In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Tron på Guds förordning

Vi har i detalj nämnt de fundamentala trosartiklarna i Islam. det finns hursomhelst många andra som också är väldigt viktiga i Islam. vi nämner några få utav dem nedan:

(vi) En muslim tror på ’taqdir’, eller den Gudomliga förutbestämmelsen, som kontrollerar resultatet av alla handlingar i universum.

(vii) En muslim tror att varje människa föds oskyldig och fri från synd. Synd är en medveten överträdelse av en Gudomlig förordning, som framlagts av Profeten, eller utav ens eget intellekt, en Gudsbenåden förmåga. Endast då en person når mognad kan han frånskilja rätt och fel, och bära ansvaret för sina handlingar.

(viii) En muslim tror att Gud inte håller någon ansvarig såvida Han inte har visat honom den rätta vägen. Det är därför som Gud har skickat så många budbärare och uppenbarelser. Gud skickar alltid Sin vägledning och varning före det att Han tillfogar sitt straff på folket.

(ix) en muslim tror att tron inte är betydelsefull om den följs blint, utan resonerande och förståelse. en person bör använda sina resoneande krafter och reflektera Guds läror.

(x) En muslim tror att varje person ansvarar för sina egna handlingar och att ingen kan bära någon annans börda. På Domens Dag kommer ingen förmedling att accepteras för någon annan och varje själ kommer att belönas för vad den förtjänat.

(xi) En muslim tror att alla profeter var sända från Gud och att ingen åtskillnad bör göras mellan dem angående detta.