U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Značaj obožavanja Boga sa bogobojaznošću

Kratki sadržaj

 

Huzur aba je proučio 27 i 32 ajete iz sureta Al A’raf (7:27 i 7:32) i održao govor o značaju i vrijednosti obožavanja Boga sa bogobojaznošću (takvom).

Huzur a.b.a. je izrazio svoje zadovoljstvo na dovršenju nove džamije i spomenuo umješnost sa kojom je Ansarullah (Velika Britanija), koji su bili odgovorni za to, izveli ovaj projekat. Huzur a.b.a. je rekao da je dobrovoljna snaga koja je fizički radila na izgradnji, svojom predanošću pretvorila nemoguće u moguće. On je molio (Boga) za svakog pojedinca koji je bio uključen u ovaj projekat.

Huzur a.b.a. je rekao da je sa gradnjom džamije povećana naša odgovornost jer sada treba da je napučnimo iskrenim klanjačima. Navodeći ajet 57 iz sureta Al Darijat (51:57) Huzur a.b.a. je rekao da je danas Ahmadija zajednica ta koja ima istinsko shvatanje ove Kur’anske naredbe; da kad jednom napravite očitovanje vjere za vas je pet dnevnih namaza obaveza i da je to svrha gradnje džamije. Govoreći posebno lokalnim ljudima Huzur a.b.a. je rekao da oni koji su kod kuće treba da dolaze u džamiju radi pet dnevnih namaza a drugi treba da se pridruže na sabah (fadžr) i jaciju (iša) namaz. Huzur a.b.a. je rekao da kad smo povjerovali u Obećanog Mesiju a.s. mi smo sebe učinili različitim od drugih i nije dolično ako se ne držimo ovih principa i (rekao je) da sva žrtva i težak rad ne budu od koristi ukoliko ne ‘ukrasimo’ džamiju klanjačima.

Pozivajući se na ajete koje je proučio na početku Huzur a.b.a. je rekao da nas šejtanska iskušenja slijede svuda i ukoliko ne posvojimo odjeću takve (bogobojaznosti) naše ljudske slabosti ne mogu biti nadjačane. Huzur a.b.a. je objasnio da je čovjek najponizniji u namazu, pogotovu u toku sedžde i da je namaz radnja koja čovjeka dovodi bliže Allahu. Zato ovaj Kur’anski ajet naređuje da se pripremimo za to fizičkim (kroz abdest) kao i duhovnim čišćenjem. Huzur a.b.a. je rekao da zaista Allah uvijek gleda za tim da prigrli Svoje robove, jednom kad osoba sebe tako očisti i okrene se Allahu, On će ih bez oklijevanja prigrliti. Huzur a.b.a. je naveo nekoliko hadisa da objasni vrijednosti ovih radnji koje se odnose na namaz; da je sjedenje i čekanje na Imama prije namaza u spominjanju Allaha kao da je čovjek u stanju namaza. I kad ide do džamije radi namaza, svaki korak koji koraci je od vrijednosti i ako prilazi džamiji nakon što je obavio abdest na savršen način, svaki korak koji koraci oprašta jedan grijeh i uzdiže čovjekov položaj u Božijim očima za jednu stepenicu.

Pozivajući se na 32 ajet iz sureta Al A’raf koji je Huzur a.b.a. ranije proučio, on je rekao da čovjekova dijeta ima uticaj na njegovo duhovno držanje; zato je značajno da dbacite ono što je zabranjeno da jedete i pijete. Huzur a.b.a. je rekao da ovaj ajet takođe ukazuje na rasipanje i rekao je da su, u ovom dobu kad je život pun olakšica, uobičajene bolesti koje su vezane za ishranu, opojna sredstva se naširoko upotrebljavaju i sve ovo izjeda i razara čovjekovo zdravlje. Huzur a.b.a. je rekao da kad zdravlje nije dobro čovjek ne može obavljati molitve sa dužnom koncentracijom.

Huzur a.b.a. je pročitao isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. objašnjavajući djelovanje hrane na čovjekovo duhovno stanje i rekao da je nerazborito misliti suprotno. Huzur a.b.a. je rekao da čovjek treba da jede i pije od onog što je korisno i halal i da uživa Allahove blagodati ali da osigura da jednostavno ne ostane u težnji za poboljšanjem svojih materijalnih posjeda. Čovjekovo bogatstvo ne treba da ga učini nemarnim prema spominjanju Allaha; zapravo ono treba da ga dovede bliže Njemu. Huzur a.b.a. je rekao da smo mi zahvalni Allahu da smo vjerujući u Obećanog Mesiju a.s. shvatili ovo mudro stanovište i naša veličajnost i istaknutost nije u oholom vladanju i imetku, nego je zapravo u ustrajavanju na Allahovoj naredbi i trošenju na Njegovom putu. Huzur a.b.a. se sjetio iz svog djetinjstva da su, svaki put kad dijete položi ispite on ili ona bi dali nešto para za gradnju džamije. Huzur a.b.a. je rekao da pomoćne organizacije treba da rade na uvođenju ove prakse u Zajednici i roditelji takođe treba da za ovo obučavaju svoju djecu.

Čineći dove za novu džamiju, Huzur a.b.a. je rekao da Allah dadne da je napunimo bogobojaznošću i da ona otvori vrata za mogućnosti širenja poruke islama. Huzur a.b.a. je rekao da završetak džamije u Hartlepoolu budi sjećanje na umrle dr Hameeda i gospođu Sadžidu Hameed koji su neumorno i krajnje nesebično radili za Hartlepool džemat i čija djeca sada nastoje da slijede njihovim stopama. Huzur a.b.a. je rekao da ih se trebamo sjećati u dovama i da će njihova imena biti najistaknutija u istoriji Hartlepool džemata.

Zatim je Huzur a.b.a. najavio početak nove Tahrik e džadid godine – i dao je neke detalje o određenim aspektima ovog obnovljenog programa i najavio da su ukupne uplate primljene prošle godine inosile 3,443.000 funti sa Pakistanom na prvom mjestu, zatim slijede USA i onda (Velika Britanija.)

Huzur a.b.a. je učio dovu da oni koji sudjeluju u Tahrik e džedid budu neizmjerno blagoslovljeni i da budu među primaocima Allahove drage milosti i među onima koji prepoznaju svrhu svog stvaranja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp