U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Neuporediva i izuzetno velika etika i ljubaznost Časnog Poslanika s.a.v.s.

Kratki sadržaj

 

Allah je Lično svjedočio da su i učenje u praksa Časnog Poslanika s.a.v.s. uspostavili najviše moralne standarde

Neophodno je slijediti primjer i moral Časnog Poslanika s.a.v.s. za bilo koga ko želi da postigne blizinu Allahu

U petak 25. februara 2005. godine Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. Huzur aba je na najljepši i dirljiv način istakao različite aspekte blagoslovljenog života Časnog Poslanika s.a.v.s.. Nakon što je proučio ajet 22 iz sureta Al-Ahzab, Huzur aba je rekao: Nekoliko posljednjih sedmica, ja sam govorio o životu i primjeru Časnog Poslanika s.a.v.s.. Premda sam na početku bio motivisan zlonamjernim napadima protivnika protiv Časnog Poslanika s.a.v.s., ja sam sada odlučio da nastavim sa osvrtom na različite aspekte blagoslovljenog života i ličnosti Časnog Poslanika s.a.v.s. Dok će se, posve sigurno, ovo pokazati izvorom blagoslova za nas, i proizvesti pobožne promjene u nama, to će također dati kratke poglede na život Časnog Poslanika s.a.v.s. za dobrobit drugih ljudi. U ajetu koji sam proučio Allah kaže:

Uistinu, vi u Allahovom Poslaniku imate izvanredan uzor, za onog ko ima strah od
Allaha i Sudnjeg dana i ko mnogo Allaha spominje. (33:22)

Bilo ko ko se boji Allaha i vjeruje u Sudnji dan nama izbora nego da slijedi primjer Časnog Poslanika s.a.v.s., jer jedino u njemu nalazimo savršenstvo morala. U vezi ovoga, Allah Lično svjedoči da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio čvrsto postavljen na najvišem stepenu moralnosti kako svog učenja tako i svoje prakse.
Huzur aba je rekao: Niti naš razum niti naša mašta nisu u stanju da shvate stvarnu izuzetnost morala Časnog Polsnaika s.a.v..s. Od nas se zato traži da mu budemo poslušni i da slijedimo njegove stope kako najbolje možemo. Uprkos činjenice da je Časni Poslanik s.a.v.s. zaposjeo najviši moralni status, on je i dalje smatrao sebe poniznom osobom. On je molio : ‘O Allah, kao što si moje lice učinio plemenitim, tako podari savršenstvo mom moralu.’ Huzur aba je rekao: Ova molitva uzdiže Časnog Poslanika s.a.v.s. još više u njegovom moralnom statusu, i naša srca spontano prizivaju Allahove blagoslove na Njegovog Poslanika s.a.v.s.. Neka nam ti protivnici kažu da li je ikada postojao itko u historiji svijeta ko je pokazao takvu poniznost uprkos svom visokom položaju.
Časni Poslanik s.a.v.s. je uvijek nastojao da se drži Allahovih naredbi i da oblikuje svoj moral po Allahovim atributima. On je bio tako uspješan u ovoj težnji da je hazret Aiša jedanput rekla: ‘Moral Časnog Poslanika s.a.v.s. je bio savršeni odraz Časnog Kur’ana.’ Prenešeno je da je Časni Polsnaik s.a.v.s. rekao: ‘Ja sam bio opunomoćen da dovedem moral do savršenstva.’
Nakon navođenja nekih hadisa koji oslikavaju porodični život Časnog Poslanika s.a.v.s., njregov moral, njegove navike, savršenstvo njegovog govora, njegovu blagost, i ljepotu njegovog pobožnog druženja, Huzur aba je rekao: Njegov moral je bio tako uzvišen u svakom i svim aspektima života, da je to nemoguće vjerno shvatiti. Ništa ne može staviti u vezu sa ljepotom njegovog tijela i njegove unutrašnje ličnosti. Prenešeno je da njegovi drugovi nisu nikada vidjeli nikoga tako pristalog kao što je Časni Poslanik s.a.v.s; da je njegovo lice svjetlilo svjetlije nego mjesec; da su njegove ruke, iako vrlo snažne, bile mekane kao svila; da je on bio čedniji nego djevica pod velom; da je njegova hrana bila jednostavna, i da je i u nevolji i kao vladar, pokazao najviši moral. Obećani Mesija a.s. je rekao:

‘Čovjek koji u svojoj osobi, u svojim atributima, u svojim postupcima, i kroz moćne općenite i svoje duhovne i uzvišene sposobnosti, postavio primjer savršenstva, i u znanju i djelu i u iskrenosti i ustrajnosti, i koji je bio nazvan savršenim čovjekom; taj čovjek koji je bio najsavršeniji kao čovjek i kao Poslanik, koji je došao sa savršenim blagoslovima, i koji je, kroz duhovno oživljavanje i preporod, pokazao prvo ponovno buđenje (oživljavanje) i čiji je dolazak doveo u život cijeli mrtvi svijet; taj blagoslovljeni Poslanik, Pečat Poslanika, Vođa Bogobojaznih i Ponos Vjerovjesnika nije bio niko drugi nego Muhammed, odabrani, salallahu alejhi veselem. Moj dragi Gospodaru, spusti na tog voljenog Poslanika takvu milost i takve blagoslove kakve nisi spustio ni na koga otkad je svijet stvoren.’ Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp