U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Allah stvaralac svih stvari

Kratki sadržaj

 

Hazreti Halifatul Mesih V a.t. je održao hudbu petkom i poslije učenja
ajeta 191 i 192 iz sure Ali Imran, koji u prijevodu glase:
“Zaista su u stvaranju nebesa i Zemlje, i u smjeni noći i dana znakovi
za ljude od razuma. One koji spominju Allaha dok stoje, sjede i leže
na svojim stranama, i razmišljaju nad stvaranjem nebesa i Zemlje
(i kažu): ‘Gospodaru naš, Ti ovo nisi stvorio uzalud; ne, sveti si
Ti, sačuvaj nas, onda, od kazne Vatre.’’ (3:192-193)
Huzur je rekao: u ovim ajetima Svemogući Allah je skrenuo našu
pažnju na činjenicu da je Allah Stvaralac svih stvari na nebesima i Zemlji
uključujući i ljude. Za održavanje i udobnost čovjeka On je stvorio noć
i dan, i smjenu sezona. Mudrost iza smjene dana i noći i sezona je odraz
želje u čovjeku za promjenom. Istinski mudra osoba će biti zahvalna
Allahu za oblikovanje prirode na način koji je u skladu sa čovjekovom
prirodom.
Huzur je rekao: čovjek se mora okoristiti od duhovnog svjetla koje
Svemogući Allha šalje ovom svijetu kroz Svoje Vjerovjesnike. Mi smo
zaista sretni da smo prepoznali ovo svjetlo koje je Svemogući Allah
poslao za naš duhovni napredak. Ali se ne možemo okoristiti ovim
svjetlom bez spominjanja Allaha. Kako se čovjek zamišlja nad stvaranjem
nebesa i Zemlje, njegova vjera u Allaha postepeno postiže jačinu.
Uzdignute planine, duboki klanci, vodopadi, potočići i jezera, svi upiru
na Jednog Boga koji je naš istinski Stvaraoc i Koji je sve stvorio za
korist čovjeka. Ahmadi muslimani, koji imaju čast što su prepoznali
Imama ovog doba budu privučeni prema Bogu više nego drugi ljudi
kad budu svjedoci čuda prirode.
Huzur je rekao: ajeti koje sam proučio bili su objavljeni prije četrnaest
stotina godina u Arapskoj divljini čovjeku koji nije imao znanja o svijetu,
ali ga je Allah učinio savršenim čovjekom objavljujući mu Svoju Riječ.
Kad se zamislimo nad tim kako je Allah otkrio zagonetke svemira
četrnaest stotina godina prije nego što ih je nauka otkrila, nemamo
drugog izbora nego da prihvatimo istinitost islama i Časnog Poslanika
s.a.v.s. Sada kad je čovjek naučio istinsku prirodu ovih zagonetki, on ne
može nego da svejdoči: ‘O Gospodaru, Ti ovo nisi uzalud stvorio’. O Allahu,
nikada nemoj učiniti da budemo meðu onima koji u ovo sumnjaju i kao
posljedica toga se okreću od Tvog obožavanja i postaju zaslužni Tvog
gnjeva.
Huzur je rekao: ljudi koji koriste svoj intelekt bili su Časnim Kur’anom
opisani kao ulul-albab. Istinska mudrost se ne može postići bez okretanja
Allahu, traženja znanja od Njega i razmišljanjem nad Njegovim
stvaranjem. Ako želite da uspijete, proučavajte Časni Kur’an i posvojite
pobožnost, onda ćete spoznati (shvatiti) da ovo stvaranje nije bez svrhe
i da ono ima Stvoritelja. Svo znanje služi da povećamo svoju vjeru i
čovjek jedino može postići znanje odlikom intelekta kojeg nam je Allah
dao. U ovo doba nauka je napravila zapanjujući napredak, ali je ovo sve
bilo već pretskazano Časnim Kur’anom. Svo znanje koje čovjek postiže
je uz pomoć Svemogućeg Allaha. Da Allah učini da budemo Njegovi
istinski obožavaoci i da čuda Njegovog stvaranja učine našu vjeru sve
jačom. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp