Vdekja e Isait a.s. – argumente të pathyeshme nga Kurani Famëlartë

Një nga diferencat e mëdha midis besimit të Xhematit Musliman Ahmedia dhe të muslimanëve të tjerë është se ata besojnë se profeti Isa a.s., i biri i Merjemes nuk ka vdekur deri tani dhe është akoma i gjallë; gjithashtu ata janë duke pritur zbritjen e tij nga qielli,  ndërsa Xhemati Musliman Ahmedia beson se sipas … Continue reading Vdekja e Isait a.s. – argumente të pathyeshme nga Kurani Famëlartë