U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Apsolutna pravda i pravičnost

Kratki sadržaj

 

5. marta 2004. naš voljeni Imam Hazret Halifa-tul Mesih V a.b.a. održao je hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu. U ovoj hudbi Huzur je rekao da je sveta dužnost Ahmedi muslimana da uspostave pravdu i jednakost u svijetu. Svi vršioci dužnosti Džemata moraju posvetiti punu pažnju ovoj naredbi. Huzur Ajjadahullah je naveo ajet 136 sureta Al-Nisa i rekao: ‘Od osnovnih vrlina i morala, jedna važna vrlina je pravda i jednakost. Izvršavanje, uvođenje i širenje pravde i jednakosti je obavezujuće na vjernicima. Mi treba da se posvetimo ovom prelijepom učenju. Ako mi ne uvedemo ovaj red pravde, na nivou porodice, susjedstva i okoline (okruženja), bilo kakava tvrdnja s naše strane da upućujemo druge će odjekivati u prazno. Zahtjevi pravde mogu jedino biti ispunjeni ako postoji strah od Boga u srcima.

Huzur Ajjadahullah je naveo događaje iz uzornog života Časnog Poslanika s.a.v.s., i primjere iz života Obećanog Mesije i njegovih drugova, i rekao: ‘Ako želite imati udjela u Allahovoj milosti, i ako tražite da postignete Njegovo svjetlo, vi treba da izvršite svoje obaveze ispunjavajući zahtjeve pravde. Vršioci dužnosti takođe treba da presuđuju na temelju pravde, poštenja i pobožnosti, nakon što mole Allaha za uputu i nakon što situaciju prouče temeljito i u dubinu. Protivne strane treba takođe da pokazuju strpljenje i suzdržljivost.’

Huzur je dalje dodao: ‘Mi kao Ahmadi muslimani imamo svetu dužnost da promovišemo i uspostavljamo pravdu i pošten odnos u svijetu, zato što smo mi ušli u zavjet Bai’ata sa Imamom kojeg je Časni Poslanik označio (i unapred imenovao) kao posrednika i suca, koji će ispuniti zemlju sa prvdom i jednakošću.’

Na kraju je Huzur proučio ovakvu dovu: Da nas Allah omogući da stvaramo atmosferu mira, pomirenja i pravde u svijetu, i da nam pokloni snagu da ispravno obrazujemo naše buduće generacije u ovom pogledu. Zato će Ahmedi muslimani trebati da odigraju važnu ulogu u budućim poslovima svijeta. Da nam Allah pomogne da ispunimo ovu odgovornost..’ Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp