izlazili diplomirani misionari.

U ranim danima članovi Džemata su većinom bili ljudi niskih primanja i bilo je samo nekoliko imućnih pojedinaca. Tako da je hazreti Halifatul Mesih I r.a. opazio da prema Kur’anu i hadisima na početku važni i ugledni ljudi ne vjeruju Božijim poslanicima i zato je ovo bio znak istinitosti Obećanog Mesije.

Danas, Božijom milošću Džemat vodi stotine škola i koledža širom svijeta i među članovima Džemata su istaknuti stručnjaci i važni ljudi. Na nekim mjestima su Ahmadi muslimani članovi nacionalnih parlamenata i u Africi mnogi Ahmadi muslimani imaju visoke ministrijske položaje. Oni su ne samo stekli visoke položaje u svjetovnim terminima nego su također pojačali iskrenost.

U ranim danima Ahmadijat se suočio sa grubošću na svim frontovima. Među drugim stvarima mualvisi su donijeli ukaze protiv Ahmadi muslimana i oni koji su zli koristili su ove ukaze da provode svoju poročnost. Ahmadi su bivali izbačeni iz svojih kuća i otpuštani sa posla. Njihov imetak je oduziman. Mnogi su se iselili u Kadian i ovo je stavilo ogroman pritisak na mala sredstva u Kadianu. Pa ipak, iznenađujuće je da su hiljade ljudi imali hranu dva puta dnevno i ljudi Kadiana su otvorili svoja vrata onima koji su doselili i cijele porodice su boravile u jednoj sobi koju su im domaćini ponudili. Svako jutro je donosilo nove kušnje baš kao što je svaka noć donosila nove kušnje i suočavanje sa novim odgovornostima. Međutim, čvrsto vjerovanje u: ‘Zar Allah nije dovoljan robu Svom?’ … (39:33) smanjilo je ove uporne  teškoće.

Danas su Ahmadi proganjani u svijetu većinom u Pakistanu, pa ipak situacija nije kao što je nekad bila. Ahmadi muslimani su se iselili u sve dijelove svijeta. Kad su suočeni sa teškoćema Božije riječi su im i danas potpora. Otvorena Mesijina kuhinja danas radi u svim dijelovima svijeta. Allah nas nikada nije ostavio i ako ostanemo povezani s Njim On nas neće ostaviti ni u budućnosti. Zaista su potrebne žrtve  koje Ahmadi rado daju i svaka žrtva, Božijom milošću otvara nove puteve.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je jedan hindu imao iskrenu vezu s Obećanim Mesijom a.s., u tolikoj mjeri da je Obećani Mesija a.s. ponekad posuđivao novac od njega. Razlog za ovu iskrenost je što je on vidio nekoliko znakova Obećanog Mesije a.s. dugo vremena prije njegove tvrdnje. Oni su dijelili smještaj u Sialkotu kad je jedne noći Obećani Mesija a.s. ustao i u njegovo srce je bio stavljen osjećaj da je kuća opasna. Zato je probudio svoje prijatelje i predložio da isprazne kuću. Oni su prigovarali da su ih uznemirili dok spavaju i rekli su da nema ničega pogrešnog, da je to bila samo njegova zamisao i vratili su se na spavanje. Za to vrijeme se ovaj osjećaj Obećanog Mesije a.s. još više pojačao i ponovo je rekao svojim prijateljima kako može čuti zvuk škripe sa plafona i da trebaju izaći napolje. On je ustao ustrajan i ovi prijatelji nisu imali izbora nego da se slože. Obećani Mesija a.s. je bio uvjeren da će tako kuća ostati sigurna zato što je on bio u njoj i bio je od Boga zaštićen i zato je tražio od svojih prijatelja da oni prvo izađu napolje. Kad su njegovi prijatelji bili napolju, samo što je on također iskoračio iz kuće krov je propao.

Obećani Mesija a.s. je kazivao o jednom događaju kad je putovao u konjskoj nosiljki iz Amritsara. Vrlo krupan hindu čovjek je prvi utrčao unutra i sjeo ispruženih nogu. Obećani Mesija a.s. je sjeo na vrlo malom prostoru koji je preostao. Bilo je ljeto i vrelina je bila nemilosrdna. Allah je tako htio da je mali oblak išao pravo s nosiljkom cijelim putem do naselja Batala pružajući tako potreban hlad. Ovaj hindu je bio primoran da kaže: ‘Ti si izgleda posebna časna Božija osoba.’

Zaista Božije postupanje prema Njegovim robovima može biti iznenađujuće za druge da vide. Međutim, to je uvjetovano potpunom predanošću Njemu. Izvana Božiji ljudi možda budu poniženi u očima svijeta ali na kraju oni budu počaščeni.  To počinje predanošću Bogu koja na kraju bude nagrađena Božijom pomoći.

Jedan ljubitelj Obećanog Mesije a.s. Munshi Ahmad Jan sahib umro je prije tvrdnje Obećanog Mesije. Međutim, sa svojom oštrom duhovnom pronicljivošću on je prepoznao mesijanske odlike Obećanog Mesije a.s. Prije nego što je umro savjetovao je svojoj djeci da, pošto o napušta svijet, trebaju obratiti pažnju na to da će Mirza sahib sigurno iznijeti tvrdnju i savjetovao ih je da ga prihvate. U svojoj mladosti je Munshi sahib služio jednog Pira (sveca/starješinu) dvanaest godina vozeći kamen mlina kao stoka i ovaj Pir mu je usadio duhovno znanje. Ljudi koje su smatrali duhovnim bili su izuzetno škrti u prenošenju znanja ljudima. Obećani Mesija a.s. je ne samo dao sve duhovno znanje svijetu nego je također otkrio stvari dotada nepoznate. Međutim, kao što je hadis predvidio, ljudi nisu marili. Na izgled duhovni ljudi se ne mogu nadmetati s onim koji je poslan od Boga osobito za zadatak popravljanja svijeta, da uveća njihovu duhovnost i da ih dovede bliže Bogu.

Obećani Mesija a.s. je rekao da ga je Bog poslao da ukloni gorčinu koja se razvila u odnosu između Boga i Njegovog stvaranja i da je ponovo nadomjesti ljubavlju i iskrenošću. Da otkrije vjerske istine koje su postale skrivene od očiju svijeta i izloži model duhovnosti koji je bio zakopan pod tamom sebičnih želja! I više od svega drugog da ponovo zasije mladicu svjetle Božije Jedinstvenosti koja je napustila svijet.

Najavljene su dvije dženaze u odsustvu (mrtvih tijela). Za Numan Ahmada Anjum iz Karačija koji je ubijen 21. marta kad su naoružani napadači pucali u njega dok je bio u svojoj radnji. Vlasnik radnje blizu njegove obavijestio je njegovog brata koji je došao blizu mjesta događaja, pozvana je hitna pomoć ali Numan Anjum je umro na putu do bolnice. On je rođen u Rabvi 1985 i bio je Mussi.  Bio je predan mladi Ahmadi musliman. Neprijatelji Ahmadijata su mu prije prijetili i on je svojoj mlađoj braći rekao da budu pažljivi. Da Allah uzdigne njegov položaj!

Inžinjer Faruk Ahmad Khan sahib, zamjenik predsjednika Džemata u oblasti Pešavar umro je u saobraćajnoj nesreći. Rođen je 1954 i premda je Ahmadijat došao u njegovu porodicu ranije, njegova porodica se pridružila Lahori džematu. Faruk sahib je dao zavjet bai’ata 1989 vraćajući se u Ahmadija džemat. Bio je mussi. Da mu Allah oprosti i ima milosti prema njemu!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp