U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istinska zahvalnost

Kratki sadržaj

Ova hutbu petkom održana je u džamiji Mesdžid Bait ul islam u Torontu, Kanada. Poslije učenja sure Al-Fatiha Huzur a.t.b.a. je rekao da u svojoj hutbi petkom poslije đelsa salane općenito dadne povratne informacije o ovom događaju. Allahovom milošću, u zadnje dvije sedmice održane su đelsa salana u SAD-u i Kanadi, koje su bile organizovane u intervalu od jedne sedmice jedna od druge. Huzur a.t.b.a. je rekao da u ovim prilikama ne samo ima priliku da se direktno obrati članovima Džemata nego također ima jedinstvenu priliku da u toku susreta dobije informaciju iz prve ruke o specifičnim pitanjima i moralnom i duhovnom stanju Džemata, koji mu onda pomažu da dadne određene naredbe da uputi članove Džemata. U ovom kontekstu je putovanje u SAD i Kanadu bilo vrlo korisno i Huzur a.t.b.a. je rekao da se nada i moli Allaha da članovi Džemata, muškarci i žene također izvuku korist iz njegove posjete. Pored ovoga, susrećući se sa određenim uglednim ličnostima i političarima također je predstavio Džemat Ahmadija širem krugu ljudi. Allahovom milošću obje ove zemlje su započele aktivnosti u ovom polju. U svakom slučaju, Huzur a.t.b.a. je rekao da želi objasniti temu zahvalnosti Svemogućem  Allahu s obzirom na ovakve uspjehe koji su dati Džematu. Svaki  Ahmadi musliman treba biti izuzetno zahvalan Svemogućem Bogu što mu je omogućio da učestvuju u đelsa salani, koja je tako blagoslovljena i uzvišena prilika. Međutim, istinski cilj đelse je da napravite čiste promjene u sebi, tako da ove promjene ne ostanu privremene nego da budu stalne, a ovo ćete postići činjenjem stalnih napora u svojim životima. Huzur a.t.b.a. nas je podsjetio da vjernik, kako se više udubljuje u temu zahvalnosti prema Allahu, postaje primalac još većih blagoslova od Uzvišenog Allaha. Svemogući Bog, koji je istinit u Svojoj Riječi, obećava Svojim ispravnim robovima: I kad je vaš Gospodar najavio: ”Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, povećati; a ako budete nezahvalni, Moja kazna je zaista stroga.”  (14:8) Prema tome, Svemogući Allah uvećava Svoje naklonosti prema onima koji su Mu zahvalni. Za Ahmadi muslimana je najveća naklonost je da ga je Svemogući Bog osposobio da vjeruje u Imama i Mehdija ovog doba, koji je došao da uputi cijeli svijet. Svaki Ahmadi musliman mora učiniti svaki napor da razumije ovu temu zahvalnosti, tako da postane primalac Božijih naklonosti a da ne postane neko ko je nezahvalan Bogu i tako postane primalac Božije srdžbe. Preseljavanjem u zapadne zemlje Svemogući Allah vam je zaista dao i svjetske blagoslove. Mnogi su imućniji nego što su prije bili. Oni ljudi sigurno stiču nezadovoljstvo Uzvišenog Allaha koji su se iselili u ove zemlje na temelju proganjanja zbog svoje vjere, tražili azil i kad su se uvjeti poboljšali oni su počeli kritikovati Džemat do te mjere da su se potpuno udaljili. U svakom slučaju, Džemat nije briga za takve ljude. Zaista je udaljavanje takvih ljudi također blagoslov Svemogućeg Allaha; međutim, svaki Ahmadi treba zapamtiti da će ova zahvalnost biti značajna samo ako su namjera i cilj da steknu zadovoljstvo i blizinu Svemogućeg Allaha i s ovim ciljem oni prave čiste promjene u sebi slijeđenjem uzora našeg voljenog poslanika Muhammeda s.a.v.s. U hadisima je navedeno da bi Časni Poslanik s.a.v.s. nabrajao sve dnevne Božije blagoslove prije odlaska na spavanje noću i zahvaljivao se Svemogućem Allahu za sve Njegove blagodati i hvalio je Gospodara, Koji mu je dao Svoju milost i dobrotu, i podario mu blagodati života. Njegova stopala bi otekla u toku ibadeta Allahu. Kad su ga pitali zašto podnosi takav teret on bi odgovarao: ‘Zar ne trebam biti zahvalan Allahu za Njegove blagodati?’ Prema tome, mi trebamo slijediti njegov primjer. Svemogući Allah kaže: Ti reci: ”Ako volite Allaha, slijedite mene; Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Allah najviše prašta, (i) milostiv je.”  (3:32) Ovo je način da steknemo Božiju ljubav, koja zauzvrat ubire dalje nagrade. Časni Poslanik s.a.v.s. nije samo bio zahvalan za svjetske blagoslove, on je do te mjere izražavao zahvalnost za utočište naspram teškoća i kušnji da je bio zahvalan i u najsitinijim stvarima. Mi također moramo oponašati njegov primjer i stvoriti  ove standarde zahvalnosti u svojim životima. Svemogući Bog onda uvećava Svoje blagoslove ovim ljudima tako da je to u korist samog čovjeka da bude zahvalan Bogu. Svemogući Allah kaže: A ko god je zahvalan, zahvalan je za svoje dobro; a ko god je nezahvalan, zaista, moj Gospodar je posve neovisan, plemenit.” (27:41) Huzur a.t.b.a. je rekao da zahvalnost ne treba dolaziti samo u formi riječi ili govora nego također u praktičnim postupcima, tako da svaki dio tijela osobe i organi izražavaju ovu formu zahvalnosti. Šta je zahvalnost? Zahvalnost je da cijelo biće osobe pada na tlo pred Bogom u poniznosti i izražava svoju ljubav prema Bogu, da čini napore da stekne tu Ljubav, da potvrđuje da je svaki blagoslov u životu zaista od Boga, da proglašava, svojim jezikom hvale i veličanje Gospodara i da koristi Njegove darove tako da oni postanu povod sticanja Božijeg zadovoljstva. Svemogući Allah takve robove obasipa uvećanim blagoslovima i blagodatima. Huzur a.t.b.a. je rekao da mu ljudi govore i pišu mu o tome kako je đelsa prošla i koliko su u njoj uživali i rekao je  da đelsa može samo biti korisno iskustvo ako svaki i svi učesnici i prisutni izađu sa većim usredsređivanjem ka tome da budu zahvalni i pokorni klanjači Allaha i da se bore s većom revnošću da upiju  Allahovu ljubav. I svaki pojedinac treba napraviti listu svih promjena koje želi da napravi u sebi i onda napraviti čvrstu pogodbu da će praktično usaditi ove promjene u svom životu. Onda treba napraviti listu poroka od kojih se želi udaljiti i da napravi čvrstu pogodbu da će odbaciti ove pogreške iz svog života. Ovi napori trebaju biti učinjeni cijelim srcem i iskreno, sa svim od Boga datim mogućnostima i sposobnostima. Onda mora hvaliti Gospodara i zavjetovati se da nikada ne zloupotrijebi ove blagoslove koje mu je Bog dao. Ako mu je Allah dao blagostanje, onda neka to koristi da stekne Allahovu blizinu umjesto za pogrešne svrhe. Allahovom milošću ima mnogo članova Džemata u SAD kojima su podarene  životne raskoši. Mnogi od njih troše velikodušno na Božijem putu. Da ih Allah blagoslovi, Amin. Oni uvijek trebaju pamtiti Božije naklonosti prema njima i da uvijek budu zahvalni Njegovoj milosti. Finansijsko žrtvovanje samo po sebi nije dovoljno, uz njega mora biti ibadet i zahvalnost Svemogućem Allahu. Istinska zahvalnost može samo doći sa istinskim ibadetom. U Kanadi ljudi nisu toliko finansijski utjecajni, ali su standardi žrtvovanaja vrlo visoki. Huzur a.t.b.a. je, međutim, rekao da postoji ogromna potreba da se podignu standardi ibadeta i poprave određene moralne slabosti koje je on opazio. Bilo da Ahmadi muslimani žive u SAD ili Kanadi ili bilo gdje drugo u svijetu, istinsko izražavanje zahvalnosti će samo biti kad naprave potpuni preobražaj u svojim životima. Ovo se samo može dogoditi kad provedu učenja Časnog Kur’ana i ispune svoj zavjet sa Obećanim Mesijom a.s. slijeđenjem uvjeta bai’ata. Da Svemogući Allah osposobi svakog Ahmadi muslimana da postigne ove standarde zahvalnosti Allahu, Amin. Nastojte da sebe analizirate, ispitajte svoju situaciju, pažljivo posmatrajte svoje ukućane i procijenite kako možete popraviti zahvalnost prema Allahu. Ako muž ne ispunjava svoje obaveze prema svojoj ženi on nije zahvalan Allahu uprkos njegovih drugih pobožnih djela. Allah ga je nagradio ženom i djecom, zato je njegova dužnost da pazi na nju, i ispunjavanjem svojih dužnosti on izražava zahvalnost Allahu. On mora zapamtiti da ovo nije samo svjetska odgovornost nego odgovornost koju je Bog dao. Slično tome, ako žena ne ispunjava svoje dužnosti prema svom mužu, onda ona nijeće izraz zahvalnosti Allahu. I ovo nijekanje će je isključiti između onih koji su Bogu dragi. Zato svaki pojedinac i svaki ukućanin treba da procjenjuje situaciju. Onog dana kad počnemo praktikovati ono što propovijedamo na svakom nivou i to učinimo izvorom Allahovog zadovoljstva, istinski ćemo primjeniti ovaj duboko značajni izraz zahvalnosti Svemogućem Allahu i neprestalno će se spuštati beskrajne Allahove blagodati i naklonosti, u svjetskom i duhovnom kontekstu. Osoba ne smije željeti svjetske raskoši; umjesto toga dužnost je svakog Ahmadi muslimana da želi Allahove naklonosti s ciljem da također duhovno napreduje. Huzur a.t.b.a. je onda govorio na temu izražavanja zahvalnosti Allahu koja se tiče njega i rekao je da prvo želi da zahvali Svemogućem Allahu za činjenicu da je Allah dao Obećanom Mesiji a.s. takav Džemat koji je izuzetno odan upravi Halifata. Obećani Mesija a.s. je uzviknuo u iznenađenju nad predanošću i odanošću koju su izrazili članovi Džemata i u njegovo vrijeme. Ovaj izvanredni izraz predanosti i odanosti koji se proteže u periodu od skoro više od stotinu godina još uvijek osvjetljava svoj luster. Nemojte nikada dozvoliti da ova predanost i odanost izumru među vama i među generacijama koje slijede. Ovaj izraz odanosti treba također biti izvor zahvalnosti za članove Džemata, tako da ova veza sa Halifatom ostane snažna u generaciji za generacijom. Nije važno u koji dio svijeta osoba ide, ova veza, ljubav i odanost prema Halifatu ostaje svuda stalna. Huzur a.t.b.a. je rekao da je bio svjedok ovog izraza krajnje ljubavi i predanosti u SAD i svjedok im je ovdje u Kanadi također, od djece  i odraslih jednako, od muškaraca i žena, od mladih i starih. Opće je shvatanje da su ljudi u Americi materilisti ali Huzur a.t.b.a. je rekao da su predanost s kojom su članovi Džemata služili u toku ove dvije sedmice njegovog boravka tamo  za primjer, u tolikoj mjeri da oni koji su bili na dužnosti ostali su s Huzurom cijelo vrijeme, nije ih bilo briga o njihovom poslu i zaposlenju. Bilo je nekih koji su napustili svoje nove poslove jer nisu imali pravo da uzmu slobodno vrijeme, tako da bi mogli biti u društvu Huzura a.t.b.a. Da Allah olakša za sve ove članove Džemata i nagradi ih za njihovu ljubav i predanost, Amin. Huzur a.t.b.a. je zahvalio svim volonterima i učesnicima đelsa salane u SAD-u i Kanadi koji su ispunili svoje dužnosti s osjećajem krajnje odgovonosti. Mi trebamo činiti dove za ove volontere da im Svemogući Allah dadne osjećaj zadovoljstva tako da nađu još više zadovoljstva u služenju svojoj vjeri, Amin. Huzur a.t.b.a. je rekao da je posjetio nekoliko mjesta u SAD-u i svi članovi Džemata, bilo da su mještani ili novi doseljenici, svi su izrazili svoju ljubav i predanost. Međutim, Huzur a.t.b.a. je ponovo podsjetio sve članove Džemata da ovaj izraz zahvalnosti samo može biti značajan ako ovi članovi Džemata padaju na sedždu prema Allahu u potpunoj pokornosti i hvale Ga za Njegove naklonosti koje im je dao. Vrhunac ove teme zahvalnosti prema Allahu je da Halifatul Mesih i članovi Džemata postanu istinski klanjači Allahu i postanu zahvalni Njemu kako im to priliči da budu. U SAD-u Huzur a.t.b.a. je vidio da postoji interes s kojim su mladi ljudi uzeli na sebe da poruku islam Ahmadijata upute masama i vrlo dobri kontakti koje su napravili izvan Džemata su pohvalni. Međutim, uvijek zapamtite da ovi kontakti ne trebaju biti napravljeni da se steknu bilo koji svjetski ciljevi, nego ova poznanstva napravite tako da istinska i prelijepa slika islama može biti predstavljena svijetu i da svijet okupimo pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur a.t.b.a. je rekao da ga je novinar sa CNN-a pitao o mogućnosti širenja islama u SAD-u. Huzur a.t.b.a. je odgovorio da samo Džemat Ahmadija danas predstavlja istinsku sliku islama i mogućnost njegovog širenja ne postoji samo u SAD-u nego u cijelom svijetu, i to ne silom nego ostavljanjem dubokog dojma na srca masa. Zbog toga naša omladina, muškarci i žene, koji izražavaju svoju ljubav i predanost halifatu, trebaju zapamtiti da naš cilj nije svjetski nego sve što kažemo ili radimo treba biti namijenjeno za pobjedu islama. Ovo će biti postignuto samo kad se okrenemo i svoju cijelu vjeru potčinimo u Svemogućeg Allaha. U cjelini posjeta SAD-u je bio veliki uspjeh. Da Allah dadne da  rezultati naše posjete se nastave pokazivati i nakon što se naša posjeta završi. Huzur a.t.b.a. je rekao da su na određenim mjestima otvorene nove džamije i centri, što pokazuje napor i usredsređivanje SAD džemata prema izgradnji novih džamija. Ovaj napor treba biti nastavljen. Druga stvar koju je Huzur a.t.b.a. istakao je da nacije koje napreduju ne drže oči samo na svojim dostignućima nego ustanovljavaju slabosti i čine svaki napor da se u tome poprave, jer je ovo veoma važno. Ovo je način da tražite uputu – zapišite bilješke o prošlim događajima koji daju dokaze o svim valjanostima i slabostima organizacionih aspekata događaja. Ovo će omogućiti da se napravi popravak naredne godine. Naprimjer, jedna takva slabost na koju je Huzur a.t.b.a. skrenuo  pažnju džemata SAD na nivou Džemata i na pojedinačnom nivou je da naprave aranžmane u slučaju ekonomskog sloma ili situacije nalik ratu. Zapravo, SAD je doživjela česte prirodne nesreće, kao što su uragani itd. Zato, gdje su izgrađene džamije i centri, treba biti naprevljena opskrba za vodu i struju jer bez ovoga život u ovo vrijeme nije održiv. Huzur a.t.b.a.  je dao primjer kako je uragan izazvao prekid struje u blizini džamije Mesdžid Bait-ur-Rahman u toku njegove posjete (on je u to vrijeme bio u Harrisburgu) i nije bilo nikakvog sistema da u zamjenu bude uključen u  vrijeme prekida struje. Huzur a.t.b.a. je predložio da budu unaprijed pripremljeni generatori koji mogu obezbjediti struju u momentu prekida i da također voda može biti omogućena. Vraćajući se na đelsu Kanade Huzur a.t.b.a. je ponovo podsjetio članove Džemata, ne samo u Kanadi nego širom svijeta, da budu zahvalni Svemogućem Allahu i ojačaju ovu vezu. Drugo, izražavanje ljubavi i predanosti od strane članova Džemata su zaista očiti. Jedna od Huzurovih rodica koja je stigla iz Pakistana prenijela je da su članovi Džemata SAD-a daleko nadmašili članove Džemata Kanade u svom izražavanju predanosti na prijemu Huzura a.t.b.a. Džemat Kanade je veći po broju i blagoslovljen je jedinstvenom atmosferom i ambijentom u selu Mira, s džamijom u blizini. No, da se istinski okoristite od ove jedinstvene kombinacije elemenata, morate ispred sebe širiti temu zahvalnosti. Vama je data ova prilika da živite kao zajednica s džamijom na svom pragu. Nastojte da ispunite džamiju; to je ono što će je uljepšati. Stariji, penzionisani članovi vjerovatno dolaze na svih pet dnevnih namaza, ali isitnski cilj (svrha) bit će ispunjen kad omladina i odrasli jednako budu razumjeli važnost ibadeta i okupe se u džamiji u velikom broju a utemeljit ćete tradiciju Džemata kad mlade djevojke i žene budu pazile na svoju čast i budu čuvale svoju krepost, kad i mladi muškarci i žene budu prepoznali svoje vlastite vrijednosti i ne budu zagađeni nemoralnim vrijednostima društva koje ih okružuje. Istinski cilj ne može biti postignut samo uzvikivanjem slogana na ulici, ili recitovanjem nekoliko strofa tu i tamo. Lokalni stanovnici, uključujući gradonačelnika grada Vaughana (gdje je smještena džamija), općenito su veoma impresionirani Džematom i rekli su Huzuru a.t.b.a. kako se sigurno oseća ponosnim da ima takve članove. Oni su također priznali da se Ahmadi muslimani pridržavaju zakona. Ovo mišljenje vlada širom svijeta; no, mi moramo procijeniti svoje stanje u pogledu Kur’anskih učenja koje je Obećani Mesija a.s. objasnio do takvih dubina. Naši moralni i duhovni standardi nisu utemeljeni na svjetskim propisima i naredbama nego na Božijim propisima i naredbama. Prema tome, mi moramo primjeniti kur’anska učenja u svojim životima. Nemojte gledati prema zemlji, vi trebate ciljati da vidite visoko u vasionu i kad se ovo dogodi, onda možemo postati zahvalni Allahu, tad će također naši slogani i sva naša djela ubrati nagrade i steći Allahovo zadovoljstvo. Huzur a.t.b.a. je rekao da je primio brojna pisma od omladine o tome kako su osjetili unutrašnji preobražaj. Neke djevojke su počele nositi hidžab (pokrivalo) i napisale su o svojim drugim promjenama. Ovo je namjera koju će Allah primiti; da Allah osposobi sve ove mlade da postanu najbolji mogući Ahmadi muslimani. Ovo nas ponovo vodi do teme zahvalnosti jer je jedini Allah taj Koji može napraviti promjenu u osobi, zato svi oni koji su iskusili ove preobražaje trebaju učiniti da one budu stalne, da traže Božiju pomoć i uputu. Domovi trebaju postati sigurni džennet gdje mogu cvjetati ljubav i povjerenje. Ako se brakovi sklope protiv volje muškarca i žene, onda taj odnos ispunite s otvorenim srcem, inače dajte na znanje svojim roditeljima prije sklapanja braka da niste zainteresovani. Temelji svakog braka je bogoobjaznost i vjera. Kad mladići traže religioznu djevojku onda oni također trebaju biti religiozni. Takav brak (bračna zajendica) će roditi mnoga kućanstva koja će podsjećati na Džennet. Nemojte dopustiti svojim očima da potajno gledaju na svu ovu svjetsku udobnost. Nemojte biti savladani i zastrašeni sjajem društva u kojem živite. Nemojte svoje domove ili srca ispuniti nezadovoljstvom. Svjetsko blagostanje je drugi razlog da budete zahvalni Uzvišenom Allahu, uvijek pamtite svoje nasljeđe i svoju prošlost, i onda nastojte da procijenite Božije naklonosti prema vama, što će vas odvesti zahvalnosti. Učinite svaki napor da istrijebite sve razlike i riješite svađe između rodbine i prijatelja, jer će ovo biti povod da se na vas spuste Allahove naklonosti. Kad ja napustim svoje boravište u susjedstvu mnoga djeca uzvikuju slogane i nazivaju selam, što odjekuje u atmosferi i čini je da izgleda kao Džennet. Ovaj selam ne treba biti površan nego onaj koji se razliježe kroz srž Džemata i utemeljuje mir ovdje na ovom svijetu i utire put za dobru budućnost na Ahiretu također. Nemojte dozvoliti da ova ljubav izumre. Borite se da steknete ovu istinsku bit duhovnosti. Ovo će postati očito kad naši postupci  budu sticali blizinu Svemogućem Allahu. Svaki Ahmadi musliman mora razumjeti svoju odgovornost u ovom pogledu. Huzur a.t.b..a je naredio organizatorima da nabroje slabosti u crvenoj knjizi i nastoje naći rješenje za ove slabosti kad budu pravili aranžmane za đelsu naredne godine. Huzur a.t.b.a. je primio određena pisma ispunjena prigovorima, koji se uglavnom odnose na audio aranžman. Huzur a.t.b.a. je preporučio detaljnu istragu o tome zašto se ove tehničke teškoće pojavljuju svake godine. Njegovo vlastito opažanje je da možda određena organizaciona odjeljenja ne sarađuju i ne koordiniraju jedno s drugim. Ako je ovo istina, onda je određeno da se stvari raspadnu. Zato organizatori trebaju procijeniti svoje namjere i raditi ujedinjeno. Amir sahib također treba iz bliza nadgledati i da nema povjerenje ni u koga bez odgovornosti. Huzur a.t.b.a. je predložio da možda, zbog nedostatka discipline, zajednička đelsa treba biti održana u SAD-i pogotovu u godini kad Huzur a.t.b.a. planira posjetu. U svakom slučaju članovi džemata u Kanadi izražavaju iskrenu predanost Huzuru i on zato misli da treba dati još jednu priliku organizatorima da mogu popraviti aranžamne. Vršioci dužnosti koji imaju svjetske namjere ili motive trebaju sebe procijeniti, niko im ne treba reći šta je pogrešno. Zapamtite da je to plemenita namjera koja će naići na uspjeh. Bilo šta drugo vodit će nas daleko od blizine Allahu, i nedaj Bože navući Njegovu srdžbu umjesto toga. Mladoj generaciji Huzur a.t.b.a. savjetuje da trebaju držati oko nanjihovim pozitivnim i dobrim postupcima a da zanemare njihove slabosti. Džemat Kanade je osnovao dobre kontakte, i Huzur se sreo mnoge od njih. Svaki Ahmadi treba imati na umu da njegovi postupci ili riječi uvijek imaju za svrhu propagiranje islam Ahmadijata kao motiv. Na kraju je Huzur a.t.b..a još jednom dotakao teme zahvalnosti govoreći da na jedan način, osvjetljavanje domova, atmosfera oko oblasti džamije, duh dobrovoljnog rada sve su aspekti zahvalnosti, ali oni su privremeni. Međutim ova zahvalnost treba biti stalna i svaki Ahmadi musliman mora ostati uvijek spreman da kaže ‘lebejke’ na upute Huzura a.t.b.a. Nemojte iznositi zabrinutost kao što su teškoće  na koje nailazite u pogledu zapadnih normi i tradicija. Ako su namjere istinite, onda ništa ne može omesti napredak. Nacije koje napreduju ne gledaju na teškoće na koje nailaze nego se usredsređuju na svoje ciljeve i primjenu ovih ciljeva. Ovo je to što će nam pomoći da napravimo duhovnu revoluciju u svijetu. Huzur a.t.b.a. je na kraju molio Allaha za članove Džemata.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp