U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Finansijsko žrtvovanje u kontekstu nove godine Vakf-e-džedid programa

Kratki sadržaj

 

Prije oslovljavanja glavne teme današnje hudbe, Huzur a.t. je želio
da objasni o hudbi prethodne sedmice, koja se odnosila na važnost
učenja salavata (daruud šerifa) u mjesecu Muharemu od strane šija i
sunni muslimana jedni drugima. Vijesti u sredstvima informisanja su
omogućile još više evidencije onome što je Huzur rekao u pogledu ovoga.
Mi treba da zapamtimo da su obje ove grupe koje se bore jedna protiv
druge uključene u muslimanski ummet, i da je Časni Poslanik s.a.v.s.
rekao da je musliman onaj od čijih ruku i jezika su drugi muslimani
sigurni (Muslim, zbirka hadisa). Ako slijedimo ovu praksu, krvoprolića
i mnogi sukobi će biti spriječeni. Zaštita koju je Časni Poslanik s.a.v.s.
poklonio muslimanima je tako velikog stepena da, ako neko uči kelimei-šehadet,
čak ako je to učinjeno pod pritiskom, on postaje musliman i
nikome onda nije dozvoljeno da ga ubije ili proganja. Zbog toga, ove
grupe koje tvrde da su muslimani, pa ipak ratuju jedna s drugom zaista
treba da razumiju značenje salavata (darud šerifa), tako da ovi sukobi
mogu biti spriječeni i mir ponovo uspostavljen.
S druge strane, predmet učenja daruud šerifa (salavata) je također
direktno povezano sa statusom poklonjenim Obećanom Mesiji a.s. od
strane Časnog Poslanika s.a.v.s. lično, pošto je on bio uključen kao najviši
među duhovnom porodicom Časnog Poslanika s.a.v.s. U pogledu Imama
Mehdija, naš voljeni Učitelj s.a.v.s. je rekao: ‘Kad ga vidite (Imama
Mehdija), onda mu dadnite zavjet (bai’at) čak ako budete morali ići na
koljenima preko zaleđene planine zato što će on (Imam Mehdi) biti Božiji
Halifa.’ Obećani Mesija a.s. je tvrdio da je ovako poštovan (i cijenjen)
položaj njemu bio poklonjen kao rezultat ogromne ljubavi koju je imao
za Časnog Poslanika s.a.v.s. i zbog obimnosti daruud šerifa koje je učio.
Vizija koju je Obećani Mesija a.s. doživio gdje hazreti Fatima r.a. drži
njegovu glavu u svom krilu (poziv na hudbu prethodne sedmice) također
ukazuje na činjenicu da je on bio uključen u duhovnu porodicu Časnog
Poslanika s.a.v.s. Jednom prilikom, kad je Obećani Mesija a.s. bio
bolestan, prije njegove tvrdnje da je Mesija, bilo mu je objavljeno da
treba da uči salavat (daruud šerif). Ovo je još jedan dokaz da je Obećani
Mesija a.s. direktno povezan sa Časnim Poslnaikom s.a.v.s. u Božijim
očima i sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. lično. Huzur a.t. je podsjetio da
Džemat Ahmadija prema tome postaje uveliko odgovoran da obilato
uči daruud šerif zato što mi vjerujemo u Imama ovog doba, koji je bio
dio porodice Časnog Poslanika. U pogledu trenutne Palestinsko-Izraelske
krize koja se događa i koja rezultira u ogromnom gubitku života na
Palestinskoj strani, Huzur a.t. je izrazio svoje gledište govoreći da ni
jedna muslimanska nacija nije izrazila nikakav prigovor protiv ove
brutalne nepravde koja je učinjena. U par prilika, kad je ovakav prigovor
bio učinjen, date su uglađene i strašljive izjave koje nisu jednake
nikakvom glasu uopće. Za razliku od toga, neke grupe u zapadnim
zemljama su izrazile stroge osude protiv Izraela i organizovale snažne
demonstracije. Izgleda da su muslimanski narodi postali neosjetljivi do
stepena izvan zamisli na pogibiju svoje braće, i zbog toga, obavezujuće
je na Džematu Ahmadija da obilato učimo daruud šerif (salavat) s ciljem
da pomognemo muslimanskom ummetu i da molimo Boga, jer je dova
jedino oružje da postigne pobjedu islama.
Huzur a.t. se onda okrenuo glavnom predmetu današnje hudbe koja
je da najavi novu godinu vakf-i-džedid programa. Huzur a.t. je
predstavio dužnosti muslimana u terminima finansijskog žrtvovanja u
pogledu Kur’anskih učenja. Huzur a.t. je prvo proučio slijedeći ajet:
“Muškarci koji daju milostinju, i žene koje daju milostinju, i oni koji
Allahu daju lijep zajam – njima će to biti uvećano, i za njih će biti
nagrada plemenita.” (57:19)
Obećani Mesija a.s. objašnjavajući ovaj ajet rekao je da Bog ne treba
novac, nego On uzima na Sebe da nagradi one koji čine žrtve na
Njegovom putu da izrazi Svoju ljubav za takve ljude. Zbog toga On
uveliko vrednuje bilo koju žrtvu napravljenu radi Boga, i pogotovu je
žrtva koja je napravljena radi propagiranja vjere visoko vrednovana u
Božijim očima, pod uvjetom da je ovo učinjeno čisto da zadovolji Allaha.
Od Allaha su nagrađeni oni koji čine takve žrtve, i mi smo svjedoci
ovoga i doživljavamo ovo u svojim svakodnevnim životima, što je po
sebi Božija naklonost za one koji uđu u zavjet (bai’at) Imama ovog
doba. Ahmadi muslimani treba uvijek da budu zahvalni Allahu, i rezultat
ove zahvalnosti je to što mi napredujemo u finansijskim žrtvama uprkos
teške ekonomske situacije. Mi nikada ne smijemo postati nemarni u
svom obožavanju ili u svojim finansijkim žrtvama, ili u bilo kojim drugim
naredbama, zato što je svrsishodan život onaj koji se živi da postigne
blizinu Allahu. Huzur a.t. je onda proučio slijedeći ajet:
“Znajte da je život ovog svijeta samo igra i zabava, i ispunjavanje
želja duše koje vas čine nemarnim prema glavnom cilju, i ukras i
međusobno hvalisanje i nadmetanje u bogatstvu i djeci; (ovaj život
je) kao kiša čije rastinje veseli (srca) nevjernika. Ono brzo raste i
onda ga vidiš požutjelog; zatim to postaju polomljeni komadići. A
na Drugom svijetu je oštra kazna (određena), a i oprost od Allaha,
i zadovoljstvo. A život ovog svijeta samo je jedna privremena varljiva
korist.” (57:21)
Jedini je Ahmadija Džemat taj koji u svijetu danas čini značajne
finansijske žrtve, dok drugi muslimani troše rasipno na isprazne običaje.
Na ovome mjestu je Huzur a.t. također skrenuo pažnju Ahmadi
muslimana da ne smiju zaboraviti svoje ciljeve bai’ata kao posljedice
pritiska gledanja na druge. Ako popustimo ovakvim pritiscima, bit ćemo
među onima koji su naklonjeni prema ovosvjetskim težnjama, koje nas
udaljavaju od cilja našeg stvaranja i zbog toga ćemo propustiti da
postanemo primaoci Allahovih blagoslova. Bog iskušava svoje ljude
dajući im, i onda želi da vidi kako je taj imetak potrošen. Ako je potrošen
na Božijem putu, ubrane su nagrade. Međutim, ako je potrošen u
ovosvjetskim težnjama, onda moramo zapamtiti da je ovo privremeno
boravište. Bog slika sliku u Kur’anu upoređujući ovo sa krasnim bujnim
poljem plodova, čiji vlasnik uživa u dobiti svoje žetve. Međutim, prije
nego što ljetina može biti ubrana, uništena je snažnim vjetrovima ili
drugim prirodnim nesrećama. Ovo je parabola da uči vjernike da su
ovosvjetske težnje samo put ka beznađu (očaju). Onaj ko zaboravlja
Boga samo će ubrati kaznu. Huzur a.t. je onda proučio slijedeći kur’anski
ajet:
“Natječite se u traženju oprosta od Gospodara svoga i Dženeta, čija
je širina kao širina nebesa i Zemlje; on je pripremljen za one koji
vjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika. To je Allahova blagodat; On
je udjeljuje kome On hoće, a Allah je Posjednik velike blagodati.”
(57:22)
Dužnost je vjernika da traži oprost od Boga i kao rezultat, da postigne
Džennet u formi primanja posebnih naklonosti i blagoslova Allahovih
na ovom svijetu, i ponovo na drugom svijetu. Kad osoba doživi ove
naklonosti na ovom svijetu,onda njegovo vjerovanje u nagrade drugog
svijeta postaje još jače, gdje su nagrade neograničene.
Kad je jedan drug Časnog Poslanika s.a.v.s. pitao gdje je Džehennem,
kad se Džennet proteže preko cijelog svemira? Časni Poslanik s.a.v.s. je
rekao da su Džennet i Džehennem samo dva stanja duše i oni istodobno
postoje u istom prostoru; to je duhovno stanje u kojem se nađete koje
će odrediti Džehennem i Džennet za vas. Da nas Allah osposobi da
neprestano primamo Njegove darežljive naklonosti. Amin. Huzur a.t.
nas je podsjetio na važnost učenja slijedeće dove:
“Gospodaru naš, ne daj da naša srca postanu iskrivljena nakon što
si nas Ti uputio; i podaj nam milost Svoju; sigurno si Ti jedini veliki
Darovatelj.” (3:9)
U kontekstu ovog ajeta, Huzur a.t. je ponovo istakao da nikada ne
smijemo osjećati da su ovi finansijski programi tegobni i da su preteški
za naše džepove. Zaista je Allahova naklonost da je Džemat Imama
ovog doba bio povezan sa onima ranijeg doba, i mi treba da činimo
dove da duh žrtvovanja bude usađen u naše buduće generacije također.
Obećani Mesija a.s. je rekao da je činjenje finansijskih žrtava način da
popravimo stanje svoje vjere, što samo može biti postignuto kroz
iskrenost i ljubav za ovaj put. Svi oni koji su ušli u okrilje Ahmadijata
treba da daju zavjet da čine finansijske žrtve također.
Huzur a.t. je rekao da oni Ahmadi koji su postali čvrsto ukorijenjeni
u Džemat su uzorni u sovojim žrtvovanjima, ali ima propusta među
novopridošlim, što je rezultiralo zbog slabosti u naporima lokalnih
džemata. Gdje su uloženi napori, tu se pokazuju ogromni rezultati.
Treba da zapamtite da je puka Allahova naklonost da vas je On osposobio
da postanete Ahmadi muslimani, zato, novopridošli skupa sa djecom,
treba da budu podstaknuti da učestvuju u finansijskim žrtvovanjima.
Ako budu uloženi veći napori, posebno u povećanju broja učesnika,
onda će rezultati biti plodonosniji, InšaAllah.
Na ovoj bilješci, Huzur a.t. je najavio početak nove godine Vakf-idžedid
programa, i naveo da je ukupno sakupljeno za prošlu godinu 2
575 000 funti. Zemlje su slijedeće po redu:
1. Pakistan – sa 10 000 novih učesnika. Huzur a.t. je rekao da je
većina Ahmadi muslimana u Pakistanu siromašna, pa ipak su njihova
žrtvovanja ogromna. U hadisu je spomenuto da je nagrada za davanje
jedne dirhme (novac) nadmašila nagradu za davanje 100 000 dirhmi.
Objašnjenje ovoga je da je osoba imala dvije dirhme od kojih je jednu
dala za dobrotvorne svrhe. S druge strane bila je druga osoba koja je
imala mnogo imetka. Od cijelog svog imetka on je dao 100 000 dirhmi.
Razlika u nagradi između ove dvije osobe je da uprkos što je prva osoba
imala samo dvije dirhme on je dao pola svog cijelog imetka u
dobrotvorne svrhe, tj. jednu dirhmu. Što se tiče druge osobe, uprkos
što je on dao 100 000 u dobrotvorne svrhe, on je primio manju nagradu
zato što je ovih 100 000 dirhmi koje je dao bilo manje od pola njegovog
cijelog imetka. Huzur a.t. je izrazio svoje divljenje o tome kako ovi
ljudi, u Pakistanu i u afričkim zemljama, zadovoljavaju svoje troškove
nakon činjenja takvih finansijskih žrtava. Da ih Allah nagradi Svojim
najodabranijim blagoslovima. Amin.
2. SAD – 256 novih učesnika, ali je skupljni iznos manji za 80 000.
(Huzur a.t. nije specificirao u kojem novcu), čineći ukupan broj učesnika
8 276. Vakf-i-džedid skupljeni iznosi od bogatih nacija su upotrebljeni
za svrhu izdavačkih troškova i drugih projekata u zemljama trećeg
svijeta, zato, oni treba da nastoje da povećaju svoje zaloge skupa sa
brojem učesnika. Huzur a.t. je rekao da je povećanje u broju učesnika
u SAD-u ove godine zbog napora Nasirat i Atfal (djevojčice i dječaci u
starosti od 7 do 15 godina).
3. Velika Britanija – sa povećanjem od 86 000 (Huzur a.t. nije
specificirao o kojem novcu je riječ) u poređenju sa prošlom godinom i
1382 nova učesnika, čineći ukupan broj učesnika 14 519. Džemat ovdje
pravi veliki napredak u ovom finansijkom programu.
4. Kanada – ima veći doprinos za 180 000 (Huzur a.t. nije specificirao
u kojem novcu) u poređenju sa prethodnom godinom, i također veći
broj učesnika, čineći ukupan broj 13 325.
5. Njemačka – ima povećanje od 25 000 eura, i broj učesnika smanjen
za 1387, zbog preseljavanja ljudi.
6. Indija – ima povećan doprinos za 170 000, (Huzur a.t. nije
specificirao u kojem novcu) u poređenju sa prethodnom godinom. Huzur
a.t. je skrenuo pažnju Džemata u Indiji i drugih Džemata iz Afričkih
zemalja da nastoje da postanu finansijki neovisni, u pogledu globalne
ekonomske situacije, gdje možda ne bude moguće za druge zemlje da
ih pomažu u budućnosti.
7. Indonezija – ima povećanje doprinosa za 25 000 (Huzur a.t. nije
specificirao u kojem novcu) u poređenju sa prethodnom godinom, i
829 novih učesnika.
8. Belgija
9. Francuska
10. Švicarska.
Zemlje koje su na prvim mjestima u terminima finansijskih žrtvovanja
po glavi stanovnika su kako slijedi:
1. SAD
2. Francuska
3. Švicarska
4. Velika Britanija
5. Belgija.
Afričke zemlje na vrhu liste u terminima finansijskih doprinosa su
kako slijedi:
1. Nigerija
2. Gana
3. Burkona Faso
4. Benin
5. Siera Leone.
Ukupan broj učesnika ovog programa širom svijeta je 537 000. Pošto
nisu primljeni izvještaji iz svih zemalja, ovaj broj ne odražava tačne
cifre. Huzur a.t. je rekao da treba da budu povećani napori u podsticanju
djece (od strane Džemata i roditelja) i novopridošlih da učestvuju u
ovim blagoslovljenim finansijskim programima, čak ako doprinesu mali
iznos. Huzur a.t. je spomenuo da zemlje Srednjeg istoka također čine
napredak u finansijskim programima, i zatim je nabrojao lokalne
džemate koji su na vrhu liste u Velikoj Britaniji, SAD-u, Pakistanu,
Njemačkoj i Kanadi.
Na kraju Huzur a.t. je činio dove da Allah dž.š. učini da se poveća
imetak svih ovih koji su napravili ove finansijske žrtve. Da Allah omogući
Džemat da napreduje i da napori Džemata budu plodni. Da Allah
omogući svakog Ahmadi muslimana da postigne Njegovu blizinu. Da
nas Allah omogući da mu činimo dove i da primi naše ponizne molitve.
Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp