U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Obećani Mesija i Mehdi

Kratki sadržaj

Huzur Akdas je rekao da je, s Božijom milošću, danas izuzetno sretan i blagoslovljen dan za Džemat i ima dodatne blagoslove petka. Na današnji dan prije 123 godine  ispunilo se veličanstveno predskazanje o drugoj fazi islama. Ovo predskazanje Časnog Poslanika s.a.v.s. ispunilo se u skladu s detaljima koje je on dao i dogodio se dolazak Obećanog Mesije. S njegovim započinjanjem uzimanja zavjeta bai’ata formirana je zajednica-Džemat kasnijeg doba koji se trebao pridružiti ranijim zajednicama. Mi smo također sretni što smo dio ove zajednice. Svaki Ahmadi musliman koji tvrdi da je dao zavjet bai’ata Obećanog Mesije a.s. treba biti strogo pažljiv o tome da je ovo ogromna odgovornost. Zadatak druge faze islama koja je započela sa Obećanim Mesijom a.s. traži da  njegovi sljedbenici u sebi usade revolucionarne promjene tako da mogu uzeti udio blagoslova koji su povezani sa Obećanim Mesijom a.s. Huzur Akdas je rekao da svake godine 23. marta ne trebamo biti puni radosti samo zato što proslavljamo Dan Obećanog Mesije a.s. ili što smo, Alhamdolillah, dio ove zajednice, ili što smo svjesni njene rane historije ili što organizujemo skup o ovome. Mnogo više od toga, mi se moramo zamisliti da li smo ispunili dužnosti ovog zavjeta bai’ata. Danas je također dan razmišljanja o sebi i dan samokritike. To je dan da se zamislimo nad uvjetima bai’ata, dan da obnovimo svoj zavjet i dan da stvorimo rješenost za ove uvjete bai’ata. Dok je to dan da obilato veličamo Allaha to je također dan da stitinama hiljada puta prizivamo salavate na Časnog Poslanika s.a.v.s. Huzur Akdas je rekao da nam značaj ovog 23. marta uvijek treba biti na umu. Kao podsjetnik ovoga Huzur Akdas je dao izlaganje bazirano na riječima Obećanog Mesije a.s. koje objašnjavaju deset uvjeta bai’ata. Prvi uvjet: Onaj koji ulazi (u ovj Džemat) svečano da će se uzdržati od širka (pripisivanja prtnera Bogu) sve do groba. Obećani Mesija a.s. je rekao:   ‘Teuhid (Božija Jedinstvenost) ne znači samo da svojim jezicima kažete la ilaha ill Allah a onda skrivate stotine idola u svom srcu. Svako ko daje poštovanje svojim vlastitim planovima, smutnji ili mudrim ciljevima kako treba poštovati Boga, ili ovisi o drugoj osobi kako treba ovisiti samo o Bogu, ili poštuje svoj ego kako treba poštovati samo Boga, u svim takvim stanjima on je idolopoklonik u Allahovim očima. Idoli nisu samo oni napravljeni od zlata, srebra, bakra ili kamena. Zapravo je svaka izjava i svako djelo, koje se poštuje na način kako dolikuje jedino Svemogućem Allahu, u Allahovim očima je idol… Zapamtite da je istinska Božija Jedinstvenost, koju Bog od nas zahtijeva da je potvrdimo i o kojoj ovisi spas, da vjerujemo da je Bog u Svom Biću slobodan od svakog druga, bilo da je to idol, ljudsko biće, ili Sunce ili Mjesec, ili čovjekov ego, ili njegova prepredenost ili prevara; također da ne zamišljamo da bilo ko posjeduje moć suprotno Njemu, da ne prihvatamo bilo koga kao Održavaoca, da ne smatramo da bilo ko daje čast ili poniženje, niti da bilo koga smatramo Pomagačem ili Podržavaocem; također da  svoju ljubav i obožavanje ograničimo na Njega, kao i svoju poniznost, svoje nade i strah od Njega. Nikakva Jedinstvenost ne može biti potpuna bez slijeđenja triju vrsta posebnog spominjanja. Prvo tu je  Jedinstevnost Bića – to jest, da mislimo o cijelom svemiru kao da ne postoji naspram  Njega i da to smatramo smrtnim i da mu nedostaje stvarnosti. Drugo, Jedinstvenost atributa – to jest da Rabubijjat (Gospodarstvo) i Uluhijjat (Božija priroda) su ograničeni na Njegovo Biće i da su svi drugi koji izgledaju kao hranitelji i dobrotvori samo dio sistema postavljenog Njegovom rukom. Treće, Jedinstvenost ljubavi, iskrenosti i predanosti – to jest da ne smatramo  nikoga kao druga Bogu u stvarima ljubavi i obožavanja i da budemo potpuno izgubljeni u Njemu. (Siraj-ud-Din ‘Isa’i ke Char Swalon ka Jawab, Ruhani Khaza’in, tom 12, str. 349-350; uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 17-19) Drugi uvjet:   obećat će da će se čuvati bluda, brakolomstva, grijeha očiju, razvrata, razuzdanosti, okrutnosti, neiskrenosti, stvaranja nereda i bune i da sebi neće dopustiti da bude zaveden strastima nafsa koliko god jake bile. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Činjenica je dokle god osoba ne napusti sebične motive koji je sprečavaju od toga da govori istinu, ne može se smatrati istinoljubivom.  Ako osoba govori isitnu samo  kad ništa ne gubi a govori laž kad su pod prijetnjom njegova čast, imetak ili život, kako se može smatrati boljom od djece i nerazumnog? Zar djeca ili nerazumni ne govore ovu vrstu istine? Teško da postoji bilo ko u svijetu ko će reći laž bez nekog motiva. Zato, istina koja bude napuštena kad je suočena s mogućim gubitkom nikada ne može činiti dio istinskg morala. Istinska prilika kazivanja istine je kad osoba shvata gubitak života, imeka ili časti. U ovom kontekstu Božije učenje je: (Al-Hadž, 22:31) (Al-Bakara, 2:283) (Al-Bakara, 2:284) (Al-An’am, 6:153) (An-Nisa, 4:136) (Al-Maida, 5:9). Držite se daleko od klanjanja idolima i laganja jer je neistina također idol; onaj ko se oslanja na nju prestaje se oslanjati na Boga. Prema tome, govoreći laži osoba gubi Boga. Kad ste pozvani da svjedočite istini nemojte odbijati da to učinite. Zato  nemojte skrivati istinsko svjedočenje a onaj ko ga skriva, njegovo srce je sigurno griješno. I kad govorite, govorite samo ono što je potpuna istina i što je pošteno, čak kad svjedočite protiv bliske rodbine. Čvrsto se držite istine i pravde, i svjedočite samo radi Allaha; nikada ne izgovarajte laž čak i ako to možda stavi u opasnost vaš život ili život vaših roditelja ili drugih dragih osoba kao što su vaša djeca. Nemojte da vas neprijateljstvo prema ljudima spriječi da dajete istinsko svjedočenje. Istinoljubivi muškarci i istinoljubive žene će imati veliku nagradu. Oni imaju naviku da savjetuju istinu… Oni se ne drže društva neistinoljubivih.’ (Filozofija učenja islama, Ruhani Khaza’in, tom 10, str. 360-361; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 25-27) Obećani Mesija a.s. je dalje rekao: ‘Nemojte se približavati bludu. To jest, izbjegavajte sve prilike koje stvaraju tu misao u vašoj glavi. Izbjegavajte sve puteve koji nose rizik da budete upleteni u ovaj grijeh. Ko god čini blud ide do granice zla. Blud je vrlo zao put. On vas zaustavlja od postizanja vašeg istinskog cilja i nosi glavne rizike u sebi.’ (Filozofija učenja islama, Ruhani Kha’zain, tom 10, str. 342, Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 28-29) On je rekao: ‘Časni Kur’an, koji postavlja prikladne pravce u pogledu prirodnih želja i slabosti čovjeka, posvojio je izvanredan put u ovom pogledu. Sura (24:31) naređuje vjernicima muškarcima da  obore svoje poglede i čuvaju svoja stidna mjesta. To je  postupak kroz koji će postići čišćenje. Izraz ‘stidna mjesta’ ne odnosi se samo na privatne dijelove. To se odnosi na sve dijelove cijelog tijela uključujući i uši. Zabraneno je slušati pjesmu žene koja vam nije rod. Zapamtite, dokazano je stotinama opita ako Bog nešto zabranjuje da to čovjek mora napustiti prije ili kasnije.’ (Malfuzat, tom 7, str. 135; Uvjeti bai’ata i dužnost Ahmadi muslimana, str. 30-31) Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Islam je jednako naredio i muškarcima i ženama ispunjavanje ovih uvjeta. Kako je ženama propisano da nose veo, tako je muškarcima također naređeno da svoje oči drže oborenim. Namaz (obavezna molitva), post, zakat (obavezna milostinja), hadž (hodočašće Božijoj Kući u Meki), razlikovanje između onog što je halal (dozvoljeno) i onog što je haram (nedozvoljeno), izbjegavanje neislamskih običaja da bismo ispunili Božiju naredbu, sve su naredbe koje vrata islama čine vrlo uskim i zato ne može svako ući na ova vrata.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 5; str. 614; Uvjeti bai’ata i dužnost Ahmadi musliamana, str. 30-31) On je dalje rekao: ‘Kad griješenje i nemoralnost prijeđu se ranice i ljudi počnu nepoštivati Allahove naredbe i znakove, i budu izgubljeni u svjetskim poslovima i njegovim ukrasima, Allah uzrokuje njihovo uništenje od strane Halaku i Džingis Khana. Zapisano je da se u to vrijeme čuo plač s neba. Ukratko, bezbožni i nemoralni su u Allahovim očima  niži i prezreniji od vjernika.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 3, str. 108; Uvjeti bai’ata i dužnost Ahmadi muslimana, str. 35) ‘Nemojte se uplitati u bitku ili svađu s onima koji su vas napustili zato što ste se pridružili Džematu kojeg je osnovao Svemgući Allah; umjesto toga činite dove za njih u tajnosti da im Allah podari pronicljivost i stanje koje je vama dao. Svojim pobožnim primjerom i lijepim vladanjem dokažite da ste posvojili ispravan put. Slušajte! Ja sam određen da vas neprestalno upozoravam da izbjegavate sve prilike svađe i izazivanja nemira i bune. Imajte strpljenja čak i ako čujete uvredu. Na zlo odgovorite dobrotom. Ako naiđete na svađu, izvucite se iz te situacije ili odgovorite ljubaznim riječima. Meni nije drago kad saznam da se neko svađao uprkos tome što je član mog Džemata. Svemogući Allah ne voli da džemat za koji je određeno da postane uzor za ljude posvoji takve puteve, koji nisu putevi bogobojaznih. Ja vam uistinu kažem da je Svemogući Allah toliko isticao ovu stvar ako neko – ko proglašava svoje članstvo u Džematu – ne pokaže strpljenje i čvrstinu, on ne pripada ovom Džematu. Najveći izazov vašem strpljenju može biti da čujete kako me ljudi vrijeđaju. Prepustite tu stvar Allahu da odluči. Vi to ne možete presuditi. Ostavite moj predmet kod Allaha; vi trebate pokazati strpljenje čak i uprkos takve uvrede.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 4, str. 157; Uvjeti bai’ata i dužnost Ahmadi muslimana, str. 42-43) Huzur Akdas je rekao da je upravo ovo naređeno Pakistanskim Ahmadi muslimanima – da uprkos toga što se tamo upotrebljava izuzetno uvredljiv jezik za Obećanog Mesiju a.s., naše rješenje je jedino dova. Obećani Mesija a.s. je dalje rekao: ‘Prihvatite ono što je posvjedočeno intelektom i ljudskom savješću, i što je posvjedočeno Božijim knjigama. Nemojte vjerovati u Boga na način da to stvara nesklad između Božijih knjiga. Ne činite blud. Ne govorite laž. Izbjegavjate zao pogled. Čuvajte se od griješenja, nemorala, okrutnosti, neiskrenosti i puteva pobune.  Nemojte biti savladani pohotnim željama. Utemeljite pet dnevnih namaza jer ljudska priroda prolazi kroz pet vrsta kušnji.  Budite zahvalni našem plemenitom Vjerovjesniku i prizivajte blagoslove na njega, jer on je  taj koji vam je pokazao put prepoznavanja Boga u doba mraka.’ (Damimah Tiryak-ul-Qulub, Ruhani Khaza’in, tom 15, str. 524-526; Uvjeti bai’ata i dužnost Ahmadi muslimana, str. 48) Treći uvjet: Obećat će da će redovno obavljati pet dnevnih namaza prema Božijim naredbama i naredbama Časnog Poslanika s.a.v.s. i da će nastojati  koliko najviše može da bude redovan u obavljanju tahadžud namaza i prizivanju salavata na Časnog Poslanika s.a.v.s.; da će  redovno i neprestano tražiti oprost  za svoje grijehe i činiti istighfar, da će se sjećati Božijih blagodati i da će Ga hvaliti i veličati. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Zato, svi vi koji sebe ubrajate članovima mog Džemata, vi ćete na nebu biti ubrojani članovima mog Džemata samo kad istinski počnete napredovati na putevima ispravnosti. Obavljajte svojih pet dnevnih namaza s takvom koncentracijom i strahom kao da vidite Boga ispred sebe. Obavljajte dane posta radi Allaha s punom iskrenošću. Svi među vama koji podliježu plaćanju zakata nikada ne smiju propustiti da ispune ovu važnu obavezu.  I oni za koje je postala obaveza odlazak na hodočašče u Meku jer im na putu ne stoje nikakve prepreke, trebaju poduzeti to blagoslovljeno putovanje. Činite sva dobra djela sa odgovarajućom brigom koju ona zaslužuju, napuštajući zlo stvarnog odbijanja koje se rađa  iz srca. Budite potpuno sigurni da vas ni jedan postupak, uopće, ne može dovesti Bogu ako je lišen ispravnosti. Korijen svega je takva (bogobojaznost); u kojem god postupku ovaj korijen nije izgubljen, taj postupak neće nikada biti ništavan (manjkav) i besplodan. (Nuhova lađa, Ruhani Khaza’in, tom 19, str. 25; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 54) On je također rekao: ‘Dova je tako moćna da se nebesa naklanjaju prema ljudima s njom. Onaj ko ispunjava dužnost prema namazima osjeća da je umro; njegova duša se stopila i pala na Allahov prag. Kuća u kojoj se obavlja namaz na ovaj način nikada se neće suočiti s uništenjem. Kaže se u hadisu da Nuhov narod, da mu je bio naređen namaz, ne bi bio uništen. Hadž je obavezujući  ali sa određenim preduvjetima; tako i post i zekat. No, obavezno obavljanje namaza nema nikakvih preduvjeta. Sve druge obaveze se ispunjavaju jedanput u godini ali namaz je naređen pet puta dnevno. Sve dok se namaz ne obavlja u skladu sa svim zahtjevima, on ne zarađuje  blagoslov koji nosi. Takav zavjet odanosti (bez ispunjavanja ovih obaveza) nema nikave koristi.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 3, str. 627; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 55-56) ‘Ustanite tokom noći i molite da vas Svemogući Allah uputi Svom putu. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. također su primili vjerski odgoj korak po korak. Šta su oni prije bili? Bii su kao sjeme koje je ratar zasijao. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je  zauzvrat  navodnio i činio dove za to. Sjeme je bilo zdravo i zemlja plodna. S navodnjavanjem  je to donijelo izvanredan plod. Oni su išli putem Časnog Poslnaika s.a.v.s. bez oklijevanja. Oni nisu čekali na dan li noć. Trebate se kajati istinskim srcem. Ustanite radi tahadžud namaza. Ojačajte svoje srce. Napustite svoje slabosti i učinte da vam riječi i djela odgovaraju volji Svenogućeg Allaha.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 1. str. 28; Uvjeti bai’ata i dužnost Ahmadi muslimana, str. 60) Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Čovjek je sluga ili rob. Sluga je onaj ko provodi sve naredbe svoga gazde. Slično tome, ako želite postići milost kroz Časnog Poslanika s.a.v.s. neophodno je da postanete njegov sluga ili rob. Svemogući Allah kaže u Časnom Kur’anu: (39:54) ovdje rob znači pokoran rob a ne stvaranje. Da bi postali rob Časnog Poslanika s.a.v.s. neophodno je da prizivamo blagoslove na njega, da ne budemo nepokoran ni jednoj od njegovih naredbi i da provodimo sve njegove naredbe.’ (Al-Badr, tom 2, br. 14, 24. april 1903, str. 109; Uvjeti bai’ata i dužnost ahmadi muslimana, str 64) ‘.. Kad osoba traži snagu od Allaha – to jest čini istighfar – njegove slabosti mogu biti uklonjene uz pomoć Ruhul Kudusa i može biti sačuvan od grijeha kao poslanici i vjerovjesnici. I ako je neko već postao griješnik, istighfar ga spašava od posljedica njegovog lošeg djela, to jest, od kazne. Jer mrak ne može ostati naspram svjetla.  No, griješnici koji ne čine istihgfar podnose posljedice svojih nedjela.’ (Nuhova lađa, Ruhani Khaza’in, tom 19, str. 34; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 64) Četvrti uvjet:   Obećat će da pod utjecajem bilo koje strasti neće izazvati štetu bilo kojem Allahovom stvorenju uopće, a muslimanima posebno, ni svojim jezikom, ni rukama, ni na bilo koji drugi način. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Od ovih prva moralna odlika je oprost, to jest da oprostimo nečije grijehe. Vrlina u ovome je da osoba koja čini grijeh nanosi povredu nekome drugom i, zbog toga,  postaje podložna kazni, ili zatvoru, ili da bude kažnjena novčano, ili direktnim postupkom. Prema tome, oprostiti mu, ako je oprost prikladan, bit će dobro djelo. U vezi s ovim učenje Časnog Kur’ana je:           … a Allah voli one koji su dobročinitelji (3:135) To jest, čestiti su oni koji potiskuju svoju ljutnju kad je prikladno i opraštaju kad je prikladno da oproste grijehe. A loše djelo treba biti uzvraćeno jednako tome i u situacijama gdje će oprost služiti kao popravna mjera bez uzrokovanja ikakve povrede – to jest, da oprost bude dat kad prilika opravdava a ne drugačije – onda to zaslužuje nagradu. (Filozofija islama, Ruhani Khaza’in, tom 10, str. 351; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 79-80) ‘…Tražite oprost od Allaha prije nego što Božija kazna dođe da zatvori vrata oprosta. Kad se bojite svjetskih zakona, zašto se ne bojite Božijih zakona? Kad bi izbile nesreće čovjek mora proći kroz njih. Svako treba nastojati ustati radi tahadžud namaza i uključiti qunut u pet dnevnih namaza također. Pokajte se od svega što će izazvati Allahovu srdžbu. Pokajanje znači napuštanje svih zlih djela i svega što je protiv Božijeg zadovoljstva, te da prođete kroz istinsku promjenu, da pravite napredak i posvajate put ispravnosti. U ovome, također, leži Allahova milost. Učnite svoje navike pristojnim. Odbacite ljutnju nadomještajući je nježnošću i blagošću. Skupa sa posvajanjem dobrog morala trebate također davati milostinju. (76:9) što znači da radi traženja Božijeg zadovoljstva trebate hraniti siromašne, siročad i one u nuždi, i kažite da ova djela obavljate samo radi Allahovog zadovoljstva, i bojte se strašnog dana. Ukratko, činite ibadet, tražite oprost i nastavite davati milostinju tako da Svemgući Allah postupa s vama sa Svojom  milošću.’ (Malfuat, novo izdanje, tom 1, str. 134-135, Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 88) Peti uvjet:   Obećat će da će ostati vjeran Bogu u svim životnim uvjetima, u žalosti i radosti, u teškoći i udobnosti, u blagostanju i kušnjama, da će u svim uvjetima biti zadovoljan Allahovom odredbom i da će biti spreman suočiti se sa svim vrstama poniženja i patnji na Njegovom putu i da se nikada neće okrenuti od Njega pod naletom nevolje, da će, nasuprot tome, uvijek marširati naprijed. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ljudi najvišeg stepena među ljudima – to jest, ljudi koji su potpuno izgubljeni u traženju Allahovog zadovoljstva i prodaju sebe da zarade Božije zadovoljstvo – su ljudi na koje se spušta Allahova milost… U ovom ajetu Svemogući Allah kaže: ‘Samo onaj bude izbavljen iz svih kušnji ko sebe proda na Mom putu i za Moje zadovoljstvo.. On svojim krajnjim nastojanjima dokazuje da pripada Bogu i svoje cijelo biće smatra nečim što je uobličeno za pokornost Stvaraocu i služenju stvaranju… (Izvještaj đelse A’zam Madhahib, str. 131-132; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 92) ‘Božiji miljenici prodaju svoje biće na Božijem putu i zauzvrat zarađuju Božije zadovoljstvo. Takvi su oni na koje se spušta posebna Božija milost. (Izvještaj đelse A’zam Madhahib, str. 188; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 92) ‘Svaki istinski vjernik prolazi kroz razne okolnosti. Ako postaje Njegov sa iskrenošću i vjernošću, Allah postaje njegov prijatelj. No, ako je građevina njegove vjere slaba, tu postoje opasnosti. Mi nemamo znanja o tajnama ničijeg srca.. ali svako ko potpuno pripada Bogu prima Njegovu zaštitu. Iako je On Bog svakom pojedincu, On se posebno pokazuje onima koji sebe predaju Bogu. Predati sebe Bogu znači da ‘ja’ bude potpuno razoreno i da ništa ne ostane od njega. Zato ja stalno govorim svom Džematu da se ne ponose u davanju zavjeta bai’ata. Ako srce nije očišćeno, nema zasluge u stavljanju njihovih ruku na moju… No svako ko daje istinski zavjet postiže oprost svakog velikog grijeha i prima novi život.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 3, str. 65; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 98-99) Šesti uvjet:   Obećat će da će se uzdržati od povođenja za novotarijama i požudnim sklonostima i da će se podvrći vlasti Časnog Kur’ana, i da će Riječ Božiju i riječi Časnog Poslanika s.a.v.s. učiniti vodećim principima u svakom svom životnom položaju. Huzur Akdas je naveo slijedeći hadis: Hazreti ‘Amr Bin al-‘aufra je prenio kako je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao:’Osoba koja oživi bilo koji moj sunnet tako da to drugi počnu prakticirati, ubrat će nagradu jednaku nagradama svih onih osoba koje postupaju po tom sunnetu, i njihova nagrada će također ostati s njima. Osoba koja uvodi novotariju i drugi to posvoje, dijelit će grijehe svih onih koji postupaju po tome, i njihovi grijesi će također ostati s njima.’ Obećani Mesija a.s. je objasnio: ‘Vidite, Svemogući Allah kaže u Časnom Kur’anu: (3:32) jedini način da zadovoljite Svemogućeg Allaha je da u potpunosti budete poslušni Časnom Poslaniku s.a.v.s.; i nema drugog puta koji će vas voditi zajedništvu s Bogom. Konačni cilj čovjeka treba uvijek biti da spozna Jednog Boga Koji je bez ikakvog druga. On treba odbaciti pripisivanje bilo koga s Bogom i upuštanje u novotarije! On treba biti poslušan Časnom Poslaniku s.a.v.s. a ne slijediti svoje lične pohote i niske želje. Slušajte! Ja vam ponovo kažem: čovjek ne može uspjeti ni na koji drugi način osim da ide istinskim putem Allahovog Vjerovjesnika s.a.v.s. Mi imamo samo jednog Vjerovjesnika s.a.v.s. i samo jedan Časni Kur’an je objavljen tom Vjerovjesniku s.a.v.s. – pokoravajući se kojem možemo spoznati Boga. Novotarije uvedene od sadašnjih pustinjaka i metode salavata i čarobne dove koje su izumili vođe nastamba pustinjaka sve su oružja koja čovjeka vode na krivi put. Ostanite daleko od njih. Ovi ljudi nastoje da slome Pečat poslanika i na neki način su napravili drugačiji Šerijat. Trebate zapamtiti da je ključ koji otvara vrata Allahovih blagoslova i milosti samo da se držite naredbi Časnog Kur’ana i da slijedite Časng Poslanika s.a.v.s. i utemeljite namaz, da postite na utvrđen način. Izgubljena je  osoba koja posvaja neki novi put umjesto da slijedi ove utvrđene puteve. Osoba koja ne udovoljava naredbama Allaha i Njegovog Poslanika s.a.v.s. i ide odvojenim putevima završit će umirući u neuspjehu.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 3, str. 102-103; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 117-118) Sedmi uvjet:   Obećat će da će potpuno napustiti ponos i samodopadanje i da će svoj život provesti u skromnosti, poniznosti, vedrini, popustljivosti (strpljivosti) i krotkosti (blagosti). Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ja vam uistinu kažem da na Sudnjem danu poslije širka – pripisivanja druga Allahu – neće biti takvog zla kao što je oholost. To je zlo koje čovjeka ponižava i na ovom i na Drugom svijetu. Božija milost popravlja svakoga ko vjeruje u Božiju Jedinstvenost, ali ne oholog. Šejtan je, također, tvrdio da vjeruje u Božiju Jedinstvenost; međutim, on je bio ohol i prezriv prema Ademu kojeg je Bog volio. Šejtan ga je kritikovao i bio je uništen, i jaram prokletstva visi o njegovom vratu. Zato je prvi grijeh za koji je osoba bila potpuno uništena bila je upravo oholost.’ (A’inah-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani khaza’in, tom 5, str. 598; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmdi muslimana, str. 128) On dalje kaže: ‘Ako imate ikakvog elementa oholosti, licemjerstva, uobraženosti ili lijenosti, onda niste vrijedni prihvatanja. Nemojte sebe zavravati nad nekoliko stvari, u tome da ste postigli ono što ste mogli; zato što Bog želi da vaše cijelo biće prođe kroz potpunu revoluciju. On od vas zahtijeva smrt, poslije koje će vam dati život. (Nuhova lađa, Ruhani khaza’in, tom 19, str. 12; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 128-129) ‘Ako želite da nađete Svemogućeg Allaha, tražite ga blizu srca pokornih (blagih). Iz ovog razloga su Božiji poslanici posvojili blagost. Slično tome, potrebno je  da ljudi većih nacija ne ismijavaju (preziru) manje nacije; niko ne treba reći da su njihovi preci viši. Svemogući Allah kaže kad dođete pred Mene Ja vas neću pitati o vašoj naciji; zapravo ćete biti pitani koja su vaša djela? Isto tako je Božiji Poslanik s.a.v.s. rekao svojo kćerki Fatimi: ‘O Fatima! Svemogući Alah neće ispitivati nečije potomstvo. Ako počiniš nešto loše Allah ti neće oprostiti zato što si kći Poslanika. Prema tome, trebaš cijelo vrijeme paziti šta radiš.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 3, str. 370; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 137-138) Osmi uvjet:   Obećat će da će mu vjera, čast vjere i ljubav prema islamu biti draži od njegovog života, imetka, časti, djece i svega dragog što mu je drago. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Oživljavanje islama zahtijeva od nas otkup. Šta je to? To je da umremo na ovom putu. Ovo je smrt o kojoj ovisi život islama, život muslimana i manifestacija živog Boga. Ovo je upravo ono što se zove islam i Bog želi da oživi upravo ovaj islam. Da ostvarimo ovaj veliki posao neophodno je da taj veličnstveni poduhvat, koji će biti djelotvoran u svakom aspektu, bude osnovan Njegovim vlastitim početkom. Tako je Mudri i Moćni Bog upravo uradio slanjem ovog poniznog roba radi reforme ljudi.’ (Fat-he-islam, Ruhani Khaza’in, tom 3, str. 10-12; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 143-144) Deveti uvjet:   obećat će da će služiti Božijim stvorenjima samo radi Allaha, i da će činiti  korist čovječanstvu koliko god mu je sposobnosti i moći Allah podario. …Zapamtite da Svemogući Bog jako voli dobra djela i želi da pokazujemo saosjećanje prema Njegovom stvaranju. Da je On želio štetu naredio bi nam da budemo loši; no Božija uzvišenost je oslobođena ovoga. (Svet je Allah i Veliki je Njegov položaj)… Zato svi vi koji ste osnovali odnos sa mnom trebate zapamtiti da trebate pokazivati sažaljenje prema svakome bez obzira na njihovu religiju; i budite dobri prema svima bez ikakve razlike, zato što je ovo učenje Časnog Kur’ana: (76:9) ovi zarobljenici i zatvorenici (u vrijeme Poslanika s.a.v.s.) bili su većinom nevjernici. Sada možete vidjeti visinu ljubaznosti u islamu. Po mom mišljenju savršeno moralno učenje ne može se naći nigdje osim u islamu.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 4, str. 218; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 152-153) ‘Ja sam duboko povrijeđen kad vidim i čujem da je neko uradio nešto što nije u potpunosti u skladu sa islamskim učenjima. Nisam zadovoljam ovim događajima. Ja još gledam na svoj Džemat kao na dijete koje napravi dva koraka i padne četiri puta. Ali vjerujem da će ga uzvišeni Allah učiniti savršenim. Zato vi trebate učniti napor, planirati, boriti se i neprestalno moliti Allaha da vam pokaže Svoju milost, jer ništa nije moguće bez Njegove milosti. Kad On želi On otvara sve puteve.’ (Malfuzat, novo izdanje, tom 4, str. 219; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 153) ‘Budite ljubazni i milostivi ljudima, jer svi su Njegova stvorenja. Nemojte ih tlačiti svojim jezikom, rukama ili na bilo koji način. Uvijek radite za dobro ljudi. Nikada se nemojte neprikladno ponositi nad drugima, čak ni onima koji su položajem ispod vas. Nikada nemojte upotrebljavati uvredljiv jezik za bilo koga čak i ako on vas vrijeđa. Budite ponizni u duhu, ljubazni, nježni i opraštajte, budite saosjećajni prema svima i želite im dobro, tako da budete prihvaćeni… Ako ste veliki imajte milosti prema onima koji su mali a ne prezrivi. Ako ste mudri i vješti u učenju, služite neukim riječima mudrosti. Nikada nemojte željeti nanijeti poniženje zbog njihovog nedostatka znanja nastojeći da pokažete svoju učenost. Ako ste bogati, umjesto da prema njima postupate samoživo, s prezrivim ponosom, treba da služite siromašnim. (Nuhova lađa, Ruhani Khaza’in, tom 19, str. 11-12; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 164-165)   Deseti uvjet:   Obećat će da će stupiti u ovu vezu bratstva s ovim poniznim Božijim slugom, obavezujući se na poslušnost meni u svemu dobrom, u ime Allaha, i da će tome ostati vjeran do dana svoje smrti; da će pokazivati tako veliku odanost u ovoj vezi bratstva kakva se ne može naći u bilo kojim drugim ovosvjetskim odnosima i vezama, što zahtijeva vjernu poslušnost. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ovaj poslanik vam naređuje da se u stvarima vjere ne suprotstavljate razumnoj osobi. I zabranjuje vam stvari koje vam zdrav razum također zabranjuje. I čini vam dopuštenim čiste stvari a nečiste nedozvoljenim. I uklanja terete od nacija pod kojima su zakopane. I on ih oslobađa od okova koji sprečavaju da njihovi vratovi budu ispravljeni. Zato će oni ljudi koji budu vjerovali u njega, i ojačaju ga pridružujući se njemu, i budu mu pomagali i slijedili svjetlo koje je spušteno s njim, izbjeći teškoće ovog svijeta i Ahireta.’ (Brahin-e-Ahmadija, tom 5, Ruhani Khaza’in, tom 21, Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 201-202) Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Sada požurite prema meni jer ovo je vrijeme da je onaj koji žuri prema meni kao onaj ko se ukrcava na brod pravo u vrijeme oluje. No ako me neko ne prihvata, ja vidim kako taj sebe baca u oluju i nema nikakvih sredstava da se spasi.  Ja sam istinski posrednik kao sjenka i odraz onog Uzvišenog Posrednika, koji nije bio prihvaćen od neukih ljudi tog doba i koji je bio duboko vrijeđan, a to je hazreti Muhammed, Odabrani s.a.v.s.’ (Dafi’ul-Bala’, Ruhani Khaza’in, tom 18, str. 233; Uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 192) On je rekao: ‘O vi dragi! O vi rascvjetale grane drveta moga bića, vi, s milošću Svemogućeg Boga – koju uživate zbog toga što ste ušli u zavjet bai’ata sa mnom – predajete svoje živote, udobnost i imanja ovom putu. Ja sam upoznat da ćete vi smatrati svojom dobrom srećom da provodite šta god vam ja zadam do krajnjih sposobnosti. Ali ja ne želim da  postavim ništa od sebe kao obavezu na vama. Tako da vaše služenje ne bude rezultat moje naredbe nego treba poteći od vaše slobodne volje. Ko je moj prijatelj i ko je meni drag? Samo onaj ko me prepoznaje. Samo onaj ko vjeruje da sam ja poslan i prihvata me kao one koji su bili prihvaćeni a koji su bili poslani. Svijet me ne može prihvatiti jer ja nisam od svijeta; samo me oni prihvataju i prihvatit će me čijoj je prirodi dat dio drugog svijeta. Onaj ko se okrene od mene, okreće se od Onog Koji me je poslao. A onaj ko osniva odnos sa mnom osniva odnos sa Onim od Kojeg sam došao. Ja držim lampu u svojoj ruci. Onaj ko dođe k meni sigurno će imati udjela ovog svjetla, no onaj ko, zbog lošeg mišljenja bježi, bit će bačen u mrak. Ja sam tvrđava sigurnosti za ovo doba. Onaj ko uđe u nju bit će siguran od lopova, i kradljivaca, i divljih zvijeri. Onaj ko nastoji da ostane daleko od mojih zidova bit će suočen sa smrću iz svakog pravca, i čak njegovo mrtvo tijelo neće biti sigurno. Ko je taj ko ulazi u moju tvrđavu? Samo onaj ko odbacuje poroke i posvaja dobrotu, i napušta neiskrenost i ide putem istine, i oslobađa sebe od okova šejtana i postaje pokoran rob Svemogućeg Allaha. Svako ko tako čini od mene je i ja sam njegov. Ali samo onaj ima moć da stigne do ovoga kome Svemogući Allah dadne čistu dušu. Onda On stavlja Svoju stopu u džehennem ega takvog čovjeka i on postaje hladan kao da tamo nikad nije ni bilo nikakve vatre u njemu. Onda on ide naprijed dokle duh Svemogućeg Allaha boravi u nemu, i, posebnim pokazivanjem Gospodar svijeta Sebe utemeljuje u njegovom srcu. Onda njegova stara ličnost bude izjedena i bude mu data nova ljudskost. Za njega Svemogući Allah postaje novi Allah i osniva posebnu vezu s njim i on u samom ovom životu bude opremljen čistim odijelom nebeskog života.’ (Fat-he-islam, Ruhani Khaza’in, tom 3, str. 34-35; uvjeti bai’ata i dužnosti Ahmadi muslimana, str. 193-195) Huzur Akdas  je rekao da je ovo učenje Obećanog Mesije a.s. koje on očekuje od nas. Mi se danas trebamo samokritički zamisliti o sebi i ispitati se o ovim uvjetima bai’ata. Da Allah oprosti naše slabosti i ukloni ih i napravi pobožne promjene u nama. Da budemo u stanju ispuniti cilj dolaska Obećanog Mesije a.s. Zatim je Huzur Akdas rekao da se 23. mart također proslavlja kao Dan državnosti Paksitana i obraćajući se Pakistanskim Ahmadi muslimanima Huzur je tražio od njih da čine dove za ovu zemlju u ovom kritičnom vremenu kroz koje prolazi. Da Allah spasi Pakistan, da spasi Paksitan radi Ahmadi muslimana. Huzur Akdas je pročitao isječke iz medija podkontinenta općenito koji su istakli značajnu ulogu koju su Ahmadi muslimani odigrali u stvaranju Pakistana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp