Lutja e namazit të xhenazes – Duaja e xhenazes

Lutja e namazit të xhenazes – Duaja e xhenazes Hazret Ebu Hurejrah r.a. thotë se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. në xhenaze bënte këtë lutje: O Allah! Fale të gjallin dhe të vdekurin tonë, të pranishmin dhe të papranishmin tonë, të voglin dhe të madhin tonë, mashkullin dhe femrën tonë. O Allah! Këdo që të … Continue reading Lutja e namazit të xhenazes – Duaja e xhenazes