U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Tražite Allaha kroz poslušnost Poslaniku s.a.v.s.

Kratki sadržaj

Allah kaže u Časnom Kur’anu: ‘O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas poziva da vam dadne život.’ (8:25)

Zaista, Allah šalje Svoje poslanike da dadnu duhovni život ljudima i On nam je kroz    Časnog Poslanika poslao  potpuni i savršeni Šerijat u formi Časnog Kur’ana i učinio Časnog Poslanika s.a.v.s. njegovim utjelovljenjem. Ovo su osjećali i mislili oni  koji su mu bili blizu i što je osoba bila bliže njemu to je njegovo shvatanje o ovome bilo veće. Više nego bilo ko drugi žene Časnog Poslanika s.a.v.s. su bile svjedoci njegovom visokom moralu i kad ga je jednom hazreti Ajša bila upitana o njemu njen odgovor je bio da je on bio utjelovljenje Časnog Kur’ana. On je prakticirao sve što Časni Kur’an kaže.

Božiji poslanici su uzori i u naprijed spomenutom ajetu objašnjeno je spominjanje Boga skupa sa poslanicima da oni kažu i rade sve što Bog kaže.  Božije poslanike treba slijepo slijediti da se postigne duhovni život i naravno rečeno je o Časnom Poslaniku s.a.v.s. da je neophodno da ga slijedimo da bismo stekli Božiju ljubav, a istinski duhovni život se samo može postići kroz Božiju ljubav!

Ukoliko muslimani istinski ne prihvate ono što je  Časni Poslaniks.a.v.s. proglasio: ‘…Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah će vas voljeti…'(3:32) oni se ne mogu nazvati istinskim sljedbenicima i istinskim vjernicima. Zaista, kao što je hazreti Ajša r.a. rekla da se objašnjenje njegovih praksi može naći u Časnom Kur’anu. Časni Kur’an kaže da nas čak neprijateljstvo ljudi ne smije potaknuti da postupamo drugačije nego pravedno; Kur’an kaže da ne prolijevamo krv bez razloga; Kur’an kaže da trebamo ispuniti dužnosti prema ljudima; Kur’an kaže da je Časni Poslanik s.a.v.s bio milost za sve ljude. Kao što zaista odlika Rahmanijjata (biti milostiv, dobrotvoran) zahtijeva to treba biti bez razlike na religiju i rasu i da bude za svakoga i za sve. Tako Časni Kur’an opovrgava sve prigovore koji su izneseni od strane ljudi kad oni vide postupanje nekih muslimana ovih dana.

Božiji poslanici su došli da  dadnu život ali su prakse muslimana danas lišene života i njihovi postupci su pojačani da praktično dokrajče ljudski život. Oni ubijaju nevine i hudovice. Huzur je rekao ako ga neko upita, kao što ga često pitaju, da im Huzur kaže da su Bog i Njegov Poslanik dali odgovore na njihova pitanja na početku islama. Kao što ajeti sure Džuma u Časnom Kur’anu kažu: ‘On je taj Koji je poslao jednog uzvišenog Poslanika nepismenom narodu između njih, on im uči Njegove ajete, i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti iako su prije toga bili u očitoj zabludi; i među drugima  (je njega poslao) koji im se još nisu priključili. On je Moćni, Mudri.’ (62:3-4). ‘Očita zabluda’ koja je očita iz postupaka muslimana danas bila je također raširena u vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. i on je poslan da to ukloni i dadne poruku islama koja ulijeva život. I sada je, s ciljem da širi ovu poruku koja ulijeva život poslan  Obećani Mesija a.s. i nakon dolaska u zavjet bai’ata Ahmadija zajednica sada ovu poruku upućuje dalje, jer je to njena dužnost.

Časni Poslanik s.a.v.s. je objasnio da će jednog dana vjerske vođe islama biti najgora stvorenja kao zaista i jesu postupci muslimana danas. I rečeno je da će ovo biti vrijeme kad će biti poslan Obećani Mesija. Mi vidimo da je Obećani Mesija a.s.  tvrdio da je donio vodu koja daje život i da su oni koji su ga prihvatili stekli duhovni život koji je ta voda dala.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘…I drugima (je njega poslao) među njima koji im se još nisu priključili…’ (62:4) znači da postoje samo dvije grupe koje će steći uputu i mudrost poslije očite zablude i osvjedočiti se u blagoslove i čuda Časnog Poslanika s.a.v.s. Prvi su ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. koji su bili upleteni u mrak prije njegovog dolaska  i kasnije, milošću Svemogućeg Boga, oni su doživjeli vrijeme Poslanika i osvjedočili se svojim očima i vidjeli ispunjenje predskazanja. Vjerovanje je napravilo promjenu u njima i oni su postali kao jedna duša. Druga grupa koja je kao ashabi u skladu s naprijed spomenutim ajetom je grupa Obećanog Mesije. Kao ashabi, ova grupa će se također osvjedočiti u čuda Časnog Poslanika s.a.v.s. i naći će uputu poslije mraka i zablude. U ovom ajetu je ovoj grupi data mjera blagoslova da su povezani sa ashabima. Ovo pokazuje da, kao što su ashabi r.a. vidjeli čuda Časnog Poslanika s.a.v.s. i osvjedočili se u ispunjenje njegovih predskazanja, tako će i ovi ljudi, i srednji period neće imati potpunu mjeru ovog blagoslova. Prema tome, sada se ovo tačno dogodilo i poslije trinaest stotina godina, ponovo su se otvorila vrata čudima Časnog Poslanika s.a.v.s. i ljudi su se osvjedočili svojim vlastitim očima.’

On je također rekao: ‘Svako se lično osvjedočio širenju kuge i zabranama koje su stavljene na odlazak na hadž. Uvođenje željeznice u zemlju i napuštanje kamila, sve su ovo bila čuda Časnog Poslanika s.a.v.s. u koje smo se osvjedočili u ovoj eri baš kao što su ashabi r.a. bili svjedoci čudima. Zato je Uzvišeni Allah ovu grupu kasnijeg doba nazvao: ‘…među njima…’ tako da to ukaže da su oni kao ashabi  što se tiče opažanja čuda. Razmislite o tome! Ko drugi je doživio vrijeme koje je po uputi poslanstva u zadnjih trinaest stotina godina! Postoje mnogi razlozi za našu zajednicu da bude povezana sa ashabima r.a. Oni su se osvjedočili u čuda i znakove baš kao što su i ashabi, oni na Božijem putu podnose bol prezira, ismijavanja, ruganja, kletve i svih načina povrede, vrijeđanja i prekida veza kao što su i ashabi. Oni nastavljaju da stiču čist život iz Božijih očitih znakova, Božije pomoći i učenja mudrosti, baš kao što su i ashabi. Mnogi od njih jecaju u toku namaza i natope suzama mjesto gdje čine sedždu baš kao što su i ashabi r.a.!’ (Tafsiir Obećanog Mesije, tom 4, str. 329-330).

Tvrdnja Obećanog Mesije a.s. da je došao da dadne život svijetu bila je ispunjena s velikom slavom i nastavlja se ispunjvati. Sada je moguće razumjeti Božiju Riječ  samo kroz Obećanog Mesiju čiji je zadatak da razglasi znanje Časnog Kur’ana. Ljudi kroz njega stiču duhovni život, zaista oni to mogu steći kroz njega. Poslije četrnaest stotina godina on je izložio uzor kao savršen zaljubljenik Časnog Poslanika s.a.v.s. i sebe potpuno zaokupio u njegovoj ljubavi. Ova dobrotvornost se nastavlja do ovih dana ali oni koji iznose prigovore na islam ne gledaju na to, dok pogrešni postupci muslimana gomilaju poplavu prigovora i protiv islamske propagande.

Nedavno je jedan ahmadi musliman pisao Huzuru o razgovoru koji je imao sa dobro obrazovanim prijateljen kršćaninom. On mu je rekao o lijepom učenju islama i služenjem koje je pružio Hilafet i Džemat. Ovaj prijatelj se pitao zašto mi nismo obavijestili medij o ovome, zašto svijetu nije rečeno o ovome i zašto novine nisu prenijele ove vijesti. Ahmadi mu je rekao da smo mi naravno obavijestili druge o našem radu, mi prenosimo poruku i dijelimo liflete – sada na milione, mi reklamiramo na autobusima i imamo druge razne programe ali da mediji ne prenose ovo sve na način kako objavljuju negativne vijesti o islamu. Ovaj prijatelj kršćanin je rekao da mediji traže senzacionalne vijesti i pošto općenito vladaju anti islamska osjećanja  oni samo prenose negativne stvari o islamu i izbjegavaju da predstavljaju činjenice!

Huzur je rekao da je nedavno imao interviju sa BBC dopisnikom. Ovaj interviju je bio dug i dio toga je juče prikazan u dokumentarnom programu na BBC Azija. To će biti preneseno u subotu ili će se početi prenositi na BBC svjetskom radiju. Oni su uključili Huzurovu izjavu da je lijepo učenje islama koje predstavlja Džemat je istinsko učenje islama i da zato se stotine hiljada ljudi pridružuju Džematu. Oni nisu prenijeli sve što je Huzur rekao i odabrali su da prenesu i saopće izbor iz Huzurovih izjava govoreći da se ljudi pridružuju zato što nalaze istinska učenja islama i da nakon što čuju poruku islama koja daje život, oni budu privučeni tome. Ne postoji nedostatnost u učenju islama i blagoslovljenom uzoru Časnog Poslanika s.a.v.s., zapravo su oni oboje potpuni i savršeni. Pogreška leži kod vjerskih učenjaka koji su zaveli ljude i kod onih koji ih slijede. Da Božiji poslanici nisu dali život onda bi pouzdanje i vjera u Boga  također otišla. Religije lišene života imaju ponuditi samo tvrdnje i tu više nema ničega o njima što ulijeva život. Zato ljudi napuštaju ove religije i samo drže ceremonijalnu vezu bez elementa vjere.

Velika je Božija naklonost na muslimane da je On poslao Svog Poslanika u ovo doba i ponovo oživio njegovo učenje tako da nastavimo primati duhovni život. Oni koji su određeni od Boga dođu s obećanjem da će one koji ih slijede odvesti ka uspjehu i da će im biti dat duhovni život. Ovo je zaista bilo obećanje dato Obećanom Mesiji a.s. da će on pobijediti i da će njegovi sljedbenici nastaviti napredovati. Ovaj sistem halifata će nastaviti raditi njegov zadatak poslije njega i svako ko ustane protiv toga bit će neuspješan i propast će. Halifat je Božiji blagoslov i ne može se oteti! On se ne stiče kroz proganjanje, kroz zakopavanje nevinih živih. Posjedovanje ovog sistema se ne može steći kroz okrutno ubijanje ljudi. To je izvor davanja života a ne uzimanja života. Bilo koji drugi sistem koji je otet ne može imati Božiju pomoć i nikada nije društveno prihvatljiv!

Također treba zapamtiti da oni koji prihvate ljude koji su poslani od Boga također trebaju dati žrtve. Oni su spremni na svaku vrstu žrtve zato što znaju da njihova žrtva nikada neće biti uzalud i ponekad oni žrtvuju svoj fizički život radi duhovnog života. Bilo je ljudi u vrijeme Obećanog Mesije a.s. koji su žrtvovali porodicu, rodbinu, imetak, poslove, pa čak i život! Pa ipak, oni nisu dozvolili da  smrt porazi njihov duhovni život. Čak i danas ima stotine hiljada onih koji sa zadovoljstvom daju žrtvu svojih osjećanja, imetka, rodbinu i na nekim mjestima također žrtvuju život. Neki prihvataju poruku Ahmadijata koja daje život, poruku istinskog islama i budu suočeni sa neprijateljstvom i teškoćama. Pa ipak,  njih nije briga i daju prednost svom duhovnom životu nad fizičkim životom. Brojni su primjeri ljudi koji podnose takve teškoće i Huzur je danas predstavio nekoliko.

Usama ud Din sahib iz jedne Arapske zemlje je rekao da su on i njegova žena pripadali Tablihi stranki i išli su na turneje. Nakon gledanja MTA on je povjerovao u poruku Obećanog Mesije a.s.uviđajući da je istinita i da daje život. Njegova žena mu se žestoko suprotstavila i okrenula njegovu porodicu kao i hodže protiv njega. Kad je to rekla hodžama protiv njega su hodže i učenjaci sa Azhara donijeli fetvu i oni su poništili njihov brak i rastavili ih. Njegova je porodica stavila mnogo pritisaka na njega da napusti Džemat ali on se nije osvrtao na to. Bio je razdvojen od svojih četvero djece ali je ostao čvrst na svom zavjetu bai’ata. On kaže da je uistinu shvatio šta je isključivanje i sjetio se govora Časnog Poslanika s.a.v.s. da islam počinje u stanju isključivanja i da će na kraju biti ponovo isključen. Ovako su blagoslovljeni oni isključeni.  On kaže da mu je Allah dao utočište i poveo brigu o njemu i on moli Allaha da ne posrne i da ako Bog da ostane ustrajan.

U oblasti Tanzanije, istočna Afrika, primljeni su mnogi zavjeti bai’ata i 90% ljudi koji su klanjali u seoskoj džamiji postali su Ahmadi muslimani. Bakvata, Tanzaniska muslimanska organizacija koja se smatra predstavnikom islama započela je oštro suprotstavljanje novim Ahmadi muslimanima. Prvo su ih uznemiravali i prijetili im. Naš mualim (učitelj) je bio prisutan u selu, pa je vjera novih Ahmadi muslimana jačala. Ahmadi su organizovali drugo mjesto u zamjenu da klanjaju namaz. Lokalna vlada se pridružila lokalnom policiiskom službeniku koji je bio sunni musliman i započeli su da uznemiruju Ahmadi muslimane. Zatvorili su mualima skupa sa nekoliko Ahmadi muslimana pod lažnom optužbom. Božijom milošću oni su ostali čvrste vjere iako su ova vremena bila izuzetno teška.

U Burkina Faso, zapadna Afrika, prošle godine je primljeno pet stotina bai’ata uključujući i bai’at od poglavice sela i imama. Njihovi bliski rođaci koji su živjeli u obližnjim selima počeli su im se suprotstavljati i organizovali su društveni bojkot novih Ahmadi muslimana. Zaustavili su svaku vrstu kontakta. Ahmadi su klanjali namaz na malom mjestu ali su ih zaustavili od toga i suprotstavljanje se pojačalo. Pa ipak, Božijom milošću, ovi novi Ahmadi koji su poticali iz udaljenih oblasti i prividno bili poznati kao nepismeni nisu se obazirali na suprotstavljanje i sačuvali su svoju vjeru i sada je Allah olakšao njihovu situaciju.

Kao što je Obećani Mesija a.s. rekao, svako mora proći kroz teškoće i bezbroj je primjera ovoga. Huzur je ponovio sadašnje primjere da prikaže kako brzo raste vjera među ljudima čineći ih spremnim za svaku vrstu žrtve. Ljudi iz raznih zemalja prepoznaju poruku Ahmadijata, istinskog islama i tako stavljaju u red svoj duhovni život. Ovo se ne može dogoditi bez Božije pomoći. Zaista, Božija pomoć je sa onima koji su određeni od Boga da ovo omoguće. Mualimi (vjerski učitelji) također ne mogu raditi svoj zadatak bez Božije pomoći. Zaista je Božija pomoć to što priprema osobu za žrtvu i daruje rješenost i jačinu. Također ima nekoliko Pakistanaca širom svijeta koji prihvataju Ahmadijat i susreću se sa Huzurom na raznim mjestima. Oni se također suočavaju sa teškoćama. Svaki put im Huzur kaže da se moraju suočiti s teškoćama i izdržati teškoće, da neće biti u stanju ići u Pakistan ili se suočiti s teškoćom kad odu u posjetu, oni kažu da su donijeli svoju odluku poslije dužnog razmišljanja i da će ako Bog da ostati čvrsti.

Također je postupak svijeta da, s ciljem da postigne bilo koji cilj osoba treba da radi naporno i da se žrtvuje. Zaista, za visoke ciljeve su potrebne veće žrtve. Žrtva za vječni duhovni život je neprestalna, međutim, ponekad Bog na iznenađujući način dadne onima koji su uvijek spremni na žrtvu. Ako čovjek pokaže čak malu mjeru Božijih atributa na ljudskom stepenu, on može prenijeti drugima, dok Bog daje bez mjere i čak nagrađuje dobru namjeru. Huzur je ispričao jednu  svjetovnu priču/parabolu o ljudskom žrtvovanju i nagradi.

Jedan perzijski kralj sa svojim vezirom (službenikom/ministrom) je prošao pored starog zemljoradnika koji je sadio voćku i zbog godina je bilo jasno da mu to drvo neće koristiti. Kralj ga je pitao: ‘Hoće li ovo drvo tebi koristiti?’ Zemljoradnik je odgovorio. ‘Oni prije nas su sadili i mi smo jeli. Zato mi sadimo tako da drugi mogu jesti.’ Kralj je bio impresioniran i dao je znak veziru da zemljoradniku dadne vreću zlatnika kao nagradu. Zemljoradnik je rekao: ‘Drvo je dalo plod čak dok je bilo zasađivano.’ Ovo je ponovo impresiniralo kralja i on je dao znak veziru da zemljoradniku dadne još jednu vreću zlatnika. Na ovo je zemljorandik rekao: ‘Drvo je spremno da daje plod poslije mnogo godina i daje tako jednom godišnje, ali moje drvo je dalo plod dva puta dok je još zasađivano.’ Impresioniran ponovo, kralj je dao znak veziru da zemljoradniku dadne još jednu vreću zlatnika i dodao: ‘Hajde da odemo ili će ovaj zemljoradnik uzeti sve naše zlatnike.’ Dok svjetovni kraljevi daju drugima, oni se također boje da njihovo blago ne nestane. Međutim, naš Bog nastavlja davati i poslije duhovnog života daruje vječni život. I za ovo je potrebna žrtva kao žrtva starog zemljoradnika koji je sadio voćku – čije žrtvovanje plodova i koristi nisu trenutni i očiti ali imaju velike skrivene koristi.

Sljedbenici Božijih poslanika su također dali žrtve bazirane na ovim principima i oni i njihove zajednice budu uspješni dok drugi budu poniženi od Boga. Učenici Isa a.s. su bili proganjani tri stoljeća i sa strpljenjem i odvažnošću su podnijeli okrutnost i nastavili su davati žrtve dok kralj Rima nije prihvatio kršćanstvo i ovo im je donijelo slobodu. Oni su proveli teško vrijeme skrivajući se u pećinama.  Baš kao što su se rani kršćani skrivali u planinskim pećinama da očuvaju živom svoju vjeru dok su bili čvrsti u vjerovanju da će jednog dana imati slobodu, slično tome, danas sljedbenici  Muhammedovog Mesije su više nego rani kršćani uvjereni u svoju konačnu pobjedu.  Mi također moramo čuvati svoju vjeru gdje god smo suočeni sa teškoćama i moramo neprestalno tražiti dobrotvornost duhovne vode koju nam je dao Obećani Mesija a.s. Rani kršćani su se skrivali iza stijena da sačuvaju svoju vjeru i žrtvovali se, mi moramo ojačati svoju vjeru da bude snažna kao stijene i moramo dokazati da dobrotvornost Obećanog Mesije ipak prevladava i da je zadatak onoga ko je određen od Boga da ulije novi život, da ojačamo vjeru i mi ovo moramo postići pod svim okolnostima u savršenom vjerovanju da  je pobjeda određena za Džemat Obećanog Mesije a.s. Svaki od nas treba shvatiti da trebamo biti dio ove pobjede i uprkos svim teškoćama učiniti napore za svoj život i za život drugih.

Obećani Mesija a.s. je napisao: ‘Približavaju se dani, oni su vrlo blizu, kad će se samo o ovoj religiji govoriti s čašću i poštovanjem. Allah će ovoj religiji i ovom pokretu pokloniti Svoje najodabranije blagoslove i nečuven i besprimjeran uspjeh i onemoćat će planove svih onih koji budu nastojali da ih unište i ovjekovječiti njihov utjecaj  do vremena  dok svijet ne dođe do svoga kraja. Oni sada mene izvrgavaju ruglu ali njihovo ruganje neće izazvati povrede, jer nije došao nijedan poslanik kojem se nije rugalo. Zato je bilo obavezno da se Obećanom Mesiji a.s. također ruga jer Uzvišeni Allah kaže: ‘O žalosti nad robovima! Njima ne dođe nijedan poslanik, a da mu se oni ne rugaju.’ (36:31) Zato je to Znak od Boga; jer se svakom poslaniku rugalo. Ko će se rugati onome koje došao od Boga sa armijom meleka? Čak se iz ovoga može razumjeti da priča o Mesijinom dolasku nije više do bajka i puka izmišljotina.

Dobro zapamtite da se niko neće spustiti s neba. Svi naši protivnici koji žive danas umrijet će a niko od njih nikada neće vidjeti Isaa sina Merjeminog da dolazi s neba; onda će njihova djeca koja su ostala iza njih također umrijeti a niko od njih nikada neće vidjeti Isaa sina Merjeminog da dolazi s neba i onda će njihova treća generacija također umrijeti i oni također nikada neće vidjeti sina Merjeminog da dolazi dole. Onda će Bog izazvati veliko zaprepaštenje u njihovim srcima, pa ipak sin Merjemin se nije spustio. Onda će mudri među njima u obeshrabrenosti napustiti ovo vjerovanje i tri stoljeća od sada neće proći kad će oni koji su iščekivali dolazak Isaa sina Merjeminog, bilo da su muslimani ili kršćani, potpuno odustati od ove predodžbe. Onda će prevladati samo jedna religija u svijetu i bit će samo jedan vjerski vođa. Ja sam došao samo da posijem sjeme koje je zasađeno mojom rukom. Ono će sada rasti i cvjetati i ne postoji niko ko može omesti njegov rast.’ (Iznošenje o dvojici šehida)

Huzur je rekao da je u pošti danas čitao o dječacima koji dijele liflete bilo u Njemačkoj ili nekoj drugoj Evropskoj zemlji. Lifleti su bili o dolasku Mesije. Na jednom mjestu su dječaci sreli neke ljude koji su im rekli da su diskutovali o dolasku Mesije i pitali se da li je došao s nebesa i zašto nije došao, i ako drugi Mesija treba doći, gdje i kako će stići! U toku njihove diskusije Ahmadi dječaci su im dali liflete i također pozivnicu za izložbu. Oni su rekli da će sigurno doći. Ovako Allah otvara nove puteve i stavlja potragu za istinom u srca ljudi.

Da nas Allah uvijek čuva dijelom ovog drveta koje cvjeta i da naše vjerovanje bude tako snažno kao stijena i da uvijek ispunjavamo svoje odgovorrnosti!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp