In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Trosbekännelsen

Det första steget av inträdet i Islam är att bekänna den nya religionen. Trosbekännelsen bär andemeningen av Islam i dess två korta meningar:

“Det finns ingen värdig tillbedjan förutom Gud
Muhammad är Guds Sändebud”

I det tidiga Islam, när man reciterade trosbekännelsen, så var detta ett tecken på att man konverterat till den nya tron och blivit muslim.