Sipas Kuranit, cila është prejardhja e njeriut? A ka lindur njeriu prej majmunit?

Nuk ka nevojë të sillni Darvinin. Zoti gjatë procesit të krijimit e kaloi njeriun në forma të ndryshme: ujë, dheu, balta, bimësia, etj. të gjitha format përmenden në Kuran.