U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hilafet i Mudžaddijjat

Kratki sadržaj

Huzur je rekao da je u svojoj hutbi od 27. maja govorio o Ahmadija hilafetu u svjetlu Časnog Kur’ana, predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s. i proglasa Obećanog Mesije a.s. Također je želio da nešto kaže u pogledu dolaska Mudžaddida (Reformatora), ali je ovaj predmet zahtijevao izvjesno tumačenje i zato Huzur to nije tada spomenuo, ali će danas govoriti o tome.

Prije nekog vremena jedno je dijete na času Vakf e nau pitalo Huzura da li će u budućnosti doći mudžaddisi. Huzur ima osjećaj da se ovakva vrsta pitanja podiže kad se o tome diskutuje u porodicama zato što dijete ne može pronaći takvo pitanje ili pak, neki koji žele stvoriti unutarnji nemir među djecom i omladinom postavljaju takva pitanja. Huzur je objasnio da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da će Mudžaddid doći na prelasku svakog stoljeća. Pitanja koja se odnose na ovo podizana su u Džematu u raznim vremenima, ne od iskrenih članova nego od onih koji žele stvoriti nesklad. Hazreti halifatul Mesih II r.a. objasnio je ovu stvar u raznim prilikama. U doba hazreti halifatul Mesiha III r.a. ovo pitanje je bilo pokrenuto vrlo prodorno i on je u odgovoru dao obuhvatno izlaganje. Hazreti halifatul Mesiha IV r.a. su također pitali o ovome. To je stvar koja je stalno nanovo stvorena u umovima i licemjerni su nastojali da stvore uznemirenost u pogledu toga kakva je razlika između mudžaddida (službe ili posla mudžaddida) i halifata. Lukavo debata bude započeta sa akademske tačke gledišta, ali kasnije bude otkriveno da je namjera bila posve drukčija. Ovo se pogotovu uviđalo da je bio slučaj u eri trećeg Ahmadija halifata.

Allah je obećao Obećanom Mesiji a.s. da će poslije njega biti osnovan halifat i da će Allah za ovo pokazati silne znakove Svoje moći. Prema tome, Allah je uvijek uklanjao ovakve izglede. Danas, ova smutnja nije toliko prisutna kao što je bila u trećem Ahmadija hilafetu, ali se pitanje i dalje pojavljuje. Zato je Huzur protumačio ovu stvar. Nema sumnje da je u hadisima rečeno da će na smjeni svakog stoljeća biti uzdignuti mudžaddisi da ožive vjeru. U arapskim riječima hadisa, imenica u množini također se može primijeniti na osobu ili osobe koji će biti mudžaddidi. Obećani Mesija a.s. je pisao o ovoj temi u brojnim prilikama i Huzur je izabrao da predstavi neke isječke iz ovih pisanja koji objašnjavaju predmet mudžaddisa koji će doći.

Obećani Mesija a.s. je napisao da je Allah želio da bašča islama bude uvijek zelena i svježa, i zato je na smjeni svakog stoljeća slao osobu za reformu i neznalice su se borili s njim. Pa ipak, Allah nije napustio Svoj postupak. U kasnijem dobu, uviđajući da su muslimani u neznanju, Allah je oživio religiju islam. Druge religije nisu oživljene na ovaj način; ljudi kojima je nedostajalo duhovnosti i koji su bili vođeni svojim sebičnim željama doveli su ove vjere u propadanje. Obećani Mesija a.s. je napisao:

“Kad je Bog, promatrajući stanje svijeta i uviđajući da je Zemlja ispunjena svakom vrstom nepokornosti i zablude, odredio mene za propagiranje istine i reformu ljudi, to vrijeme je bilo kraj trinaestog i  početak četrnaestog stoljeća, onda sam ja- u pokornosti ovoj naredbi – odaslao poziv kroz pisane proglase i govore – da sam ja ta osoba, koja je na smjeni ovog stoljeća trebala doći od Boga za o`ivljavanje vjere. Svrha je bila da ja ponovno uspostavim vjeru koja je nestala sa Zemlje, i povučem ljude ka reformi, bogobojaznosti i  istinitosti kroz moć i snagu koju mi je Bog dao i kroz privlačnu moć Njegove ruke. Ja sam također određen da ispravim njihove načelne greške i da popravim njihovo vladanje.

Nekoliko godina poslije toga, pojašnjeno mi je kroz Božiju objavu da Mesija, čiji je dolazak među muslimanima bio obećan od početka, i  zadnji Mehdi čiji je odlazak bio od Boga određen da se dogodi u vrijeme propadanja islama i širenja prijestupa, i koji će biti upućen direktno od Boga, i koji će pozivati ljude da uzmu učešća u nebeskoj gozbi, i čiji je dolazak bio predskazan od Časnog Poslanika s.a.v.s. trinaest stotina godina unaprijed, nije niko drugo nego ja.” (Bit islama, tom IV, str. 31-32, Tadhkirat-us-Šahadetin, Ruhani Khaza’in, tom 20, str. 3-4)

Obećani Mesija a.s. je također rekao da niko ne može pobijati da j e doba Mehdija bilo doba oživljavanja i da su pomračenje Sunca i Mjeseca bili znak za to. Pošto su se ovi znakovi pojavili, ko god želi da ih prihvati slobodan je da to učini.

Huzur je objasnio da Obećani Mesija a.s. nije bio jednostavno Mudžaddid 14. stoljeća, zapravo je on također bio Mesija i Mehdi i njegov položaj je bio znatno viši od položaja Mudžaddida. Iako je on poslan da oživi vjeru i uputi ljude, njegov položaj je bio vrlo visok i njemu je bilo dato poslanstvo. Obećani Mesija a.s. je rekao: “Iako je, općenito govoreći, hadis Časnog Poslanika s.a.v.s. bio ispunjen da će Allah nastaviti slati Mudžaddida na smjeni svakog stoljeća da reformiše ovaj ummet i oživi Njegovu vjeru; međutim, može se naći toliko mnogo ukazivanja Časnog Poslanika s.a.v.s. u pogledu četrnaestog stoljeća u smislu radosne vijesti da će na smjeni četrnaestog stoljeća doći veličanstveni Mehdi da ih tragač za istinom ne može poreći.”

On je također rekao:

“Allah je poslao ovog poslanika, koji je savršen Mud`addid, tako da u ovo doba mo`e pokazati i dokazati da su sada sve religije i sva učenja ništa u poređenju sa islamom.”

Huzur je objasnio da je Obećani Mesija a.s. također rekao da se hilafet ili Mudžaddijat hazreti Musaa a.s. završio poslije hazreti Isaa a.s. Međutim, Časni Poslanik s.a.v.s. je predskazao da će – s ciljem da islamska učenja očuva svježim – biti poslan Mudžaddid na smjeni svakog stoljeća, da ukloni pogreške, štetne novotarije i reformiše religiju. Obećani Mesija a.s. je također proglasio znakom svoje istinitosti da (nije čudno da dođe mudžadid), ako su Mudžaddisi nastavili dolaziti ranije, zašto da sada jedan ne dođe? Huzur je rekao da u pogledu položaja Obećanog Mesije a.s. i hadisa o osnivanju halifata, stvar budućih mudžaddisa postaje jasna.

Obećani Mesija a.s. je napisao u knjižici ‘Predavanje u Sialkotu’: “Ovaj Imam, kojeg je Allah odredio kao Obećanog Mesiju, je mudžaddid (reformator) ovog stoljeća kao i zadnjeg milenijuma.” On ovo dalje objašnjava:

“…računajući od vremena Adema, sadašnji milenijum je sedmi. Ovo također dokazuje da smo mi sada u sedmom (zadnjem) milenijumu.”

( Predavanje u Sialkotu, str. 9) Huzur je objasnio da je Časni Poslanik s.a.v.s. nazvao prethodni milenijum vremenom mraka, poslije kojeg će se dogoditi dolazak Mehdija i počet će druga faza islama. Mnogi mudžaddisi bili su rođeni u raznim oblastima u srednjem milenijumu, ali je, međutim, njihov položaj bio kao malih lampi i oni su osvjetljavali svoje posebne oblasti. Odlika da je nazvan mudžaddidom zadnjeg milenijuma data je ovom veličanstvenom mudžaddidu jer će njegov milemijum biti zadnji milenijum života ove Zemlje. Prema tome, Obećani Mesija a.s. je rekao da poslije njega neće biti ni Imama ni Mesije, osim onog ko će biti u svojstvu nalik sjenki. Huzur je rekao da su, kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao, mudžaddidsi dolazili i mogu i dalje dolaziti ali oni će biti u svojstvu nalik sjenki Obećanog Mesije a.s. i ovaj fenomen je objašnjen u slijedećem hadisu:

Hazreti Huzaifa je prenio da je Allahov Vjerovjesnik rekao:

“Poslanstvo će ostati među vama dokle Allah bude htio. On će ga dokrajčiti i slijedit će ga hilafet na uputama poslanstva sve dok Allah bude htio i onda će ga završiti. Onda će slijediti okrutna monarhija i ostat će dokle Allah bude htio i onda će je dokrajčiti. Poslije toga će slijediti monarhijsko samovlašće (tiranija) da bi trajalo dokle Allah htjedne i završit će se Njegovom odredbom. Onda će se nastati hilafet na uputama poslanstva.” Onda Časni poslanik više ništa nije rekao.

Huzur je rekao da kad je jednom osnovan hilafet na uputama poslanstva, jedini on provodi posao oživljavanja vjere. Kao što je Obećani Mesija a.s. objasnio: ‘Ja sam došao od Boga kao manifestacija Njegovg staranja i ja sam utjelovljenje Njegove moći. Nakon što ja odem doći će druge osobe koji će biti manifestacija druge Moći (Božije).’ On je nastavio da objašnjava drugu manifestaciju navodeći primjer hazreti Abu Bekra r.a. poslije Časnog Poslanika s.a.v.s.

Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. mudžaddid zadnjeg milenijuma i kroz njega je trebao biti osnovan hilafet i posao oživljavanja vjere će biti potpuno izveden samo preko hilafeta; i ovo se zaista odvija. Moguće je da u narednim stoljećima neko proglasi da je mudžaddid. Uvjet za ovo je da će on biti podređen Obećanom Mesiji a.s. i bit će davanje obilježja druge manifestacije. Ako Allah bude htio, On može dati položaj mudžaddida halifi vremena na smjeni stoljeća, i osposobiti ga da ovo proglasi. Također se može vidjeti da ponekad nakon smrti osobe ljudi zaključe da je bio mudžaddid, tako da nije neophodno da takva osoba dadne saopćenje o svom položaju mudžaddida. Huzur je rekao da također treba biti jasno da je svaki halifa mudžaddid u toku svoje ere zato što obavlja posao Obećanog Mesije a.s. To što je mudžaddid ne mijenja položaj halifata; položaj halifata dolazi prije položaja mudžaddida. Zadaci/ misije koje je Obećani Mesija a.s. rastumačio provođene su pod nadzorom Ahmadija halifata. Uz to, naši misionari, mnogi Ahmadi muslimani također poduzimaju ovaj posao i tako su male lampe oživljavanja islama. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. rekao da, ako je stotine mudžaddida moglo doći među Israelićane u dato vrijeme, zašto isto ne bi mogao biti slučaj u islamu.

Huzur je objasnio da historija islama pokazuje da su mudžaddidsi dolazili u svaku oblast. Gdje god se pojavila potreba za reformom, Bog je poslao ljude za taj zadatak. Zašto je onda u historiju islama ubrojano dvanaest mudžaddidsa, jedan za svako prelazno stoljeće? Većina u arapskom svijetu ne prihvata koncept dvanaest mudžaddidsa kako to muslimani indijskog podkontineneta čine. Hazreti halifatul Mesih II r.a. je ovo objasnio kao nerazumijevanje.

On je rekao da jedan mudžaddids nije za cijeli svijet, zapravo je mudžaddids poslan od Boga svakom predjelu i oblasti. Pošto je islam religija za cijeli svijet, neophodno je imati razne mudžaddidse u raznim dijelovima svijeta. Hazreti Sejid Ahmad Barelvi nije bio mudžaddid za cijeli svijet nego za Indiju. On nije dao uputu narodu Arabije, ili Egipta, Irana ili Afganistana. Međutim, historija ovih zemalja pokazuje da su tamo bili ljudi koji su bili primaoci Božije objave i tako su bili mudžaddidsi u svojoj vlastitoj važnosti. Oni koji ljude upućuju ka reformi religije također su bili mudžaddidsi. Jedina razlika je da su neki bili veliki mudžaddidsi a drugi mali. Značaj indijskih mudžaddidsa bio je da su oni došli u zemlji gdje se trebao pojaviti Obećani Mesija a.s. i oni su predskazali o njemu. Osoba koja oživljava i reformiše vjeru baziranu na Božijoj objavi je duhovni mudžaddid. Obećani Mesija a.s. je rekao da je mongolski imperator Aurangzeb bio mudžaddid, iako Aurangzeb nije tvrdio da je primio objavu.

Mogu biti mnogi mudžaddidsi u određeno vrijeme dok može biti samo jedan halifa u vremenu. Časni Poslanik s.a.v.s. također je govorio o halifi s visokim položajem kad je rekao da će on biti na uputama poslanstva. On je u hadisu objasnio da će Bog slati mudžaddida na smjeni svakog stoljeća, koji će oživjeti i reformisati religiju ljudi tog vremena. Rečeno je da će biti mudžaddid ili mudžaddidsi na smjeni svakog stoljeća. Ako se ovo gleda u svjetlu hadisa koji se odnosi na hilafet na uputama poslanstva, kasniji hadis prvo navodi poslanstvo, onda hilafet na uputama poslanstva iza kojeg će slijediti okrutna samovladavina. U ranom islamu, dokle je ostao halifat na uputama poslanstva i dokle su ashabi Časnog Poslanika bili u životu, i kasnije oni koji su slijedili ashabe, nije bilo velikog slabljenja vjere. Časni Poslanik s.a.v.s. je predskazao da će dolazak mudžaddida biti kasnije, poslije stotinu godina, jer mudžaddid nije bio potreban u prvom stoljeću islama. To je u biti također bilo predskazanje o kraju ispravno upućenog halifata kao i predskazanje o štetnim novotarijama koje će ući u vjeru. Obećani Mesija a.s. je rekao da u jedno vrijeme mogu biti prisutni mnogi mudžaddidsi. Međutim, kad je data radosna vijest o veličanstvenom i zadnjem mudžaddidu, Časni Poslanik s.a.v.s. je zašutio. Prema tome mudžaddijat je trebao trajati do dolaska Obećanog Mesije a.s. poslije njegovog dolaska – kao Mesije i mudžaddida četrnaestog stoljeća kao i zadnjeg milenijuma – sistem koji će biti na djelovanju je sistem halifata na uputama poslanstva i koji će, Obećani Mesija a.s. je rekao biti ogroman.

Huzur je rekao da su Božija pomoć i potpora za Ahmadija hilafet pokazani kad ljudi drugih religija vide svog halifu u svojim snovima. Danas zadatak oživljavanja vjere može samo biti obavljen od pristalica sistemu halifata. Kur’an ne spominje mudžaddidse ali spominje halifat kao što je Huzur objasnio u svojoj hutbi 27. maja u svjetlu Ajet e Istakhlaf. Huzur je rekao da umjesto da ulazimo u debate da li mudžaddid može doći ili kad će doći slijedeći mudžaddid, mi trebamo ojačati svoje vjerovanje na tvrdnji Obećanog Mesije a.s. i unaprijediti njegovu misiju.

Potrebna je samoreforma, kao i reforma buduće generacije, potrebno je da odbacimo štetne novotarije u religiji, potrebno je praktikovanje istinskih učenja islama i potrebno je propagiranje vjere. Objavljivački rad obavlja se preko knjiga, magazina i MTA i naša je odgovornost da ovaj posao unapređujemo i posvetimo mu svoju punu pažnju. Obećani Mesija a.s. je uklonio štetne novotarije koje su ušle u islam i Ahmadija hilafet nastoji da unapređuje ovaj posao.

Huzur je nedavno primio pismo poštom od jednog Arapa. On je napisao da je bio zabrinut nad raznim praksama hodža i štetnim novotarijama u islamu. Slučajno je naišao na MTA i opazio istinsko učenje islama, naučio o smrti Isa a.s. i bio uvjeren u to, jer nije mogao prihvatiti da bilo ko može biti živ dvije hiljade godina. On je onda izrazio želju da dođe u Ahmadija Džemat.

Huzur je rekao da ljudi saznaju sve ovo kroz Obećanog Mesiju a.s. i nema potrebe za novim mudžaddidom poslije perioda od stotinu godina. Obećani Mesija a.s. je zaista mudžaddid i mi trebamo biti njegovi energični pomagači. Allah je omogućio uređaje (pomagala) i aranžmane Imamu ovog doba i mudžaddidu zadnjeg milenijuma; naš zadatak je da jednostavno uputimo poruku svijetu. Ko god tako bude radio bit će pomagač Obećanog Mesije a.s. i njegovog hilefeta i obavljat će posao oživljavanja vjere. Da Allah osposobi svakog Ahmadi za ovo.

Zatim je Huzur iznio tužnu vijest o smrti Khairuddin Barus sahiba iz Indonezije i najavio da će klanjati njegovu dženazu poslije džume. Barus sahib je rođen 1947. godine, a zavjet bai’ata je dao 1971. Došao je da studira na islamskom fakultetu Džamia 1977., naučio je urdu i stekao Šahid diplomu 1982. Služio je džemat u Indoneziji, Maleziji, Filipinima a smrt ga je zatekla u Papua Novoj Gvineji. Umro je 6. juna poslije kratke bolesti. Bio je vrlo iskrena osoba i vrlo revan u prenošenju poruke i s radošću bi ispunjavao svaku dužnost koja mu je bila data. Iza sebe je ostavio suprugu i četrnaestoro djece. Da im Allah svima dadne strpljenje i udigne njegov položaj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp