V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Muslimanska skupnost Ahmadija – Društvo za informiranje o islamu (2)

Muslimanska skupnost Ahmadija

Muslimanska skupnost Ahmadija