V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Smernice v političnih zadevah

Drugo večje mednarodno vprašanje, s katerim se soočamo danes, je določitev oblike vladanja za dano področje ali državo. Tudi tukaj so vodilna načela islama tako ustrezna, tehtna in prožna, da njihova resnica in uporabnost postaneta samoumevni. Nihče ne more zanikati, da je določena oblika vladanja ustrezna ali neustrezna, samo če velja določen niz pogojev, in bilo bi si nesmiselno predstavljati, da lahko posamezni politični sistem zadovolji potrebe vseh ljudi za vse čase.

To je razlog, zakaj islam posamezne oblasti podrobneje ne določa. Tako ne priporoča demokratične ali socialistične oblike in ne predlaga kraljevine ali diktature. Namesto da bi na dolgo in široko razlagal postopke vzpostavljanja oblasti, islam na poseben način izraža načela upravljanja političnih in vladnih zadev ter uvaja pogoj, naj bodo, ne glede na obliko, obveznosti oblasti vedno urejene pravično in pošteno ter s solidarnostjo, vedno z izpolnjevanjem in upoštevanjem osnovnih človekovih pravic. Torej, namesto poudarjanja prvega dela med ljudmi splošno sprejete opredelitve demokracije, tj. vladavine večine, islam poudarja, da mora biti oblast, ne glede na svojo obliko, v vsakem primeru za ljudi. Ko omenjamo demokracijo kot eno od oblik vladanja, je pravi poudarek namenjen njeni kakovosti. Poudarjeno je, naj ne gre za prazno demokracijo, ampak naj bodo tisti, ki vladarje volijo, usposobljeni ljudje, spodbujeni v vsej odkritosti, da izvolijo tiste, ki so res ustrezni in kos nalogi. Sveti Koran je to uvedel kot predpogoj pri vsakih volitvah na položaj:

Alah vam zapoveduje: odgovorne službe zaupajte zaupanja vrednim! In ko sodite ljudem, razsojajte po pravici!17

In nato, kakršna koli oblast se posledično ustanovi, je ta dolžna vladati pravično, brez vsakršne diskriminacije glede rase, barve ali prepričanja.

Zdaj bom na kratko povzel pravila, ki izhajajo iz temeljev, podanih v Svetem Koranu, glede katerega koli sistema vladanja:

 • v  Oblast je dolžna zaščiti čast, življenje in imetje svojega ljudstva.18
 • v  Vladar mora med ljudmi in med ljudstvi vedno soditi pošteno.19
 • v  Državne zadeve naj se urejajo s posvetovanjem.20
 • v  Oblast mora poskrbeti za zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb: to pomeni zagotavljati mu hrano, obleko in zatočišče.21
 • v  Ljudem je treba zagotoviti mirno in varno okolje ter zaščititi njihova življenja, imetje in čast.22
 • v  Gospodarska ureditev mora biti nepristranska in urejena.23
 • v  Organizirano mora biti zdravstveno varstvo.24
 • v  Prevladovati mora popolna svoboda religije.25
 • v  Poraženi morajo biti obravnavani pravično.26
 • v  Z vojnimi ujetniki naj se ravna sočutno.27
 • v  Prisege in sporazumi ne smejo biti nikoli prelomljeni.28
 • v  Šibkim se ne sme vsiljevati zlonamernih zapriseg.29
 • v  Muslimanskim državljanom je zapovedano pokoriti se vladi na oblasti. Edino izjemo tega predpisa predstavlja primer, kjer oblast očitno nasprotuje in preprečuje izvajanje verskih dolžnosti in obveznosti.30
 • v  Če z določenim vladarjem nastopijo spremembe, potem naj se te urejajo glede na načela, izražena v Svetem Koranu, in s strani Svetega Preroka.sa V nobenem primeru ne smejo nikogar voditi sebični nameni.31
 • v  Ljudem je zapovedano sodelovati z oblastjo in podpirati programe, katerih namen je ustvarjati splošno blagostanje in blaginjo. Prepovedano je začenjati t. i. nesodelujoča gibanja.32
 • v  Podobno so oblasti dolžne sodelovati pri dobrodelnih dejanjih, tako posamičnih kot skupinskih, in takšnih prizadevanj ne ovirati.
 • v  Močni državi so prepovedane vse oblike nasilja proti drugi državi. Uporaba orožja je dovoljena le v samoobrambi.33

17.            Sveti Koran 4:59.
18.            Alah vam zapoveduje: odgovorne službe zaupajte zaupanja vrednim! Sveti Koran 4:59.
19.            … In ko sodite ljudem, razsojajte po pravici! Sveti Koran 4:59.
20.            … ki se posvetujejo med seboj o pomembnih stvareh … Sveti Koran 42:39.
21.            V raju ne boš ne lačen ne gol, ne boš žejen in ne boš izpostavljen pripeki. Sveti Koran 20:119−120.
22
.            Brž ko ima kdo od njih oblast, se z vsemi močmi trudi delati nered na zemlji, uničuje posevke in živino. Vendar Alah ne mara nereda. Sveti Koran 2:206.
23.            Glej Sveti Koran 16:91.
24.            Sveti Koran 6:143.
Sveti Koran 2:169.
Glej Sveti Koran 16:92
25.            V religiji ni prisile… Sveti Koran 2:257.
26.        Naj vas sovraštvo do drugih ne zavede v nepravičnost! Ravnajte pravično in boste najbliže kreposti. Sveti Koran 5:9.
27.        Nobenemu Glasniku vere ni dovoljeno imeti sužnjev, dokler ne izbojuje zmage na zemlji. Sveti Koran 8:68.
… potem pa jih velikodušno osvobodite ali pa zahtevajte odkupnino, dokler traja bojevanje. Tako ravnajte! Sveti Koran 47:5.
28.        Glej Sveti Koran 16:92.
29.        Glej Sveti Koran 16:93.
30.        Bodite poslušni Alahu, bodite poslušni Poslancu in vašim starešinam! Sveti Koran 4:60.
31.        Če niste istih misli o nečem, se obrnite na Alaha in Njegovega Poslanca. Sveti Koran 4:60.
32.        Drug drugemu pomagajte pri dobrodelnosti in razvijanju vrline, ne sodelujte pa v grehu in sovražnosti. Sveti Koran 5:3.
33.        Nikar se preveč ne oziraj po raznovrstnih lepotah tega sveta, ki jih ponujamo v uživanje nekaterim nevernikom in jih s tem spravljamo v skušnjavo. Sveti Koran 20:132.