U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Pobožne promjene kod novopridošlih u Ahmadija muslimanski džemat

Kratki sadržaj

Osnovni i značajan savjet koji je Obećani Mesija a.s. dao onima koji su dali zavjet bai’ata bio je da naprave čiste promjene u sebi, da usade odnos sa Allahom i da nastoje i postignu visoki moral. On na jednom mjestu kaže:

‘Svrha njihovog pridruživanja Džematu i osnivanja odnosa samnom – nalik odnosu učenika je da trebaju postići visok stepen pobožnosti i bogobojaznosti. Nikakvo zlodjelo ili smutnja im ne smiju nikada doći ni blizu. Oni trebaju redovno obavljati pet dnevnih namaza i u džematu, i ne smiju lagati niti povrijediti bilo koga svojim jezikom. Ne smiju biti krivi za bilo koju vrstu poroka i ne smiju dozvoliti da čak pomisao o smutnji, zlodjelu ili prijestupu prođe kroz njihovu glavu. Trebaju odbaciti svaku vrstu grijeha, povrede, nepoželjnog govora i postupka, kao i svih egiostičnih želja i neposlušnog ponašanja. Trebaju postati čistog srca, bezazleni i krotki (blagi) robovi Svemogućeg Allaha, i da u njihovim bićima ne klija nikakva otrovna klica.’ (‘Bit islama’, tom IV, str. 349-350)

Huzur je rekao da se sljedbenici Obećanog Mesije a.s. trude za ove stvari. Nakon davanja zavjeta bai’ata događaju se revolucionarne promjene među onima koji razumiju njegovo značenje; danas je Huzur predstavio neke događaje koji ovo pokazuju primjerima. Ovi događaji su o ljudima iz različitih rasnih odgoja koji su odbacili egoistične želje, koji napreduju u slijeđenju naredbi i nastoje da uvećaju duhovni napredak. U njihovim srcima ljubav prema Allahu i strah od Allaha prevladava nad ljubavi i strahom od svijeta. Ovi događaji su uzeti iz izvještaja koje Huzur obično daje drugog dana govora na đelsa salani. Zbog nedostatka vremena ove godine su ovi događaji bili izostavljeni. Oni su došli pod važnim naslovom: ‘Izvanredne promjene u novopridošlim nakon primanja Ahmadijata.’ Huzur je rekao da je značaj ovog predmeta u tome da to pomaže dugogodišnjim Ahmadi muslimanima da uvećaju svoje vjerovanje. To je također povod njihove reforme, dok novopridošli kroz to dalje napreduju.

Amir sahib iz Delhi džemata piše o važnoj promjeni kod Osman sahiba koji je dao zavjet bai’ata na đelsi 2010. Prije bai’ata on je nemarno klanjao namaz. Sada je ne samo redovan u obavljanju svojih pet dnevnih namaza nego također klanja tahadžud namaz. Huzur je molio Allaha da učini da on ovo nastavi sa odlučnošću i da dugovodišnji Ahmadi muslimani, koji pokazuju nemar i ljenost u ovim stvarima shvate da poslije dolaska u zavjet bai’ata osoba treba da ispuni svoje odgovornosti. Bez ovoga, bai’at je samo u imenu i svaki pojedinac se treba zamisliti nad naporima koje novopridošli čine u postizanju promjena.

Misonar Tarik Mahmud sahib iz Gane piše da je nedavno bila održana konferencija novih Ahmadi muslimana na sjeveru zemlje. Huzur je objasnio da u sjevernoj Gani većinom žive muslimani. U ranim danima Ahmadijat se širio na jugu zemlje koji je većinom nastanjen kršćanima, dok je u muslimanskim oblastima bilo veliko suprotstavljanje. Međutim, sada se Ahmadijat također brzo širi i na sjeveru. Dakle, na ovoj konferenciji za nove Ahmadi muslimane, jedan novi Ahmadi imam je rekao da, iako su on i drugi uvijek bili muslimani, međutim, bili su potpuno neupoznati o stvarnim učenjima islam i da ih je Ahmadijat upoznao sa ispravnim učenjima islama. Rekao je da je prije dijelio amajlije i talismane ali da sada zna da to nije islamski. Huzur je rekao da je zaista Obećani Mesija a.s. pomogao da se uklone štetne novotarije u religiji i poučavao da samo zasnujemo direktnu vezu s Allahom.

Predsjednik Rakosa oblasti piše o jednom novom Ahmadi muslimanu koji iznosi kako bi prije vrlo lahko planuo od ljutnje i verbalno bi i fizički zlostavljao svoju porodicu. Od davanja bai’ata njegova pažnja je usmjerena na namaz i Allah mu je dao strpljenje i čvrstinu. Huzur je rekao da je prije spomenuo o jednom Njemcu, novom Ahmadi mladom muslimanu koji je sreo Huzura u Njemačkoj i rekao mu kako je bio ljutite naravi i kako je Ahmadijat u njemu proizveo strpljenje i podnošljivost. Ovo je zato što je on usadio vezu sa Allahom koja ga je osposobila da kontroliše svoje emocije.

Drugi novi Ahmadi kaže da je prije imao naviku da puši i pije itd.  ali da je sve to ostavio otkad je primio Ahmadijat. On kaže da, ako je osoba redovita u namazu bude udaljena od ovih stvari. Huzur je dodao da iskren namaz osobu udaljava od grijeha, i zaista to i treba biti namaz osobe. Čak i danas nalazimo brojne događaje u svijetu Ahmadijata gdje se čovjek iskreno okreće i veže sa Allahom i postaje živi i sjajni primjer Kur’anske izjave da namaz odvraća osobu od

…sramotnih i ružnih stvari…’ (29:46)

Huzur je rekao da je činjenica da su svaka tvrdnja i svako predskazanje Časnog Kur’ana ispunjeni u ovoj oblasti kroz one koji slijede učenja Obećanog Mesije a.s.

Amir sahib iz Gane piše o novom Ahmadi muslimanu kako su jednom otišli radi prenošenja poruke u gornju istočnu oblast gdje je učitelj u školi dao zavjet bai’ata. Kasnije je došao na nacionalnu ištemu Khudam omladinske organizacije sa dvadeset drugih učitelja iz škole koji su već kroz njega primili Ahmadijat.

Izviješteno je iz Burkina Faso kako je otac jednog Ahmadi khadima i njegove trojice Ahmadi braće izuzetno neprijateljski. On ih verbalno zlostavlja i tjera iz porodične kuće. U Burkina Faso radi Ahmadija radio stanica,  a uz to druge radio stanice također daju prostore programima Džemata.  Jedan dan je njihov otac slušao ders na državnoj stanici i bio veoma impresioniran time. Korio je svoje sinove kako su se pridružili ‘nevjernicima’ i da trebaju slušati ovaj program jer sadrži riječi stvarnih Božijih ljudi; riječi koje prožimaju srce. On nije imao pojma da je to bio program Džemata. Kad je, na kraju programa puštena poema sa riječima ‘Ahmadijat zimbabad (dugo živio Ahmadijat)’ kao špica programa, otac je odmah ugasio radio. Sinovi su rekli da su ovo zaista Božiji ljudi. Oni su izvijestili da su sada vezani sa Džematom više nego prije.

Naš misonar iz Krgistana, Aršad Mahmud sahib piše da je jedna mlada žena iz susjedstva primila Ahmadijat. Ona je radila u Američkoj bazi u Krgistanu gdje ju je, vidjevši njen častan karakter, jedan kršćanin mladić pitao da se uda za njega. Ona mu je rekla da je Ahmadi muslimanka i da će mu reći nakon što bude tražila savjet. Savjetovano joj je da se muslimanke djevojke ne mogu udati za muškarce nemuslimane. Mlada žena dobre prirode je tako odbila ovu ponudu. Kršćanin mladić  je osjećao privlačnost prema njoj i pitao je hoće li se udati za njega ako primi islam? Ona je odgovorila da, ako on želi primiti islam treba to učiniti zato što ga smatra istinskom vjerom a ne jednostavno da se oženi. Huzur je rekao da je ova djevojka zadržala svoje stajalište uprkos činjenice da se zbog ekonomske situacije zemlje njihove djevojke radije udaju za strance. Ovaj kršćanin mladić je šest mjeseci istraživao i proučavao islam i u julu 2011. primio Ahmadijat, istinski islam. U toku svog istraživanja naišao je na anti-Ahmadija web stranicu, međutim, njegovo srce je bilo zadovoljno o Ahmadijatu, istinskom islamu i on je napravio pobožne promjene u svom životu.

Huzur je rekao da je ovo vrsta čiste promjene i čvrstine za koju je učinjena molitva; i zaista, ovo je molitva koja treba biti učinjena. Mlada Krgis žena koja je bila nova  Ahmadi muslimanka radi vjere je odbila zaista dobru ponudu s vanjskog gledišta. U ovome je povod zabrinutosti za one mlade žene koje žele da se udaju izvan Džemata i ljudi koji žele da daju zavjet bai’ata samo radi ženidbe ili udaje. Pravilo da općenito treba proći godina prije nego brak bude odobren između djevojaka s muškarcima izvan Džemata je da osigura da muškarci ne daju bai’at tek radi ženidbe. Huzur je rekao da neke web stranice stvaraju sumnje u srcima onih kojima nedostaje znanja i među mladima. Pojedini su pod utjecajem ovoga a ovaj mladić, kršćanin, Amerikanac također je naišao na web stranicu naših klevetnika, i gledao je i naše web stranice i uporedio ih. Onda je učio dove i spoznao istinu i primio Ahmadijat, istinski islam. Naša omladina, pogotovu tinejdžeri koji su izazvani kroz takve web stranice treba da čine dove i ne trebaju biti upleteni ni u koju zamršenost. Naše učenje je puno razumnog zaključivanja i dokaza. Obećani Mesija a.s. je sve dokazao dokazima. Ono što je potrebno je da steknemo religijsko znanje.

Anser Abbas sahib, naš misonar u Beninu piše da je jedan hodža došao na skup koji su oni organizovali za nove Ahmadi muslimane. On je ljude tamo počeo navoditi na pogrešno mišljenje govoreći da će, ako prime Ahmadijat ili ako su već prihvatili, biti stavljeni u Vatru, zato se trebaju odmah pokajati. Rekao je da svi drugi imami smatraju da su Ahmadi određeni za Vatru, zašto ih onda ljudi nastoje slušati. Također je rekao da ljudi Pakistana uopće ne vole Ahmadi. Naš Ahmadi mualim (učitelj) koji je tamo bio prisutan, pitao ga je da li je ono što (ovaj hodža) govori potkrijepljeno  Kur’anom? Ako jeste, onda svako treba prihvatiti ono što on govori. Ovaj hodža je odgovorio da nije bilo potrebe ići u Kur’an kad su svi imami u Beninu smatraju da su Ahmadi u zabludi. Čuvši ovo, novi Ahmadi su bili duboko uzbuđeni i rekli su da ako za njega nije bilo potrebe da se pozove na Kur’an onda on nije bio potreban tamo i pokušali su da ga izbace. Naš misionar je tražio od njih da odustanu ali su ga oni izbacili. Huzur je rekao da je historija Ahmadijata puna primjera gdje su Ahmadi muslimani nastojali da dokažu svoje stanovište u svjetlu ajeta Časnog Kur’ana a naši klevetnici su se pozvali na druge stvari i neke hadise sa svojom interpretacijom.

Anser Abbas sahib također piše kako su prilikom jednog programa za prenošenje poruke 12. jula 2011. ljudi bili obaviješteni o napretku islama kroz Obećanog Mesiju a.s. Ljudi su izrazili želju da se pridruže ovom napretku i kao rezultat toga je 166 ljudi dalo zavjet bai’ata.  Odlučeno je da će poslije dva dana, u petak, klanjati džumu namaz. Ljudi iz sela su rekli da su muslimani zadnjih petnaest godina ali da nisu znali šta je džuma. U svakom slučaju klanjali su džumu i za nove Ahmadi muslimane je organizovan kurs za obuku o klanjanju i o kur’anskom učenju. Od Ahmadi muslimana iz susjednog sela je traženo da s njima klanjaju džumu. Oni su rekli kako dugi niz godina imaju neke nesuglasice i da nema društvenog miješanja između ova dva sela. Za oba sela je savjetovano da su primajući Ahmadijat, sada kao jedan, da je Obećani Mesija a.s. zapravo došao da ujedini ljude radi napretka islama. Ovo je imalo pozitivan efekat i ova dva sela su se sretali kroz džumu namaze i tako je predmet:

‘…namaz u petak…’ (62:10)

bio shvaćen u novoj formi. Poslije petnaest godina tamo je klanjan džuma namaz. Kroz blagoslove džume njihovi međusobni nesporazumi su bili otklonjeni. U takvim okolnostima, ne samo da su njihovi stari nesporazumi uklonjeni, zapravo nastaje povod:

‘…blagi među sobom…’ (48:30)

i počinju osjećanja smisla žrtvovanja jedan za drugog.

Amir sahib iz Delhija piše kako je Muhammed Mursaliin sahib došao u Džemat 2008. Tri dana poslije davanja zavjeta bai’ata imao je detaljan san u kojem je vidio Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je od njega ztražio da ide u Pundžab. Mursaliin sahib je otišao u Kadian gdje je pronašao sobu koju je vidio u snu. Ovo je ojačalo njegovu vjeru i dalo mu mir u glavi.

Huzur je rekao da Allah podari primanje milotvi novopridošlim koji dalje razvijaju svoju vjeru. Huzur je pokazao nekoliko primjera.

Amir sahib iz Burkina Faso piše kako se jedan član Džemata jako razbolio i doktori su rekli da mu neće pomoći dalje liječenje i poslali su ga kući. Onda su ga odvezli u vladinu bolnicu u glavnom gradu Ouagadougou ali su oni odbili da ga liječe. Amir sahib ih je tješio da doktori vide samo prividno stanje i savjetovao im da pišu Huzuru da uči dove. Istog dana je poslano pismo Huzuru i porodica je također počela svesrdno učiti dove. Takva je bila Allahova milost da se ovaj čovjek počeo oporavljati i bio izliječen. Nasuprot toga, drugi lokalni čovjek je bio krajnje protiv nas a uživao je vrlo dobro zdravlje; dok je slušao Ahmadi radio program bijesno je rekao: ‘nemojte slušati nevjernike.’ Rečeno mu je da, ako se ne slaže s nama u redu je, ali da ne vrijeđa. Međutim, on je bio nepopustljiv, i rekao je da neće prestati sa uvredama. On je to veče otišao u krevet ali se nije probudio.

Mualim iz Benina, Zakaria sahib piše da je jedno Ahmadi dijete nestalo. On je svuda tražio i najavio na radiju da mu je dijete nestalo. Kako nije bilo rezultata, izgubio je nadu. Mualim mu je rekao da je grijeh izgubiti nadu i tražio od njega da uči dove, i da će on također učiti. Otac je pao na sedždu pred Bogom i molio Boga navodeći kako je on bio jedini u toj oblasti koji je prihvatio Imama doba. Također je molio Allaha: ‘Tvoj Imam je sigurno istinit, radi njegove istine, vrati mi moje dijete.’ Nakon što je završio produženi namaz, kad se od kuće vratio na put gdje je izgubio dijete, ugledao ga je živog u džungli.  On kaže da je ovo za njega bilo živo čudo istinitosti hazreti Imama Mehdija a.s.

Amir sahib iz Nigerije piše kao je neki čovjek klanjao namaz u Ahmadija džamiji. Jedan dan je dao zavjet bai’ata. Službenici u njegovoj banci su ga počeli uznemiravati da je prihvatio Ahmadijat zato što su mu ponuđene pare. Postao je vrlo zabrinut i počeo je noću učiti dove za uputu od Boga, moleći Ga da on može vidjeti samo ono što je očito. Te noći vidio je u snu skup (ištemu) u kojoj je svako bio odjeven u bijelo. Vidio je Huzura Akdas na pozornici i Huzur je također bio odjeven u bijelo i glasno je proglašavao La illahe ille la (nema drugog boga osim Allah) i svi su ponavljali za Huzurom. Atmosfera je odisala oduševljenjem. Kad se probudio bio je zadovoljan da je njegova odluka da se pridruži Ahmadijatu ispravna i ovo je dalje ojačalo njegovu vjeru.

Obećani Mesija a.s je napisao da u prošlom stoljeću niko osim Ahmadija džemata nije iskusio vrijeme koje je bilo na uputama poslanstva gdje su ljudi stekli duhovno svjetlo kao što su ashabi Poslanika stekli. Gdje su ljudi podnosili prezir, uvredu i bol zabrane kao što su ashabi podnijeli. Pa ipak oni razborito nastavljaju da stiču čist život, oni usrdno mole Boga u svom namazu, jecajući, i mnogi imaju istinske snove i neki primaju objave. Oni su blagog srca i drže se istinske bogobojaznosti. Ovo je Božija skupina o kojima Bog Lično vodi brigu. On ih primiče bliže kroz nebeske znakove kao što je primicao ashabe. Ovi ljudi imaju sve pokazatelje onih kasnijih.

Huzur je molio Allaha da uveća vjeru i vjerovanje svakog Ahmadi muslimana i da naša iskrena veza s našim Stvaraocem nastavi rasti. Huzur je najavio da će poslije džume klanjati dženazu namaz za Khuršid begum sahibu koja je umrla 27. augusta. Ona je bila  bratična Babu Kasim Din sahiba, ashaba Obećanog Mesije a.s. Da Allah uzdigne njen položaj i podari čvrstinu uscvijeljenoj porodici.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp