V imenu Alaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Farhan Iqbal

Imam

Farhan Iqbal je teolog in imam Muslimanske skupnosti Ahmadija v Kanadi. Je avtor številnih knjig.