Çfarë është xhihadi?

Çfarë është xhihadi? Përse Islami pati nevojë për xhihadin me armë? A ka ndonjë kufi të paraqitur vetë nga Kurani se deri ku mund të zgjerohet ky lloj xhihad? Muslimanët e sotëm që janë të angazhuar në këtë xhihad, a kanë ndonjë bazë islame? Nëse jo, si ka mundësi që ata përfunduan në një gjendje kaq të devijuar?