U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istiniti snovi ashaba Obećanog Mesije a.s.

Kratki sadržaj

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će danas nastaviti govoriti o snovima i događajima one grupe pobožnih ljudi koji su doživjeli vrijeme Obećanog Mesije a.s. i bili među onima ‘kasnijim’ koji su uključeni među ‘one prve’. Dok svaki ovaj događaj izražava njihovu pobožnu unutrašnjost i njihovu ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. to je također dokaz istinitosti Obećanog Mesije a.s.

Hazreti dr. Abdul Majeed Khan sahib r.a. prenosi kako je nekoliko godina nakon smrti Obećanog Mesije a.s. u snu vidio Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećanog Mesiju a.s i hazreti Omera r.a. u svojoj kući. Sva trojica su bili vrlo sretni i Obećani Mesija a.s. im je predstavio Majeed sahiba. On prenosi da je vidio kako Obećani Mesija a.s. i Časni Poslanik s.a.v.s. mnogo liče u svojoj pojavi.

Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da je ovo bio dokaz za Obećanog Mesiju a.s. da je zil (sjenka/odraz) Časnog Poslanika s.a.v.s.

Hazreti Ghulam Hussein Bhatti sahib r.a. prenosi da je jedanput njegov iskren i pobožan prijatelj Lal Din sahib u snu vidio kako je bio prisutan na dvoru Časnog Poslanika s.a.v.s. i uputio mu salam. Časni Poslanik s.a.v.s. koji je sjedio na stolici, uzvratio je pozdrav i bez oklijevanja pozvao Lal Dina sahiba da dođe bliže. S njegove desne strane je na stolici sjedila druga osoba i Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Lal Din, prepoznaješ li ovu osobu? On je Mehdi. Priznaj ga.’ Lal Din sahib je odgovorio  da ga je prepoznao i kad je pogledao na Mehdija vidio je kako zraci svjetla izbijaju iz njegovog lica. Nakon što je vidio ovaj san Lal Din sahib je bio naklonjen Bogu i ljudi su ga počeli zvati ludim. Kad je Maulvi sultan sahib, koji je bio veliki doktor, čuo ovaj san bez odlaganja je otišao u Kadian. Kad se vratio Lal Din sahib mu je rekao iako je on bio u Kadianu, a Lal Din sahib nije on ga ipak može pitati kako to mjesto izgleda. Lal Din sahib je nastavio i ispravno riječima opisao kako ovo mjesto izgleda. Čuvši njegovo iznošenje  Ghulam Hussein sahib i dvojica drugih ljudi napisali su pismo bai’ata i kratko poslije toga su Ghulam Hussein sahib, Lal Din sahib i par drugih ljudi odlučili da idu u Kadian. Na putu je Lal Din sahib imao san koji je ispričao svojim drugovima. U tom snu on je vidio kako ga Obećani Mesija a.s. pita kakvu svrhu ima dovođenje magarca? Interpretirajući ovaj san, Lal Din sahib je insistirao da bilo ko u grupi ko ima licemjerne misli treba to reći. Jedan od njihovih drugova rekao je da nije imao namjeru da dadne bai’at i samo je putovao s njima da pazi da Lal Din sahib ne ostane u Kadianu.

Na kraju su poslije podne stigli u Kadian. Bilo je vrijeme jela i neko je pozvao da svi trebaju doći i jesti. Kad su se svi okupili neko ih je pitao iz koje su oblasti potjecali i Lal Din sahib je odgovorio da su iz Mulatana. On je onda pitao zbog čega su zainteresovani za dolazak u Kadian i Lal Din sahib je naveo svoj san. Ovaj čovjek ga je pitao bi li bio u stanju prepoznati Obećanog Mesiju a.s. i Lal Din sahib  je rekao da bi. Domaćin ga je nastavio ispitivati o svakoj osobi koja je dolazila da li je taj Obećani Mesija i Lal Din sahib je svaki put odgovarao da nije. Na kraju, kad se prozor na bočnom zidu otvorio iObećaniMesija a.s.pogledao udžamijuLalDinsahibjeodmahrekaodajetoObećaniMesija i dodao da je mogao vidjeti da je njegovo oko isto aurola svjetlosti kako je vidio u svom snu.

Hazreti Maulvi Muhammed Ismail sahib prenosi kako se hazreti Babu Meeran Baksh sahib r.a., koji je kasnije uključen među 313 ashaba Mesije, razbolio. Otišao je Obećanom Mesiji a.s. radi liječenja i ostao mjesec dana u toku kojeg vremena je imao mnogo prilika da sretne Obećanog Mesiju a.s. On je tri noći neprestalno imao snove. U zadnjem snu je vidio kako neka osoba koja nadahnjuje strahopoštovanjem drži sablju i upozorava ga da dadne bai’at. On je narednog jutra dao bai’at.

Hazreti Mian Sonay Khan sahib r.a. prenosi kako se bivol, kojeg je posjedovala njegova porodica, otelio i da je bio običaj napraviti sutliju s mladim mlijekom bivola na dan oteljenja i ponuditi to nekim svetinjama. Sonay sahib Khan sahibova žena je napravila sutliju i malo dala njegovom ocu i amidži, ali oni su to odbili govoreći da je Sonay Khan postao kafir (Ahmadi). Došao je neki posjetilac i njemu je također ponuđena sutlija. On je proučio dovu i pojeo sutliju, i onda pitao Sonay sahiba čemu ga je Obećani Mesija a.s. poučio. Sonay sahib je odgovorio da ga je učio da obavlja pet dnevnih namaza, uči salavate (prizivanje blagoslova i mira na Časnog Poslanika) i da ga prihvati kao istinskog Mehdija. Posjetilac je rekao Sonay Khan sahibu da pita koja verzija salavata i koji ajet Kur’ana se trebaju učiti da se osoba može nadati da vidi Časnog Poslanika s.a.v.s. i da također pita kojeg se salavata Obećani Mesija a.s. drži. Sonay sahib je istog dana napisao pismo Obećanom Mesiji a.s. On prenosi kako je imao običaj da uči uobičajene dove prema ranijim tradicijama i sve ove dove je napisao u svom pismu Obećanom Mesiji a.s.

U odgovoru je Obećani Mesija a.s. napisao: ‘Moje vrijeme je  vrijeme ranog islama to jest, vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. Učenja koja si spomenuo nisu od koristi i neće imati nikakvog efekta u ovo doba. Moja učenja su ona koja su bila učenja Časnog Poslanika s.a.v.s, to jest,  učenje sure Al-Fatiha, učenje salavata, obilno učenje istighfara i učenje ‘La havle’; ova učenja će pomoći dobrotvornost. Ja se držim svih onih (verzija) salavata koji su spomenuti u hadisima. Međutim, uvjet je da kad učite salavat i želite da vidite Časnog Poslanika s.a.v.s. morate u svom srcu utemeljiti ljubav prema njemu i napustiti ljubav prema svojoj djeci i svim drugim dragim.’ Sonay sahib prenosi kako je započeo učenje verzije salavata poznate kao ‘Darood hazara’ o kojem se kaže da omogućava osobi da vidi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Hazreti halifatul Mesih je objasnio da se to zove ‘Darood hazara’ zato što se uči hiljadu (hazar) puta poslije tahadžud-namaza.

Sonay sahib je nekoliko dana kasnije u snu vidio kako ga je ‘Mirza sahib’ uzeo za ruku i odveo do dvora Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je sjedio na prijestolju a ljudi su stajali pored u redovima. Obraćajući se Časnom Poslaniku s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je glasno rekao da je napravio dobar aranžman u pogledu Sonay Khana na što je Časni Poslanik odgovorio da je to primio. Onda je Obećani Mesija a.s. tražio odobrenje i otišao. Sonay Khan sahib je također u snu vidio neke umrle pobožne osobe koje su sve potvrdile Obećanog Mesiju i Mehdija i rekle da su dale bai’at.

Sonay sahib prenosi kad je sudski proces Obećanog Mesije a.s. s Karam Dinom došao na raspravu, on nije imao nikoga od Ahmadi u blizini i svi su govorili da će Mirza sahib biti zatvoren kad ishod ovog slučaja. Sonay sahib je otišao da vidi jednog Ahmadi koji mu je rekao da se ne brine i da uči salavat i čini dove. Sonay sahib je obilato učio salavat i suru Al-Fatiha. Nekoliko dana kasnije  vidio je u snu kako je jedan čovjek donio mrtvo tijelo dječaka zamotanog u sedam slojeva i stavio ga pored Sonay sahiba i Sonay sahib ga je pitao šta je to. Čovjek mu je rekao da pogleda. Sonay sahib je počeo odmotavati. Kad je odmotao šesti sloj rekao je da je to bio oblik magarca koji je iznio optužbe protiv Mirze sahiba. On je u snu sjedio na vrhu krova i odatle je bacio ovo mrtvo tijelo. Kasnije je Sonay sahib pisao Obećanom Mesiji a.s. o ovom snu koji mu je odgovorio: ‘Ovako će on biti izložen’ – misleći na Karam Dina; i ovako se upravo i dogodilo.

Hazreti dr. Abdul Vali sahib Karak r.a. prenosi kako je poslije čitanja ‘Anjaam Athaam’ (knjige Obećanog Mesije) počeo čitati i druge knjige. U snu je vidio minaret sa obližnjim vratima. Ova vrata su bila staromodna sa rezbarijama. On je želio da uđe unutra ali se vrata nisu lahko otvarala. Gurnuo ih je i ona su se otvorila, i on je upao unutra ali nije pao na tlo. Tamo je vidio mnogo parkova s prekrasnim cvijećem. Onda je mislio da je voz za Lahor spreman ali da on nema kartu. Neka osoba koja je izgledala kao vozač voza rekla mu je da nije važno što nema karte da se može držati za prečku  voza i putovati ali da treba paziti da ne zaspe. Karak sahib se držao za prečku ali je također brisao oči da ne bi zaspao. Kad je ovaj san prenio jednom Ahmadi muslimanu on mu je to interpretirao kao znak za njega da dadne bai’at. On je bez oklijevanja napisao pismo u vezi ovoga i za dva dana primio odgovor odobravanja u kojem mu je savjetovano da redovno obavlja namaz i da također uči salavat.

Mian Sharif Ahmad sahib prenosi o svom ocu hazreti maulvi Jalal ud Dinu r.a. da je bio primalac Božijih objava čak prije nego što je postao Ahmadi i kako je ovo dobilo  veliki zamah poslije bai’at i da je mnogo puta vidio Časnog Poslanika s.a.v.s. Jedanput je njegov otac prenio san jednom prijatelju u mesdžidu Darul Rahmet; ovaj mu je rekao kako jedan ashab Obećanog Mesije a.s. viđa Časnog Poslanika s.a.v.s. svaki dan i svaki dan obaviještava Obećanog Mesiju o snu ili viziji i Obećani Mesija zapiše perom da li je to bilo ispravno ili nije. Maulvi Jalal ud Din sahib je mislio da je ovo pogrešna praksa i bio je blizu da intenzivno osjeća ovu sumnju kad ga je Allah spasio. Jedne noći on je u snu vidio skup Časnog Poslanika s.a.v.s. u kojem je Obećani Mesija također bio prisutan. Neko u publici pitao je kako je rečeno o Meki da će, ko god ode u Meku biti u miru ali da Časni Poslanik tamo nije našao mir i morao je uzeti utočište u Medini. Časni Poslanik s.a.v.s. mu je odgovorio da je također istina da niko nije mogao osvojiti Meku ali on jeste. Narednog jutra je došao ashab koji je Obećanom Mesiji a.s. prenosio svoje snove i zapisao je svoj san od prošle noći i podnio to Obećanom Mesiji a.s. Maulvi sahib je također pročitao ovaj tekst i san o kojem je pročitao bio je upravo isti kao njegov san koji je imao prethodne noći. Tako mu je Allah pomogao u shvatanju da su snovi koje je ovaj ashab prenio Obećanom Mesiji a.s. bili istiniti.

Hazreti  Jan Muhammed sahib r.a. je dao bai’at 1892. On je saznao o Ahmadijatu kad je došao u Amritsar. Obilato je činio ibadet zadnjih dana ramazana i molio Allaha da ga obavijesti o istinitosti Obećanog Mesije a.s. i za ovo je također klanjao istiharu. Pokazano mu je da obavlja namaz ali da nije okrenut u ispravnom pravcu Kible i da je zbog pomračenja sunca dansko svjetlo vrlo mutno. Naredne noći on je poslije namaza ponovo činio ibadet s bolnim srcem. U snu je vidio Obećanog Mesiju koji mu je rekao da je stvarno vrijeme za namaz poslije ponoći. Baš kao što plač bebe potakne mlijeko u majačinim grudima, slično tome upućivanjem dova Bogu u ranim satima Božija milost dolazi bliže. Poslije ovog sna Jan sahib je postao sljedbenik Obećanog Mesije a.s. Jedna od koristi koju je požnjeo držeći se pobožnog društva Obećanog Mesije a.s. bilo je da se jedne noći u toku tahadžud namaza, u položaju na sedždi osjećao ošamućen i pokazana mu je vizija u kojoj je došao melek čistog lica koji je držao  bijelu posudu vode i prelijep nož i rekao: ‘Ja sam došao zbog tvog unutrašnjeg čišćenja.’ Jan sahib mu je spremno rekao da nastavi i  obavi čišćenje kako želi. Melek je rasjekao i otvorio njegove grudi i potpuno ga očistio čistom vodom iz zdjele. Jan sahib nije osjećao nikakvog bola niti uznemirenosti. Kad  je melek otišao Jan sahib se pitao kako će klanjati namaz sa rasječenim tijelom. Pokrenuo je ruke i noge ali nije osjećao bola. Onda se povratio u budno stanje.

Jan sahib prenosi da čak od svojih mladih godina nije osjećao nikakvo protivljenje prema Obećanom Mesiji a.s. Jedanput se dogodilo da bude u Multanu sa svojim ocem koji je radio kao službenik i Jan sahib je radio za njega. Došao je mjesec Ramazan i on je nastavio postiti i na dan Bajrama je, poslije odlaska na Bajram-namaz, zaspao i poslije asr namaza. Vrijeme je bilo vruće tako da je spavao do jutra. U ranim satima tog jutra u snu je vidio kako je u svom selu na dan Bajrama i da svi idu u šator za klanjanje bajrama ali u suprotnom pravcu od onog gdje je bio. Svi su išli istočno. Na putu natrag iz šatora on je sjeo na neku humku. Kad je pomakao humku ona se premjestila i on je ispod nje vidio vrata koja su vodila do predvorja gdje je vidio nekoliko vrlo lijepih parova cipela. On je također uzeo svoje cipele otamo i otišao unutra i vidio lijepu nišu loza penjačica nalik građevini nazvanoj ‘baradari’ (tradicionalna Mughal građevina s dvanaest vrata) u kojoj su dvojica dječaka prelijepo učili Časni Kur’an.  Tamo su također bili neki pobožni ljudi koji su rekli Jan sahibu da su čekali na njega. Jan sahib je otišao u drugu sobu i zatekao jednog pobožnog čovjeka odjevenog u zeleno koji je učio Kur’an. On je pozvao Jan sahiba po imenu i rekao mu da je čekao na njega. Ovaj čovjek je stavio svoje ruke oko Jan sahiba i pitao ga da li uči Kur’an? Jan sahib je odgovorio da je s učiteljem proučio prvih sedam dijelova a da će ostatak učiti sam. Ovaj pobožni čovjek je otvorio Kur’an i tražio od Jan sahiba da uči. Prvi ajet koji je trebao proučiti glasio je: ‘Ovi vjerovjesnici’…’ Za to vrijeme je ovaj pobožni čovjek otišao. Jan sahib se pitao ko je bio ta pobožna osoba kad je iz nevidljivog obaviješten da je onaj ko ovo govori Khizar (a.s.) a da su dvojica dječaka bili hazreti imam Hassan i hazreti imama Hussein r.a. Tada se Jan sahib probudio ali je nekoliko dana ostao zbunjen ovim snom i niko nije imao bilo kakvih odgovora za njega. Nekih sedam ili osam godina kasnije, kad je dao bai’at na ruci Obećanog Mesije a.s. shvatio je da je ova pobožna osoba u njegovom snu zaista bio Obećani Mesija – poslanik u ovo doba.

Hazreti Mistri Din Muhammed sahib r.a. prenosi kako mu  je jedno veče na um pala misao kako su imena onih koji su ranije,na početku dali bai’at zapisana u registar a da njegovo nije. Te noći je u snu vidio kako Obećani Mesija a.s. sjedi s perom u ruci i registrom na krilu i pita Mistri sahiba kako mu je ime i šta mu je zanimanje. Mistri sahib je odgovorio da se zove Mistri Din Muhammed i da je po profesiji kovač. Narednog dana on je lično prenio ovaj san Obećanom Mesiji a.s. koji mu je rekao: ‘Tvoje ime jeste zabilježeno.’ U to vrijeme su tamo bile prisutne mnoge starješine Džemata uključujući hazreti maulana Nur ud Dina i maulvi Muhammed Alija. Maulvi Muhammed Ali je rekao: ‘Moje ime također nije nigdje zapisano’, na što Obećani Mesija a.s. nije odgovorio.

Hazreti Ameer Khan sahib r.a. prenosi da je 1904. u snu vidio jedno polje. Polje je bilo ograđeno redovima drveća koje je stajalo na pedalj daljine jedno od drugog.  Tu je bio samo jedan ulaz u polje a u polju su bili bujni zeleni usjevi žita. Krava je stajala izvan polja i željela je da jede zelenilo u polju i pokušavala je da gurne glavu kroz razmak  između drveća da bi došla do usjeva ali nije mogla uspjeti. Amir sahib je shvatio da baš kao što krava ne može uspjeti da dođe do usjeva ne nalazeći ulaz u polje, slično tome ne nalazeći Obećanog Mesiju a.s. čovjek ne može spoznati Boga. Obećani Mesija a.s. je kao ulaz u polje i niko ko ne ide kroz ta vrata ne može naći Boga.

Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da je ovo zato što je Obećani Mesija poslan kao Imam ovog doba u podređenosti  Časnom Poslaniku s.a.v.s.

Amir Khan sahib prenosi da je jedanput u snu vidio Sheilh Hamid Ali Khana sahiba, koji je pazio na dobavljanje hrane za goste Obećanog Mesije a.s., počeo da gostima servira suhe arapske hurme. Međutim, kako je servirao hurme one su postajale velike i sočne (slatke) i Hamid Ali sahib je rekao: ‘Ove suhe hurme iz Arabije su vam poslužene nakon što su preokrenute u mesnate (sočne).’

Hazreti Halifatul Mesih je objasnio da ovo podrazumijeva da se oživljavanje islama dogodilo kroz Obećanog Mesiju a.s.

U drugom snu je Amir Khan sahib vidio da su jednom Sik dječaku neuspješno ‘izgonjeni džinni’ iz njega kroz ‘magične čari’ i vatru itd. Amir Khan sahib je poučen ovom lijeku u snu. Rečeno mu je da uzme bijeli papir i nacrta oblik ‘Džinna’ na njemu i onda prouči ajet 2. iz sure An-Nas: ‘Reci: Ja tražim utočište kod Gospodara ljudi’ i da na papiru perom precrta džinna. Da ovo ponovi nekoliko puta i da će džinn biti razmrskan u komadiće. On kaže da se ovo i dogodilo i kad se probudio iz sna na njegovim usnama je bila urdu strofa iz poeme Obećanog Mesije a.s. koja hvali veličanstvenost riječi Časnog Kur’ana.

Nakon iznošenja ovih događaja ashaba Obećanog Mesije a.s. hazreti Halifatul Mesih  je najavio da će poslije džume namaza klanjati dženazu u odsustvu za dvije osobe.

Abdul Majid Dogar sahib je umro 23. decembra sa 83 godine. Većinu svog života je živio u Rabvi ali je trenutno bio u Švedskoj. I njegov djed i otac imali su čast da budu ashabi Obećanog Mesije a.s. Hazreti Halifatul Mesihov otac mu je kazao da je Dogar sahibov otac, Master Chiragh Muhammed sahib poučavao hazreti Halifatul Mesiha III r.a. kao i Huzurovog oca. Također je rekao da je on još poučavao hazreti Halifatul Mesiha IV r.a.

Dogar sahib je bio čovjek mnogih vrlina. Imao je svesrdnu i predanu vezu s Halifatom i bio dirnut do suza kad se to spomene. Njegov odnos s misionarima i vakf-e zindagi je bio pun ljubavi. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je lično opazio ljubav i naklonost u njegovim očima. Redovno je obavljao namaz, pomagao siromašnim i bio iskrena osoba i volio je da prenosi poruku. Napisao je pisma kralju Švedske, predsjedniku Obami i također Papi. Kad je bio u bolnici, svim doktorima tamo je dao  kopije knjige ‘Filozofija učenja islama’. Kad je Halifatul Mesih išao u Švedsku poslije svog Vasijat Tehrik 2005. godine tražio je od Dogar sahiba da se pridruži programu ‘Oporuke’ skupa sa svojom porodicom. On je priznao da je ovo naklonost prema njegovoj porodici kad se pridružio ovom programu. Da Allah uzdigne njegov položaj i da njegova djeca ispune zavjet bai’ata.

Malik Shafiq Ahmad sahib, arhitekta, umro je 6. januara u New Jerziju. Bio je dobrog zdravlja i otišao je na svadbu gdje se pripremao da prije toga klanja namaz. Imao je srčani udar. Pregledao ga je doktor kardiolog koji je tamo bio prisutan i onda su ga odvezli u bolnicu ali je Malik sahib umro kad je tamo stigao. Po profesiji je bio inžinjer i služio je u ministarstvu odbrane. Poslije penzionisanja je preselio u SAD. Služio je Džemat na mnogim projektima. Kad je Halifatul Mesih IV napravio neke promjene u pogledu konstrukcije Baitul Futuh džamije  2001. pozvao je Malik sahiba radi konsultacije i on je ovdje ostao neko vrijeme vezano za to. Trenutno je radio na konstrukciji nekoliko džamija, iako nije bio vakf e zinadgi služio je u tom duhu. On nije htio da čuje ni riječi oprečne Džematu ili Halifatu i imao je duboko zadovoljstvo u ibadetu. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je imao lično iskustvo da vidi rad Malik sahiba koji bi bez odlaganja došao kad je to traženo iako je u to vrijeme bio u civilnoj službi. Da Allah uzdigne njegov položaj i čuva njegove potomke vezane za Džemat.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp