U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Nadilaženje sa drugima u vrlinama

Kratki sadržaj

 

a bi još više napredovali u moralu važno je da ispunjavamo svoje obaveze prema drugima i da uspostavimo najviše standarde obraćanja Bogu

U petak 29. aprila 2005. godine Hazret Kalifatul Mesih V a.t.b.i. je održao hudbu u Nairobiu, Kenija. Nakon proučenog ajeta 149 iz sureta Al-Baqarah, koji u prevodu glasi ovako:

A svako ima svoj cilj kojem usmjerava svoju cijelu pažnju. Onda se natječite
jedan s drugim u dobrim radnjama. Gdje god budete, Allah će vas dovesti
zajedno. Sigurno, Allah ima moć da čini sve što hoće. (2:149)

Huzur a.t.b.i. je rekao: Dužnost je svih Ahmadi da nastoje da nadilaze jedan drugog u svakoj vrlini, da uspostave najviše standarde u obraćanju Bogu, da postignu najviši moral i vode računa o svojim obavezama prema drugima. Ovo je neprestalna borba prema kojoj gornji ajet privlači našu pažnju.
Huzur a.t.b.i. je rekao: Cilj i svrha naših života treba da bude napredak u pobožnosti i vrlinama. Kad se svaki Ahmadi gorivo pridruži ovoj utrci i napretku u svim dobrim djelima, rezultat toga će neizbježno biti zdrava i krasna zajednica.
Huzur a.t.b.i. je naveo nekoliko primjera iz hadisa da pokaže kako su se ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. uvijek natjecali jedan s drugim u vrlinama. Jedanput je neko od siromašnijih ashaba došao Časnom Poslaniku s.a.v.s. i žalio se da su bogati ljudi u stanju da zasluže više Božijih nagrada trošeći na Allahovom putu. Časni Poslanik s.a.v.s . je rekao da oni također mogu postići Allahovo zadovoljstvo ako veličaju Allaha tako da poslije svakog namaza prouče subhanallah 33 puta, elhamdulillah 33 puta i Allahu ekber 34 puta. Ashabi su to odmah počeli raditi, ali su uskoro imućniji ashabi doznali ovu stvar i oni su također počeli da veličaju Allaha na isti način. Siromašniji ashabi su postali uveliko zbunjeni na ovo i žalili su se Časnom Poslaniku s.a.v.s. On je rekao: ‘Šta ja mogu? Kako ja mogu zaustaviti nekoga koga je Allaha omogućio da napreduje u pobožnosti?’
Huzur a.t.b.i. je rekao: U ovom izuzetno materijalnom dobu, kad ljudi daju tek drugorazrednu važnost obraćanju Bogu, ko god uvijek ima na umu svoje namaze i obavlja ih tačno sigurno će zaslužiti blizinu Allahu. Ahmadi treba da nastoje da zadobiju Allahovo zadovoljstvo time što će postati redovni u svojim namazima i time da koračaju svakim putem čistoće (kreposti). S ciljem da još dalje napredujete u duhovnosti, također treba da redovno obavljate tahadžud namaze. Ahmadi ne samo da treba da podignu standarde svog vlastitog obraćanja Bogu, oni treba da nastoje isto tako podignu standard vrlina i pobožnosti svojih žena i djece i drugih oko njih. Postoji nekoliko načina na koje se čovjek može istaći u vrlinama, na primjer, davanjem milostinje, veličanjem Allaha, usađivanjem vrlina u druge, i širenjem Božije poruke, su sve putevi postizanja ispravnosti (Bogobojaznosti) i blizine Allahu. Skupa sa svim drugim vrlinama, svaki Ahmadi treba također da nastoji da širi poruku islama, tako da jednog dana cijeli ljudski rod dođe pod zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. Da nas Allah obogući da tako činimo.
ponizna osoba, uvijek je nastojao da se odlikuje u ispravnosti. Da mu Allah pokloni uzvišeni položaj u Džennetu. Drgi umrli je moj stariji brat Mirza Idriz Ahmad, koji je umro prije dva dana. On je bolovao od raka pluća i sa svojom bolesti se nosio sa velikom odvažnošću. On je bio čovjek Na kraju je Huzur a.t.b.i. spomenuo dva ugledna člana Džemata koji su nedavno umrli. Huzur a.t.b.i. je je rekao: Maulana Muhammed Ahmad Jalil je služio Džemat dugo vremena kao mufti Silsila i također kao učitelj u Džamiji (medresi) Ahmadija. On je bio vrlo prijazna i mnogih izvanrednih vrlina. Da mu Allah da milost i oprost, i podari bu boravište blizu njegovih milih. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp