Falja në fetë e botës

“Dhe çka ju është dhënë juve është kënaqësia e përkohshme e kësaj bote, e ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe më e qëndrueshme për ata që e pranojnë besimin dhe i mbështeten vetëm Zotit të tyre. Dhe ata të cilët ruhen prej mëkateve të mëdha e prej veprave të turpshme dhe … Continue reading Falja në fetë e botës