U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Posjeta Irskoj

Kratki sadržaj

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Prema učenjima islama, osnove vjere islama su samo dvostruke. Ili možemo reći da su njegova učenja bazirana na dva glavna cilja. Prvo, razumijevanje Jednog Boga i prepoznavanje Njegovog postojanja – da Ga istinski volimo i pokoravamo Mu se u skladu sa zahtjevima ljubavi i poslušnosti. Drugi cilj je da sve svoje sposobnosti koristimo u služenju i samilosti prema Božijim ljudima i da budemo zahvalni i milostivi prema svima, od kralja do obične osobe.’

On je također rekao: ‘Učenje islama je dvostruko: prvo je o pravima Allaha a drugo o pravima ljudi. Prava Allaha uključuju da Ga smatramo vrijednim pokornosti a prava ljudi uključuju samilost prema Božijim stvorenjima. Nije dobro da nekoga povrijedimo jednostavno zbog vjerskih razlika.’

Veliki je broj drugih sličnih izlaganja i pisanja Obećanog Mesije a.s. koji nam skreću pažnju na naše obaveze – stvar koju svijet trenutno treba. Ovo je zaista učenje koje, kad bude predstavljeno svijetu zapanji ih. Kad budu dalje objašnjene odike i detalji islamskih učenja njihova zapanjenost se uvećava zato što je na općem nivou nemuslimanima rečeno samo od strane anti-islamskih krugova da je islam ekstremistička vjera koja otima prava drugih. Oni se, kao dokaz ovome pozivaju na prakse određenih muslimankkih organizacija što nažalost neke muslimanske organizacije i ljudi čine.

Stvarnost bude otkrivena kad se svijetu predstave primjer Časnog Kur’ana, blagoslovljeni uzor Časnog Poslnaika s.a.v.s. i ispravno upućenih Halifa (Halifat e Rašida) i drugih ashaba. I kad im se objasni da je u ovo doba poslan Obećani Mesija a.s. s ovim učenjem koje Ahmadija muslimani nastoje da raznesu kao i praksu, svijet vidi! Huzur je rekao da je opazio da, kad činjenice budu dobro objašnjene to ima značajan dojam čak na tvrde klevetnike.

Danas je Huzur dao neke detalje o tome kako je u toku Huzurove nedavne posjete Irskoj njegovo objašnjnje islamskih učenja u toku hutbe petom i njegov govor na prijemu imao pozitivan dojam na naše goste u Galwayu. Huzur je rekao da su Ahmadi vjerovatno vidjeli prenos oba ova događaja na MTA. Nadalje je Huzur objasnio islamska učenja u toku intervjua, razgovora sa političarima i raznim visoko obrazovanim ljudima koji su to vrlo dobro primili. Huzur je rekao da je dobra odlika Iraca da otvoreno izraze svoje pozitivne ili negativne dojmove, ili ako im se ne dopada ono što čuju oni zadrže vlastiti savjet i ne hvale nešto nepotrebno.

Dan nakon Huzurovog dolaska u Irsku tamošnji Džemat je orgnaizovao sastanak u Kući Parlamenta s nekim parlamentarcima uključujući govornika naconalnog Parlameta. On je vrlo sposoban, otvorenog uma i poštena osoba. On je rekao da  zna o Džematu i vrijednostima poslova koje provodi i rekao je da je Džemat u Irskoj, iako je  malobrojan da je vrlo aktivan. On je također lično vidio napore Džemata u Africi. Huzur mu je dao dalje informacije o služenju Džemata u Africi uključujući izgradnju bolnica, omogućavanje pitke vode i druge humanitarne radove.  Ono što je najviše iznenadilo govornika bilo je da studenti u našim školama u Africi su slobodni da slijede vlastito religijsko proučavanje i nisu obavezani da proučavaju islam. Bio je iznenađen zato što kršćanske škole samo poučavaju Bibliji. Ovaj govornik je također rekao kako na nekim mjestima također ima kršćanski ekstremista ali se kršćanstvo nikda ne krivi zbog njihovih postupaka. Međutim, prijestup bilo kojeg muslimana je pripisan njegovoj religiji.

Huzur je rekao da se susreo s mnogim parlamentarcima u srdačnoj atmosferi. Huzur im je rekao o dolasku Obećanog Mesije a.s. u skladu sa predkazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. Možda neki političari misle kako mi volimo da se držimo odvojeno od drugih musliana. Postavljeno je jedno pitanje Huzuru o mogućnosti platforme da se sastanemo sa svojim muslimanskim protivnicima radi razovora. Huzur im je rekao da smo mi uvijek spremni ali da druga strana neće doći. Huzur je objasnio kako je nedavno BBC planirao program u kojem je bio pozvan naš član tima da predstavlja svoje mišljenje i pozvana je također i druga strana. Kad su uvidjeli da će Ahmadi biti na pragramu oni su odbili da dođu. Oni znaju da nemaju ništa u odgovoru na naše činjenice i argumente osim laži. Huzur je rekao da su u Parlamentu Irske također govrili o slobodi žena i oni su time bili zadovoljni. Što se tiče sektarizma Huzur ih je obavijestio da je podijeljenost predkazana u islamu prije dugo godina i također je bio temeljni razlog za formiranje Ahmadija Džemata. Sve informacije su bile vrlo dobro primljene.

Petorica parlamentaraca s kojima se Huzur susreo u Dablinu također su došli na prijem u petak uveče u Galwayu koji je održan poslije otvaranja džamije. Drugi gosti na prijemu uključivali su pet senatora, članove gradskog vijeća, šefa nadzornika policije Galwaya, predstavnik biskupa Galwaya koji je također biskup na svoju ruku, kancelari, doktori, učitelji, inženjeri, pravnici i drugi. Prijem je održan u srdačnoj atmosferi.

Jedan Irski policajac je rekao da je prijem uzdigao njegov duh i da je bio izuzetno impresioniran Huzurovim govorom. On je rekao kako se njegovo mišljenje o islamu potpuno promijenilo. Rekao je da ima prijatelja koji živi u Saudiskoj Arabiji i da je ono što mu on govori o islamu potpuno suprotno onome što je čuo na prijemu.

Zamjenik gradonačelnika Galway oblasti rekao je da je bio vrlo obradovan kad je vidio  da su se na prijemu okupile zajedno razne religije i da je Ahmadija Džemat dobro došao u Galway.

Zamjenik govornika Nacionalnog Parlamenta rekao je da je prijem bio vrlo lijep događaj i da je Huzurov govor pun ljubavi i mira bio izuzetno ohrabrajući. On smatra da je poruka ljubavi najsnažnija.

Jedan drugi gost bio je zadovoljan što je prisustvovao prijemu i sada će ovu poruku koju je primio uputiti drugima.

Drugi gost je rekao da je bio ohrabren kad je vidio ljude raznih odgoja i obrazovanja da se okupljaju zajendo na prijemu. On se nada da će ovaj prijem oglasiti slobodoumnost i otvorenost u Irskom društvu tako da svako može živjeti zajedno u pozitivnoj atmosferi i da može biti stvorena izvanredna budućnost za Irsku.

Huzur je rekao da je takvo učenje islama koje Džemat širi da čak primorava druge da to posvoje.

Drugi gost je rekao da nema sumnje da se ljudi ovih dana boje islama. Međutim, on smatra da je na prijemu prenesena pouka o religijskoj toleranciji i da je Huzur upoznao goste o islamskom učenju ljubavi i mira koje smatraju krajnje uvjerljivijim. Smatra da je mnogo naučio iz ovog događaja.

Jedan gost smatra da se Huzur dotakao vrlo značajnih stvari u svom govoru i svako ko je slušao Huzura izgledao je impresioniran. Također je opazio da je Huzur spomenuo oprečnosti unutar svijeta islama danas.

Mnogi gosti su izrazili smatraju da su na prijemu našli isitnska učenja islama. Mnogi misle da je Huzurov govor bio ispunjen mudrošću i dotakao je srca. Bili su impresionirani Huzurovom porukom mira i njegovim objašnjenjem o džihadu i smatraju da ime džamije prenosi poruku sklada i sporazuma.

Jedan kancelar iz Galway oblasti želio je da naša poruka odjekne u svijetu i također da postanemo istinski ambasadori Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur je rekao da ovdje vidimo kako kršćani ne samo izražavaju poštovanje  prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. nego također mole (Boga) da njegova poruka bude rasprostranjea.

Jedna gospođa koja je bila gost iz Obrazovne fondacije Dablina je pohvalila ime džamije i rekla je da ju je Huzurov govor obavijestio o položaju hazreti Merjem u islamu i kako ju je Časni Kur’an pohvalio. Ona smatra da je ovo prekrasan aspekt koji se trba reći svim kršćanima koji su protiv islama. Ona je rekla da nije imala nikakvog znanja o islamu ali je bila na odgovarajući način impresionirana poslije slušanja Huzurovog govora.

Jedna gospođa novinar rekla je da nije bila upoznata sa islamom ali da je potrošila cijeli dan u džamiji i da je slušala hutbu petkom i također Huzurov govor na prijemu. Rekla je da je iz svega ovoga mogla izvesti zaključak da je islam miroljubiva religija i da je lično iskusila kako su Ahmadi učtivi.

Jedana gospođa gost rekla je kako je jedina slika koju je imala o islamu bila ona koju mediji pohranuju. Međutim, da je poslije slušanja Huzurovog govora cijenila islamsku miroljubivu poruku.

Jedan kancelar je rekao da je prije mislio kako su svi muslimani onakvi kako su ih mediji oslikali ali da je bio izuzetno impresioniran Huzurovim govorom, pogotovu njegovom porukom mira i motom ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’. On je rekao da nema sumnje da Ahmadi prakticiraju ono što ispovjedaju. Smatra da svijet ima veliku potrebu za ovom porukom i treba im reći da u islamu postoji zajednica koja jedino širi poruku ljubavi.

Huzur je rekao da, umjesto da jednostavno budemo radosni ovi komentarima trebamo shvatiti da oni uvećavaju naš osjećaj odgovornosti.

Jedna gospođa gost rekla je da je svako bio malo napet prije dolaska na prijem ali da su bili uvjereni nakon što su čuli šta je Huzur rekao u svom govoru da će gosti koji su prisutni imati neku strepnju i strahovanje o islamu.

Jedan novinar gost je rekao da je Huzurov govor poticao na razmišljanje. Također je cijenio to što je Huzur spomenuo u svom govoru da su ekstremisti izopačili učenje islama. Smatra da je Huzur predstavio fino učenje islama i rekao da je stekao mnogo znanja. Rekao je da jedanaest godina poznaje Džemat ali da je tog dana njegovo poštovanje prema Džematu dalje poraslo.

Jedna članica Nacionalne skupštine je prvo izrazila svoju zahvalnost. Ona je rekla da je upoznata da su Ahmadi aktivni članovi društva i kako su Ahmadi žene davale za dobrotvorne svrhe.

Huzur je rekao da je dobro biti uključen u dobrotvorne svrhe jer ovo predstavlja Džemat drugima i otvara dalje puteve širenja poruke.

Šef nadzornika policije Galwaya rekao je da je imao privilegiju da prisustvuje prijemu. Rekao je da je vrlo dobro upoznat da islam Ahmadija ne unapređuje ekstremističke poglede nego poučava religijskoj toleranciji.  On je rekao da je bio radostan što smo odabrali Galway da izgradimo džamiju. On je dao uvjerenje u svom svojstvu kao policiski službenik da će Džematu dati sigurnost i zaštitu!

Huzur je rekao kako u Pakistanu i drugim zemljama su naše džamije demolirane i oskrnavljene i da je sve ovo učinjeno u ime islama, a ovdje u kršćanskom svijetu ljudi su počašćeni što smo izabrali njihov grad da izgradimo svoju džamiju. Na mjestima kao što je Indonezija i Pakistan protiv nas se poduzimaju ekstremistički postupci u prisustvu i uz podržavanje policije a policija kršćanske zemlje nam daje uvjerenje o sigurnosti. Dok su ovi ljudi posvojili moral kojem islam poučava, muslimani su to napustili!

Iskusni političar koji je prvi put bio izabran 1999. i služio je kao ministar za zajednice i zemljoradničke poslove od 2002. do 2010., i 2010, je postao je ministar za društven zaštitu. Rekao je  da je također prisustvovao svečanosti polaganja kamena temeljca ove džamije 2010. I da mu je bilo drago da prisustvuje njenom otvaranju. On je rekao da je bio veoma impresioniran učenjem ljubavi i skladom Džemata i da je Džemat dokazao da radi na karakteristikama duha svojh visokih ciljeva. On je rekao da je bio izuzetno impresioniran načinom na koji je Džemat održavao svjetske religijske konferencije i doveo zajedno razne religije na jednoj platformi.

Vlasnik kompanije zvučnog sistema koji je pomogao sa radom na džamiji rekao je da je katolik i da ide u crkvu. Međutim, rekao je da je osjećao promjenu u svom životu poslije dolaska u džamiju gdje je našao mir. Rekao je da u crkvi nikada nije mogao spoznati Boga ali kad je bio očevidac Huzurovog predvođenja namaza spoznao je Boga u džamiji. Rekao je da je pao na sedždu s Huzurom i premda ne zna namaz, ponavljao je poze namaza Ahmadi muslimana i rekao da je činio mnoge molitve za Ahmadi muslimane dok je bio u položaju sedžde.

Štampa je veliki izvor širenja poruke islama. U Irskoj je TG5 jezički Irski TV kanal sa 5 miliona gledalaca dao vijesti o džamiji i pokazao Huzura kako održava hutbu petkom. Radio stanica RT radio sa jednim milionom slušalaca također je snimio Huzurovu hutbu i intervjuisao Huzura i prenio interviju u cjelosti bez ikakvog popravljanja i izmjena. Radio prestavnik RT je pitao Huzura da se, dok je moto Džemata ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’ u muslimanskom svijetu događa suprotno i zar to ne zabrinjava Huzura? Huzur mu je odgovorio da islam poučava da ne činimo okrutnosti, da ne proganjamo druge i da je ovo istinski islam koji mi slijedimo. I da je ovo na bazi našeg mota ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’. Islam nas poučava da je Bog Jedan i da je Muhammed Njegov Poslanik i da je Bog Gospodar svih svjetova i da je rečeno o Časnom Poslaniku s.a.v.s. da je milost za sve svjetove, za cijelo čovječanstvo. Sada, kad je vjerovanje da nema Boga osim Jednog Boga Koji hrani i održava sve svjetove i da je jedan Poslanik koji je milost za cijeo čovječanstvo, kako onda može islamsko učenje imati bilo šta sa otimanjem prava drugih? On je pitao Huzura o Talibanima i ISIS i Huzur mu je rekao da su oni u zabludi i da nisu u pravu. On je pitao o Huzurovom mišljenju o svjetskoj situaciji. Huzur mu je rekao da svijet naglo  postaje progutan u neredu i nemiru. Ovo se ne dešava samo u muslimanskom svijetu nego i  istočno-evropske zemlje također idu ovim putem. Ako se ne pokaže strpljenje, ako se ne ulože napori onda na nama može biti velika nesreća koja će biti Treći svjetski rat. Ovo je također bilo spomenuto u njihovim vijestima. Naš predsjednik Irske i misionar na dužnosti također su bili intervjuisani. To je prenio Galway FM radio sa više od stotinu hiljada slušalaca. Irske novine Times su nacionelne novine. One su prenijele vijesti o nama na tri četvrtine stranice sa Huzurovom slikom i slikom džamije. One su također intervjuisale Huzura i objavile neke od njegovih navoda. Ove novine imaju 181.000 čitaoca dok ih na internetu gleda 184.000.

Dok je intervjuisao Huzura novinar ovih novina je pitao o razlici između Ahmadi i drugih muslimana. Huzur je objasnio da je razlika tačno u skladu sa predkazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur im je rekao, dok su džamije ne-Ahmadi muslimana pune klanjača one su lišene upute i da naše riječi nisu samo puke riječi da je reformator bio potreban i da je došao, i prazne riječi da halifat može biti utemeljen samo zato što neko tako kaže. Huzur je objasnio da su uz sve ovo bili nebeski znakovi  kao što su pomračenje sunca i pomračenje mjeseca.

Sve u svemu, mediji, uključujući televiziju, radio i novine, su dali dobre izvještaje i Džemat je imao pozitivno predstavljanje. Huzur je rekao da gdje  god mi gradimo džamije Allah stvori izvanredne mogućnosti za širenje poruke istinskog islama. Huzur je rekao da je to također bila velika Allahova naklonost da su njegova putovanja u inostranstvo bila od Boga izvanredno blagoslovljena.

Svi ovi blagoslovi otvaraju nove puteve širenja poruke i predstavljanje Džemata u skladu sa Božijim obećanjem koje je dao Obećanom Mesiji a.s. Naš napor je vrlo mali ali prima neograničenu milost i blagodat Božiju što dalje ojačava vjeru svakog Ahmadi muslimana.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Iznenađujuće je da oči ovih ljudi nisu otvorene čak iako Uzvišeni Allah čini da istina u izobilju dolazi do izražaja i snažno u potporu naše misije. Također je Allahov put da optužbe onih koji optužuju druge za neistinu privlače Njegove znakove.’ Obećani Mesija a..s je također rekao: ‘Jedanput mi je neki protivnik napisao pismo i rekao da su ljudi učinili sve što su mogli da nam se suprotstave. Ali da oni ne razumiju jednu stvar, a to je da uprkos ovog suprotstavljanja mi uspijevamo u svemu!

Huzur je rekao kako ljudi još uvijek i danas postavljaju ovo pitanje ali Božija pomoć i potpora su uz Obećanog Mesiju a.s. koju oni ne žele da vide. Njihove takozvane vođe su navukli vunu preko svojih očiju na takav način da umjesto da posebnu za svjetlom oni traže mrak. Oni stalno doživljavaju Božije nezadovoljstvo ali ih nije briga. Prirodne nesreće, žalosno stanje muslimanskog svijeta i ubistva i zločin ne primoravaju ih da se zamisle o tome ša im se doađa! Jesu li oni primaoci Božijih blagoslova i tako također privlače svijet blagoslovima ili oni odbijaju svijet? Da Allah učini da izađu iz zamke takozvanih samoslužećih vođa i prakticiraju istinsko učenje islama i prihvate imama koji je poslan od Boga! Oni nastavljaju da ubijaju ljude ali da li dobivaju ikakav unutrašnji mir ubijanjem jednog Ahmadi muslimana? Ako ne svakodnevno onda sedmično stotine njihovih bližnjih bude ubijeno! Vlada metež i uzenmirenost svuda u Pakistanu. Huzur moli Boga da nas osposobi da kako treba ispunimo svoje obaveze.

Huzur je rekao da će dans poslije džume namaza klanjati dženazu za jednog šehida. Rekao je da će također klanjati dženazu za jednog umrlog čije je tijelo prisutno i još jednu dženazu u odsustvu (umrlog tijela).

Prvo je dženaza je za dr. Rubinu Kerim sahibu, ženu dr. Abdul Monim sahiba iz Irske koja je umrla 27. Septembra. Ona je došla u Irsku 2000. i služila je u ženskoj Leđna organizaciji u raznim svojstvima. Od 2009. do smrti služila je kao zamjenik predsjednika istočne oblasti Irske. Godinama su klanjali džumu namaz u njenoj kći. Bila je izuzetno gostoprimljiva osoba, redovna u obavljanju namaza, bila je od ibadeta i društvena. Imala je vrlo strpljivu i zahvalnu prirodu i bila je na čelu finansijkih žrtvovana. Bila je vrlo čestita, iskrena gospođa. Bolovala je od raka neko vrijeme ali je ostala izuzetno čvrsta. Otišla je da vidi Huzura pokazujući veliku kuraž. Njena jedina briga je bila da njena mala djeca odrastu u ovom okruženju i tražila dove od Huzura. Nije mogla prisustvovati svečanosti otvaranja Merjem džamije i umrla je narednog dana. Iza sebe je ostavila muža i dva sina koji su vakf e nau djeca.

Dr Mubashir Ahmad Khosa šehid ubijen je u Mir Pur Khas, Pakistan 22. Septemba. Radio je na svojoj klinici za homeopatiju gdje su dvojica nepoznatih muškaraca došli na motorima. Jedan od njih je otišao u kliniku i ispalio pet ili šest metaka na šehida u glavu i prsa i on je na mjestu bio mrtav. Porodica ovog šehida potiče od Dera Ghazi Khana i njegov otac je također morao podnositi proganjanje zato što je Ahmadi musliman. Khosa sahib šehid je preselio u Mir Pur Khas 1995. i otvorio svoju kliniku. Allah mu je podario veliku moć liječenja i feudalne gazde te oblasti su mu dolazili radi liječena.

Svako u toj oblasti je znao da je ovaj šehid bio Ahmadi ali nije bilo nikakvog suprotstavljanja. U tolikoj mjeri da imam džamije uz njegovu kliniku nikada nije rekoa ništa protiv Džemata i bio je u dobrim odnosima sa šehidom. Huzur je rekao da s Božijom milošću još uvijek postoji neki maulvi sahib sa pristojnošću u Pakistanu, da ih Allah dalje uputi. Šehid je služio Džemat u mnogim svojstvima i bio vrlo naklonjen da služi drugima (hizmeti halk) i bio je na čelu kad je trebalo činiti žrtve. Bio je jednostavne prirode i imao je veliku ljubav prema halifatu. Bio je blagog govora i strastven u poslušnosti i dostojanstvn. Napustio je naviku žvakanja paan (pripremljen betel list) zato što je smatrao da to smeta njegovom učenju salavata. Bio je muusi i iza sebe je ostavio roditelje, ženu, dvije kćeri i dva sina. Obje njegove kćeri su studenti medicine. Da Allah bude Pomagač njegovoj porodici i ispuni želje koje je imao za svoju djecu.

Al Hajja sestra Naima Latif, žena Al Haaj ud Din Latifa, predsjednika Zion džemata i zamjenika Amira SAD umrla je 23. septembra nakon bolesti. Rođena je 1939. u kršćansko porodici i obrazovala se na univerzitetu Zapadne Virdžinije. Radila je kao volonter u medicinskom odjeljenju SAD armije. Primila je Ahmadija islam 1974. i vrlo brzo je napredovala u vjeri kroz lično proučavanje u tolikoj mjeri da, kad se susrela sa hazreti Halifatul Mesihom IV r.a. na đelsi VB 2000. on je rekao da izgleda kao da je rođena Ahmadi muslimanka.

Sestra Naim Latif  nikda nije propustila džumu namaz i bila je redovna u prisustvovanju programima Džemata. Nikada nije propustila post u ramazanu i u skladu sa sunnetom je svake sedmice dobrovoljno postila. Također je imala iskustvo obavljanja itikafa. Bila je na čelu služenja drugima i uvijek je omogućavala prevoz starijima i slabim koji nisu mogli otići u džamiju. Obavila je hadž sa svojim mužem 2002. Sestra Naima je naučila svoju djecu da uzmu dopust iz škole da bi prisustvovali džumi namazu i unapređivala praksu učenja Časnog Kur’ana poslije fadžr (sabah) namaza u svojoj porodici. Djeca iz komšiluka bi se pridruživala njenoj djeci u toku magrib (akšam) namaza.

Sestra Naima Latif bila je na čelu u finansijom žrtvovanju. Dala bi za džamiju sav nakit koji joj je muž kupio na poklon i kasnije je u životu rekla svom mužu da umjesto da joj kupi poklone da direktno dadne za fond Džamije pošto je ona sav nakot koji joj je on kupio dala za tu svrhu. Imala je vrlo predusretljivu prirodu i mrzila je ogovaranje. Ako bi ikada čula da neka žena kaže nešto negativno o nekome, otvoreno bi rekla da ne želi jesti meso druge osobe. Niko se nije usuđivao da ogovara u njenom prisustvu. Huzur je rekao: Kad bi samo sve naše žene kao i muškarci posvojili ovaj put, mnogi naši problemi i prekidi odnosa bi bili riješeni.

Sestra Naima Latif je imala revnu ljubav prema Halifatu. Prihvatila je kako treba pokrivanje nakon što je slušala govor hazreti Halifatul Mesih III r.a. o značaju pokrivanja. Jedno vrijeme je bila jedina žena u svojoj oblasti koja je nosila islamski način pokrivanja. Redovno je pisala Huzuru za dove i kad god bi došla na đelsu, susrela bi se sa Huzurom i imala je vezu izuzetne predanosti.  Služila je u nacionalnoj ženskoj orgaizaciji Leđna SAD u mnogim svojstvima i bila je muusi.  Iz sebe je ostavila muža Jalal ud Din Latil sahiba, jednu kćer i tri sina. Njena porodica je vrlo iskrena i predana Džematu, vjerovatno je njena kći otišla više napred u iskrenosti nego drugi jer dolazi svake godine na đelsa salanu VB. Da Allah uzdigne položaj sestre Naime Latif, da joj oprpsti i čuva je u Svojoj milosti. Da Allah dadne čvrstinu njeno porodici i da uvijek otkloni njihove teškoće!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp