U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Đelsa salana VB 2013.

Kratki sadržaj

Poslije tašhuda, ta’avvuza i učenja sure Al-Fatiha Huzur a.t.b.a. (da ga Allah ojača Svojom Moćnom pomoći) je rekao:

U prethodnoj hutbi na džumi rekao sam neke stvari koje se odnose na odgovornosti domaćina koje trebaju ispuniti u pogledu svojih gostiju – da je naša obaveza da služimo goste Obećanog Mesije a.s. sa žarom i ljubavlju. Danas ću ukratko skrenuti pažnju gosta učesnika na ovoj đelsi (godišnjem skupu) na njihove dužnosti tako da oni također imaju dužno poštovanje prema nepovredivosti okruženja za koje je ova đelsa namijenjena da se održava, tako da i oni također mogu znati koje su dužnosti ljudi koji učestvuju u đelsi. I slično tome skrenuti njihovu pažnju na potrebu da i oni sarađuju sa organizatorima.

Tako da su tu dvije odgovornosti. Prvo, u pogledu ciljeva zbog kojih su došli ovdje, oni trebaju postupati na načine koji će učiniti da ovi ciljevi budu ostvareni tako da se mogu popraviti duhovno i u pogledu znanja, i obrazovati i obučiti se. Drugo, oni trebaju sarađivati sa upravom uključenom u organizovanju i vođenju ove đelse.

Kad sebe vežemo za Obećanog Mesiju a.s. uvijek moramo imati na umu činjenicu da nećemo samo imati želju da dobijemo ono što nam pripada, da budemo usredsređeni uvijek isključivo i samo u osiguravanju da nam budu data naša prava nego da umjesto toga trebamo biti zabrinuti da osiguramo da dadnemo drugima ono na što oni imaju pravo. I trebamo osigurati da ove dužnosti i obaveze koje padaju na nas izvršimo i ispunimo.

Dužnosti koje se odnose na goste moraju biti ispunjene. Najveća od njih je da izrazimo zahvalnost Uzvišenom Allahu da je napravio sve ove mogućnosti i aranžmane na mjestu gdje takve mogućnosti normalno ne postoje. I onda poslije toga zahvalnosti i dove pripadaju svim onim radnicima koji su naporno radili dan i noć da ove aranžmane naprave i omoguće za vas. I sa svojim neumornim naporima su postavili sve ove aranžmane da za vas olakšaju stvari i vaš boravak ovdje učine udobnim.

U mojoj prethodnoj hutbi ja sam, pozivajući se na hadis (govor Časnog Poslanika s.a.v.s.) rekao radnicima da nam je Časni Poslanik s.a.v.s. naredio da se jedan s drugim ophodimo sa zadovoljnim i nasmijanim licem i on je ovo naglasio i rekao je da je ovo velika vrlina i da trebamo uzajamno djelovati sa nasmijanim i zadovoljnim  licem. Tako da je ova naredba Časnog Poslanika s.a.v.s. za svakog Ahmadi muslimana da po njoj postupa. Dužnost je svakog gosta koji dođe i sviju koji učestvuju na ovoj đelsi da se čvrsto drže ove naredbe Časnog Poslanika s.a.v.s. i nastoje koliko najviše mogu da po tome postupaju.

Također je vaša dužnost ako radnici naprave neku grešku da nastojite da previdite takve nedostatke i nastojite razumjeti prirodu ovih privremenih aranžmana i nastojite da ovo okruženje, atmosferu đelse napravite ugodnom zato što je vaš dolazak ovdje za svrhu uvećanja u vrlinama i ovo zaista treba biti vaš cilj. Mi trebamo dolaziti ovdje da zaradimo zadovoljstvo Uzvišenog Allaha.

Slično tome, gosti koji su došli i svi učesnici ove đelse trebaju poštovati jedni druge. Ponekad kad ljudi vide jedan drugog na ovim velikim skupovima, pojave se takve prilike kad se stari, prethodni sukobi i prigovori koje ljudi imaju, odjednom rasplamsaju. I ponekad se dogodi, kako se ne smije dogoditi u Ahmadi okruženju, da dvije strane uđu u raspravu i takve prepirke ponekad čak prerastu u šaketanje. Ovo je tako žalosno za takve ljude da dolaze u takvo pobožno okruženje i ponašaju se na tako loš način. Takvi ljudi su uzrok kaljanja pobožnog okruženja đelse. Za takve ljude čija su srca ispunjena zlobom i gnjevom jednog prema drugom, ne trebaju da dođu na đelsu. I među onima koji su došli ako neki imaju takva osjećanja povređenosti ili ljutnje onda se takve osobe moraju danas zakleti da će ukloniti takva osjećanja iz svojih srca.

Atmosfera ove đelse je atmosfera širenja vrlina i popravljanja sebe – ako u ovom pobožnom okruženju svoja srca ostavimo ispunjena zlobom i gnjevom onda je svrha dolaska ovdje izgubljena i potpuno gubi svoje značenje. Svrha dolaska ovdje je  da osoba može činiti čestite stvari. Oni koji dođu ovdje moraju ispred sebe imati svrhu koju je Obećani Mesija a.s. želio za nas da imamo za dolazak na takvu đelsu. Uvijek imajte u vidu ovu svrhu kao primaoci dova Obećanog Mesije a.s. I svaki od vas treba imati najviši cilj pokazivanja najviših morala u toku ovih dana.

Onda, slušanje pažljivo i ozbiljno sva izlaganja predstavljena na đelsi je druga vrlo važna svrha koju trebamo imati u vidu. Dozvolite mi da skrenem pažnju sviju na ovo riječima Obećanog Mesije a.s. lično. On kaže: ‘Svako mora pažljivo slušati.’Misli na govore đelse. ‘Slušajte s punom pažnjom i zamislite se nad onim što slušate pažljivo zato što se ovo tiče vaše vjere u kojoj lijenost, manjak pune pažnje ili bezbrižnost vodi vrlo lošim rezultatima i posljedicama. Oni koji su bezbrižni sa stvarima koje se odnose na vjeru, koji, kad im se obrati i kažu im se neke takve stvari, ne slušaju ih pažljivo, oni ne izvlače korist uopće iz takvih obraćanja bez obzira koliko je velika i valjana i djelotvorna osoba koja daje takvu uputu. Takvi su ljudi o kojima je rečeno da imaju uši ali ne čuju i da imaju srca ali ne razumiju. Zato zapamtite šta god je rečeno morate slušati s velikom pažnjom i brigom, zato što onaj ko ne sluša s pažnjom neće uopće imati nikakve koristi čak i ako potroši dugo vremena u društvu visoko dobrotvorne ličnosti.

Zato ljudi koji dođu na đelsu trebaju ostati usredsređeni i pažljivi samo na to da nastoje steći koristi namijenjene za prisutne na đelsi i slušati pažljivo govore đelse i ostaviti sve lične brige i okupacije i slušati programe đelse s ciljem da naprave napredak u svojoj ličnosti. I da ove stečene koristi nastoje i učine dijelom svojih svakodnevnih života i očiste svoja srca od svake vrste duhovne zlobe i nečistoće.

Obećani Mesija a.s. je jasno rekao da su slabosti i propadanje među muslimanima nastali i zadržali se  zato što su na svojim vjerskim skupovima, gdje god su održavani – premda su tamo išli i učestvovali – nisu išli sa iskrenošću – znači niti je tamo bilo iskrenosti u onima koji su davali govore niti u onima koji su išli da slušaju.

No, naše đelse su oslobođene takvih stvari i zaista takve moraju i biti. Allahovom milošću govornici dođu vrlo dobro pripremljeni i održavaju vrlo lijepe govore i većina slušaoca također, Allahovom milošću sastoji se od onih koji su puni iskrenosti i oni dolaze s namjerom da se okoriste od blagoslova đelsi.

Ali ima nekih čija je svrha samo da se okupe i razgovaraju i sjede unaokolo. Ako ima takvih ljudi oni trebaju posvetiti pažnju na ove stvari tako da se naše okruženje i atmosfera sastoji 100 posto od onih koji dolaze samo radi Allaha.

Zato mi dozvolite da kažem jednu stvar: dok je program đelse u toku ima nekih koji imaju veliku želju da u toku govora uzvikuju na’raas (glasno uzvikivanje slogana koji proglašavaju Božiju veličanstvenost itd.). Slušajte govore pažljivo i zamislite se nad riječima koje su rečene. Neki govori su tako ozbiljni i diskutuju na takvu temu da nema nikakve potrebe da bilo ko uzvikuje ove slogane u to vrijeme – osim da ih nekom prilikom treba uzvikivati gdje istinski naša ljubav traži da se uzvikuje slogan. Ali ima nekih koji postaju uzbuđeni na vrlo malu i veliku stvar koja je rečena – oni trebaju povesti računa.

Gosti također trebaju zapamtiti da svi ovi radnici, svi ovi ljudi koji su predani da ih služe, došli su ovdje da ih služe i pomažu s velikim zadovoljstvom i nakon što su napustili svoja sredstva za život i poslove i druge odgovornosti. Zato im pružite punu saradnju i radite s njima u svim prilikama. Ovo je pogotovo potrebno na mjestima provjere bezbjednosti. Može se dogoditi da ponavljana provjera i provjeravanje koje dugo traje može vam izazvati neku muku i patnju ali vas molim da imate na umu da su ovi aranžmani napravljeni da osiguraju vašu sigurnost i bezbjednost. Zato vas molim da ove neugodnosti podnesete sa strpljenjem i pokažete svoju punu saradnju sa radnicima.

Ponekad ode mnogo vremena u toku skeniranja, i isto tako kad vaše stvari trebaju biti skenirane – molim vas da sve ove procese podnesete sa strpljenjem.

Slična je situacija u pogledu sistema kontrole saobraćaja. Iako mi nastojimo da ovo poboljšamo svake godine i ja sam siguran da će ove godine također biti postignuto veliko poboljšanje, no ipak ostaju neki propusti. Ponekad oni koji stižu, zato što ne znaju gdje trebaju ići ili zato što nemaju ispravno odobrenje za parkiranje i ponekad jednostavno zbog velike žurbe, oduzmu mnogo vremena i rađaju se teškoće i to ponekad može uzeti nekoliko sati.

Zato, baš kao što radnici nastoje da vas služe na miran i staložen način i sa samosvješću tako gosti također trebaju pokazati svoju punu saradnju sa istim mirom, staloženošću i samosvješću. Čak ako se suočimo sa jednom osobom koja izgubi svoju staloženost, kao posljedica nastaju dugi redovi. Čak i ako jedan vlasnik auta stvara metež iza njega se stvara duga linija tako da svako treba gledati da ne postane povod teškoća za bilo koga.

Ja sam ranije govorio o bezbjednosti. Svaki učesnik na đelsi mora shvatiti da treba držati oko na svoje okruženje. Nemojte se zadovoljiti da je sada mnogo provjeravanja i da je postavljen tako sveobuhvatan sistem i da nema potrebe da budemo zabrinuti oko bilo čega i kao posljedica toga ne trebamo paziti na svoje okruženje. Musliman, vjernik, uvijek mora biti oprezan, pažljiv i spreman, tako da je uvijek prisutna potreba da pazimo na naše okruženje. Aranžman koji je napravio Ahmadija Džemat je djelotvoran zato što svaka osoba shvata svoju odgovornost i zaista treba da shvata.

Druga važna stvar je da moramo biti sigurni da obavljamo sve namaze i dolazimo dosta prije vremena za namaz ili da barem stignemo pet minuta prije nego što namaz počne. Dolaženje kad namaz počinje uznemirava one koji već klanjaju namaz. Neprestalno je prisutan neki nivo galame.

Onda, iako mislim da će uprava dati neke oglase o ovome, ja ću također reći nešto o tome. U vrijeme uzdizanja zastave Ahmadijja, veliki broj posjetioca napušta šator da budu prisutni na ovoj svečanosti i pridruže se u dovi koja se uči u to vrijeme i onda se ovi ljudi vraćaju u šator.

Skoro trećina slušateljstva ovo radi i onda kad se vraćaju ovo oduzima vrijeme zbog kojeg nastaje kašnjenje u početku programa deset do petnaest minuta. Zato je sada odlučeno da svi ostanu sjediti u šatorima osim onih od kojih je uprava tražila da izađu i gledaju svečanost podizanja zastave Ahmadijata na velikom ekranu i pridruže se u dovi koja se uči u toj prilici tako da se uštedi na vremenau i program može početi na vrijeme.

Stanje čistoće mjesta đelse u toku njenog održavanja ima veliki dojam na one izvana koji dođu i mnogi od njih govore o ovome i to spominju. Zato također svaki pojedinac mora obratiti dužnu pažnju ovome. To nije samo dužnost onih radnika kojima je dodijeljen ovaj posao. Svaki od nas mora obratiti pažnju na ovu važnu potrebu. Da svaki pojedinac ovo radi i kad god vidi bilo koje smeće, tanjir, pelenu, kašiku, papir, plastiku itd, treba to podići i staviti u kantu. Na ovaj način ćete pomagati da se mjesto đelse drži čistim i također ćete zaraditi zaslugu u Allahovim očima; a u svakom slučaju je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da je čistoća pola vjere.

Ako neko vidi veliku vreću koja izgleda sumnjivo, onda umjesto da to dirate trebate to pokazati najbližem službeniku, i onda je njihova dužnost da preuzmu brigu o njenom uklanjanju s tog mjesta.

U mojoj prethodnoj hutbi spomenuo sam da je sada, Allahovom milošću, ovdje u Hadikatul Mahdi postavljena stalna zajednička kuhinja Obećanog Mesije a.s. u svrhu služenja potreba đelse. Postrojenje za roti (pljosnati hljeb) već je postavljeno i do sada, milošću Allaha, Uzvišenog, napravljen je dobar roti. Istina je da ponekad kvalitet rotija je lošiji od onog koji bi idealno trebao biti. Tako da je prva stvar u ovom pogledu koju treba reći da ovo trebamo podnijeti sa strpljenjem. Ali ako se to ne može jesti onda možete, u svakom slučaju, obavijestiti upravu i njima ne treba smetati da im se ovo kaže.

Normalno roti koji se ovdje pravi dođe do gosta oko pet do šest sati nakon što izađe iz mašine zato što je vrlo teško u tako velikoj operaciji napraviti dostupnim potpuno svježe napravljen roti do svakoga. Pa ipak, izvještaji primljeni do sada pokazuju da se svakom dopada roti koji im je dat da jedu. Da Allah blagoslovi postrojenje za roti da nastavi raditi kako treba i da gosti ne podnose nikakvu teškoću niti da uprava ima ikakav povod da brine.

Dozvolite mi da spomenem, kad smo kod toga, da sam u zadnjoj hutbi spomenuo roti koji se servira u Njemačkoj u toku đelse i rekao sam da oni češće odmah odgovore o na takva pitanja i kao što sam očekivao njihov odgovor je bio spreman do iste večeri. Oni su rekli da je njihov roti uvijek svjež i da je napravljen dostupnim za samo pet ili šest sati. Međutim, istovremeno mi je poslan faks od jedne gospođe koji kaže:’Vi ste rekli posve ispravno da njihov roti nije vrijedan da se jede.’ Ja mislim da ima preuveličavanja na obje strane. Allahovom milošću, roti nije tako star da nije vrijedan da se jede tako da gosti također trebaju naučiti da podnesu takve stvari. Ja sam ovu stvar spomenuo tako da uprava zna i ja pretpostavljam da oni svi ovo već znaju, da članovi primijete svaku malu ili veliku stvar koja se pojavi i prenesu ih meni.

Druga uobičajna stvar koja se kaže gostima skoro svake godine, ali sada su se počele događati određene posebne stvari i došle su na čelo tako da želim da ovo kažem pogotovo ove godine, da su vize koje Britanska vlada daje za đelsu često date za šest mjeseci i imaju dva ili više ulazaka sa udarenim štambiljom na njima. I viza za đelsu je data s ovim na umu ili s uvjetom da viza neće biti iskorištena za svrhu traženja azila. Kad dobijemo vize za predstavnike Džemata razumljivo je da ovi službenici neće upotrijebiti ovu vizu za takve svrhe.

Ove godine je nekim službenicima Džemata odbijena viza i kad smo kontaktirali službenike Vlade, i premda su prihvatili naše zahtjeve i dali im vizu, ipak su prigovarali da je bio jedan ili dvoje takvih koji su ovo uradili i da ima mnogo drugih koji dođu na đelsa vize i onda ih iskoriste za svrhu traženja azila suprotno razumijevanju. Oni iskoriste mogućnost drugog ulaska i premda jednom odu ali onda dođu natrag koristeći drugi ulazak i onda traže azil.

Mi smo pokušali da ublažimo brige službenika i Allahovom milošću vize su zapravo također date, ali smo se morali suočiti sa nekim teškoćama i brigama i morali smo podnijeti mnoge stvari jer ima mnogih koji dobiju ovu vizu s namjerom da ih upotrijebe za svrhu traženja azila. Iako s takvim ljudima Džemat vodi postupak i bude im data kazna, no ipak je oštećen ugled Džemata i svaki Ahmadi musliman mora voditi brigu o ovome. A onim ljudima koji istinski i čisto žele doći samo da bi učestvovali na đelsi i imaju samo takve namjere, ponašanje drugih postaje prepreka za takve ljude čistih namjera.

Nema sumnje da su okolnosti u Pakistanu takve da Ahmadi muslimani žive pod velikim teškoćama. S njima  se loše postupa na radnom mjestu, vlasnici ih otpuštaju iako su zadovoljni radom  Ahmadi zaposlenih, otpuštaju ih ponekad jednostavno iz straha od drugih radnika ili lokalnih hodža. I ako ne budu otpušteni muče ih na osnovama postupaka i čine da podnose razne uvrede od svojih saradnika. Oni koriste nepristojne i neumjesne riječi u pogledu časnog osnivača Ahmadija muslimanskog Džemata, Obećanog Mesije a.s. i postaje vrlo teško tolerisati i podnositi takve uvrede i neki moraju napustiti svoje poslove zbog takvih stvari.

Ima mnogo Ahmadi muslimana koji imaju privatne biznise ili svoje radnje. Takvi Ahmadi muslimani su javno ismijavani i javno im se izruguje i njihov ugled je ocrnjen i ljudima je lažno rečeno da su oni ti koji žele da umanje uzvišeni položaj Časnog Poslanika s.a.v.s. i da ga ne prihvataju kao Khataman Nebijjiin (Pečata poslanika). Stvarnost je, naravno, da su Ahmadi muslimani ti koji imaju najveće znanje i svijest o istinskim i uzvišenim značenjima Khatamul Nabijjiin i smatraju da je nevjernik (kafir) svaka osoba koja ne prihvata Časnog Poslanika kao Khatamna Nebijjiin. Bez ovog vjerovanja Ahmadija muslimanski Džemat nema nikakvog temelja.

Onda u školama, Ahmadi djeca se moraju suočavati sa svim vrstama teškoća i mentalnih pogrda.

Tako da uprkos svih ovih teškoća, svaki Ahmadi musliman mora povesti dužnu brigu o ugledu Ahmadija muslimankog Džemata pod svim okolnostima i uvjetima. Ako neko mora tražiti azil zbog okolnosti u kojima se nalazi onda tu postoje mnogi drugi putevi da se ovo traži. Kad i ako dođete ovdje radi ovoga, radite tako, i ja ću ponoviti i ja sam ovo rekao u mnogim prilikama ranije, i reći ću ponovo, kad dođete i tražite azil nema potrebe za bilo kakvim lažnim, dugim i širokim izjavama. Najbolja je jednostavna činjenica, kratka izjava bazirana potpuno na istini. Većina službenika ovdje i sudija također imaju vrlo mehak kutak u svojim srcima prema ljudskom saosjećanju – oni imaju veliko sažaljenje prema ljudima i prihvataju molbe za azil.

Ima nekih koji su nepopustljivi i ako jednom odluče da se ne maknu onda postaje teško natjerati ih da se pokrenu ili promijene mišljenje. Ali ovo su oni koji neće uzeti ponovo u razmatranje čak i ako bude izmišljena bilo kakva vrsta priče i predstavljena im. Oni ostaju nedirnuti. Ali jedan Ahmadi musliman postaje griješan za grijeh što je dao pogrešne i lažne izjave. Zato trebamo nastojati koliko god možemo da kažemo istinu i kažemo je koliko god je moguće kraće. I spomenite svu ovu torturu koju Ahmadi moraju podnositi. Nije neophodno da postoji direktna prijetnja za vas da bi vam bio dat azil. Može vam biti dat azil čak i da nema direktne prijetnje. Tako, ako svoju molbu za azil bazirate na osnovama istine, onda, Allahovom milošću, ovi slučajevi će i dalje biti dobivani.

Tako da je u svakom slučaju naša odgovornost, sviju nas i pogotovu onih od nas koji živimo izvan Pakistana da činimo dove za one Ahmadi muslimane koji žive pod vrlo skučenim i teškim uvjetima, da Allah, Uzvišeni, ukloni njihove teškoće i za njih napravi dostupnom svaku mogućnost.

Da Allah, Uzvišeni, dadne blagoslove đelse svima onima koji su došli da prisustvuju đelsi. Da Allah primi dove svih onih koji su došli iz dalekih mjesta da se pridruže na ovoj đelsi. Onima koji čekaju da dođu i nadaju se da dođu ali im nije data viza, da Allah primi njihive ispravne namjere i primi njihove dove i da dove Obećanog Mesije a.s. budu primljene u njihov prilog.

Ja na kraju predstavljam izjavu Obećanog Mesije a.s. kad je rekao:

Vrlina se mora prakticirati samo iz razloga da Allah, Uzvišeni, bude zadovoljan time i da zaradimo Njegovu naklonost i zato da Njegove naredbe budu ispunjene. Osoba se uopće ne treba brinuti o tome da li takvo prakticiranje vrlina privlači bilo kakvu nagradu od Boga ili ne. Naša vjera postaje savršena samo u takvom slučaju kad ova sumnja, ova iluzija bude uklonjena iz naših umova.

Govor Obećanog Mesije a.s. da će naša vjera postati savršena kad budemo činili dobra djela samo radi zasluživanja Allahovog zadovoljstva i da zaboravimo i ne budemo uopće zabrinuti s tim da li će naša djela privući neki nagradu od Boga ili ne.

Obećani Mesija a.s. nastavlja i kaže:

Iako je istina da Bog ne dozvoljava da bilo čije dobro djelo bude izgubljeno kao što je rečeno: Zaista, Allah ne dopušta da nagrada onih koji čine dobro bude izgubljena. (9:120); no, onaj ko čini dobro djelo ne smije imati u vidu nagradu koju to dobro djelo možda privuče od Boga. Vidite, ako gost dolazi samo iz razloga da će mu biti pružena udobnost i hladni slatki napici, tako on zapravo dolazi radi ovih stvari; dok je dužnost domaćina da, koliko god je moguće i unutar svojih mogućnosti, učini svaki napor da posluži svaku potrebu svog gosta i da uradi sve što može da gostima omogući udobnost on može – i ovo je urađeno ali za gosta koji tako misli on  sebi uzrokuje gubitak.

Da Allah, Uzvišeni, dadne da domaćini budu u stanju da ispune svoje dužnosti i da to ispune samo za svrhu da zarade Allahovo zadovoljstvo i da Allah također dadne da gosti budu takvi koji su došli da prisustvuju đelsi čisto samo radi Allaha i da  nemaju nikakvih ličnih svrhi ili motiva pomiješanih s ovom čistom namjerom dolaska samo radi Allaha.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp