Talha Ahmad - Muslimanska skupnost Ahmadija
V imenu Alaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov glasnik.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.
Talha Ahmad

Talha Ahmad

Imam

Njegova starša izvirata iz Pakistana, pa vendar Talha tam ni nikoli živel. Rojen in vzgojen je bil na Nizozemskem. Nizozemsko je zapustil leta 2005, nato sedem let živel v Londonu, kjer je študiral islamsko teologijo potem pa ga je pot pripeljala v Slovenijo.