In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Allmosegivandet

Välgörenhet mot människan, i ordets vidaste betydelse, är hörnstenen i det muslimska samhället och ett ständigt tema i de Qur’aniska lärorna. det finns två slags välgörenheter i Islam: obligatoriska och frivilliga. Den obligatoriska kallas Allmosegivandet(Zakat) medans den frivilliga heter Sadaqah.

Konceptet med Allmosegivandet var inte helt nytt för Islam; liknande allmosor hade även föreskrivits israelerna och de kristna. Inom Islam, har är Allmosegivandet ett föreskrivet bidrag baserad på en persons förmögenhet och inkomst. Beloppet av bidraget skiljer sig för olika slags egendomar men, är i genomsnitt två och en halv procent av hela värdet. intäkterna från Allmosegivandet är syftade till följande ändamål:

– lindra fattigdom och nödställdhet – hjälpa skuldsatta
– tillhandahålla välstånd och underlättelse för resande
– tillhandahålla stipendier
– tillhandahålla lösen för krigsfångar
– propagerandet av Islam
– bemöta omkostnaderna för insamlandet av Allmosegivandet .
– andra välgörande ändamål för samhället

Allmosegivandet är därför ett påbud föreskrivet av Gud för samhällets bästa. När å ena sidan dessa välgörande bistånd förser samhällets behov, renar även själva handlingen att ge välgörenhet i Guds namn hjärtat av välgöraren från själviskhet och lystnad.