Katër zogjtë e Ibrahimit a.s. – Komentim i Kuranit

Komentim i Kuranit – Ç’lidhje ka ringjallja e të vdekurve me copëtimin e zogjëve? Përse katër zogj? Pse t’i vinte Hz Ibrahimi nëpër male? Ja përgjigjja.