U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Božiji atribut Al Refik

Kratki sadržaj

 

U današnjoj hudbi Huzur je na početku objasnio o Božijem atributu Al Refik i rekao da on znači onaj ko je nježan i ljubazan, prijatelj, drug. Prema leksikonu on također znači onaj ko ne navlači gubitak, zapravo onaj ko donosi korist, onaj koji saosjeća i onaj ko sve radi bez ikakvog uvrnuća. Obećanom Mesiji a.s. je prvo bila data pronicljivost u ovaj Božiji atribut u 1903. godini, kad je u vrijeme zaraze žljezdane kuge, on kroz objavu bio poučen da uči: ‘Ja Hafizu, ja Azizu, ja Refik’ kao zaštitu protiv kuge. Al Aziz (Moćni) i Hafiz (Zaštitnik) su dva druga Božija aributa.
Huzur je rekao da općenito za ljude proističe korist od Božijeg atributa Raefik i onda ima nekih Božijih robova koji Mu se okreću sa čistom iskrenošću i smatraju Ga Refik e Ala (najvišim prijateljem); među njima je Časni Poslanik s.a.v.s. bio najizvanredniji uzor koji je prizivao Allaha ovim riječima i njegova duša je otišla s ovog svijeta postavljajući nam tako primjer da se usredsredimo na Najvišeg prijatelja radije nego na ovaj svijet.
Huzur je rekao da ovih dana djelatnost protivnika islama ubrzava tempo i mi imamo samo jednog Refik da mu se okrenemo, s Čijom pomoći se možemo s njima hrvati. Huzur je rekao da su neprijatelji islama za danas planirali nešto nisko – Geert Wilder, anti-islamski danski političar je napravio film koji je planirao danas pustiti u javno prikazivanje ali je film bio prikazan na malom TV kanalu jučer i također je pušten na internet. Huzur je rekao da su dosada veći TV kanali odbili da ga prikažu, da im Allah i dalje dadne čulo da se okane. Huzur je rekao da je Wilder podigao prigovore na ajet 5 iz sure Muhammed:

A kad se sukobite s nevjernicima, udarajte ih po vratovima; i kad prolijete mnogo krvi njihove, onda ih vežite čvrsto – poslije, ili ih oslobodite velikodušno ili otkupninom – sve dok rat ne prestane. Tako treba da bude! A da je Allah htio, On je Sam mogao uzeti osvetu, ali On neke od vas iskušava drugima. A onima koji su ubijeni na Allahovom putu – On njihova djela nikada neće poništiti.(47:5),

Huzur je rekao ovo nije novi prigovor; zapravo je to godinama stari prigovor protiv islama. Huzur je rekao da je učenje islama temeljeno na takvoj ljubaznosti i svijesti o osjećajima drugih da je bilo neophodno također objasniti i jasno izreći i drugu stranu učenja. Islamsko učenje nije isuviše grubo niti isuviše blago. Huzur je rekao da su oni koji slijede ‘popustljivo’ učenje u religiji ti koji pokazuju krajnje osvetničke osobine, kao Wilder.
Huzur je rekao da je želio da skrene pažnju Ahmadi muslimana na nešto krajnje značajno i da je to izgovaranje daruda (prizivanje salavata i blagoslova na Poslanika). Huzur je rekao da su Ahmadi vrlo redoviti u izgovaranju salavata i traže dobrotvornost od toga. Huzur je to također uključio u program dova povodom stoljeća Halifata, pa ipak je Huzur želio da na to skrene pažnju danas. Objašnjavajući dalje blagoslove salavata kroz pisanja Obećanog Mesije a.s. Huzur je rekao da u ovo vrijeme to trebamo učiti još više u vezi neprijatelja, koji u svojoj umišljenosti nastoje da naude ugledu Časnog Poslanika s.a.v.s.. Dok se neprijatelji neće doživjeti ništa do poniženje, mi, kao Zajednica treba da se usredsredimo na izgovaranje salavata. Kad mi zajedno proučimo salavat to će brojati na milione. Mi se trebamo okrenuti Allahu i tražiti Njegovu pomoć da nas osposobi da učenje islama uputimo svijetu na najizvanredniji način.
Huzur je rekao da želimo da jasno pokažemo da mi ne vjerujemo u uzimanje zakona u svoje ruke, međutim, mi vjerujemo u Svemoćnog Boga koji ima moć nad svim, zbog toga (poručujemo) bojte se Boga i promijenite svoje vladanje. Za vrijeme dok nastojimo da poprimimo Božije atribute mi vam kažemo da se promijenite. Ovo je naše zadnje nastojanje, i mi sada stvar prepuštamo Allahu.
Huzur je nastavio da objašnjava krasna učenja islama pozivajući se na lažne optužbe podignute od Wildera i i njegovog soja. Huzur je objasnio ovaj predmet citirajući ajet 41-44 iz sure Al Šura:

A zlo se može uzvratiti istom mjerom; a ako neko oprosti i to dovede do popravljanja, njegova nagrada je kod Allaha. Zaista, On ne voli prijestupnike. I neće krivicu snositi oni koji uzvrate istom mjerom nakon što su bili oštećeni. Krivica je jedino na onima koji ljudima čine nepravdu i bez ikakvog prava smutnju na Zemlji prave. Njih čeka bolna kazna.A onaj ko se strpi i oprosti – zaista je to stvar velike odlučnosti.(42:41-44).

Huzur je također pročitao mnoge isječke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji obrazlažu plemeniti i blagoslovljeni uzor Časnog Poslanika s.a.v.s. i također ilustruju učenje Časnog Kur’ana.
Huzur je rekao da oni koji su dobro upoznati sa Časnim Kur’anom u potpunosti su svjesni ljepota njegovih učenja, međutim, neprijatelji nalaze primjedbe. Kad se gornji ajeti primijene na sadašnje vrijeme to nam nalaže da treba da uzmemo pomoć zakona s ciljem da tražimo naknadu.
Huzur je objasnio atribute ljubaznosti i samilosti blagoslovljenog modela Časnog Poslanika s.a.v.s. kroz kur’anske ajete

Da li ćeš ti uništiti sebe zbog toga što oni neće da budu vjernici? (26:4) i A Mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. (21:108)

i dalje ih pojasnio tumačenjima Obećanog Mesije a.s. s pozivanjem na blagoslovljeni uzor Poslanika. Huzur je također citirao nekoliko hadisa da je vezano za to, narav Poslanika bila jednostavno utjelovljenje samilosti i ljubaznosti.
Huzur je molio da Allah osposobi svijet da vidi istinu sa poštenom razboritošću i da On primi naše prizivanje salavata tako da vidimo svjetlo Polanika s.a.v.s. da osvjetljava svaki ugao Zemlje i da svaki neprijatelj koji gazi po predmetima pravde bude ponižen.
Zatim je Huzur prenio tužnu vijest o ubojstvu u Pešavaru, Pakistan oblasti. A. Dr Mumammed Sarwer Khan Sahib je bio ubijen 19. marta od nekog nepoznatog muškarca kad je odgovorio na kucanje na svojim vratima. On je bio jedini Ahmadi u toj oblasti i uprkos prethodnim napadima nije se iselio. On je iza sebe ostavio šest kćeri i tri sina. Da im Allah pokloni ustrajnost i da Allah uzdigne položaj umrlog u Džennetu. Huzur je najavio da će voditi dženazu namaz poslije džume.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp