V imenu Alaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Hazreti Mirza Bašir-ud-Din Mahmud Ahmad

2. kalif Muslimanske skupnosti Ahmadija (1889-1965)

Hazreti Mirza Bašir-ud-Din Mahmud Ahmad je bil najstarejši sin Obljubljenega Mesije (mir z njim) iz njegovega drugega zakona. Rodil se je leta 1889 v Kadianu (Indija). V razodetju Hazretu Ahmadu (mir z njim) je bil imenovan Musleh Mav’ud, kar pomeni »obljubljeni reformator«. S komaj 25 leti je bil izbran za drugega kalifa. Njegovo vladanje je trajalo kar 50 let. Oblikoval je današnjo organizacijsko strukturo skupnosti. Po obdobju njenega preganjanja je ustanovil združenje Tahrik-e-Džadid, s katerim so sporočilo islama ponesli v oddaljene kraje sveta. Ustanovil je tudi organizacije znotraj skupnosti, kot sta organizacija Ladžna Ima’illah za ženske in mladinska organizacija Huddam-ul-Ahmadija. Njegova skrb za izobraževanje pripadnikov na deželi je vodila v ustanovitev organizacije Vakf-e-Džadid. Med njegove največje uspehe sodi tudi, zaradi delitve indijske podceline, uspešna selitev središča skupnosti iz Kadiana v Rabwah (Pakistan). Umrl je leta 1965 v Rabwahu.