U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II – vođa kojem trebamo nastojati biti ravni

Kratki sadržaj

Hazreti Mirza Masroor Ahmad, poglavar svjetski raširene Ahmadija muslimnske zajednice, održao je svoju današnju hutbu u Bai’tul Futuh džamiji u Londonu. Glavna tema njegove hutbe bilo je veličanstveno pretskazanje hazreti Mirze Ghulam Ahmada, Obećanog Mesije i Mehdija, o Obećanom sinu – reformatoru (Muslih Maudu). Halifatul Mesih V, a.t.b.a. je rekao da je samo ona religija živa koja nastavlja da pokazuje Božije moći. Danas samo islam zadovoljava ovaj kriterij i samo Bog islama razgovara s čovjekom, odgovara na dove i pokazuje Svoje moći.  Da bi pokazao Svoje moći u ovo doba On je poslao Svog Mesiju na svijet u skladu sa pretskazanjima koja se odnose na njega. Sve naklonosti će sada biti date kroz Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana bio je savršeni zaljubljenik Časnog Poslanika poslan u ovo doba radi oživljavanja islama. On je rekao da je Obećani Mesija a.s. pretskazao o događajima o kojima je mogao znati samo Svemogući  da će se dogoditi u budućnosti. Svijet se osvjedočio u ispunjenje ovih pretskazanja. Obećani Mesija a.s. je bio jako pogođen prigovorom neprijatelja na čista učenja islama i revno je molio Allaha da pokaže znakove u potporu Svoje vjere. Obećani Mesija a.s. je od Allah bio upućen da ide u grad Hošiarpur u Indiji i osami se za četrdeset dana radi dova i ibadeta što je imalo za rezultat da je Svemogući dao potporu Obećanom Mesiji sa znakom o obećanom sinu koji je među Ahmadi muslimanima poznato kao Pretskazanje o Muslih Mau’du (Obećanom Reformatoru). Ovo pretskazanje se ispunilo u osobi hazreti Mirze Mahmud Ahmadu (1889-1965), drugom nasljedniku Obećanog Mesije a.s. Halifatul Mesih V a.t.b.a. je pročitao riječi ovog pretskazanja koje objašnjavaju svrhu i detalje pretskazanja da će Allah potpomoći Obećanog Mesiju sa dostojanstvenim sinom koji će imati izuzetne odlike, služit će putu islama na sjajan način sa trajnim dojmom na njegov napredak i širenje u svijetu, bit će od koristi ugnjetenim, nadilazit će u intelektualnosti i duhovnosti, steći će popularnost do krajnjih krajeva svijeta, nacije će biti blagoslovljene kroz njega. On je rekao da je halifatul Mesih II r.a. najavio u 1944. godini da je zaista on bio onaj koji je obećan u ovom pretskazanju. Jaum Musleh Maud (Dan Obećanog reformatora) se svake godine proslavlja u Ahmadija muslimanskom džematu tako da članovi budu upoznati sa detaljima ispunjenja ovog veličanstvenog pretskazanja. Ovo nije rođendanska proslava jer mi proslavljmo dan ovog pretskazanj (20. Februar 1886) a ne dan rođenja ovog blagoslovljenog sina koji je 12. Januar 1889. Ovo pretskazanje je bilo radi drugog oživljavanja islama i u tom pogledu je imalo položaj prekretnice. Halifatul Mesih V je spomenuo da imaju 52 aspekta ovog pretskazanja. On je objasnio koga je Obećani Mesija pokazao kao na Obećanog reformatora navodeći iz brojnih pisanja Obećanog Mesije a.s., što je protumačilo o tome kako je Svemogući Allah obavijestio Obećanog Mesiju o rođenju njegovog obećanog sina i drugih sinova i kako su se ova pretskazanja ispunila. Halifatul Mesih je objasnio da je hazreti Muslih Maud bio halifa 52 godine i njegov halifat je sjajni primjer ispunjenja ovog pretskazanja. Govori i pisanja Muslih Mauda odražavaju njegovu brigu za stanje muslimanske populacije i njegovo intelektualno i duhovno služenje islamskom svijetu i islamu. Ova 52 (ili, u drugom pogledu 58) aspekata ovog pretskazanja su očiti u osobi i životu Muslih Mauda. Halifatul Mesih V a.t.b.a. je objasnio kako je Muslih Maud u mladim godinama kad je imao samo osamnaest godina čvrsto odlučio da provodi posao Obećanog Mesije  i cijeli svoj život je išao za ovim ciljem nesebično  i sa punom snagom i pažnjom i ostvario je uspjeh milošću Uzvišenog Allaha protiv svih neprijateljskih smutnji, planova i zavjera. Muslih Maud je također savjetovao članove Džemata da provode svoje dužnosti sa istom odlučnošću, duhom Muslih Maud je također savjetovao članove Džemata da svoje dužnosti provode sa takvom istom odlučnošću, duhom i žarom – da je provođenje misije Obećanog Mesije njihova lična jedina odgovornost. Ako svaki član bude radio sa takvim žarom, njihove teškoće će za njih postati lahke i beznačajne. Naša svrha je da utemeljimo superiornost islama stvaranjem jedinstva među muslimanskim državama, da utemeljimo jednakost i pravdu u svijetu zaštićivanjem prava svake osobe. Poglavar svjetski raširenog Ahmadija muslimanskog Džemata je rekao da su naši ciljevi plemeniti i da bismo ih ostvarili moramo napraviti značajne napore i napraviti čiste promjene među sobom i utemeljiti kontakt sa svojim Gospodarom i stvoriti ljubav islama i ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Ovo pretskazanje znači da misija Obećanog Mesije neće biti ograničena na njegov život nego će zapravo biti produžena izvan njegovog vremena i da će kroz manifestaciju druge Božije moći, to jest Halifata. Dok ovo pretskazanje stoji kao dokaz istinitosti Obećanog Mesije jer je ovaj obećani sin utemeljio sistem za upravljanje Džematom i osnovao sisteme za propagiranje islama, njegovi rezultati se pojavljuju svaki dan s novom manifestacijom. Svaki Ahmadi musliman ima ulogu koju treba odigrati da bi ojačao ovaj sistem. Oni trebaju shvatiti da trebaju ograničiti reformu na sebe nego se također trebaju brinuti za svoje buduće generacije – da oni također nikada ne zaborave svoj cilj utemeljivanja Božijeg Jedinstva u svijetu i budu spremni za svaku žrtvu u ovom pogledu i da ne stanu dok ovaj cilj ne bude postignut. Mi moramo upoznati svaku muslimansku zemlju i svakog muslimana o misiji i svrhi dolaska Obećanog Mesije a.s. Mi trebamo učiniti da oni shvate da njihovo dostojanstvo i poštovanje leži u jedinstvu. Ovo je poruka koju im mi trebamo uputiti. Mi moramo učiniti da ova poruka stigne u Libiju, Siriju, Egipat da će, ako nastave slijediti plemenske politike, uzdrmati temelje svojih zemalja što će voditi raspadanju i konačno, ropstvu, i trebamo tražiti od njih da se zamisle nad ovom porukom o onome koji je poslan od Boga za ovo doba radi njihove koristi. U zaključku je Halifatul Mesih V najavio da će poslije džume namaza klanjati dženazu namaz za Šeik Musavvir Ahmada iz Džilingama koji je umro sa 25 godina starosti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp