Lutjet e zgjedhura të Profetit Muhammed s.a.v.s. për faljen e mëkateve

Kryelutje për të kërkuar falje Hazret Burejdah r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë se ai që bën këtë lutje për të kërkuar falje, në mëngjes ose në mbrëmje e nëse vdes atë ditë ose atë natë, hyn në xhenet. O Allah! Ti je Zoti im. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç … Continue reading Lutjet e zgjedhura të Profetit Muhammed s.a.v.s. për faljen e mëkateve